Košík:

Obchodní podmínky - E-shop

Internetový e-shop www.spektrumzdravi.cz je projektem společnosti CHARMX s.r.o. Jde o internetový obchod bez skladu, který nabízí klientům především kosmetiku, dárkové zboží, šperky a další produkty.

Identifikační údaje prodávajícího: 

charmX s.r.o.
Veslařská 153/136, Jundrov, 637 00 Brno
vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 106772
IČO: 07204850 DIČ:CZ07204850
Číslo účtu: MONETA Money Bank 226057771/0600

Korespondenční adresa webu Spektrum Zdraví: charmX, Palackého náměstí 1/3, 66491 Ivančice

Kontaktní osoba, jednatel společnosti charmX s.r.o.:

Borešová Dagmar,
tel.+420 702 119 867
e-mail: boresova@spektrumzdravi.cz

1. Uzavření kupní smlouvy

Identifikační údaje kupujícího vyplývají z vyplněného formuláře, který vyplní kupující  při objednání zboží. Nákup na www.spektrumzdravi.cz je realizován bez jakékoliv předešlé registrace.

Prodávající uzavírá s kupujícím kupní smlouvu, na základě které nabývá kupující vlastnické právo k věci (věcem), kterou si prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného prodávajícím na adrese www.spektrumzdravi.cz závazně objedná.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami obchodu www.spektrumzdravi.cz. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. Kupující tím také dává souhlas prodávajícímu k odesílání informací spojených s naším internetovým obchodem.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému prodejce.

Předmětem kupní smlouvy je věc, případně věci (dále též jen "zboží"), které kupující vložil do košíku a objednal a jejichž objednávku zároveň následně prodávající potvrdil. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého typu zboží nabízeného v tomto obchodě.

Uzavírá-li kupující smlouvu jako spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v ostatních případech se řídí z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Uvedením identifikačního čísla při registraci nebo při objednávce deklaruje kupující postavení podnikatele.

Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručen opis objednávky, jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému.  Kupující má možnost vytisknout si objednávku.

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.

!!! Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí opis objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím KONTAKTUJTE na e-mail: boresova@spektrumzdravi.cz

Storno objednávky

Pokud chce kupující provést storno objednávky, prosíme ať tak učiní do 24h. Zejména pokud se jedná o zboží vyrobené na zakázku, zboží, které není běžně skladem či dražší produkty. Vznikají nám potom zbytečné náklady.

2. Způsob dodání zboží

Zboží je zasíláno na adresu zákazníka dle způsobu přepravy a platby, který si zákazník sám zvolí v košíku po objednání zboží.

Přeprava je zajišťována:

  1. Přepravní společností - doručení na adresu kurýrem přepravní společnosti. Zákazníkovi přijde včas SMS zpráva s detaily o doručení zásilky. 
  2. přes Zásilkovnu - vyzvednutí v některé z poboček Zásikovny www.zasilkovna.cz
  3. Osobní odběr v kamenném obchodě CHarmX v Ivančicích (okr. Brno - venkov) 

3. Cena zboží a přepravy, způsoby platby

Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.spektrumzdravi.cz jsou uváděny včetně DPH a jsou platné při objednávce prostřednictvím systému internetového obchodu.

Cena zboží u každého jednotlivého typu zboží je platná k okamžiku podání objednávky spotřebitele. Aktuální ceny dopravného najdete zde: https://www.spektrumzdravi.cz/doprava-a-postovne

4. Termín dodání zboží

Doba dodání se pohybuje standartně v rozmezí 2-10 pracovních dnů, v závislosti na aktuálních skladových zásobách dodavatelů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován a to buď emailem nebo telefonicky. Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu. 

5. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (dopravní společnosti), která je povinna sepsat zápis o škodě.

6. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit také oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení musí být v písemné podobě (e-mail) a storno musí být od nás potvrzené zpětným e-mailem. Odstoupení od smlouvy neznamená nezaplacení zboží při platbě převodem, nevyzvednutí objednávky u prodávajícího nebo nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího! V případě nepřevzetí zásilky máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a souvislé práce).

Stává se, že zákazník objedná zboží, uvede platbu převodem a pak již nezaplatí a nekomunikuje s námi. Zboží, které jsme pro něj připravili (většinou nákupem u externího dodavatele) již nemůžeme vrátit, tím nám vznikají náklady a na skladě nám leží přebytečné zboží. Pokud si nejste s objednávkou jisti, tak prosím neobjednávejte! Pokud chcete objednávku zrušit, proveďte to prosím vždy co nejdříve, abychom případně mohli i my zrušit dodávku zboží od dodavatele! Storno objednávky musí být od nás potvrzené! 

Při vrácení zboží ve 14denní lhůtě nakupujícímu vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, včetně částky za poštovné ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, což je dodání do Zásilkovny za 69,- Kč. Poštovné při odesílání zboží zpět prodejci platí kupující. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.  V případě, že kupující vrátí zboží opotřebobavé či poškozené, má prodejce právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá opotřebení či škodě. Vrácené zboží nakupující doručí poštou, zásilkovou službou nebo osobně na adresu: CharmX, Palackého náměstí 1/3, 66491 Ivančice.

Součástí vrácené zásilky musí být kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky (při platbě dobírkou) a kopie faktury. Za těchto podmínek vrátíme nakupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží do 30 dnů od doručení na bankovní účet, ze kterého přišla platba, popř. na účet, který uvede nakupující.

V případě, že Vám přepravní společnost dodává zásilku v poškozeném obalu, řeší se tato reklamace jako „reklamace přepravních služeb“. V případě této reklamace okamžitě na místě při převzetí zásilky sepište s přepravní společností (jejím zástupcem / doručovatelem) „Protokol o poškození zásilky“. Do tohoto protokolu uveďte datum předání zásilky, rozsah poškození obalu, příp. zjištěné ztráty v dané zásilce (porovnání obsahu s fakturou/dodacím listem, příp. uvedenou váhou zásilky).

Zjištěná fakta + foto poškozeného zboží nám pak zašlete prostřednictvím emailu (boresova@spektrumzdravi.cz) anebo poštou na naši adresu.

V případě reklamace je třeba vyplnit Reklamační formulář (zašleme na požádání emailem). Reklamované zboží spolu s reklamačním formulářem a kopií faktury pošlete k nám na tuto adresu: CharmX, Palackého náměstí 1/3, 66491 Ivančice. Po přijetí Vaší reklamace bude zahájeno reklamační řízení. Naše povinnost je tuto reklamaci vyřídit do 30ti dnů. Oprávněné reklamace jsou pak vyřízeny výměnnou zboží za nový kus nebo vrácením peněz (pokud není nové/nevadné zboží k dispozici). Jakékoli dotazy týkající se reklamací můžete řešit pomocí emailu boresova@spektrumzdravi.cz nebo telefonicky na čísle: +420 702119863.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Další práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů upravuje článek "Ochrana osobních údajů".

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zasílání obchodních sdělení je možno editovat v rámci uživatelského účtu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Spektrum Zdraví vám přeje příjemné nakupování!