Astma Bronchiale

img

Celosvětově trpí astmatem 300 miliónů lidí. Postihuje příslušníky všech ras, o výskytu mnohdy více rozhodují faktory prostředí než genetické. V České…

Astma Bronchiale je chronické zánětlivé alergické onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět způsobuje zvýšení průduškové aktivity, které vede k opakovaným epizodám kašle, dušnosti, pískavého dýchání a tlaku na hrudi. Jedná se o záchvatovitou chorobu, v mezidobí mezi záchvaty mohou být dýchací funkce normální. Astma postihuje všechny věkové kategorie, především však osoby mladšího věku. Často se astma vyskytuje zároveň s alergickou rýmou či atopickým ekzémem.

Astma - výskyt

Celosvětově trpí astmatem 300 miliónů lidí. Postihuje příslušníky všech ras, o výskytu mnohdy více rozhodují faktory prostředí než genetické. V České republice se s astmatem léčí téměř 8% celé populace, v mladších věkových kategoriích až 15%. Ročně se diagnostikuje okolo 30 000 nových nemocných, z toho 20 000 tvoří děti. Ve vyspělých zemích počtu nemocných stále přibývá. Astma Bronchiale je nejčastější chronickou nemocí dětského věku.

Astma a jeho příčiny

Na vzniku astmatu se podílejí dědičné faktory spolu s negativním vlivem zevního prostředí. Existuje mnoho odlišných genů kontrolující imunitní odpověď i zvýšenou průduškovou reaktivitu. Nejvýznamnější genetický podklad tvoří zvýšená náchylnost k alergii (tzv. atopii). Vlivem změněné imunitní odpovědi se ve větší míře tvoří protilátky imunoglobulinu E (Ig E protilátky). Pokud vaše dítě trpí alergickou rýmou nebo atopickým ekzémem, má zvýšenou pravděpodobnost rozvoje astmatu. Geneticky podložená zvýšená průdušková reaktivita vede ke zvýšené citlivosti na zevní podněty z prostředí. Pyly trav a stromů, prach, roztoči, zvířecí srst mohou spouštět astmatický záchvat. Pokud je příčinou astmatu alergen, označuje se astma jako alergické (zevní). U více než 30% pacientů je zánět vyvolaný nealergickým mechanismem – stresem, tělesnou zátěží, hypoventilací, kouřem nebo chemickými párami, jedná se tedy o nealergické (vnitřní) astma. Roli hraje i expozice škodlivým látkám v pracovním prostředí. Jedná se především o vliv pesticidů, parfémů, enzymů, aromatických látek či pryže. Tehdy se jedná o chorobu z povolání.

Mechanismus vzniku astmatu

Záchvatovité a variabilní zúžení dýchacích cest, které nerovnoměrně postihuje plíce, je způsobeno zúžením průdušek, otokem sliznice, jejím překrvením a zesílenou sekrecí hlenových žláz. Podstatou onemocnění je chronický bronchiální zánět s významnou účastí dvou typu bílých krvinek – eozinofilů a žírných buněk. Bílé krvinky zvýšeně tvoří zánětlivé působky tzv. cytokiny, které podporují aktivitu a množení protilátek typu IgE a eozinofilů. Ve vzniku alergického astmatu hraje IgE významnou roli. Pokud člověk trpící alergií přijde do kontaktu s alergenem, na který je citlivý, začnou se v organismu tvořit specifické protilátky typu IgE, jejichž část se váže na žírné buňky. Při opakovaném kontaktu s alergenem se alergen naváže přímo na IgE na povrchu žírných buněk, tím se spustí kaskádu alergické reakce s tvorbou zánětlivých působků a rozvoje vlastních příznaků. 

Dlouhodobý zánět vyvolá zmožení hladkých svalů v průduškách, fibrotizaci subepitelové vrstvy, otok sliznice se zvýšenou produkcí hlenu a aktivaci nervových zakončení. Zánětem poškozená sliznice zpřístupní nervová zakončení zvýšenému účinku dráždivých podnětů. Astmatický záchvat proto může vyvolat i dýchání studeného vzduchu. Sliznice obsahuje zvýšené množství zánětlivých buněk, které po aktivaci vytvářejí a uvolňují řadu působků vyvolávajících stah hladkých svalových vláken ve stěně průdušek.

Astma Bronchiale - příznaky

Astma může vzniknout v kterémkoliv věku. Projevuje se záchvaty náhle vzniklé dušnosti a suchého dráždivého kašle, které většinou spontánně nebo po léčbě ustoupí. Typicky se záchvaty vyskytují nad ránem. Při dýchání vlivem zúžení průsvitu průdušek vznikají pískoty. Nemocný cítí tíži, sevření na hrudníku a má suchý neproduktivní dráždivý kašel s obtížným vykašláváním. Těžký astmatický záchvat se projevuje klidovou dušností, prodloužením výdechu, zrychlením srdečního pulzu a zrychleným dýcháním.

Nemocný musí sedět v tzv. ortopnoické poloze – rukama se opírat o stůl či židli, aby mohl zapojit pomocné dýchací svaly, aby mohl zapojit pomocné dýchací svaly a do plic tak dostat dostatek kyslíku. Díky tomu lze na něm pozorovat tzv. vtahování jugula, nadklíčkových jamek a mezižebří. Ani zvýšená dechová aktivita nedokáže zajistit organismu dostatkem kyslíku, odborně se říká, že klesá saturace kyslíku v krvi. Při dalším zhoršováním dochází ke snížení dechové aktivity, hromadí se oxid uhličitý, což se projevuje zmateností až poruchou vědomí. Při neléčeném astmatu vzniká soudkovitý hrudník.

Astma Bronchiale - průběh

Astma Bronchiale je chronické onemocnění s periodickým charakterem. Jsou období, kdy je nemocný zcela bez potíží a má pocit, že je zdravý. Přesto v bezpříznakovém období probíhá v dýchacích cestách astmatika zánět. Tato situace může být střídána obdobím zhoršení tzv. exacerbací. Změna je charakterizována kašlem, který je dráždivý s obtížným a váznoucím odkašláváním. Zhoršuje se dech a záchvaty dušnosti se projevují i v klidu. Vzplanutí nemoci bývá způsobeno alergenem, virovými respiračními záněty či opomenutím pravidelné léčby. Průběh bývá horší a dlouhodobější, pokud je osoba kuřákem. Astma je onemocnění s individuálním průběhem, které je nutné včas léčit. Zvyšování frekvence a intenzity příznaků může vyústit v akutní exacerbaci.

Při akutní exacerbaci, dříve označované jako akutní astma nebo akutní astmatický záchvat, dochází k zesílení trvalého zánětu v dýchacích cestách. Postupně se zhoršuje dušnost, kašel, zkracuje dech, objevuje se hvízdavé dýchání a pocity tíže na hrudníku. Častěji jsou postiženi starší pacienti, kuřáci, osoby neužívající pravidelně léky, převažují ženy. Exacerbace mohou mít rychlý začátek (minuty až hodiny) nebo pomalý začátek (až 2 týdny). Návrat do stavu před exacerbací trvá zpravidla 5 až 14 dnů.

Diagnostika astmatu

Pokud se u vás nebo vašeho dítěte projevují příznaky astmatu, vyhledejte specialistu na nemoci dýchacího ústrojí – plicního lékaře. Ten se v první řadě ptát na vaše potíže a pomocné údaje o vlivu prostředí či spouštěcích činitelích. Bude se snažit zjistit, zda k rozvoji příznaků dochází v souvislosti s pobytem v určitém prostředí, zaměstnání, přírodě nebo v závislosti na stravě. Potřebné jsou informace o chovu domácích zvířat, kouření, jiných druzích alergie jako alergická rýma, atopický ekzém u vás nebo blízkých příbuzných. Časté bývají i záněty vedlejších dutin nosních nebo zápaly plic. Pak vám lékař provede klinické vyšetření, poslechne si fonendoskopem vaše dýchání a odešle na rentgenové vyšetření plic. Nález na rentgenu bývá negativní, slouží k vyloučení závažnějších nemocí.

bolest na plicích

Samostatná diagnóza je postavena na vyšetření dechových funkcí plic pomocí spirometrie. Poskytuje informace o průchodnosti dýchacích cest a o stavu plicní tkáně. K vyšetření se používá spirometr – přístroj, do kterého nemocný podle instrukcí dýchá. Ten pak zaznamenává vdechnutý a vydechnutý objemu vzduchu, rychlost výdechu a další plicní parametry. Na základě údajů pak lékař vyhodnotí, zda a jakou plicní poruchou nemocný trpí. Při astmatu se prokazuje obstrukční dýchací porucha. V klidovém stádiu však může být poslechový nález i plicní funkce normální, proto se provádějí bronchoprovokační testy. Před spirometrií se vyšetřovanému podá látka, která při zvýšené dráždivosti průdušek vyvolá stav podobný bronchiálnímu astmatu, tedy způsobí zúžení průsvitu průdušek. To se projeví na hodnotách zobrazených při spirometrii. Celé vyšetření je založeno na spolupráci pacienta. Pokud pacient nedodržuje pokyny, výsledky jsou zkreslené. Při charakteristických příznacích, ale nejasné spirometrii, lze provést tzv. test po léčbě – po 2 - 6 týdnech intenzivní léčby astmatu se provede spirometrické vyšetření a srovná se s původním nálezem. Nezbytnou součástí vyšetřovacího programu je alergologické vyšetření, při kterém se zjišťuje alergen spouštějící astmatický záchvat, případně ORL vyšetření.

V akutním stavu, kdy je astmatik klidově dušný, je vhodné vyšetřit sycení krve kyslíkem (tzv. saturace). Saturaci kyslíkem lze orientačně zjistit pomocí pulzního oxymetru, tj. přístroje monitorujícího prstovou či ušní sondou množství kyslíku v krvi. Při nižších hodnotách se odebírá krev z vřetenní tepny a krevní plyny se vyšetřují v laboratoři. 

Klasifikace astmatu

Jedním ze základních pilířů léčby je správné stanovení diagnózy včetně klasifikace. Astma Bronchiale je klasifikováno podle intenzity příznaků a podle úrovně jejich kontroly. Při hodnocení úrovně kontroly se zjišťuje: kolikrát týdně se vyskytnou příznaky, jak omezují běžnou denní aktivitu, jestli se příznaky objevují v noci či kolikrát astmatik musí použít úlevové léky. Rovněž se provede aktuální spirometrické vyšetření, které ukáže funkci plic. Úroveň kontroly také předurčuje budoucí rizika  - četnost exacerbací, tedy jak často dojde k exacerbaci astmatu. Podle tíže příznaků se astma dělí do čtyř stupňů – intermitentní, lehké, středně těžké a těžké perzistující astma. Tíže astmatu se určuje na základě nejnižšího stupně intenzity léčby, která je schopná udržet chorobu pod kontrolou. Ke každému stupni je pak doporučeno, jaké léky má pacient užívat.

Astma a léčba

Astma Bronchiale se nedá vyléčit, ale je možné jeho příznaky minimalizovat. Hlavním cílem léčby je kontrola nad astmatem a její udržení, aby byly u astmatika zachovány normální plicní funkce, mohl vykonávat běžnou fyzickou aktivitu a výskyt příznaků byl co nejmenší. Základem léčby jsou režimová opatření a medikamentózní léčba.

Režimová opatření při léčbě astmatu

Základem režimových opatření je zamezení kontaktu s vyvolavateli astmatu. Vyhněte se tedy lékům, potravinám, potravinovým doplňkům či škodlivinám v pracovním prostředí. Každé astma zhoršuje kouření či pobyt v prostředí s kouřem. V léčbě astmatu pomáhá i dechová gymnastika a kondiční tělesné cvičení. Dechová gymnastika slouží k uvolnění vdechových a posílení výdechových svalů a nácviku správné techniky dýchání.

Kromě cvičebních postupů, nácviku klidového, bráničního dýchání, se astmatik učí správnému držení těla, jež pomáhá efektivní "ekonomice dýchání". Dále se nemocný učí aktivnímu výdechu pomocí prodloužených dechových pohybů proti odporu, jakým je třeba nafukovací míč, bublání do vody brčkem, nádech se zúženými rty či hra na flétnu. Kondiční tělesná cvičení slouží ke zlepšení ovládání dýchání, dechových funkcí, fyzické zdatnosti a posílení svalstva. Snižuje četnost pozátěžového zúžení dýchacích cest.

U astmatu je vhodná pravidelná vytrvalostní pohybová aktivita jako plavání nebo kondiční běh, stejně jako intervalová zátěž vysoké dávky nepřesahující 2 minuty, jako krátké běhy. V pokoji astmatika by se měla udržovat optimální teplota (19 - 20°C) a vlhkost 40 – 50% a mělo by být vytvořeno bezalergenní prostředí. K lázeňské léčbě astmatu jsou určeny lázně v Luhačovicích, Jeseníku a Karlově Studánce.

Medikamentózní léčba astmatu

7973298168_05e417dd7fVe farmakologické léčbě se používají dva typy medikamentů – úlevové léky s rychlým nástupem účinků pro léčbu akutních stavů s jejich používáním podle potřeby a léky preventivní, tedy protizánětlivé pro dlouhodobé pravidelné používání. Druh léku a jeho dávka závisí na tíží onemocnění, odpovídá jednotlivým klasifikačním stupňům astmatu. Stanovení léčebného programu je však individuální, šité na míru.

Nejvýhodnější cestou pro podávání antiastmatik je inhalační léčba. Léky se pomocí různých inhalátorů dopravují přímo do průdušek, což minimalizuje výskyt nežádoucích účinků. Navíc jejich účinek nastupuje rychleji a je možné použít menší dávky než při perorálním podání. Používají se práškové aerosoly, inhalátory pro suché práškové formy a nebulizátory. Pro každého astmatiku je důležité vybrat nejen správné léky, ale i vhodný režim a inhalátor. Aby mohla léčba co nejlépe fungovat, je nutné naučit astmatika správnou inhalační techniku.

Úlevová antiastmatika

Rozšiřují průdušky (označují se jako bronchodilatancia), odstraňují příznaky a léčí akutní exacerbace. Patří sem Buventol, Ventolin, Bricanyl, Atrovent či kombinovaná bronchodilatance a Berodual. Používají se převážně inhalačně. Dokážou rychle, ale pouze krátkodobě v rozsahu 4 - 6 hodin, zmírnit příznaky. Jsou určeny pouze pro akutní potřebu, pokud se používají denně, znamená to, že dlouhodobá protizánětlivá léčba není dostatečná a musí se upravit.

Kontrolující antiastmatika

Působí protizánětlivě a preventivně, podávají se od 2. stupně astmatu denně, a to i v období, kdy je člověk zcela bez potíží. Základem léčby astmatu pacientů všech věkových skupin jsou inhalační kortikosteroidy, např. Ecobec, Becodisks, Miflonid, Budiar, Giona či Flixotide. Inhalačním podáváním se minimalizují jejich nežádoucí účinky. Pokud se nedosáhne kontroly astmatu nízkou dávkou inhalačních kortikosteroidů, přidávají se bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem jako Atimos, Foradil, Formano, Oxis, Formoterol, Serevent či Spiriva. Jednoznačně se pak preferuje jeden inhalátor, který současně podává oba léky jako Seretide, Duaspir nebo Symbicort.

Alternativou kortikoidů jsou antileukotrieny, které potlačují tvorbu a působení zánětlivých působků leukotrienů (podobné působky jako cytokiny). Používá se Accolate nebo Singulair. Alternativní variantou bronchodilatancií jsou pak teofyliny s prodlouženým účinkem jako Afonilum SR, Euphyllin CR, Theoplus, jež rozšiřují dýchací cesty. Pokud tato léčba nezajistí bezpříznakový průběh choroby, přidávají se ke dvojkombinaci antileukotrieny nebo teofyliny. Při těžkém perzistujícím astmatu se musí použít systémové kortikoidy či biologická léčba.

Biologická léčba astmatu

Biologická léčba astmatu spočívá v podávání protilátek pro imunoglobulinu IgE, jež po navázání brání spuštění alergické reakce a rozvoji příznaků. U nás je dostupný Xolair s účinnou látkou omalizumab. Je určen pro dospělé a děti od 12 let s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří mají časté symptomy a těžké exacerbace astmatu, přestože jsou léčeni vysokými denními dávkami inhalačních kortikosteroidů a bronchodilatancií. Léčba vede k významnému zlepšení příznaků, snížení počtu exacerbací, hospitalizací a spotřeby kortikosteroidů, krátkodobých bronchodilatancií a ke zlepšení kvality života. Aplikuje se podkožně každé 2 až 4 týdny.

V současné době se začala používat tzv. alergenová terapie, která spočívá podávání alergenu podkožně nebo perorálně po kapkách. Organismus si postupně vytváří protilátky a dochází k hyposenzibilizaci alergenu, tedy snížení reaktivity těla na alergickou látku. Léčba je náročná, trvá 3 – 5 let. Uplatnňuje se hlavně u alergie pylové, roztočové a plísňové.

léčbě exacerbace se používají inhalační bronchodilatancia, systémové kortikosteroidy a kyslíková léčba (oxygenoterapie). Ta pomáhá při nedostatku kyslíku v krvi (respirační insuficienci), protože zmenšuje nároky dýchání a zlepšuje funkce všech orgánů v lidském těle. Podává se nosními brýlemi nebo obličejovou maskou. Při exacerbovaném astmatu se provádí léčba kyslíkem během hospitalizace u všech stádií. U těžších stavů se používají léky perorální, injekční a inhalační pomocí nebulizátorů, kdy nemocný inhaluje nosní nebo ústní maskou léky zředěné ve vodě po dobu 15 - 20 minut.

Při optimálně nastavené léčbě nemá astmatik žádné noční a denní potíže, choroba neovlivňuje životní aktivity ani fyzickou zdatnost, úlevové léky musí použít maximálně 2x do týdne a hodnoty plicních funkcí při spirometrii odpovídají normě. Při správně nastavené léčbě a pravidelných kontrolách s dobrou spoluprácí pacienta lze značně zlepšit kvalitu života a snížit počet exacerbací i hospitalizací.

Astma Bronchiale - prevence

  • Vyhýbejte se prostředí i činitelům, kteří vyvolávají nebo zhoršují vaše potíže.
  • Nekuřte a omezte pobyt v zakouřeném prostředí.
  • Vytvořte si doma bezalergenní prostředí.
  • Nad plynový sporák instalujte digestoř.
  • Odstraňte koberce a sedací nábytek, ve kterém by se mohli udržovat roztoči.
  • Používejte hypoalergenní lůžkoviny.
  • Nepořizujte si do bytu domácí zvířata.

Pokud trpíte alergickým onemocněním jako alergická rýma, zánět spojivek či ekzém, nechte si provést alergologické vyšetření a užívejte léky, jež vám alergolog doporučí. Neléčené alergické projevy mohou vyústit v alergické astma.

Doporučení pro pacienty s astmatem

I když zrovna nemáte typické potíže, navštěvujte pravidelně svého lékaře. Mějte vždy po ruce úlevové léky, protože vždy může nastat situace, kdy je budete muset neprodleně použít. Pokud musíte úlevové léky používat denně, neváhejte s návštěvou lékaře, protože ten muset upravit vaši dlouhodobou léčbu.

Jestliže se u vás vyskytují příznaky typické pro astma, neváhejte s návštěvou lékaře. Včasná a správná diagnóza umožní úspěšně zvládnout astma a zabránit jeho vývoji v závažnější stádia. Při neléčeném astmatu se zúžení dýchacích cest stane nevratným.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…