Aneurysma aorty

img
04. 08. 2014 Přečteno: 20011x

Lokalizované rozšíření tepny se označuje jako tepenná výduť odborně aneurysma. Tepna se rozšiřuje o více než polovinu svého průměru v daném místě. V praxi to znamená rozšíření nad 3 cm. Průměr tepny je ovlivněn pohlavím, věkem, celkovým vzrůstem a dalšími faktory. Aneurysma může vzniknout na každé tepně či na srdci v místě po srdečním infarktu, ale nejčastěji postihuje aortu. Pokud dosáhne rozšíření výdutě určité míry, může dojít k odloučení vnitřní výstelky cévy (disekci) a následnému prasknutí (ruptuře) aorty, což je závažný život ohrožující stav, který v 85% případů způsobí úmrtí. Včasné stanovení diagnózy a její řešení může nemocnému zachránit život.

Anatomie

Aorta neboli srdečnice je nejdelší a nejsilnější tepnou lidského těla. Vystupuje z levé srdeční komory a rozvádí krev prakticky do celého těla. Její průběh je možné rozdělit na tři úseky – vzestupnou aortu, oblouk aorty a sestupnou aortu, která kromě hrudníku probíhá i v břišní dutině. Ze vzestupné aorty odstupují dvě věnčité tepny zásobující srdeční svalovinu. Aortální oblouk zásobuje okysličenou krví hlavu, krk a horní končetiny. Sestupná aorta vyživuje břišní orgány a dolní končetiny. Ve výši čtvrtého bederního obratle se aorta větví na dvě kyčelní tepny.

Výskyt

Výduť aorty se typicky vyskytuje u kuřáků. Muži jsou postiženi až 6x častěji než ženy, i když aneurysma častěji praskne ženám. Výskyt stoupá rovněž s věkem nad 60 let. V této věkové kategorii postihuje okolo 2 - 6% mužů. Jeden člověk z 250 osob ve věku nad 60 let může zemřít na prasklou výduť.

Z dalších rizikových faktorů nepříznivě působí vysoký krevní tlak, zvýšená hladiny cholesterolu a přítomnost chronické poruchy prokrvení dolních končetin (tzv. ischemické choroby dolních končetin) a ischemické choroby srdeční (poruchy prokrvení srdeční svaloviny). Pokud má aortální výduť někdo z vaší rodiny, i vy máte vyšší riziko jejího vzniku.

Jak vzniká tepenná výduť

Vznik aneurysma souvisí s výskytem aterosklerózy, tedy koronatění tepen. Mnohem významnější jsou však degenerativní procesy postihující stěnu srdečnice. Změny ve struktuře stěny aorty, zejména její vazivové složky, hrají důležitou roli při vzniku aneurysma. Může se jednat o dědičná onemocnění pojivové tkáně jako je Marfanův nebo Ehlers-Danlosův syndrom. Jindy může být příčinou infekce, úraz nebo nepravé aneurysma místě napojení cévní protézy.

Aneurysma aorty - příznaky

Většina aortálních aneurysma je bezpříznakových a projeví se prasknutím anerysmatu, které vede v 85% případů ke smrti. Jindy je aortální výduť vedlejším nálezem při vyšetřování z jiné příčiny. Může se rovněž projevovat bolestí na hrudi (v případě hrudní aorty) či bolestí kolem pupku s propagací do třísel, boku nebo beder (u břišní aorty) či jako nespecifický pocit pulzací okolo pupku v poloze na břiše. Bolesti jsou trvalé s úlevovou polohou na zádech se zvednutými končetinami. Výraznější bolest je vždy varovným signálem hrozící ruptury, protože se objevuje u rychle rostoucích výdutí.

Dalším projevem může být nedokrvení (ischemie) orgánů nebo končetin při ucpání periferních cév krevní sraženinou, která se utrhne z vaku výdutě. Aneurysma hrudní aorty se může projevit potížemi s dýcháním nebo polykáním a chraplavým kašlem. Jindy se aneurysma manifestuje tlakem na okolní orgány při narůstající velikosti, nejčastěji močovod, dvanáctník, bederní nervy nebo velké žíly.

Disekce aorty

Stěna aneurysmatu je náchylnější k podélnému rozštěpení její stěny tzv. disekci aorty. Ve vnitřní vrstvě aorty vznikne podélná štěrbina, do které proudí krev a vytvoří se falešné lumen. Šíří se jak po směru toku, tak proti jeho směru. Postupně může postihnout celou aortu až do břišní části i přejít na odstupující cévy. Jedná se o akutní život ohrožující stav vyžadující rychlou a správnou diagnózu i léčbu. Disekce se projeví náhle vzniklou krutou bolestí v zádech či na hrudi a podle dalších postižených cév i cévní mozkovou příhodou, kolapsem, srdečním infarktem, ledvinným selháním, silnou bolestí břicha nebo dolní končetiny.

prasklé aneurysma aortyRuptura aorty

Nejzávažnější komplikací je prasknutí – ruptura aorty, která je prvním příznakem ve 40% případů. Má charakter náhlé příhody břišní a bez včasného a dostatečného zásahu končí smrtí. Krev z aorty se ojediněle řine do volné břišní dutiny (což bývá fatální), v lepším případě a častěji do retroperitonea (prostor mezi zadní břišní stěnou a pobřišnicí), kde tlak okolí může celý proces zpomalit a umožnit jeho řešení.

 

Aneurysma aorty - diagnostika

Jestliže pocítíte náhle vzniklou krutou, řezavou bolest v zádech nebo na hrudi, ihned vyhledejte lékaře nebo si zavolejte rychlou záchrannou službu. Zvláště pokud má někdo v rodině tepenné aneurysma, zemřel na náhlé úmrtí (mohlo se jednat o rupturu aneurysmatu) nebo trpíte vrozenou poruchou pojivové tkáně. Lékař se vás bude ptát na vaše aktuální potíže a vyšetří si vás. Většina aortálních aneurysmat je bezpříznakových, pro disekci aorty je typický nehmatný pulz na periferních tepnách a výrazný rozdíl krevního tlaku mezi pravou a levou horní končetiny.

Při podezření na aortální aneurysma se nejprve provádí ultrazvukové vyšetření srdce tzv. echokardiografie. Nejlevnější a neinvazivní vyšetření je vhodné zejména pro vyhledávání nemocných a sledování velikosti výdutě v čase. Běžná echokardiografie (přes hrudní stěnu) není pro potvrzení či vyloučení diagnózy dostačující, přesnější je jícnové vyšetření, při kterém je ultrazvuková sonda zavedena do jícnu.

Přesně zobrazit rozsah aneurysma, jeho rozměry, přítomnost disekce se dvěma lumen, vztah k okolním orgánům, ohraničení, přítomnost krevní sraženiny ve vaku dokáže CT vyšetření tepen tzv. CT angiografie. Při vyšetření se do žíly aplikuje kontrastní látky, zpravidla jód, která zobrazí průběh tepen. Stejné výsledky poskytuje i magnetická rezonance. Jedná se však o vyšetření dražší, méně dostupné a nevhodné pro akutní diagnostiku.

Zobrazení aneurysmatu aorty může být i vedlejším nálezem při vyšetřování pro jiné účely. Někdy jej odhalí obyčejný rentgen srdce a plic, jindy CT vyšetření.

Aneurysma aorty a jeho léčba

Forma léčby závisí na příznacích, nutnosti akutní léčby i lokalizaci výdutě. Při jakýchkoli potížích je jednoznačně volen neodkladný výkon. Dříve dominovaly chirurgické výkony, dnes se začínají úspěšně prosazovat endovaskulární výkony, a to i v případě akutního stavu. Pro jednoho pacienta je vhodná klasická chirurgická operace, pro jiného endovaskulární výkon. Obě metody mají své výhody a nevýhody. Vhodnější postup vám doporučí váš lékař (samozřejmě pokud se nejedná o akutní, život ohrožující stav, kdy rozhodnutí provede sám lékařský tým).

Endovaskulární výkon

Endovaskulární léčba znamená, že se výkon provádí uvnitř cévy. Do místa aneurysmatu se přes tříselnou tepnu zavede potahovaný stent (síťovitá trubička ve svinuté formě). V určeném místě se nafouknutím balónku stent rozvine a po svém ukotvení vytvoří nové lumen cévy a vyřadí z funkce vak aneurysma. Takovýto výkon trvá 1 – 3 hodiny.

Endovaskulární přístup je minimálně invazivní, má méně komplikací v podobě míšního nedokrvení, kratší dobu rekonvalescence. Na druhé straně je zatížen rizikem posunutí stentu nebo prosakováním krve do nefunkčního aneurysmatu, které nebylo odstraněno. Proto jsou důležité pravidelné kontrolu u lékaře, jejichž součástí je i rentgenové nebo CT zobrazování stentu a aneurysmatu. Endovaskulární přístup je určený pro výdutě v sestupné aortě nebo některé její větší větvi.

Chirurgický postup

Při operačním výkonu je aneurysma odstraněno a nahrazeno chirurgickou cévní protézou. Operující lékaři získají přístup k aortě provedením řezu přes hrudní kost, ze strany hrudníku nebo přes břišní stěnu. Při všívání cévní protézy na určené místo se zastaví průtok krve přes aortu. Celý výkon trvá asi 2 – 4 hodiny. Chirurgické postupy se volí u aneurysmat a disekcí aorty ve vzestupné části v blízkosti srdce, nebo pokud není možné provést endovaskulární výkon.

Konzervativní přístup

U bezpříznakových aneurysma a disekcí je důležité správné načasování a způsob léčby. K řešení se přistupuje, pokud výduť přesáhne určitou velikost nebo nastanou nějaké komplikace.
Menší aneurysma se léčí konzervativně léky na snižování vysokého krevního tlaku (antihypertenzivy) a snižování hladiny krevních tuků (hypolipidemiky). Nemocní jsou pak pravidelně sledováni ultrazvukem. Přirozeným průběh je postupné zvětšování kolem 5 mm za rok. Zrychlení růstu je rovněž signálem pro časné řešení.

Aneurysma aorty - prevence

Vznik aneurysmatu je do velké míry dědičný, riziko jeho vzniku můžete snížit prevencí tvorby aterosklerotických plátů. Nekuřte a vyhýbejte zakouřeným prostorám. Jestliže máte nadváhu nebo jste obézní, zhubněte. Jezte zdravě, pravidelně 5x denně, omezte solení, tučná a kořeněná jídla, uzeniny a sladkosti. Dostatečně se hýbejte.

Jestliže se v rodině tepenné aneurysma vyskytlo, určitě upozorněte svého lékaře, aby včas zahájil preventivní či léčebná opatření. Váš krevní tlak a hladina krevních tuků musí být důsledně kontrolovány a případně léčeny.

Doporučení

Pokud vám bylo diagnostikované aneurysma aorty, jehož řešení zatím není nutné, a vy pocítíte prudkou bolest na hrudi či v okolí pupku, závratě, náhlou slabost či rychlý srdeční tep, neprodleně volejte svého lékaře.

Při potvrzeném bezpříznakovém aneurysmatu musíte užívat léky ke snížení krevního tlaku, a to konkrétně betablokátory (Concor, Vasocardin, Betaloc, ..), event. další antihypertenziva. Váš tlak musí být pod 120/80 mm Hg. Pokud je vyšší, navštivte svého kardiologa a nechte si medikaci upravit. Vysoký krevní tlak napomáhá rychlejšímu zvětšování výdutě a zvyšuje riziko disekce a ruptury aorty. Dále se vyvarujte nadměrné fyzické zátěži.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
  • MUDr. Martina Scammon
    31. 10. 2018 04:03
    Dobrý den,<br> <br> v první řadě je potřeba říct, že aorta (srdečnice) je největší tepna v těle. Tepna vychází ze srdce a probíhá směrem dolů hrudníkem a břišní dutinou, kde se pak dále větví. To znamená, že Vámi zmíněná bulka na krku nemůže být výduť aorty. O co přesně jde ale bohužel bez… celý příspěvek
  • Magda Hausová
    11. 10. 2018 10:12
    Zdravím, vystrašila mě informace o zákeřnosti výdutě aorty. Dlouhá léta mě vybruje podle rychlosti tepu vpravo na krku taková bulka. Můj lékař mi řekl, že to ještě u nikoho neviděl a pokud mi to nic nedělá tak je to v pořádku. Občas se sice při rychlé chůzi nebo do kopce zadýchám ale to připisuji… celý příspěvek
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…