Košík:

Obchodní podmínky - E-shop

Internetový e-shop www.spektrumzdravi.cz je projektem společnosti CHARMX s.r.o. Jde o internetový obchod bez skladu, který nabízí klientům především kosmetiku, dárkové zboží, šperky a další produkty.

Identifikační údaje prodávajícího: 

charmX s.r.o.
Veslařská 153/136, Jundrov, 637 00 Brno
vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 106772
IČO: 07204850 DIČ:CZ07204850
Číslo účtu: MONETA Money Bank 226057771/0600

Korespondenční adresa webu Spektrum Zdraví: charmX, Palackého náměstí 1/3, 66491 Ivančice

Kontaktní osoba, jednatel společnosti charmX s.r.o.:

Borešová Dagmar,
tel.+420 702 119 867
e-mail: boresova@spektrumzdravi.cz

1. Uzavření kupní smlouvy

Identifikační údaje kupujícího vyplývají z vyplněného formuláře, který vyplní kupující  při objednání zboží. Nákup na www.spektrumzdravi.cz je realizován bez jakékoliv předešlé registrace.

Prodávající uzavírá s kupujícím kupní smlouvu, na základě které nabývá kupující vlastnické právo k věci (věcem), kterou si prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného prodávajícím na adrese www.spektrumzdravi.cz závazně objedná.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami obchodu www.spektrumzdravi.cz. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. Kupující tím také dává souhlas prodávajícímu k odesílání informací spojených s naším internetovým obchodem.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému prodejce.

Předmětem kupní smlouvy je věc, případně věci (dále též jen "zboží"), které kupující vložil do košíku a objednal a jejichž objednávku zároveň následně prodávající potvrdil. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého typu zboží nabízeného v tomto obchodě.

Uzavírá-li kupující smlouvu jako spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v ostatních případech se řídí z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Uvedením identifikačního čísla při registraci nebo při objednávce deklaruje kupující postavení podnikatele.

Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručen opis objednávky, jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému.  Kupující má možnost vytisknout si objednávku.

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.

!!! Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí opis objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím KONTAKTUJTE na e-mail: boresova@spektrumzdravi.cz

Storno objednávky

Pokud chce kupující provést storno objednávky, prosíme ať tak učiní do 24h. Zejména pokud se jedná o zboží vyrobené na zakázku, zboží, které není běžně skladem či dražší produkty. Vznikají nám potom zbytečné náklady.

2. Způsob dodání zboží

Zboží je zasíláno na adresu zákazníka dle způsobu přepravy a platby, který si zákazník sám zvolí v košíku po objednání zboží.

Přeprava je zajišťována:

  1. Přepravní společností - doručení na adresu kurýrem přepravní společnosti. Zákazníkovi přijde včas SMS zpráva s detaily o doručení zásilky. 
  2. přes Zásilkovnu - vyzvednutí v některé z poboček Zásikovny www.zasilkovna.cz
  3. Osobní odběr v kamenném obchodě CHarmX v Ivančicích (okr. Brno - venkov) 

3. Cena zboží a přepravy, způsoby platby

Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.spektrumzdravi.cz jsou uváděny včetně DPH a jsou platné při objednávce prostřednictvím systému internetového obchodu.

Cena zboží u každého jednotlivého typu zboží je platná k okamžiku podání objednávky spotřebitele. Aktuální ceny dopravného najdete zde: https://www.spektrumzdravi.cz/doprava-a-postovne

4. Termín dodání zboží

Doba dodání se pohybuje standartně v rozmezí 2-10 pracovních dnů, v závislosti na aktuálních skladových zásobách dodavatelů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován a to buď emailem nebo telefonicky. Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu. 

5. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (dopravní společnosti), která je povinna sepsat zápis o škodě.

6. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit také oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení musí být v písemné podobě (e-mail) a storno musí být od nás potvrzené zpětným e-mailem. Odstoupení od smlouvy neznamená nezaplacení zboží při platbě převodem, nevyzvednutí objednávky u prodávajícího nebo nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího! V případě nepřevzetí zásilky máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a souvislé práce).

Stává se, že zákazník objedná zboží, uvede platbu převodem a pak již nezaplatí a nekomunikuje s námi. Zboží, které jsme pro něj připravili (většinou nákupem u externího dodavatele) již nemůžeme vrátit, tím nám vznikají náklady a na skladě nám leží přebytečné zboží. Pokud si nejste s objednávkou jisti, tak prosím neobjednávejte! Pokud chcete objednávku zrušit, proveďte to prosím vždy co nejdříve, abychom případně mohli i my zrušit dodávku zboží od dodavatele! Storno objednávky musí být od nás potvrzené! 

Při vrácení zboží ve 14denní lhůtě nakupujícímu vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, včetně částky za poštovné ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, což je dodání do Zásilkovny za 69,- Kč. Poštovné při odesílání zboží zpět prodejci platí kupující. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.  V případě, že kupující vrátí zboží opotřebobavé či poškozené, má prodejce právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá opotřebení či škodě. Vrácené zboží nakupující doručí poštou, zásilkovou službou nebo osobně na adresu: CharmX, Palackého náměstí 1/3, 66491 Ivančice.

Součástí vrácené zásilky musí být kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky (při platbě dobírkou) a kopie faktury. Za těchto podmínek vrátíme nakupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží do 30 dnů od doručení na bankovní účet, ze kterého přišla platba, popř. na účet, který uvede nakupující.

V případě, že Vám přepravní společnost dodává zásilku v poškozeném obalu, řeší se tato reklamace jako „reklamace přepravních služeb“. V případě této reklamace okamžitě na místě při převzetí zásilky sepište s přepravní společností (jejím zástupcem / doručovatelem) „Protokol o poškození zásilky“. Do tohoto protokolu uveďte datum předání zásilky, rozsah poškození obalu, příp. zjištěné ztráty v dané zásilce (porovnání obsahu s fakturou/dodacím listem, příp. uvedenou váhou zásilky).

Zjištěná fakta + foto poškozeného zboží nám pak zašlete prostřednictvím emailu (boresova@spektrumzdravi.cz) anebo poštou na naši adresu.

V případě reklamace je třeba vyplnit Reklamační formulář (zašleme na požádání emailem). Reklamované zboží spolu s reklamačním formulářem a kopií faktury pošlete k nám na tuto adresu: CharmX, Palackého náměstí 1/3, 66491 Ivančice. Po přijetí Vaší reklamace bude zahájeno reklamační řízení. Naše povinnost je tuto reklamaci vyřídit do 30ti dnů. Oprávněné reklamace jsou pak vyřízeny výměnnou zboží za nový kus nebo vrácením peněz (pokud není nové/nevadné zboží k dispozici). Jakékoli dotazy týkající se reklamací můžete řešit pomocí emailu boresova@spektrumzdravi.cz nebo telefonicky na čísle: +420 702119863.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Další práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů upravuje článek "Ochrana osobních údajů".

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zasílání obchodních sdělení je možno editovat v rámci uživatelského účtu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Spektrum Zdraví vám přeje příjemné nakupování!

Nejprodávanější

Magická panenka strachu

Koupit

Krystaly do vody ZDRAVÍ a LÁSKA

Koupit

Krystaly do vody se šungitem

Koupit

Zvonkohra achátová

Detail

ŠUNGIT do vody

Koupit

Čakrová svíce Cereus zelená malá

Koupit

Čakrová svíce Cereus žlutá malá

Koupit

Čakrová svíce Cereus zelená - LÉČENÍ

Koupit

Zvonkohra STROM ŽIVOTA s motýlky, Namasté

Koupit

Elektrický kabel k solné lampě

Koupit

Čakrová svíce Cereus červená malá

Koupit

Čakrová svíce Cereus bílá malá

Koupit

Éterický olej EUKALYPTUS citrioda 10ml Dr.Popov

Koupit

KUMKUMADI Lepana mast 15g

Koupit

Náramek s perlou ZDRAVÍ

Detail

Čakrová svíce Cereus žlutá - SEBEVĚDOMÍ

Koupit

Velká panenka strachu a přání z Guatemaly

Koupit

Ájurvéda - medicína zdraví a dlouhověkosti - kniha EV

Koupit

Náramek s přívěskem SEBEVĚDOMÍ

Detail

Čakrová svíce Cereus fialová malá

Koupit

Škrabka na jazyk měděná

Koupit

Čakrová svíce Cereus modrá malá

Koupit

Solný svícen STŘEDNÍ s nožičkami

Koupit

Mýdlo Visaka 75g

Koupit

Zvonkohra se zvonečky a korálky malá, Namasté

Koupit

Zvonkohra se zvonečky a korálky velká, Namaste

Koupit

Náramek s mantrou SÍLA

Detail

Lapač snů velký duhový s korálky Namasté

Koupit

Náramek s mantrou ZÁMĚR

Detail

Éterický olej CITRON 10ml Dr.Popov

Koupit

Tarika Akné - prášek na pleť 20g

Koupit

Lunární náramek ZDRAVÍ

Detail

Strážný andělíček v sáčku

Koupit

Zubní pasta NEEM Ayucare 100g

Koupit

MAHA NARAYANA olej 250ml

Koupit

Solný svícen MALÝ

Koupit

Čakrový náramek LÁVA

Detail

Náramek pro Býka LÁSKA A OCHRANA

Detail

Čakrová svíce Cereus modrá - POROZUMĚNÍ

Koupit

ALOE VERA Gel ESI čistý 200ml

Koupit

Škrabka na jazyk s plastovou úchytkou

Koupit

Lunární náramek KLID

Detail

Čakrový náramek ONYX mat

Detail

Zvonkohra MOTÝL 2, Namasté

Koupit

Čakrová svíce Cereus královská modř malá

Koupit

Koupelová sůl LEVANDULE 1kg HN

Koupit

Solná lampa elektrická 18 - 22kg

Koupit

Náramek pro Kozoroha OCHRANA

Detail

Koupelová sůl MEDUŇKA 1kg HN

Koupit

Zvonkohra STROM ŽIVOTA s korálky, Namasté

Koupit

Náramek pro Váhy OCHRANA

Detail

Éterický olej LEMONGRASS 10ml Dr.Popov

Koupit

Mýdlo KEKULU 70g

Koupit

Lunární náramek ODPUŠTĚNÍ

Koupit

Náramek s mantrou ENERGIE

Detail

Čakrová svíce Cereus oranžová malá

Koupit

RIGENFORTE kapsle pro růst vlasů 30ks

Koupit

Náramek se smaragdem ŠTĚSTÍ

Detail

Éterický olej POMERANČ 10ml Dr.Popov

Koupit

AMBRÓZIE mast 100g Spagyria

Koupit

Éterický olej LEVANDULE 10ml Dr.Popov

Koupit

Prášek MULTANI MATI - minerální jíl 100g Ayuuri

Koupit

Kurkumové mýdlo 70g OW

Koupit

Tea Tree Oil silice 10ml Dr.Popov

Koupit

Lunární náramek ZÁMĚR

Detail

Krystaly do vody LÁSKA a ŠTĚSTÍ

Koupit

Náramek pro Ryby HARMONIE

Detail

Náramek pro Blížence KLID

Detail

Esenciální oleje od A do Z

Koupit

Arganový olej 30ml Day Spa

Koupit

HEMHEAL mast 30g

Koupit

Solná lampa elektrická střední 4-6kg

Koupit

Čakrová svíce Cereus bílá - OČISTA

Koupit

Čakrový náramek SODALIT

Detail

Náramek s přívěskem MEDITACE

Detail

Náramek pro Vodnáře KLID

Detail

Náramek pro Blížence HOJNOST

Detail

Kameny pro zdraví a pohodu

Koupit

Náramek s přívěskem LÁSKA a ZDRAVÍ

Detail

Zvonkohra Sloni II., Namasté

Koupit

Zubní pasta Supirivicky 70g

Koupit

Olej kafrový 60ml FUDCO

Koupit

Solný svícen VELKÝ s nožičkami

Koupit

Čakrový náramek KŘIŠŤÁL pukaný

Detail

Svatební panenka strachu - pár, z Guatemaly

Koupit

Náramek s přívěskem OCHRANA

Detail

Zvonkohra Žirafa, Namasté

Koupit

Náramek pro Býka HARMONIE

Detail

Leštidlo do myčky 500ml ALMACABIO

Koupit

Zubní pasta SMILE Aloe Fresh

Koupit

Solný svícen SRDCE

Koupit

Lunární náramek TOLERANCE

Detail

Čakrový náramek MAGNEZIT

Detail

Čakrová sada kamenů

Koupit

Lapač snů malý duhový s korálky

Koupit

Náramek pro Berana KLIDNÁ HLAVA

Detail

Prášek do myčky 2,7kg ALMACABIO

Koupit

ALOE VERA gel čistý 100ml ESI

Koupit

Solná lampa elektrická PYRAMIDA

Koupit

Lunární náramek ŽENSTVÍ

Detail

Čakrový náramek KŘIŠŤÁL čirý

Detail

Zvonkohra STROM ŽIVOTA čakry, Namasté

Koupit

Náramek onyx s lapisem SEBEDŮVĚRA

Detail

Náramek Ag LÁSKA

Detail

Set esenciálních olejů Tantra a Smyslnost

Koupit

Aviváž tekutá ALMACABIO 1l

Koupit

Zubní pasta Sumudu 75g

Koupit

Koupelová sůl RŮŽE 1kg HN

Koupit

Solná lampa elektrická OHNIVÝ POHÁR

Koupit

Čakrový náramek KŘIŠŤÁL matný

Detail

Náramek pro Kozoroha OPORA

Detail

Clean Desinfection Esenciální olej

Koupit

Aviváž tekutá BIO2 ALMACABIO 1l

Koupit

Lunární náramek NĚŽNOST

Detail

Zvonkohra MOTÝL Namasté

Koupit

Buddha náramek SEBEVĚDOMÍ

Detail

Čakrový náramek ONYX lesk

Detail

Luxusní dárková sada vonných tyčinek a uhlíků, Namaste

Koupit

Prášek na praní ALMACABIO 2,1kg

Koupit

RIGENFORTE energizující šampon proti padání vlasů

Koupit

Lunární náramek RADOST

Detail

Magnetka znamení KOZOROH

Koupit

Lunární náramek HOJNOST

Koupit

Prášek na praní ALMACABIO 5,25 kg

Koupit

Henna zlatá 100g

Koupit

Žárovka k solné lampě

Koupit

Náramek s rubínem ENERGIE

Detail

Náramek pro Váhy VYROVNANOST

Detail

Éterický olej GERÁNIE 10ml Dr.Popov

Koupit

Mýdlo marseillské tekuté na praní 5l ALMACABIO

Koupit

Henna tmavě hnědá 100g

Koupit

Lunární náramek POZNÁNÍ

Detail

Náramek se smaragdem POHODA

Detail

Náramek s mantrou SEBEJISTOTA

Detail

Náramek pro Střelce VÁŠEŇ

Detail

Éterický olej HŘEBÍČEK 10ml Dr.Popov

Koupit

Mýdlo marseillské tuhé na praní 250g ALMACABIO

Koupit

Mýdlo se santalem a kurkumou 100g

Koupit

Svícen KŘIŠŤÁL na svíčku

Koupit

Lunární náramek OČISTA

Detail

Náramek pro Berana ROVNOVÁHA

Detail

Univerzální čistič na hladké povrchy 750ml ALMACABIO

Koupit

Skořicové mýdlo Siddhalepa 60g

Koupit

Svícen RŮŽENÍN na svíčku

Koupit

Lunární náramek PŘIJETÍ

Detail

Náramek pro Lva OCHRANA

Detail

HMYZZZÍK osvěžovač vzduchu 50ml

Koupit

SIDDHALEPA balzám 25g

Koupit

Svícen ACHÁT růžový

Koupit

Lunární náramek SEBEVĚDOMÍ

Detail

Bílý háčkovaný lapač snů menší Namaste

Koupit

Éterický olej SANTALOVÉ DŘEVO 10ml Dr.Popov

Koupit

Náramek s perlou HARMONIE

Detail

Náramek pro Blížence POHODA

Detail

Náramek pro Štíra OCHRANA

Detail

NO DOL krém na svaly a klouby ESI 100ml

Koupit

Ájurvédské mýdlo NEEMO 75g

Koupit

Svícen AVANTURÍN na svíčku

Koupit

Lunární náramek BEZPEČÍ

Detail

Lapač snů velký bílý háčkovaný Namaste

Koupit

Náramek s perlou LÉČENÍ

Detail

Náramek pro Berana VYROVNANOST

Detail

Náramek pro Váhy POHODA

Detail

NASJA olej do nosu 30ml

Koupit

RADOST - BIO Toaletní voda 55ml

Koupit

Čakrová svíce Cereus červená - HOJNOST

Koupit

ČIPERKA osvěžovač vzduchu 50ml Dr.Popov

Koupit

Náramek s perlou OČISTA

Detail

Náramek pro Býka DOBRÁ NÁLADA

Detail

Náramek pro Raka SPOKOJENOST

Detail

Ájurvédské recepty pro zdraví - kniha

Koupit

Meruňkový olej BIO 30ml DaySpa

Koupit

Glycerin čistý přírodní 150ml Ayumi

Koupit

PRÉSENCE(S) DE BACH - soulad a harmonie, přírodní parfém 55ml

Koupit

Mayský náramek přátelství

Koupit

Akční zboží

Škrabka na jazyk s plastovou úchytkou

Koupit

Ájurvéda - medicína zdraví a dlouhověkosti - kniha EV

Koupit