Reinkarnace a minulé životy

ReinkarnaceNa reinkarnaci každé náboženství nahlíží trochu jinak.

Slovo reinkarnace znamená ve svém doslovném překladu převtělování nebo znovuvtělování. Jedná se o filozofický nebo náboženský koncept, podle kterého po fyzické smrti našeho těla duše a její energie přechází do nového fyzického těla. V některých náboženských směrech vstupují do této hry nejen lidé, ale i těla zvířat či mytologických a nadpřirozených bytostí.

Reinkarnace je v jistém slovasmyslu chápána jako naše další šance, kdy pozitivní a negativní myšlenky a činy v životě přímo ovlivňují podmínky a dění v životě následujícím.

Duch, duše a její myšlenková energie se vtěluje do nového organismu, avšak svoji vnitřní identitu si zachovává. Když člověk zemře, jeho duše unikne z těla a pokračuje v existenci v nějaké jiné formě života, a to buď lidské nebo jiné. Tzv. karma a reinkarnace jdou ruku v ruce a není možné je od sebe oddělit. Člověk umírá obtížený vinou a rodí se znovu, čímž dostává novou šanci se od viny očistit. Díky těmto procesům se naše duše během životní poutě vyvíjí, dospívá a dostává šanci k poznání všech nových zážitků, činů, problémů, citů, ale i smutků a bolesti.

Pohled na reinkarnaci v jednotlivých náboženstvích světa

 • Buddhismus vnímá reinkarnaci jako nekončící koloběh iluzorních zrození. Čím větší zásluhy se během jednoho zrození naakumulují, v tím vyšší sféře se nová bytost v příštím životě zrodí. Podle buddhistického učení je hlavním cílem vymanit se z tohoto koloběhu.
 • Hinduismus učí, že každá osoba má svoje nesmrtelné já, které se po smrti převtělí do nové bytosti. To, v jakém těle a do jakých podmínek se narodí, závisí na jeho minulých činech. Karmický světový řád se chová jako přírodní zákon a pokračuje až do definitivního vysvobození duše – tzv. mókša. Některé hinduistické směry jsou v nahlížení karmy neoblomné a pouze jedinec sám je podle nich zodpovědný za svoje vysvobození. Jiné směry důvěřují v božskou milost, která může zařídit vysvobození a člověka spasit. Tato pomoc je vzývána za pomoci hinduistických modliteb.
 • Podle klasické řecké filozofie, ve které jsou hlavními zastánci reinkarnační teorie filozofové a myslitelé Pythagoras, Empedoklés a Platón – je naše duše nesmrtelná a musí se převtělovat, ať už z důvodu vnitřní nutnosti nebo za účelem morální očisty. Převtělovat se může duše nejen do lidského těla, ale též do těla zvířecího či dokonce i rostliny. Bytost se podle Platóna rodí podle svého minulého konání.
 • Judaismus koncept reinkarnace ve svém učení vůbec nezahrnuje. Koncept převtělování se však dostal do některých proudů židovské mystiky, kabaly.
 • Křesťanství reinkarnaci neuznává. Po ukončení běhu života podle křesťanské víry člověk čeká na vzkříšení těla, což je v ostrém protikladu s opakovaným převtělováním.
 • Rovněž islám koncept reinkarnace nezmiňuje, najdeme jej pouze u menšinové sekty drúzů. Většina muslimů se na ně ale dívá skrz prsty, pokládá je za heretiky a příslušnost ke svému náboženství jim upírá. 

Proč se víra v převtělování zdá lidem přijatelná?

 • Víra v nesmrtelnost duše
 • Svědectví z minulých životů, pocity Déjà vu  -  jev, kdy má člověk z ničeho nic intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného. 
 • Spravedlnost reinkarnačního systému – karma se zdá být spravedlivá, pomocí učení o karmě jsou vysvětlitelné i zdánlivé nespravedlnosti a utrpení v tomto životě

Proč někteří lidé koncept reinkarnace naopak zcela nepřijímají?

 • Reinkarnace obhajuje utrpení a vnímá jej jako spravedlivé, tudíž ho neřeší
 • Karma není morální zákon, je tedy relativní
 • Reinkarnace může být vnímání jako nehumánní učení – například pomůžete-li trpícímu, pak například podle učení hinduismu pracujete proti zákonu karmY
 • Učení o reinkarnaci je protibiblické

Minulé životyMinulé životy mohou souviset i s naším osudovým číslem.

Minulé životy podle data narození - kým jste byli v minulém životě podle numerologie?

Svoje osudové číslo zjistíte tak, že všechna čísla v datu narození budete sčítat tak dlouho, dokud vám nezůstane jednociferné číslo 1 až devět.

 • Osudové číslo 1 a minulé životy

Ti, kteří mají jako osudové číslo jedničku, byli dříve spíše pasivní a nerozhodní. Chyběla jim odvaha a vůle k činům, nebyli průbojní a spíše se podřizovali ostatním. V současném životě tito lidé bývají obvykle velmi nezávislí, měli by si však ohlídat svoje sklony k nadřazenosti.

 • Osudové číslo 2 a minulé životy

Lidé s číslem dva mívali v minulém životě povahu introvertní, uzavřenou, špatně navazovali kontakty. Vždy si vystačili sami a málokoho k sobě pustili blíž. I v tomto životě jsou tito lidé zaměřeni na mezilidské vztahy a rádi pomáhají druhým. Měli by si dávat pozor na svoji někdy až zbytečně velkou přecitlivělost.

 • Osudové číslo 3 a minulé životy

Jedinci s osudovou trojkou byli v minulém životě spíše samotářské povahy, stranili se lidí a vyhovoval jim především klid a samota. V tomto životě se již do kontaktů s druhými pouštějí bez větších obtíží, měli by se však učit diplomatickému jednání a dávat si pozor na svoji výbušnou povahu.

 • Osudové číslo 4 a minulé životy

Lidé s osudovým číslem čtyři oplývají velkou fantazií, bývají nepořádní, roztržití a nepříliš spolehliví. Rozhodně nemají rádi nečinnost a nudu. V současné době potřebují v životě řád a systém, díky kterému se jim daří dosahovat v životě úspěchů. Jejich mínusem je uzavřenost vůči názorům okolí, v tomto ohledu by na sobě nyní měli rozhodně více pracovat.

 • Osudové číslo 5 a minulé životy

Lidé s osudovou pětkou byli v minulém životě pracovitými, zodpovědnými a konzervativními jedinci. Byl pro ně typický i strach ze změny a všeho nového, odmítali brát v potaz nové názory a myšlenky. Byli spíše domácími typy, zato nyní mají pořádně dobrodružnou povahu a neumí se na chvíli zklidnit a zastavit.

 • Osudové číslo 6 a minulé životy

Šestky byly v minulém životě pragmatické osobnosti, rozhodné se sklonem k sobeckosti. Práce a její dobré provedení pro ně byly na prvním místě a tito lidé ji upřednostňovali před přáteli i rodinou. Nyní je tomu přesně naopak, preferují spíše rodinu a ke svému okolí jsou milí a laskaví. Pozor by si měli dávat na svoji přehnanou váhavost a touhu po dokonalosti.

 • Osudové číslo 7 a minulé životy

Jedinci se sedmičkou milovali v předešlém životě zábavu a společnost, rádi byli středem zábavy a společnosti. Byl u nich  typický sklon k povrchnosti. Jedním z jejich výrazných negativ bylo, že se snadno nechávali ovlivnit svým okolím.

 • Osudové číslo 8 a minulé životy

Zrozenci s osudovou osmičkou byli v minulém životě požitkáři a volnomyšlenkáři. Chyběla jim organizovanost, trpělivost a byli i docela pohodlní. Vůči druhým lidem bývali obvykle velkorysí. V jejich nynějším životě se pravděpodobně hodně pídí po tom, jak se dostat k penězům a moci. Měli by však především myslet i na ostatní lidi, nebýt sobečtí a nedůvěřiví.

 • Osudové číslo 9 a minulé životy

Devítky byly v minulém životě velkými kritiky a nedůvěřivci. Jejich sobeckost pro ně byla přímo typická a netoužili po ničem novém. Byly spíše praktického ražení a lpěli na majetku. V současném životě se snaží být druhým spíše prospěšní. Dávat pozor by si však měli na svůj sklon ke snílkovství a iluzím.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 2543x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Numerologie od A do Z

Poznejte tajemství a moc čísel Název: Numerologie od A do ZAutor: Mooreyová…

Cena: 359 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte