Fototerapie pomůže při nedostatku slunečního světla

Ačkoliv se to nezdá, slunce a jeho svit jsou zodpovědné nejen za náš vývoj, růst a regeneraci organismu nebo periodicitu životních funkcí a cyklus…

Akrální koaktivační terapie dokáže udělat s tělem zázraky

Akrální koaktivační terapie vychází z vývojové kineziologie. Systém ACT odráží vzpěrné pozice dle jednotlivých vývojových stádií u dětí. Metoda ACT…

Ergoterapie neboli léčba prací je účinnou rehabilitační metodou

Ergoterapeut je odborně vzdělaná osoba v oboru zdravotnictví, jehož činnost je upravena zákonem č. 96/2004 Sb. – zákon o nelékařských zdravotnických…

Co je Klappovo lezení a jak vám může pomoci?

Cvičení, které se opírá o originální metodu vyvinutou Bernhardem a Rudolfem Klappem, má přesně daná pravidla, rozhodně se nejedná o libovolné lezení.…

Chromatoterapie aneb Terapie světlem a barvami

Pokud si myslíte, že chromatoterapie je výdobytkem moderní doby, jste na omylu. Již staří Řekové, Egypťané i Číňané si jednotlivé barvy spojovali s…

Cvičení podle Mojžíšové – pohybová terapie, která pomáhá nejen při otěhotnění

Ludmila Mojžíšová začínala jako zdravotní sestra na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde se později stala asistentkou na katedře rehabilitace.…

Krátkovlnná diatermie – bezpečná elektroléčba, která prohřeje klouby, svaly i tkáně

Elektrický proud má pro člověka mnoho využití. Poskytuje nám teplo, světlo a pohon pro různé domácí spotřebiče i velké dopravní prostředky. To však…