Madonin komplex a další důvody odmítání sexu v partnerství

Odmítání sexuOdmítání sexu ze strany partnera může mít celou řadu příčin. Většinou se jedná o ty psychické, příkladem je takzvaný Madonin komplex.Sexuální život s partnerem bývá v těhotenství, po porodu dítěte a šestinedělí pro mnoho žen problematický nebo komplikovaný. V různých přelomových životních obdobích a zejména s příchodem prvního potomka na svět zažívají ženy často mnoho nejistot, které snižují jejich sebevědomí nejen v oblasti partnerského milování. Někdy se k tomu přidají i nejistoty ohledně jejich vlastního fyzického vzhledu a jeho změn po těhotenství, to vše se promítá do sexuálního života a jeho prožívání. Nejsou to však pouze ženy, které může trápit nechuť k sexu, mnohem méně se hovoří o tom, že i muži v tomto období mohou zažívat potíže. Toto odmítání však zdaleka nemusí být způsobené tím, že by pro muže jeho žena po porodu nebyla již fyzicky atraktivní, jak se mnohé novopečené maminky domnívají, spíše jde o celkovou proměnu pohledu na partnerku.

Muž začne v některých případech po porodu dítěte na svoji ženu nahlížet více jako na matku svých dětí, než jako na svoji milenku. Jakoby se jeho partnerka stala pro něj najednou jakýmsi způsobem nedotknutelná. V posledních letech se hovoří o tom, že klíčovým momentem nechuti na sex se svojí partnerkou je mužova přítomnost u porodu, avšak tento fenomén odmítání sexu po narození dítěte popsal a pojmenovat již Sigmund Freud, takže se rozhodně nejedná o fenomén nikterak nový. Mnozí muži navíc ztrácejí chuť na sex již v období těhotenství svojí ženy. Hlavní roli v přístupu k těmto záležitostem hraje vždy mužův vztah k ženám a jeho vnímání ženské a mužské role v partnerském vztahu celkově.

Sexualita je provázána s celou osobností člověka, není reálné tedy změnit pouze přístup k sexu samotnému, pokud se nepohnou i jiné psychické struktury člověka.

Madonin komplex, aneb žena – světice a objekt mužovy péče a ochrany

Madonin komplex souvisí podle Freudovy teorie s tím, jak se k synovi chovala jeho vlastní matka. Matka, která byla spíše citově chladná a odtažitá, vzbuzuje v synovi strádání a touhu po mateřské lásce. Tuto lásku může svým způsobem hledat u svojí partnerky. Není-li tato jeho potřeba z partnerčiny strany dostatečně naplněna, pak ji může nevědomky trestat, například i odpíráním sexuálního styku. Najde-li ve svojí ženě náhradu svojí matky, pak ve chvíli, kdy je partnerka těhotná nebo se stala matkou, přestává ji vnímat jako svoji milenku, ale především si ji zařazuje jako matku. V takovou chvíli se žena stává objektem jeho péče a ochranitelských sklonů, pozbývá však svoji sexuální úlohu a předešlou vzrušivost.

Pokusy o intimní chvíle ze strany ženy se najednou setkávají s odmítáním, nechutí, vyhýbavostí. Pro muže se pouto s jeho ženou nevědomky stává spíše rodinným a pohlavní styk je v takovémto poutu podvědomě incestním. Právě v takovéto chvíli si mnohdy muž nachází milenku, která je jakoby naprostým protipólem jeho ženy – světice. Pro ženu, právě nastálou matku, která se rovněž adaptuje na novou životní roli, je však odhalená nevěra vnímána jako obrovská krutost a zrada. Z mužovy strany však v tuto chvíli jde skutečně většinou jen o naplnění potřeby sexuálního kontaktu.

Příznaky, projevy a symptomy Madonina komplexu

  • Muž svoji ženu přestává vnímat jako sexuální objekt
  • Muž není schopen nebo ochoten se svojí ženou vést normální sexuální život jako před těhotenstvím a porodem dítěte
  • Muž vnímá ženu více jako matku dítěte, než jako svoji milenku
  • Symptomy se mohou projevovat po různě dlouhou dobu, nejčastěji se jedná o dobu kolem šesti měsíců

Příznaky obvykle samy spontánně odezní, pokud ne, pak je vhodné najít manželskou poradnu nebo jinou psychologickou pomoc a situaci řešit.

Další důvody, které vedou k odmítání sexu v partnerství

Důvody, které vedou k odmítání sexu v partnerství, mohou být fyzické i psychické nebo jde o kombinaci obou. Obvyklým důvodem pro odmítání sexuálního života je dlouhodobý stres a vyčerpání. Na vině mohou být zdravotní problémy, chronická onemocnění a špatné zdraví celkově. Na sex obvykle nemívají ani pomyšlení lidé trpící depresemi. Za odmítáním sexu může stát i užívání alkoholu nebo drog. U žen se chuť na milostné radovánky snižuje v období menstruace, menopauzy a během těhotenství, někdy může nechuť na sex způsobovat i nízká hladina hormonů.

Psychickými důvody pro nezájem o sexuální život mohou být způsobeny tím, že dotyčný nebo dotyčná jsou nespokojeni se svým vlastním tělem, stydí se za něj nebo z jiného důvodu trpí nízkou sebedůvěrou. Nepříjemný nebo problematický sexuální zážitek, či opakované neuspokojující sexuální zážitky mohou být také příčinou nechuti k sexuálnímu sbližování s partnerem. Napětí ve vztahu, frustrace, vztek na partnera nebo pocity viny také intimnímu životu v partnerství neprospívají.

Odmítání sexu v těhotenství

Těhotenství ženy je specifickým životním obdobím, které se může projevit odmítáním sexu jak ze strany ženy, tak muže. Občas se stane, že nechuť ženy k sexu přetrvává po celé období těhotenství. Nejčastější příčinou odmítání je obava o nenarozené dítě. V případě, že nejde o rizikové těhotenství, o kterém by matku lékař informoval, pak jsou obavy docela zbytečné. Dalším důvodem proč ženy v těhotenství odmítají pohlavní styk, je strach ze ztráty atraktivity pro partnera. Některé ženy se v těhotenství necítí dostatečně atraktivní, což může vést k jejich větší zdrženlivosti. V takovém případě je na místě, aby muž svoji ženu podpořil a její obavy rozptýlil.

Další příčiny ztráty libida v těhotenství bývají zejména v prvních měsících únava a nevolnost, o potížích je vhodné si promluvit.

Sex v těhotenství se může u ženy projevovat bolestí při styku nebo po něm. Těhotenské změny vedou k prokrvení na vnějších rodidlech a prsou, ty mohou být natolik výrazné, že dotyk na těchto místech může být nepříjemný a vyvolá obrannou reakci. Žena by o tom měla svého partnera informovat a dotykům na bolestivých místech by se měli vyvarovat.

Madonin komplexMadonin komplex je problémem celé řady partnerství například během těhotenství nebo po porodu dítěte.

Stejně jako ženy, tak i někteří muži v období těhoteství svojí partnerky odmítají pohlavní styk, a to i v případě, že svoji ženu hluboce milují a je pro ně stále atraktivní. Nejčastějším důvodem takovéhoto odmítavého chování je rovněž neznalost. Čas to jsou jejich představy o těhotenství velice zkreslené a důsledkem je odmítání styku z obavy o zdraví partnerky a dítěte. Také hluboká úcta k ženě může překvapivě takovéto chování způsobovat. Jde většinou o muže, kteří jsou silně fixováni na svoji vlastní matku, tato silná úcta se v podvědomí projeví tím, že pro těhotnou manželku tito muži udělají vše, ale dotknout se jí nedokáží. Po těhotenství se problémy obvykle upraví.

Mužské sexuální dysfunkce

Nezájem muže o sex může být způsoben mužskými sexuálními dysfunkcemi. Mezi takové patří například předčasná ejakulace nebo erektilní dysfunkce. Tyto potíže jsou často psychogenního rázu. Porucha se objeví často náhle a souvisí s jednorázovým selháním. Oslabené mužovo sebevědomí se projeví dalším selháváním, až třeba úplným vyhýbáním se sexu.

Důvodem nezájmu může být i snížená tvorba testosteronu ve varlatech, či nadměrná hladina hormonu prolaktinu, způsobená stresem. Vliv uklidňujících léků a psychofarmak na zdravý sexuální život je také poměrně devastující.

Pro některé muže je vyhýbání se jakémukoliv sexu životním stylem, jde často o programově single žijící muže nebo tzv. metrosexuály.

Manželé, nebo kamarádi?

Vypadá to téměř ideálně, s partnerem si dokonale rozumíme ve vztahové rovině, porozumění je harmonické, avšak takovéto souznění možná překvapivě utlumuje chuť na sex. Abychom prožívali duševní i tělesné souznění dlouhodobě s jedním partnerem totiž z principu není možné. Je tomu z toho důvodu, že eroticky nás nejvíce přitahují lidé, kteří jsou v něčem odlišní. Když převládá emoční blízkost, pak odlišnosti postupně mizí a s nimi bohužel i míra vášně a vzrušení.

Z evolučního hlediska je to naprosto pochopitelné, naše tělo je v rámci zájmu o co nejkvalitnější potomstvo nastaveno k tomu, aby odmítalo potenciální výměnu genů s geneticky příbuzným člověkem. Nerozezná, zda jde o biologického sourozence nebo cizího člověka, se kterým jste si ale vybudovali téměř sourozenecký vztah. Přehnaná síla vzájemné emoční vazby, přílišná blízkost neutralizuje sexuální vzájemnou přitažlivost. Proto bývá sex po hádce nejvášnivější, jde o situaci, kdy se partner na chvíli změnil v nepřítele a to je vlastně velice vzrušující.

Kromě emocionální blízkosti může někdy vztah narušovat i přehnaná blízkost fyzická. Jde o situaci, kdy partnerům začne být vzájemné soužití natolik všední, že přestanou dbát na to, zda před partnerem chodí upravení apod. V takovém případě se pomalu, ale jistě začne většinou erotický náboj vztahu vytrácet.

Postupné vyhasínání erotického náboje v dlouhodobém partnerství však nemusí být vždy z principu nutné. Pokud se vzájemná přitažlivost nemá vytratit, pak je vhodné zapojit fantazii a kreativitu. Partneři by mezi sebou měli vědomě udržovat erotické napětí a i po letech partnera překvapovat.

Pro párový sex má velký význam i mít soukromé území, kam partnera nepouštíme, vlastní koníčky a aktivity a občas například i odděleně trávený víkend.

Obnovení sexuálního života páru nemusí být snadné

Když sexuální žár mezi partnery ochladne a ani jedna strana nepodniká kroky k jeho obnovení, pak návrat k milování může být problematický. Lidé, kteří vedle sebe začnou žít spíše jako kamarádi nebo sourozenci, přestanou vnímat jeden druhého jako sexuální objekt. Pokud se oba dva domluví na nižší frekvenci sexu a není to pro ně problém, pak je vše v pořádku. Horší situací je, pokud jeden z páru nejeví o intimnosti zájem a druhý by zájem měl.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 1707x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Ženšen 1000mg 90tbl.

Kořeni dlouhověkosti - energie, vitalita Ženšen pravý, latinsky Panax ginseng,…

Cena: 285 Kč

LAKTOFYT Bylinný sirup 250ml

Sirup pro kojící ženy Bylinný sirup Laktofyt Klášterní officína 250 ml je…

Cena: 83 Kč

Zázvor kandovaný 100g Wolfberry

Zázvor kandovaný Wolfberry 100 g je vynikající a originální pochoutka slazená…

Cena: 23 Kč

Lněné semínko zlaté BIO 200g Wolfberry

Z kontrolovaného ekologického zemědělství, bez GMO Vynikající zdroj…

Cena: 26 Kč

Lněné semínko zlaté BIO 500g Wolfberry

Z kontrolovaného ekologického zemědělství, bez GMO Vynikající zdroj…

Cena: 59 Kč

ŽENŠEN prášek 50g

Ojedinělý adaptogen zvyšující fyzickou a duševní odolnost vůči škodlivým…

Cena: 349 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte