Eklampsie a preeklampsie

img
24. 09. 2014 Přečteno: 5881x

Onemocnění ve druhé polovině těhotenství projevující se otoky, přítomností bílkoviny v moči a vysokým krevním tlakem byla dříve označována jako gestózy. Dnes se používá termín eklampsie nebo preeklampsie, což je její předstupeň, při kterém se ještě neobjevují neurologické komplikace ohrožující život těhotné.

Preeklampsie

Preeklampsie je poměrně častou komplikací těhotenství a může být nebezpečná pro matku i plod. Jejími příznaky je kromě hypertenze, přítomnosti bílkovin v moči a otoků i postižení jater a změny srážecích parametrů. Preeklampsie se vyskytuje u 10 – 15% prvorodiček a 5% vícerodiček. Zvýšené riziko jejího vzniku mají obézní ženy, diabetičky, ženy s hypertenzí, migrénami, chronickým onemocněním ledvin a vícečetným těhotenstvím. Výskyt preeklampsie v minulém těhotenství nebo u matky či sestry těhotné je dalším nepříznivým faktorem.

Čtěte také:

Jak na nevolnost v těhotenství?

Příčina preeklampsie

Jasným zdrojem nastupujících změn je děloha – konkrétně placenta, protože po porodu se změny upravují. Placentární problémy se objevují, dojde-li k nedostatečnému prokrvení placenty nebo jde-li o neobvykle velkou placentu při vícečetném těhotenství. Přesná příčina vzniku preeklampsie není známa, ale existuje několik teorií.

Pokud dojde k mělkému uhnízdění zárodku, některé cévy zůstávají neporušené a nepodílí se na prokrvení budoucí placenty. Tyto tepny jsou tuhé, mají vysoký odpor a způsobují snížený průtok krve placentou.

Další teorie je imunologická. Ve tkáních matek s preeklampsií byly prokázány protilátky, jež způsobují poškození cév vyživujících placentu. Cévy se zužují, a tudíž dochází ke sníženému prokrvení placenty.
Preeklampsie má i dědičné podklady, což dokazuje častější výskyt u dcer a sester žen s preeklampsií. Z výživových faktorů vede častěji k preeklampsii nedostatek bílkovin, vitamínu B1, vápníku, železa a nadměrný příjem soli.

Jak vzniká preeklampsie

Cílovou tkání, jež způsobuje rozmanité příznaky eklampsie, je vnitřní výstelka cév (tzv. endotel). Porušená funkce endotelu vede k zúžení cév (tzv. generalizované vazokonstrikci) v celé řadě orgánových soustav.

Důsledek je nedostatečné zásobení tkání kyslíkem a přesun krevní plazmy do tkání. Organismus jedná, jako by byl dehydratovaný. Vegetativní systém reaguje v ledvinách sníženou produkcí moči a zadržováním sodíku v organismu. Se sodíkem se v těle hromadí voda a vznikají otoky. Stejným způsobem reaguje i hormonální systém v nadledvinách a ledvinách. Současně dochází i k místní aktivaci srážecího systému krve. Zúžení cév způsobuje vysoký krevní tlak (hypertenzi). Nedostatečné prokrvení ledvin je příčinou poškození membrány ledvinných váčků, jejímž důsledkem je ztráta bílkovin močí (proteinurie).

Příznaky preeklampsie

Prvním příznakem preeklampsie bývá vysoký krevní tlak. Pokud vám lékař naměří krevní tlak nad 140/90 mmHg, jedná o vysoký krevní tlak odborně hypertenzi. Řada situací může krevní tlak zkreslit, proto je důležité měřit ho v klidu, po minimálně 15 minutovém odpočinku před měřením, v polosedě na lůžku nebo u stolu. Zvýšit hodnotu krevního tlaku může i bolest, strach nebo hluk. Krevní tlak bývá u preeklampsie nestabilní, kolísá od normálních či mírně zvýšených hodnot až k extrémně vysokým.

Při otocích dochází k masivnímu nahromadění tekutiny ve tkáních. Nejvíce se otok projeví v obličeji a na končetinách. Otoky se projeví, když hmotnost převýší o 10 % původní váhu těhotné.
V moči se bílkoviny objevují, když poškozená membrána v ledvinných váčcích propouští při filtrování krve (a tím vzniku moče) bílkoviny.

Při postižení jater může dojít k jejich zvětšení, což se projeví bolestí v nadbřišku a zvracením, méně často žloutenkou. Srážecí parametry jsou zvýšeně aktivní, což se manifestuje zvýšenou tendencí k tvorbě sraženin a spotřebováváním krevních destiček.

Při preeklampsii je plod ohrožen nedostatečným vzrůstem (tzv. interauterinní růstovou retardací) zjistitelným při ultrazvukovém vyšetření nebo nedostatečným zásobením kyslíkem (hypoxií) diagnostikovatelným při kardiotokografii (lidově „pásech").

Jak se na preeklampsii přijde?

V průběhu těhotenství je žena pravidelně sledována u svého gynekologa. Součástí každé prohlídky je měření krevního tlaku, vyšetření moči a zhodnocení otoků dolních končetin. U některých těhotných je začátek onemocnění pozvolný, u jiných probíhá velmi rychle a přechází v eklamptický záchvat.
Při počínající preeklampsii nemusí mít žena žádné potíže. Zvýšená hodnota krevního tlaku může u některých žen vyvolávat bolesti hlavy, točení hlavy (vertigo), nucení na zvracení nebo poruchy vidění. Zvětšená játra způsobují bolest v nadbřišku. Žena si všimne postupně narůstajících otoků dolních končetin a rychlejšího vzestupu hmotnosti.

Léčba preeklampsie

Základním principem léčby preeklampsie je včas zahájit léčbu vysokého krevního tlaku, aby nebylo ohroženo dostatečné prokrvení placenty, snížit rozvoj otoků a zabránit vzniku eklamptického záchvatu. Definitivní léčbou preeklampsie je ukončení těhotenství a odstranění placenty. Při rozhodování o strategii léčby je důležité přihlédnout ke stáří plodu a jeho životaschopnosti.

Jestliže nejsou příznaky preeklampsie plně rozvinuté, je ji možné léčit ambulantně. Těhotná žena musí být léčena v nemocnici, pokud jsou překročena určitá kritéria – hodnota krevního tlaku, vyšší odpad bílkovin v moči, závažné příznaky či růstová retardace plodu.

Nejvýznamnějším kritérium je udržet hodnotu krevního tlaku v bezpečných mezích (tedy diastolický tlak pod 100 mmHg). Někdy postačí klid na lůžku, jindy je nutné nasadit léky.

Vysoký krevní tlak se snižuje antihypertenzivy. Těhotné ženy nesmějí užívat běžná antihypertenziva, protože některá z nich mohou negativně ovlivnit vývoj plodu a způsobit některé malformace. Lékem volby je Dopegyt. Při neúčinnosti se přidává Vasocardin, Nepresol nebo Cordipin. U těžších forem preeklampsie se antihypertenziva podávají nitrožilně za hospitalizace. Krevní tlak se snižuje postupně, protože prudký pokles tlaku sníží prokrvení placenty a ohrozí plod nedostatkem kyslíku (hypoxií).

Jako prevence nástupu eklamptických křečí se nitrožilně podává hořčík (magnesium). Rozšiřuje menší mozkové cévy a snižuje srážení krevních destiček a zužování ostatních cév. Při podávání se doporučuje monitorovat jeho hladiny. Někteří neurologové při zvýšené dráždivosti a nebezpečí nástupu křečí podávají antiepileptikum fenytion (Epilan D, Epanutin).

blood_pressure

Eklampsie

Nejzávažnější komplikací preeklampsie je rozvoj eklamptického záchvatu, který ohrožuje život těhotné ženy. Záchvat je tvořený tonicko-klonickými křečemi, při kterých je napnutí svalů vystřídáno rytmickým škubáním a ohýbáním končetin v kloubech. Zcela výjimečně může stádium křečí chybět a žena upadá do kómatu. Eklamptický záchvat vzniká nejčastěji na konci těhotenství a během porodu, vzácně v raném šestinedělí. Pokud se projeví v začátcích těhotenství, prognóza je mnohem horší. Vede k vysoké mateřské úmrtnosti, která je okolo 2%. Naštěstí je v dnešní době eklamptický záchvat díky pečlivému sledování těhotných vzácný.

Proč eklampsie vzniká?

Podkladem ekliptického záchvatu je zúžení všech cév vyživujících mozkovou tkáň, které způsobí nedostatečné zásobení mozkových buněk kyslík s následným otokem mozku a změnami mozkové tkáně.
Jak eklamptický záchvat vypadá?

Eklamptický záchvat má čtyři fáze

V první fázi je žena neklidná, trpí silnými bolestmi hlavy, nucením na zvracení a pociťuje bolest v nadbřišku. Má záškuby obličejových svalů, stáčí hlavu a oční koule ke straně. Poté nastupuje fáze tonických křečí, při které se svaly stáhnou, a tím strnou a znehybní. Křeče postihnou svaly žvýkací, hrudníku a bránici, čímž nastane přechodná zástava dechu. Postupně se přidává i strnutí zádového svalstva a horních končetin. Stav trvá několik sekund a přechází do dalšího stádia klonických křečí. Paže a obvykle i nohy sebou začínají rychle škubat a rytmicky se ohýbají a uvolňují v loktech, kyčlích a kolenou. Po několika minutách se škubání zpomalí a nakonec přestane. Po ústupu křečí žena upadá do hlubokého kómatu, při kterém se jí rozšíří zornice, hluboce dýchá a má oslabené reflexy. Po probuzení si nic nepamatuje.

Léčba eklampsie

Při rozvoji eklampického záchvatu se kromě výše uvedené léčby podávají léky na utlumení křečí. Žena je uložena do polohy na zádech a po zajištění průchodnosti dýchacích cest se do žíly a do svalu podá Diazepam. Kvůli riziku krvácení do mozku a vdechnutí natrávené potravy do plic (vlivem nefunkčního svěrače na rozhraní žaludku a jícnu) je nutné relaxovat (uvolnit) veškeré svalstvo a zajistit umělou ventilaci.

Zásadním význam v léčbě eklampsie má ukončení těhotenství. Protože je ohrožen život matky, gravidita ihned ukončuje císařským řezem. Ukončením těhotenství pomine spouštěcí faktor vzniku eklampsie. Po výkonu je žena sledována a monitorována na jednotce intenzivní péče, než dojde ke stabilizaci životních funkcí a úpravě laboratorních hodnot. Vysoký krevní tlak může přetrvávat delší dobu, proto je žena po propuštění předána nejen do péče svého gynekologa, ale také internisty.

Prevence eklampsie

Dostatečný přísun vápníku v těhotenství může snížit riziko vzniku těhotenstvím podmíněného vysokého krevního tlaku.

Malá dávka acylpyrinu předchází riziku vzácnější časně vznikající preeklampsii, na rozdíl od příznivého působení u preeklampsie vzniklé těsně před porodem. Acylpyrin musí být včas vysazen, aby během porodu nevznikly krvácivé komplikace. O nasazení acylpyrinu však nechte rozhodnout svého lékaře.

Doporučení

V těhotenství se nechte pravidelně sledovat u svého gynekologa, který bude kontrolovat všechny důležité parametry vaše i vašeho plodu.

Odhalit riziko preeklampsie může kombinovaný screening v 1. trimestru těhotenství (prováděný mezi 11. – 14. týdnem gravidity). Toto vyšetření však není hrazeno z veřejného pojištění a žena si jej platí sama.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…