Týká se vás krize středního věku? Pozor, nevyhýbá se ani ženám!

V období krize středního věku, začne mít člověk pocit, že si ještě nesplnil všechny své sny a tak je třeba je dohnat. Krize středního věkuKrize středního věku přichází u mužů i u žen. Podle posledních průzkumů ji ženy zažívají o pár let dříve než muži, ale muži ji zas prožívají o něco hůře a intenzivněji. Proč vlastně krize středního věku neboli druhá míza přichází? Zřejmě je to vědomím, že nám věk přibývá a síly ubývají. Máme obavy, že další polovina života už nebude tak pestrá a akční. A tak se snažíme dohnat, co se dá.

Dá se říci, že střední věk přichází v době, kdy si začneme uvědomovat, že jsme již „za půlkou“. Hodnotíme, co máme v životě za sebou, co jsme promeškali apod. Dříve krize středního věku přicházela již kolem 35 let věku, ale dnes se objevuje až v období mezi čtyřicítkou a padesátkou.

Krize středního věku aneb Proč se cítím mizerně?

Období středního věku je jakýmsi kulminačním bodem. Po etapě rozmachu, růstu, expanze i zrání, přichází čas na zklidnění a integraci. Potřeba proměny postojů i psychiky se objevuje a lidem přináší nutnost rozhodnout se. Jedná se o období mnohých mezníků, projevuje se vnitřním neklidem, nespokojeností - zdánlivě nevysvětlitelnou, ztrátou sebevědomí a depresemi. Příčinou těchto potíží je jedna skončená etapa a začátek nové. V tradičních společenstvích existovaly rituály, které lidem umožňovaly projít kritickým obdobím z jednoho stádia a životního cyklu do druhého. V dnešní době, takovéto přechodové rituály chybí, což možná ztěžuje i celkovou integraci stárnoucího člověka. Životní změny, které se v tomto období nahromadí, mohou být pro člověka poměrně stresující, vyžadují od něj dostatek pružnosti a adaptability.

V tuto dobu ožívá problém vlastní identity, řeší se podobně, jako tomu bylo v době dospívání. Nyní se objevuje znova, aby došlo k jeho přehodnocení a případně byla nalezena nová alternativa, která bude přijatelná pro období stárnutí. Lidé reflektují a hodnotí svoji minulost, srovnávají životní situaci s ideály a hodnotí míru jejich uskutečnění. Obvyklá je i nastupující manželská krize, která v některých případech může trvat i několik let, mají na ní podíl dospívání a osamostatňování se dětí, mění se představa žádoucího partnerství – poslední šance stát se tím, kým jsem chtěl, obavy z nastupujících zdravotních obtíží.

Moment smíření se s představou vlastního stárnutí nemusí být právě příjemný a jednoduchý. Je nutné najít nový směr i hodnoty, kterými už nemohou být tělesná krása, zdatnost, či pracovní výkonnost. S přibývajícími lety se některé možnosti a příležitosti ztrácejí, avšak přicházejí nové výzvy a otázky, které stojí rozhodně za to.

Proč přichází krize středního věku?

V období krize středního věku, začne mít člověk pocit, že si ještě nesplnil všechny své sny a tak je třeba je dohnat. K potížím často dopomůže rodinný stereotyp, vyprchání vášně ze vztahu apod. Najednou se mohou dostavit myšlenky, jak a kam dál, pocity vyhoření a prázdnoty. K depresím může dopomoci i zjištění, že tělo začíná fyzicky stárnout.

Krize středního věku u mužů a u žen

Krize středního věku se nevyhýbá ani ženám, ani mužům. Muži ji však obvykle prožívají ještě o něco hůře, než ženy. Jejich hlavní životní úkoly, kterými jsou kariéra a zajištění rodiny, jsou již většinou splněné. Začínají jim chybět nové impulzy a zpestření. Touží zažít ještě něco nového a jiného. Tento pocit vede obvykle k navázání nového vztahu, obvykle s mladší ženou.

Ženy na druhou stranu za sebou mosty pálí v tomto ohledu méně často. Novým životním cílem a potěšením se pro ně stávají vnoučata a také se více věnují rozvíjení vztahů s přáteli. Takováto přátelství jim dopomáhají k tomu, aby do krize středního věku tolik nezabředly.

U obou pohlaví se krize středního věku běžně projevuje podrážděností a sklonem k negativnímu hodnocení všeho a všech kolem. U žen je typickým projevem smutek, podceňování se, sebeobviňování. Charakteristickým projevem u mužů je mrzutost, ublíženost a pocit nedocenění.

S mladou atraktivní milenkou si muži zvedají sebevědomí a málokdy pomyslí na to, že by tuto dívku mohlo zajímat právě jejich konto.Druhá míza

Druhá míza?

Tzv. druhá míza je typická hlavně pro muže, ale nevyhýbá se ani ženám. Muži, kteří jsou úspěšní v práci a jsou i dobře finančně zabezpečení, si někdy svoje stárnutí mají potřebu kompenzovat tím, že se poměřují s muži, kteří to v jejich očích dotáhli ještě o něco výše. Chtějí si něco dokázat a většinou to začíná pořízením si drahého auta a pokračuje pořízením si nové „reprezentativní“ ženy. To bývá moment, kterého s radostí využívají ženy - zlatokopky, kterým je v podstatě jedno, s kým budou, hlavně že dotyčný bude mít peníze. S mladou atraktivní milenkou si muži zvedají sebevědomí a málokdy pomyslí na to, že by tuto dívku mohlo zajímat právě jejich konto. Vrhání se do rozvodu a pořizování si nové rodiny může být únikem před vlastním stárnutím, jenže věkový rozdíl 20 - 30 let mezi partnery se až tak jednoduše neobelstí. Takovéto krátkodobé omládnutí je často vystřídáno rychlým zestárnutím.

Druhou mízu mohou chytit i ženy, které touží po změně. Ženy však v tomto období uvažují více logicky. Nejprve počkají, až děti plně odrostou a osamostatní se a teprve pak se pouští do života po svém. Většinou je to důsledkem nefunkčního manželství, než vyloženě touhou najít si mladšího partnera a užívat si s ním. I když samozřejmě ani taková varianta není vyloučená.

Prevence krize středního věku

Jedním z vynikajících preventivních opatření krize středního věku je nezaměřovat se pouze a jenom na jednu životní oblast. Zaměření pouze na jedinou záležitost může relativně snadno vést k tomu, že se nám zdánlivě vše zhroutí pod rukama. Lepší je věnovat stejnou důležitost různým oblastem života, jak rodině, tak přátelům, stejně jako práci, kariéře a koníčkům. Ve chvíli, kdy jedna oblast selže, tak nás může zachránit ta druhá.

Pokud už jsme se v krizi středního věku ocitli, pak bychom podle toho měli zajistit další postup. Lepší než čekat, až vše odezní, je zaměřit se na svoje životní tempo a nároky a dovolit si trošku zvolnit. Zkuste se začít věnovat odpočinku, zábavě, koníčkům. Jistou variantou je i přikročení k radikální změně, ať už jde o profesi, uskutečnění nenaplněných zájmů a snů, nebo i změna ve vztahové rovině. Vše se odvíjí od toho, co je příčinou, která nás ke krizi středního věku přivedla a jaké podpůrné životní oblasti zůstaly a mohou být oporou.

Zlatá šedesátka

Za předpokladu zdraví jsou šedesátá léta života překvapivě příjemná. U žen pozitivně působí uvolnění od starostí v péči o dorůstající děti, které opustí domov a o staré rodiče. Pro muže se stává kladnou změnou to, že mají nižší ambice v zaměstnání a větší příklon ke koníčkům.

Únikové strategie nejsou řešení

Typickými projevy krize středního věku je jak u mužů, tak i u žen vyšší podrážděnost, popudlivost, černobílé hodnocení svého okolí. U žen se často objevuje sebelítost, ublíženost, podceňování se, sebeobviňování, zvýšená kritičnost k lidem. Jako úniková strategie se někdy i u žen objevuje sklon ke konzumaci alkoholu. Alkohol není dobrým pomocníkem při zvládání krize středního věku. Subjektivně vnímané potíže se tím ještě prohloubí.

Pro muže je charakteristická rozmrzelost, mrzutost, pocit ublíženosti a nedocenění. Krom úniku k alkoholu se mohou objevovat také sexuální úlety, například s výrazně mladší milenkou. Typická je i neochota přiznat si chybu.

Signály, že procházíte krizí středního věku

 1. Bilancování a nespokojenost se životem
 2. Nuda a únava – většina toho, čemu jste se doteď věnovali, vám najednou připadá nudné a pitomé, a to včetně lidí, se kterými se setkáváte, otravuje vás téměř všechno
 3. Románek – navazujete milenecké a sexuálně povrchní vztahy
 4. V mysli vás pronásleduje vlastní minulost – přemýšlíte o tom, co jste měli v životě udělat jinak a lépe, pronásleduje vás sebezpytování, sebelítost a výčitky
 5. Vztek na partnera/partnerku – ačkoliv vám nic špatného nedělá a chová se stejně jako v posledních letech (…a právě to je ten problém…)
 6. Pocit nejisté a deprimující budoucnosti – pocity, že nic dobrého nás už nečeká, vše je už na konci apod. jsou velice typické pro střední věk a jeho krizi
 7. Touha omládnout – se někdy manifestuje módními výstřelky, zvýšenou péčí o tělo, cvičením, hubnutím
 8. Nezodpovědné výstřelky
 9. Hypochondrie
 10. Vyhýbání se vrstevníkům a vyhledávání společnosti mladých
 11. Deprese a co s ní – pokud na sobě pociťujete příznaky přicházející deprese, hledejte pomoc. Ať už v podobě podpory od blízkých nebo v podobě terapií a doporučených podpůrných prostředků. Mezi příznaky deprese patří změna zaběhnutých stravovacích návyků, pocity únavy, beznaděje, úzkost, neklid, podrážděnost, bolesti hlavy a ztráta zájmu o dříve oblíbené činnosti.

Jak zvládnout krizi středního věku

 • Zvolněte a přestaňte na sebe klást tak vysoké nároky.
 • Dávejte více prostoru relaxaci, odpočinku, rodinným vztahům, osobním zájmům a novým pracovním cílům.
 • Pozor na rovnováhu, nedělejte příliš mnoho změn zároveň a nerozhodujte se ukvapeně.
 • Druhá polovina života se může stát skvělou příležitostí ke změně i příležitostí k sebepoznání.
 • Je to příležitost začít si hledět svého zdraví, obnovit tvůrčí činnosti a záliby.
 • Najděte si koníček, čas, který bude jen pro vás.
 • Ztrácíte-li orientaci, pak se neváhejte obrátit o radu a pomoc na odborníka.
 • Uvědomte si, že ani ve středním věku není na nic pozdě. I teď můžete začít studovat, změnit styl života, věnovat se seberozvoji nebo novým koníčkům.
 • Dbejte o sebe, ale s vědomím vašeho věku (nesnažte se okoukat módní hity u dvacetiletých, jen více byste upozornili na to, jak vám stárnutí vadí a snažíte se jej za sebe setřást).
 • Myslete na to, že život každého z nás stojí na třech oporách: jsou to rodina, profese a dobré vztahy s přáteli plus koníčky – jedná se o tzv. psychohygienický trojúhelník. Ztratíme-li jednu z opor, zastoupí ji některá zbývající.
 • Napište si seznam věcí, které byste rádi udělali, než zemřete. I to se zdravým plánováním souvisí.

Univerzální řešení krize neexistuje, ale existují 3 hlavní strategie: tři způsoby, jak se vypořádat s krizí středního věku:

 1. Optimismus: Jdeme dále stejnou cestou jako dříve a vydržíme v nezměněné intenzitě. Můžeme vsadit na to, že máme dost sil, abychom krizi porazili, nebo na to, že krize odejde časem sama.
 2. Přizpůsobení: Jdeme stejným směrem, ale ne stejnou cestou jako dříve - zvolníme tempo a zmírníme nároky. Vyplatí se dát větší prostor prožitkům namísto výkonnosti, relaxaci namísto sebepřemáhání a osobním koníčkům namísto nových pracovních záměrů.
 3. Nová šance: Využít druhé poloviny života jako příležitosti k radikální změně, ať už povahy konkrétní (změna profese, rodinných poměrů, realizace odkládaných zájmů, nové místo či země pobytu) nebo duchovní.

Stáhnout v PDF

Přečteno: 6482x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Bylinný čaj Žena 30+ 50g EV

Směs bylin pro mladistvost ženy Detail Pro tuto směs jsme vybrali bylinky,…

Cena: 199 Kč

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

Osvěžovač vzduchu a textilu LEVANDULE

Přírodní osvěžovač vzduchu a textilu levandule Uklidňující a relaxační…

Cena: 160 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte