Nový příspěvek

Parazitární infekce

Slovo parazitismus popisuje vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk z daného vztahu a druhý na něj naopak doplácí (hostitel). Parazit zneužívá hostitele tak, že se živí tkáněmi samotného hostitele (aniž by se ho snažil zabít nebo úmyslně zničit), nebo se přiživuje na jeho potravě či jinak profituje z hostitelova organismu nebo jeho činnosti. Parazit tak snižuje zdatnost samotného hostitele. Někteří parazité dokonce s hostitelem spolupracují a jeden druhému vyhovují. Parazitů existuje obrovské množství, pro lidský organismus se ale zmíníme o těch nejčastějších a nejtypičtějších. Parazité se většinou z vnějšího prostřední dostanou do blízkosti lidského těla, vyživují se tkáněmi nebo pozřenou lidskou potravou. V mnoha případech, pokud má parazit ideální podmínky,...pokračování>

Hemolytická nemoc novorozenců

Hemolytická nemoc novorozenců se odborně také nazývá fetální erytroblastóza, latinsky erytroblastosis fetalis a neonatorum. Jde o velmi…

Tinnitus

Tinnitus je odboré označení pro tzv. zvukové šelesty. Lidé tyto šelesty často označují jako hučení, pískání nebo šumění v uších.…

Cysta v prsu

Cysta prsu je hmatný útvar v prsní žláze ženy nebo muže. Cysta může být označována také jako bulka prsu, rezistence prsu nebo nezhoubný…

Bakerova cysta

Bakerova neboli popliteální cysta trápí poměrně velkou část populace. Jedná se o váček naplněný tekutinou v podkolenní oblasti. Není…

Dráždivý tračník

Chronická porucha vyprazdňování spojená s bolestí břicha nebo břišním dyskomfortem se označuje jako dráždivý tračník. Jedná se o…

Bazocelulární karcinom

Bazocelulární karcinom je zhoubný nádor kůže, který se často zkráceně označuje jako bazaliom nebo basaliom. Latinsky jde o basalioma,…

Alergická rýma

Alergická rýma je lokálním projevem systémového alergického onemocnění. Zánět nosní sliznice vzniká na podkladě působení alergenů u…

Botulismus

Botulismus je akutní onemocnění způsobené nervovým toxinem produkovaným bakterií Clostridium botulinum. Botulotoxin vyvolává obrnu…

všechna témata >

Hlava a mozek

Dýchání

Trávení

Kůže

Ústa a krk

Parazité

Uši a sluch

Viry

Genetika