Alzheimerova choroba

img
05. 02. 2014 Přečteno: 6279x

Alzheimerova choroba (nebo také Alzheimer) je onemocnění, které poprvé popsal německý psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer. Jedná se o neurodegenerativní progresivní onemocnění mozku (zhoršující se v čase), projevující se zhoršující se pamětí a jinými důležitými mentálními funkcemi. Tato nemoc je nejčastější příčinou vzniku demence. Patří do skupiny onemocnění mozku snižujících intelekt a měnících sociální chování.

Příčina Alzheimerovy choroby

Ačkoliv je Alzheimer choroba známá desítky let, stále není přesně známá příčina. Vědci se domnívají, že je způsobena kombinací faktorů, jako jsou dědičnost, životní styl a vnější životní prostředí. Jednou z teorií je, že onemocnění je autoimunitní chorobou, kdy tělo bojuje proti vlastním buňkám klasickou imunitní reakcí. V současnosti trpí téměř 25% lidí starších 85 let demencí a Alzheimerova choroba se na tomto počtu podílí z 50 - 60%. Onemocnění ale bohužel není jen nemocí starých lidí. Ve výjimečných případech (velkou roli hraje dědičnost) se choroba objeví u osob mladších 45 let. Podle statistik v roce 2008 trpělo nemocí celosvětově až 37 milionů lidí, v České republice to pak bylo až 120 tisíc osob a výskyt každým rokem stoupá.

Průběh Alzheimerovy choroby

I když je příčina Alzheimerovy choroby stále otázkou, víme poměrně přesně, jak nemoc probíhá. Při Alzheimerově chorobě dochází ke tvorbě a k ukládání patologických proteinů (bílkovin). Tyto bílkoviny se ukládají v podobě vláken nebo tzv. amyloidovým plaků v okolí nervových buněk. Kolem těchto usazenin vzniká sterilní zánět (bez přítomnosti bakterií nebo virů). Dochází také k úbytku acetylcholinu, což je důležitá látka, díky níž dochází k přenosu nervových vzruchů. Postupně vznikající změny způsobí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Buňky v mozku umírají a tím zanikají důležité spojení mezi buňkami samotnými. Změněn je také celkový metabolismus mozku. Časem umírá stále více a více buněk a dochází tak k atrofii mozkové tkáně - mozek se scvrkává.

Alzheimer probíhá ve třech stádiích:

• Lehká demence

Obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost.

• Střední stadium demence

Poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti.

• Těžké stadium demence

Poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, stavy velké zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.

Alzheimer - příznaky

Projevy Alzheimerovy choroby a tendence ke zhoršování stavu jsou velmi individuální. V počátcích onemocnění může být jediným příznakem časté zapomínání nebo mírná zmatenost. Postupně ale ztrácíte čím dál více vzpomínek a především čerstvé události jsou velmi těžce vybavitelné. Jde tedy spíš o poruchy učení a zapamatování si učeného. Pokud trpíte Alzheimerovou chorobou, může být pro vás velmi obtížné zapamatování si věcí a organizování myšlenek. Může se také stát, že vůbec nezpozorujete, že se s vámi něco děje, ačkoliv vaše blízké okolí si změn všimlo.

Časté je zapomínání, kam jste uložili danou věc, obvyklé je zapomínání jmen známých osob. Nemocní několikrát opakují stejný dotaz bez toho, aby si všimli, že už se na věc jednou ptali. Typické je zapomínání obsahu rozhovorů nebo to, že k rozhovoru vůbec došlo, zapomínání naplánování událostí, nemocný začíná zapomínat názvy každodenních potřeb a věcí, neví, co je za den a rok, roční období, neví, kde se nacházejí. Ztrácí se schopnost číst a psát, obtížné je soustředit se a uvažovat, především o abstraktních věcech jako jsou čísla.

Může být velmi složité až nemožné, aby se nemocný vyznal v penězích, účtech a platil je včas. Obtížné bývá oblékání, koupání a jiné běžné každodenní úkony. Stav se stále zhoršuje. Součástí onemocnění jsou změny nálad a změny chování. Můžete trpět depresemi, sociální fobií, změnami nálad, nedůvěřivostí, přecitlivělostí a agresivitou, ztrácíte zájem o koníčky a zaměstnání. Typické jsou také poruchy spánku.

Fotolia_51980103_XS

Diagnostika Alzheimerovy choroby

V dnešní době stále neexistuje jednoduché vyšetření, které by jasně určilo, že trpíte Alzheimerovou chorobou. Velice často záleží jen na lékaři, který usoudí, zda jsou vaše příznaky typické pro toto onemocnění a rozhodne o dalším postupu vyšetřování. Často je velmi nesnadné zjistit příčinu demence, případně spojitost demence a Alzheimerovy choroby. Naneštěstí může být onemocnění s přesností diagnostikováno až při pitvě a podrobném vyšetření po smrti nemocného, kdy mikroskopické vyšetření mozkové tkáně objeví uložená vlákna a plaky.

Za života nemocného je možné fyzikální vyšetření, neurologické vyšetření s vyšetřením reflexů, svalového napětí, svalové síly, schopnost chůze, vyšetření sluchu a zraku, vyšetření koordinace a rovnováhy. Krevní vyšetření může odhalit jiné příčiny vzniku demence (onemocnění štítné žlázy, nedostatek vitamínů) a tím zamítnou podezření na Alzheimerovu chorobu. Podrobné neuropsychologické vyšetření, které většinou trvá až několik hodin může ozřejmit podrobnosti k vašim mentálním funkcím, inteligenci apod. Toto vyšetření je zvlášť důležité, pokud existuje podezření, že trpíte touto nemocí v příliš nízkém věku. Možné je tak rozlišit různé typy a příčiny demence.

K dalším vyšetřením patří CT (počítačová tomografie), (MRI (magnetická rezonance) nebo PET, odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí, které mohou odhalit jiné příčiny vzniku demence jako je mozkový nádor, mozková mrtvice, úraz.

Léčba Alzheimerovy choroby

Ačkoliv je dnešní medicína na velmi vysoké úrovni, nepodařilo se najít účinný lék, který by Alzheimerovu chorobu úplně vyléčil. Možné je zatím jen zpomalení procesu a přibývají snahy proces alespoň zastavit na stávajícím stavu. Objevují se stále nové a nové povzbudivé zprávy a výrazném léčebném pokroku především u malých skupin pacientů. Nové strategie tedy dočasně zlepšují symptomy nemoci. Současná léčba tedy může pomoct dočasně při poruchách paměti a ostatní kognitivních funkcích.

Léčbu je možné rozdělit do několika skupin dle účinku, ale je nutné mít na paměti, že jsou to léky podpůrné, nikdy onemocnění zcela nevyléčí:

  • Zlepšení metabolismu mozku - do skupiny těchto lékům patří nootropika jako Piracetam nebo Pyritinol. Další možností jsou ochranné hormony jako inzulín nebo hormony (testosteron), které brání tvorbě plaků. Existují také látky, které zvyšují vnímavost pro ochranné hormony (rosiglitazon).
  • Možnosti ovlivnění acetylcholinergního systému - jak bylo řečeno výše, v mozku existuje velmi důležitá látka acetylcholin, který je nezbytný pro přenos vzruchů mezi neurony. Acetylcholin je neuropřenašeč a ovlivňuje oblasti zajišťující intelektové funkce (paměť a úsudek). Právě tyto oblasti mozku trpí nejvíce ukládáním plaků bílkovin. Existují proto medikamenty, které zvyšují koncentraci acetylcholinu v mozku. Podpora jeho tvorby je proto pro správnou funkci mozku výhodná. Do skupiny léků patří lecitin, který zlepšuje látkovou výměnu acetylcholinu. Acetylcholinesteráza je enzym, který acetylcholin rozkládá, proto je dobré použít látky, které tento enzym inhibují (blokují). K těmto patří galantamin, rivastigmin, donepezil. Jiným neuropřenašečem, který je pro kognitivní funkce stejně významný, je glutamát. Kombinace léků zvyšujících množství acetylcholinu s lékem regulujícím aktivitu glutamátových receptorů je proto pro nemocné Alzheimerovou nemocí optimální. Nevýhodou některých z výše uvedených léků jsou nežádoucí účinky v podobě průjmů nebo poruch spánku.
  • Léčba předpokládaného sterilního zánětu mozku a potlačení imunitní reakce - k léčbě se používá kyselina acetylsalicylová (aspirin), působí v prevenci onemocnění, oddaluje nástup demence, omezuje výskyt zánětů a degenerativních změn v mozku, udržuje a zlepšuje výkon mozku. Pokud už choroba nastoupí, lék nezabírá. Další možností jsou léky imunosupresivní (potlačují vlastní imunitní reakci) a protizánětlivé. K jedné z teorií patří, že onemocnění je autoimunitní povahy (tělo bojuje proti vlastním buňkám). Využívá se tzv. TNF inhibitorů a jiných imunosupresiv.
  • Léčba omezující tvorbu bílkovinných plaků - tento typ léků je teprve ve výzkumné fázi, mechanismu účinku není znám.
  • Látky likvidující volné kyslíkové radikály a chránící neurony před narušením metabolismu a jejich poškozením - tato léčba je doplňková, k nejznámnějším a nejužívanějším antioxidantům patří vitamín C a E a koenzym Q 10. Vhodné je tedy konzumovat potraviny s vysokým obsahem vitaminu C a E (ovoce a zelenina). Doporučuje se konzumace rajčat, červeného vína, borůvek a černého rybízu, které krom vitamínů obsahují i cenné flavonoidy, které jsou také antioxidační povahy. Stejně tak vhodné jsou maliny, ostružiny, kořen lékořice, granátové jablko, kurkuma. Někteří autoři uvádějí pozitivní přínos komplexu vitamínů B a kyseliny listové, které zpomalují mozkovou atrofii.

Pro zajímavost se objevují diskuze, které podporují účinek alkoholu. Podle nich má malé množství alkoholu protektivní účinek. Stejně tak se tvrdí, že marihuana může svými účinky zbrzdit průběh nemoci. Kanabinol obsažený v marihuaně má totiž protizánětlivé účinky. Není ale vhodné kouření marihuany, kdy stoupá riziko vzniku karcinomu plic. K dalším typům léčby, které možná budou mít své místo v budoucnosti řadíme genetickou terapii, transplantace zárodečných buněk. Prokázaný je pozitivní účinek rehabilitace mozku tělesným cvičením (paměť) a elektroléčba.

Fotolia_4323162_MPokud máte ve svém okolí někoho s touto nemocí, pokuste se být chápavými a všemožně nápomocnými. Pokuste se nemocnému zjednodušit těžkosti spojené s touto nemocí. Vhodné je odstranit nadbytečný nábytek a dekorace (méně věcí, méně starostí se zapamatováním si, kde která věc leží), odstraňte běhouny a usnadněte chůzi nemocnému, dobré je připevnit pomocné držadla v koupelně a na schodech, důležitá je pohodlná obuv, protože nemocní mají vyšší pravděpodobnost pádů a zranění s tím spojených. Redukujte počet zrcadel, která nemocného matou nebo děsí. Pokuste se hledat známky bolesti, protože nemocný velmi často není schopen popsat své potíže. Co se týká stravování, je dobré podávat nemocnému stravu s menšími kousky nebo mixovanou stravu, tak aby nemohl nic vdechnout.

Prevence Alzheimerovy choroby

Jelikož není známá přesná příčina onemocnění, není možné říct, co bychom měli dělat, abychom se nemoci vyhnuli. Někteří odborníci říkají, že pokud se zaměříte na prevenci onemocnění srdce, omezíte tím i pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby. Důležitými faktory jsou vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, nadváha nebo cukrovka. Obecně se ale říká, že přísun vhodných živin má největší význam v prevenci Alzheimerovy choroby. Nutné je tedy zlepšení výživy (vitamín B6, B12, kyselina listová, minerály, antioxidanty, aminokyseliny, mastné kyseliny) a důležitý je správný pitný režim a celková životospráva, ke které se řadí pravidelná tělesná aktivita. Vhodný je trénink kognitivních funkcí, procvičování paměti. Nevhodná je sociální izolace, proto je dobré se obklopovat lidmi i v pokročilém věku. Programy prevence Alzheimerovay nemoci se zaměřují na tělesnou aktivitu, stimulaci kognitivních funkcí (paměť) a zdravé stravování.

Řiďte se heslem „buďte aktivní, fyzicky, mentálně a sociálně". Užívejte si života.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…