Chemoterapie: Co vše může pomoci cítit se lépe při léčbě rakoviny?

ChemoterapieChemoterapie není žádná procházka růžovou zahradou. Podpořit organismus se můžeme pokusit správným jídelníčkem a dalšími opatřeními.Chemoterapie je podpůrnou léčbou využívanou při onemocnění rakovinou. V této léčbě se využívá látek – chemoterapeutik, cytostatik, které zabíjejí rychle rostoucí buňky. Právě proto se volí při řešení nádorových onemocnění, protože zhoubné buňky se vyznačují právě agresivním růstem. V současné době je k dispozici celá řada chemoterapeuticky působících látek. Dají se používat samostatně nebo v různých kombinacích. Rakovina je nemocí, která má pozoruhodnou schopnost ukrývat se před vším, co by ji mohlo zničit. Usadí-li se v těle, pak není úplně jednoduché ji odsud dostat. Jednou z možností je právě chemoterapie, která je účinnou zbraní v boji proti mnoha typům rakoviny, ale nese sebou i riziko vedlejších účinků. Část z nich je řešitelná bez obtíží, některé však mohou být i velmi vážné.

Chemoterapie je někdy předvojem chirurgické nebo ozařovací léčby rakoviny, ale její nasazení může být i pojistkou pro likvidaci zbylých rakovinných buněk po operativním odstranění nádoru. Užívá se jí také jako paliativní metody, kdy zničením části nádorových buněk, se uleví nemocnému od některých příznaků nádorového onemocnění.

Chemoterapie je součástí přípravy před transplantací kostní dřeně a tlumí některé imunitní choroby.

Co je rakovina

Slovo rakovina pochází z nepřesného překladu řeckého karkinoma, tedy „krabovina“. Jde o termín užívaný údajně již Hippokratem v letech 460-370 před n.l.. Tento název vznikl pravděpodobně proto, že zbytnělé žíly při rakovině prsu, připomínají svým vzhledem klepeto.

Rakovina je onemocnění, při kterém dochází k nekontrolovatelnému růstu určité skupiny buněk. Obecně je možné říci, že u každého typu buněk v lidském organismu může docházet k rakovinnému bujení. Podle náležitosti buněk k určitým základním typům se také nádorová onemocnění dělí.

Po chorobách srdce a cév je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí. Nádorová onemocnění se častěji objevují u mužů, souvisí to zřejmě s jejich horší obranyschopností organismu a obecně celkově častějším rizikovějším stylem života. V České republice je v současné době alarmující počet výskytu nádorů tlustého střeva, podílí se na tom konzumace stravy s nedostatkem vlákniny, s nadbytečnými živočišnými tuky a uzenin, rovněž i častá konzumace piva.

Nádory se dělí na benigní - nezhoubné a maligní - zhoubné. Maligní nádory se vyznačují agresivním růstem a ničením okolní tkáně, zakládají tzv. metastázy, dceřinná ložiska a nakonec celkově vyčerpají organismus tak, že to vede až ke smrti.

Princip chemoterapie

Principem chemoterapie je podávání toxických látek, které narušují buněčné dělení. Tyto látky se nazývají cytostatika a poškozují hlavně ty buňky v organismu, které se rychle dělí. Kromě nádorových buněk, pro které je překotné dělení charakteristické, poškozují buňky vlasových váčků, které jsou zodpovědné za růst vlasů, buňky výstelky trávicího traktu a krvetvorné buňky kostní dřeně.

Bohužel ne všechny druhy nádorů jsou chemoterapií léčitelné. Některé nádory odolávají chemoterapii, tedy jsou chemorezistentní, naopak jiné na chemoterapii reagují dobře, jsou takzvaně chemosenzitivní. I chemorezistentní nádory na chemoterapii reagují, avšak efekt není dostatečný natolik, aby vedl k úplnému vyléčení pacienta. Procento chemosenzitivních nádorů u dospělých pacientů bývá bohužel poměrně malé. Dobrá reakce na léčbu za pomoci chemoterapie bývá častější u dětí, i u nich však vysoce chemosenzitivních nádorů je jen sedm až osm procent. U většiny dospělých pacientů se přistupuje k chemoterapii k jakožto doplňkové léčbě zároveň s ozařováním a chirurgickým zákrokem.

Chemoterapie probíhá v opakovaných cyklech, kdy každý cyklus je naplánován tak, aby se snížil počet nádorových buněk v organismu přibližně o setinu. K dalšímu cyklu se přistupuje v době, než se počet buněk zdesetinásobí.

Čím více se chemoterapie opakuje, tím vyšší je riziko její neúčinnosti. I původně citlivé a na chemoterapii dobře reagující buňky se postupně mohou stávat chemorezistentními.

To, jak bude chemoterapie úspěšná, závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je ovšem druh a rozsah nádorového onemocnění a také to, zda již vznikly metastázy.

Formy chemoterapie

 • ústně podávané tabletky
 • na pokožku aplikované masti nebo roztoky
 • aplikace do svalu
 • aplikace do žíly
 • aplikace přímo do nádoru

Chemoterapeutika se vyskytují ve více druzích a na rozhodnutí lékaře je volba konkrétního léku a formy podávání. Nejčastěji se však přistupuje k nitrožilní aplikaci nebo infuzi. Záleží na druhu a rozsahu nádorového onemocnění, na celkové kondici postiženého a na dalších případných onemocněních či užívaných lécích. Doba a intenzita chemoterapie je u jednotlivých postižení rakovinou odlišná v závislosti na konkrétním pacientovi.

Léčba rakoviny chemoterapiíLéčba rakoviny chemoterapií s sebou nese také určité vedlejší účinky.

Toxicita cytostatik

Ze své podstaty jsou cytostatika látkami dosti toxickými. Po jejich podání do organismu se objevují obvykle vedlejší příznaky. Ačkoliv léčba cytostatiky není bezriziková, závažnost nádorových onemocnění k podstoupení těchto rizik opravňuje.

Bezprostřední vedlejší příznaky léčby rakoviny pomocí chemoterapie

Ihned po podání léků se mohou objevit některé z následujícíh nepříjemných vedlejších účinků. Jsou jimi:

 • nauzea – pocit „na zvracení“, nevolnost
 • místní odumření tkáně (nekróza), nejčastěji se projevuje nepříjemným zánětem v místě vpichu
 • kožní reakce, přecitlivělost kůže na sluneční světlo
 • celková alergická reakce – anafylaktický šok
 • zvýšení hladin kyseliny močové v krvi, které je způsobeno náhlým rozpadem velkého množství nádorových buněk
 • Přechodné následky podávání cytostatik:
 • zánět dutiny ústní
 • zažívací obtíže
 • paralytický ileus – porucha průchodnosti střev způsobená vymizením peristaltiky (pohyblivosti střev při trávení potravy)

Možné dlouhodobé následky chemoterapie

 • neplodnost
 • jaterní cirhóza
 • osteoporóza a zvýšená křehkost kostí
 • encefalopatie, poškození mozku
 • sekundární malignity – u osmi až dvanácti procent vyléčených pacientů dochází k rozvoji nového maligního nádoru v důsledku poškození tkání cytostatiky či ozařováním

Mezi méně časté, avšak v některých případech se vyskytující nežádoucí účinky chemoterapeutické léčby dále patří:

 • bolesti kloubů
 • obtížné dýchání
 • snížení objemu moči
 • pálení a řezání při vylučování moči

Komplikace a další nepříjemné projevy léčby chemoterapií

Závažné infekce

Jde o situace, kdy je organismus skutečně ohrožen a je vhodné neprodleně kontaktovat svého lékaře. Těžké infekce hrozí především u pacientů, u nichž rakovina vychází z krevních elementů. Ti mívají snížený počet bílých krvinek a přidá-li se k tomuto stavu ještě pokles v důsledku chemoterapeutické léčby, důsledky mohou být velice vážné. Na pozoru je třeba se mít, pokud se vyskytne některý z následujících příznaků:

 • horečka 38 °Celsia a více
 • zimnice
 • obtíže s dýcháním
 • bolesti na hrudi
 • bolesti svalů
 • chřipkové příznaky
 • krvácení z dásní či nosu
 • krvácení z jakékoliv části těla, které není možné zastavit tlakem působícím deset minut a více
 • objevující se afty nebo vřídky v ústech znemožňující příjem potravy nebo tekutin
 • přetrvávající dlouhodobé zvracení
 • průjem

Únava

Únava a celková slabost jsou poměrně často se objevujícím vedlejším důsledkem chemoterapie. Únavové stavy potkají téměř každého léčícího se, proto je potřeba dostatečně odpočívat. Vnímejte své tělo a potřebujete-li, dopřejte si chvíli pauzu. Je dobré věnovat se pouze těm aktivitám, které považujete za důležité a na které se cítíte. K celkovému udržení síly pomůže správný jídelníček a dodržování pitného režimu.

K překonání únavy pomáhá i pravidelný pohyb, ideální je každodenní chůze, jízda na kole nebo jóga. Zásadně nikdy se však nepřetěžujte. Nebojte se požádat své okolí o pomoc, je-li to třeba a zkuste si v době léčby domluvit více dovolené nebo alternativní pracovní režim.

Zvracení a nevolnost

Asi polovina léčených chemoterapií se setká s těmito vedlejšími účinky. Lékař může v takových případech předepsat léky, které zvracení pomohou potlačit, tyto léky však opět mohou mít jiné nežádoucí účinky, kterými bývají trávicí potíže, zácpa nebo bolesti hlavy.

Při těchto potížích pomáhá zejména úprava jídelníčku, vyškrtnout jídla hodně mastná, slaná, smažená a pálivá nebo sladká. Pomáhá i zkusit se před terapií naladit do klidu a uvolnit se, třeba za pomoci dýchacích cvičení nebo meditace. Některým lidem pomáhá absolvovat chemoterapii nalačno nebo jen s velmi malým pozřeným množstvím potravy. Po chemoterapii byste neměli jíst ještě po dobu jedné hodiny.

Změněná chuť k jídlu

V průběhu chemoterapie může dojít k snížení apetitu celkově a některá jídla mohou chutnat odlišně. Mohou vymizet pocity chuti na jídlo i pocity hladu. Pro tělo, které zápasí s onemocněním, jsou však sytá a vyvážená strava a pravidelný a dostatečný pitný režim důležité. Zkuste obohatit svůj jídelníček o nové pokrmy a jezte raději menší porce, ale víckrát denně. Vybírejte si jídla bohatá na bílkoviny a kaloricky vydatná. Máte-li pocit, že jídlo vám chutná po kovu, zkuste vyměnit běžný příbor za plastový.

Problematické usínání a poruchy spánku

S tímto problémem se potká asi polovina léčených. Jde o problematické usínání, nebo probouzení se v průběhu noci s neschopností opětovně usnout. K zlepšení spánku pomůže spánková hygiena – čisté ložní prádlo, příjemná teplota v místnosti a dostatečně vyvětraná místnost, ve které spíte. Vyhněte se siestám v průběhu dne a jděte si lehnout, až když jste opravdu ospalí. Nemůžete-li usnout, vstaňte z postele, odejděte z místnosti a vraťte se, až se vám skutečně bude chtít spát. Nepomůže-li ani správná spánková hygiena, pak se obraťte na svého ošetřujícího lékaře, který může doporučit nějakou alternativní terapii.

Co pomáhá při chemoterapii

V průběhu léčby je více než vhodné vyhnout se alkoholu a kouření. Jídlo a pití se doporučuje podávat v menších dávkách, ale častěji. Hodně odpočívejte, spěte pravidelně a dostatečně, vyhýbejte se stresu a rozčilování se vůbec. Volné oblečení, které netlačí, usnadní dýchání, zažívání a podpoří celkový pocit tělesné pohody.

Psychika nemocného je při chemoterapii a léčbě nádorového onemocnění velice důležitá. Je vhodné praktikovat nejrůznější relaxační techniky, pomoci může i návštěva psychologa a podpůrná bylinková léčba.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 2310x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Graviola 60kps.

Sušené mleté lístky bez konzervačních látek Doplněk stravy. Tradiční…

Cena: 264 Kč

CYTOSAN, Energy 90ks

Bioinformační širokospektrální regenerační přípravek s obsahem lignohumátu…

Cena: 997 Kč

ANNONA FORTE, Energy 30ml

Bioinformační přípravek obsahující koncentrovaný extrakt z listů rostliny…

Cena: 559 Kč

Rýže Punjab Basmati bílá 2kg

Vybraný druh dlouhozrnné rýže Basmati Basmati je známá svoji lahodnou chutí a…

Cena: 179 Kč

KURKUMA 60kps. DNM

Pro detoxikaci, na žlučník, játra, na kůži, dýchací systém Kurkuma je…

Cena: 380 Kč

MUNG fazole neloupaná 500g FUDCO

Fazole Mungo, vhodné k nakličování Mungo fazole jsou též zvány zelená sója.…

Cena: 73 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte