Hypertenze

img
10. 02. 2014 Přečteno: 2221x

Hypertenze znamená v překladu zvýšený krevní tlak. Patří mezi nejčastější onemocnění cév a srdce, ve vyspělých zemích se vyskytuje u 20 - 25% dospělé populace. Jde tedy o velmi rozšířené onemocnění, které svými komplikacemi výrazně přispívá ke zvýšení úmrtnosti a nemocnosti mezi lidmi. Někdy se díky vysokému výskytu hypertenze hovoří až o neinfekční epidemii. Odhaduje se, že 25% všech úmrtí nad 40 let věku souvisí ať už přímo nebo nepřímo s vysokým krevním tlakem.

Krevní tlak

Krevní tlak je takový tlak, který vyvíjí proudící krev na stěnu cév. V průběhu srdečního cyklu dochází k jeho neustálým změnám. Fázi, kdy je krev vypuzována ze srdce do oběhu, se říká systolický tlak. Naopak nejnižší, diastolický tlak, je ve fázi plnění srdce krví. Tato dvě čísla tedy určují výši krevního tlaku a bývají oddělená lomítkem. Jako první se uvádí tlak systolický, jednotkou je milimetr rtuťového sloupce (mmHg). Za zvýšený krevní tlak se považují hodnoty nad 140/90 mmHg. 

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku provádíme rtuťovým nebo digitálním tonometrem, tedy přístrojem určeným k měření tlaku. K domácímu užití jsou k dispozici pacientům většinou digitální tonometry, které se dají koupit běžně v lékárně. Měření by správně mělo probíhat v sedě s manžetou umístěnou na pravé paži.

Diagnózu hypertenze bychom ovšem neměli stanovit pouze z jednoho měření, ale až když alespoň dvě ze tří hodnot jsou nad normální výší. Pro ještě přesnější určení tohoto onemocnění je možné čtyřiadvacetihodinové sledování v průběhu dne a noci, takto můžeme sledovat také vliv léků, různých tělesných aktivit či stresových situací a podobně. Pacient dostane od lékaře speciální přístroj, který má po celou dobu u sebe. Obzvlášť nebezpečné jsou zvýšené hodnoty krevního tlaku v průběhu noci, kdy by za normálních okolností mělo dojít k jejich snížení.

Fotolia_36914642_XS

Druhy hypertenze

Rozeznáváme dva základní druhy hypertenze, a to podle příčiny jejího vzniku:

  • Esenciální hypertenze je taková, u které neznáme jednoznačnou příčinu. Je ovšem známo několik rizikových faktorů, které mohou k onemocnění přispívat. Svou roli hrají jednak věci neovlivnitelné, geneticky dané, tedy dědičné, jako je například pohlaví, vyšší věk nebo výskyt tohoto onemocnění v rodině. Dále pak vlivy zevního prostředí. Jednou z nejčastějších příčin hypertenze je nadměrný přísun kuchyňské soli, dále přejídání se vedoucí k obezitě, časté pití alkoholických nápojů, kouření a v neposlední řadě také stres. Všechny tyto faktory způsobují vyplavování hormonů a látek, které v konečném důsledku způsobují stáhnutí cév. Proto, aby krev mohla staženými cévami proudit, musí být srdcem vypuzována pod vyšším tlakem. Toto je základní princip vzniku hypertenze.
  • Sekundární neboli druhotná hypertenze má jasnou příčinu. Nejčastěji jde o onemocnění ledvin, které se látkami, které vylučují, přímo podílí na regulaci krevního tlaku. Dále to mohou různá onemocnění způsobující hormonální nerovnováhu, některé léky, opět hlavně hormonální nebo také třeba těhotenství.

Projevy hypertenze

U lehčích forem onemocnění nemusí mít nemocný vůbec žádné potíže a na zvýšení tlaku se přijde zcela náhodně při lékařské prohlídce. Bohužel právě tato skutečnost je zrádná, neboť lidé, i když o hypertenzi vědí, často nedodržují léčbu, protože se cítí zdraví. Onemocnění však progreduje a v pokročilejších fázích jsou už příznaky znatelné, vyplývající hlavně z poškození dalších orgánů. Jak již bylo řečeno, při vyplavování látek způsobujících stažení cév musí být krev vypuzována pod vyšším tlakem, aby mohla projít celým oběhem. Pokud tento stav trvá delší dobu, reaguje tělo tak, že dochází k přestavbě stěny cév, která se stává méně pružnou. Na takto poškozenou stěnu se snadněji přichycují krevní destičky a mohou způsobit sraženinu, která uzavírá cévu a tím pádem dojde k nedokrvení určité oblasti těla. Hypertenzí přestavěné cévy jsou rovněž náchylnější k ruptuře, tedy prasknutí, a tím pádem ke krvácení.
Jak již bylo řečeno, při lehčích stádiích nemusí nemocný pociťovat žádné potíže nebo jsou přítomny neurčité příznaky. Mezi ně patří bolest hlavy, únava, bušení srdce, tlaky na hrudníku, nesoustředěnost nebo také poruchy spánku.

Jednou z častých komplikací déletrvající hypertenze je infarkt, tedy uzávěr cév, zásobujících srdce kyslíkem. Tím dojde k poškození a odumření postižené srdeční tkáně. Pacientům se při infarktu špatně dýchá, mívají pocit bušení srdce, tlaky nebo bolest na hrudníku, která může vystřelovat do ramene nebo lopatky. Bývají opocení, bledí, při rozsáhlejším poškození srdce mhou úplně zkolabovat.

Další závažnou komplikací je mozková mrtvice. Příznaky bývají různé, podle toho, která část mozku je nedokrvená. Mohou to být poruchy hybnosti končetin, velmi charakteristickým znakem bývá pokleslý koutek, pokud jsou postiženy obličejové svaly. Dále například neschopnost mluvit nebo artikulovat, tedy správně vyslovovat, ale také poruchy citlivosti, vidění nebo třeba závratě.

Nemusí ovšem dojít pouze k uzávěru cév, ale jak již bylo popsáno výše, také k prasknutí. Takto vzniká krvácení do mozku, které mívá podobné příznaky jako mrtvička, opět podle postiženého místa. Těžké krvácení může být i smrtelné.

Velmi zatěžující je stažení cév pro srdce, které musí vynaložit větší úsilí k tomu, aby vypudilo dostatečné množství krve. Po určité době se vyčerpají rezervy a dochází k nenávratnému poškození srdce a snížení jeho funkce, v nejtěžším případě může dojít až k jeho úplnému selhání, kdy už není schopné zajistit dostatečný výdej krve a tím tedy zásobení těla kyslíkem.

K častým potížím pacientů patří také uzávěry cév nohou, které se projevují slabostí a bolestivostí dolních končetin. Nemocní mají problém ujít delší vzdálenost. V nejtěžším případě, kdy dojde k odumírání tkání nohou, končí amputací.

Neméně závažnou komplikací je také poškození cév oka s následným poškozením zraku až úplnou slepotou.

Při zvýšeném krevním tlaku může dojít až k takzvané hypertenzní krizi. To znamená k náhlému nárůstu tlaku nad hodnoty 230/130 mmHg. Pacienti pociťují velké bolesti hlavy, mohou zvracet nebo mít točení hlavy a závratě. Tento stav je vždy indikací k převozu do nemocnice a včasnému zahájení léčby, protože hrozí zvýšené riziko srdečního selhání nebo krvácení do mozku.

bolest na plicích

Léčba hypertenze

Z výše zmíněných komplikací tedy plyne, že se jedná o opravdu vážné onemocnění, které je třeba začít zavčasu léčit. Pokud je při opakovaném měření stanovena diagnóza hypertenze, zahajuje lékař léčbu léky dle zvážení celkového stavu pacienta.

Existuje několik hlavních skupin léků na vysoký krevní tlak. Jsou to například diuretika, které způsobují odvodnění organismu, tím snižují objem kolujících tekutin, a tím ulehčují srdci práci. Dále to jsou beta blokátory, blokátory kalciových kanálů, ACE inhibitory nebo alfa - adrenergní blokátory. Obecně tyto léky blokují látky nebo hormony způsobující stažení a přestavbu cév. Vždy začínáme nižšími dávkami, které jsou postupně upraveny podle opakovaných kontrol. Některým pacientům stačí pouze jeden z léků, u mnohých je však nutná dvoj nebo trojkombinace.

Režimová opatření při hypertenzi

Léčba hypertenze by určitě měla být vedena odborníkem. Nedílnou součástí léčby jsou ovšem také režimová opatření, která může nemocný dodržovat sám a která mohou také velmi ovlivnit průběh onemocnění a oddálit výskyt potíží.

Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů hypertenze je určitě nadbytečné množství kuchyňské soli v jídle. Její množství by mělo dosahovat denně maximálně 5 - 6 g. Sůl se vyskytuje skoro v každém pokrmu. Ale i to se dá ovlivnit hlavně tak, že si nemocný bude jídlo co nejvíce připravovat sám. Při domácím vařením se dá využít dochucování bylinkami, kořením a dosolit jen minimálně. Z toho hlediska je rizikové pravidelné stravování v restauracích, kde se sůl k dochucování používá v nadbytečném množství a kde nejsme schopni dávky zjistit.

fotolia_55084596_xs_1600x900msSamozřejmě je také vhodné omezit uzeniny, instantní jídla, slané sýry, chipsy, paštiky a podobně. Nemocní s nadváhou by se jednoznačně měli pokusit zhubnout. Výsledný index tělesné hmotnosti by měl být mezi 18,5 - 25. Toto číslo vypočítáme tak, že hmotnost v kg podělíme výškou v metrech na druhou. Není třeba držet hladovku nebo přísnou dietu, ale pokusit se o rozumné, střídmé stravování. Pacienti mohou zkusit takzvaný středomořský způsob stravování, který je založený hlavně na konzumaci zeleniny, ovoce, ryb, ořechů a olivového oleje, samozřejmě v kombinaci s dalšími potravinami. V zemích, kde převažují tyto dietní návyky, je potvrzen výrazně nižší výskyt onemocnění srdce a cév.

Samozřejmě s dietními opatřeními velmi souvisí přiměřená pohybová aktivita. Vhodná je kombinace aerobní aktivity, tedy spíše té delší o nižší intenzitě, s posilovacím cvičením. Je možné začít nejprve procházkami, postupně zkusit rychlejší chůzi nebo i běh. Velmi účinný je také nordic walking, tedy svižná chůze s hůlkami, kdy je zapojeno do pohybu celé tělo. Ale jakýkoliv sport, který bude pacienta bavit, je určitě vhodný.

Alkohol, kouření, stres a hypertenze

K poškození cév a srdce přispívá velkou mírou také kouření. Neméně významným rizikovým faktorem je nadměrná konzumace alkoholu. Na toto téma mají stále odborníci různé názory. Obecně se doporučuje omezení alkoholu pod 20 g denně, což je zhruba jedno desetistupňové pivo nebo dvě deci vína. Existují ovšem i nové studie, ve kterých bylo prokázáno, že hlavně u mužů zvyšuje tlak i malé množství alkoholu, který je konzumován denně.

V neposlední řadě by se pacienti měli snažit vyhýbat stresovým situacím, pravidelně si dopřát odpočinek a relaxaci.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…