Spánková paralýza dokáže pořádně vyděsit

spánková paralýzaspánková paralýzaSpánková paralýza je jakýmsi mostem mezi světy. Je to stav, kdy se nacházíme mezi bděním a spánkem. Někdy se nazývá také spánková obrna. Je to krátkodobý stav, kdy tělo není schopno se pohnout, kosterní svalstvo je jakoby ochrnuté, ochablé, člověk není schopen provádět pohyby, je však při vědomí. Typickým projevem bývá, že člověk nemůže pohnout končetinami a trupem, zachováno je však dýchání a hybnost očima. Takový stav je vpravdě nepříjemný a pro mnohé je i poměrně děsivým zážitkem.

Paralýza nastává při usínání (hypnagogická) nebo při vzbouzení se (hypnopompická). Fyziologicky je tento stav spánkové obrny spojen s paralýzou, která přirozeně nastává během těch fází spánku, kdy máme sny (REM fáze – tzv. REM atonie). Náš mozek během REM fáze účinně funguje, ale tělo by mělo být ve spánku – tedy se nehýbat. Takováto atonie slouží k tomu, aby se naše „snové pohyby“ nepřenášely na naše fyzické tělo, tedy abychom se během spánku nezranili. Když se v této fázi najednou probudíme, tak mozek se domnívá, že spíme, a tělo zůstane v paralýze.

Spánková paralýza a halucinace

Během spánkové paralýzy může docházet k halucinacím. Můžeme vidět obrazy, vnímat v místnosti další osoby, slyšet podivné zvuky. Často lidé mívají pocit, že jsou někým sledováni a to i když jsou v místnosti sami. Špatně se člověku často i dýchá. Někteří lidé popisují stavy, kdy mají pocit, že jim „něco“ například těžký kámen leží na hrudníku, či že jim na hrudním koši dokonce nějaká neidentifikovatelná bytost sedí. Paralýza může trvat od několika sekund až po několik minut (některé prameny uvádějí, že dokonce až hodinu). Spánková paralýza bývá zařazována mezi poruchy spánku. Každý desátý člověk spánkovou paralýzu aspoň jednou v životě poznal a každý tisící ji zažívá opakovaně, a to několikrát do roka. Za frekvencí výskytu spánkové paralýzy stojí hlavně stres, důvody mohou být i únava, post-únavové stavy, fobie, zima v místnosti, nemoc a podobně. Často to bývá i kombinace více vlivů – chlad, nepravidelná strava, nepravidelný životní rytmus atd. 

Rizikové faktory a spouštěče spánkové paralýzy

 • Častý stres, vysoký stres, po-stresové stavy
 • Nepravidelná strava a nepravidelný životní rytmus
 • Nedostatek spánku a odpočinku, klimbání během dne
 • Spánek s vysoko vystlanými polštáři
 • Těsně po lucidním snu (Lucidní sny jsou zvláštním typem snů, během nichž si daná osoba jasně uvědomuje, že sní. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem, jak k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie.)

Pokud nás zaskočí spánková paralýza, kterou si uvědomujeme, pak je vhodné zahýbat trochu očima nebo svalstvem tváře. Lidé se v takovém stavu nejčastěji soustředí na nohy a ruce, ale ty bývají paralýzou zcela ochromené. Pokud spánkovou paralýzu rozeznáte, zkuste zachovat klid, nepanikařte, v klidu vyčkejte, až stav sám pomine.

Legendy o spánkové paralýze

Spánková paralýza bývá někdy nazývána syndromem „staré čarodějnice“. Tento název vyplývá z toho, že lidé často vnímali přítomnost další, jakoby nadpřirozené bytosti v jejich blízkosti, a zároveň nepříjemné pocity dušení a tlaku na hrudníku. V Africe je spánková paralýza označována jako čarodějnice, která jezdí po zádech ochromeného. Čínská kultura hovoří o duchovi, který člověka tlačí do postele. Japonci užívají pro tento stav název kanashibari, znamená svázaný, či dokonce kovem upevněný. V Turecku se označuje karabasan – temný lis. Legendy hovoří o stvoření, které ve spánku napadá lidi a tlačí jim na hrudník a vyráží jim dech. V Řecku a na Kypru lidé věřili, že spánková paralýza nastává ve chvíli, kdy duch se zvířecí podobou se snaží oběti ukrást řeč nebo jí sedí na hrudníku a chce ji udusit. Tento duch se jmenoval „Mora“, což je podobný název, který se pro tento stav užívá na Islandu a to „Mara“. Ve Vietnamu přichází uprostřed noci „Šedý duch" a unáší oběti daleko za hory. V Zanzibaru se úděsný Popobawa přitiskne lidem ve spánku na hrudník tak, že křičí, aniž by vydali hlásku.   

Spánková paralýza a umění

noční můrynoční můryDémoni přicházející v průběhu spánku a noci mučit nešťastníka jsou u umělců napříč stoletími známým jevem. Krom spánkové paralýzy jsou to i další spánkové obtíže, především noční děsy a noční můry. Typickým představitelem v umění, který trpíval spánkovou paralýzou, je Francisco Goya. Jeho příznaky byly typické. Vzbudil se ráno velmi brzo, s pocitem ochrnutí těla, koutkem oka viděl příchozí bytost. Dlouhá prodloužená jakoby klepetnatá černá ruka ho uchopila za tvář. Byl to strašný zážitek, Goya probraný z ochrnutí vyskočil nahoru ve zděšení a poté v uklidnění zjistil, že to byla jeho vlastní ruka. Spánkovou paralýzou a nočními děsy trpěl i nizozemský malíř a kreslíř Vincent van Gogh a švýcarský malíř Henry Fuseli, pravděpodobně i Hieronymus Bosch.  

Spánková paralýza a mystické zážitky

Stav, kdy se člověk nachází ve spánkové paralýze, je natolik zvláštní a netradiční, že bývá mnohdy lidmi, kteří jej zažili, spojován s nejrůznějšími běžné vědomí přesahujícími zážitky. Takovýto stav je obvykle doprovázen zrychlenou činností srdce, ztíženým dýcháním a pocitem hrůzy. Tento pocit děsu je stupňován tím, že ochrnutý si plně uvědomuje dění kolem sebe. Nejděsivějším příznakem spánkové paralýzy je pocit přítomnosti cizí osoby v místnosti. Nejdříve je to jen jakési tušení, posléze někdy bývá osobou stiženou spánkovou obrnou i spatřena. Její podoba se většinou liší od té lidské, bývá zvířecí, ďábelská nebo mimozemská. V takovémto stavu se velice často odehrávají i zážitky, které někteří lidé popisují jakožto únosy UFO.

Další poruchy spánku

Mezi nejrozšířenější spánkové poruchy patří:

 • Somniologie – mluvení ze spaní.
 • Somnambulismus – dochází k pohybům spícího (náměsíčnost). Člověk, který trpí somnambulismem, může vstát z lůžka, různě chodit po bytě nebo domě, hýbat a manipulovat s různými předměty, přitom má otevřené oči, dokáže se proto vyhýbat překážkám, ale nedokáže si uvědomovat důsledky svého chování a jednání, které by mohly nastat.
 • Insomnia – nespavost, „špatné spaní“. Projevuje se různě, např. časné probuzení, rychlé usnutí, krátký spánek, brzké probuzení, nebo porucha usínání, kdy člověk nemůže usnout (zejména v cizím prostředí), mělký noční spánek. Člověk, který se dobře nevyspal, je během dne celkově unavený, má špatnou, pesimistickou náladu.
 • Narkolepsie – chorobná spavost, opakující se nezvladatelné záchvaty ospalosti. Člověk, který trpí narkolepsií, je schopen usnout kdykoliv a kdekoliv. Narkoleptici usínají ve fázi REM, přeskakují fázi NON REM. Jedná se o velmi složitou poruchu, která ještě nebyla zcela objasněna.
 • Spánková apnoe – jedná se o dočasnou zástavu dechu ve spánku. U dospělých se projevuje chrápáním, ale u kojenců může způsobit smrt.
 • Noční děsy – nejčastější dětská porucha spánku. Dítě křičí ze spánku, je vyděšené, často vyběhne z postele, v šoku nepoznává lidi kolem sebe, snaží se dovolat pomoci. Teprve když se energicky probudí, uklidní se a opět uléhá a usíná. Příčiny této poruchy jsou různé, může jít o dřívější špatné zážitky, především rodinné problémy (hádky rodičů, ponižování dítěte apod.)

noční děsynoční děsy

Spánková paralýza – zkušenosti   

Prožít tento stav je převážně velmi nepříjemným zážitkem. Ti, kteří ji zažívají opakovaně, mívají mnohdy i strach jít spát, neradi usínají sami, neradi spí na cizích místech. Co osoba stižená spánkovou obrnou zažívá, asi nejlépe pochopíme, když si přečteme příběhy některých z nich:

„Důvod toho, co se mi děje, jsem objevila teprve nedávno. Po mnoha letech, kdy jsem žila s pocitem, že jsem „mimo“ a že o tom nemůžu nikomu říct, aby si nemysleli, že jsem se zbláznila. Tyto stavy, které bych nejlépe popsala jako fyzické napadení velmi zlou bytostí, se děly asi jednou za půl roku, někdy i každou noc. Zážitek byl vždy velmi skutečný. Měla jsem dojem, že jsem vzhůru a při plném vědomí, ale paralyzovaná strachem. Někdy vás to tahá z postele, někdy naopak tlačí dolů, bouchá do zad, ramenou atd. Chcete křičet, ale nejde to, chcete utéct, ale nemůžete se ani pohnout. Teď, když vím, že jde v podstatě o (pro mě celkem překvapivě) běžné zážitky, už nemám takový strach. Příště už budu alespoň vědět, o co jde.“

„Tyto stavy zažívám už asi 15 let přibližně jednou za 3 měsíce. Začíná to vždy stejně. „Probudím se“ ve stejné poloze jako při usínání, všechno vidím jako ve skutečnosti i s detaily pokoje. Najednou přijde pocit, že nejsem v místnosti sama, intenzivně vnímám přítomnost někoho nebo „něčeho“ zlého a s jistotou vím, že mi „to“ chce ublížit. Může se i stát, že toto „zlo“ vidím v podobě stínu, a to už pak končí veškerá legrace. Začne hučení v uších a zvuky, které nejde přesně popsat (kdo zažil, ví) a pocit, jako by mě „něco“ začalo dusit, jakoby tlačit k posteli nebo odtáhnout pryč. V té chvíli přichází panika a uvědomění si totální paralýzy. Chci se bránit a křičet, ale nic z toho není možné. Ze začátku jsem se i bála jít spát, aby se zážitek neopakoval, ale postupem času jsem se tyto stavy naučila ovládat. Jakmile se blíží paralýza, nejde dělat vůbec nic jiného, než si pořád opakovat, že se vám nic nemůže stát, že to za pár sekund přejde a snažit se (i když je to velmi těžké) myslet na něco pozitivního. Čím víc se bráníte, tím je to intenzivnější a tím větší panika přichází. S totálně vyčerpávajícím podvědomým úsilím „to“ od sebe odehnat se probudíte, ale zachovat klid a být „nad věcí“ pomáhá skvěle. Hodně pomohlo i to, že jsem  se v různých diskuzích dočetla, že tyto stavy zažívá velká spousta lidí, i když se o tom na veřejnosti moc nemluví, protože pro ty, kteří nezažili, to může znít hodně divně.“

Jsou vám tyto zážitky povědomé? Příběhy těch, kteří mají tento zážitek za sebou, jsou si velmi podobné, a první takováto zkušenost vyděsí téměř každého. Předcházet těmto „stavům“ lze navozením klidného spánku, s čímž souvisí i dodržování zdravého životního stylu.

Jak přilákat klidný spánek?

 • Vyvětraná ložnice
 • Uklidňující barvy
 • Nejméně hodinu před spaním nepijte kávu ani čaj
 • Pro klidný spánek si před spaním dopřejte koupel s levandulí nebo jasmínem
 • Před spaním uvolněte mysl relaxací, meditací, odpočinkem – např. posezením u svíčky nebo vonné lampy
 • Pokud se Vám do dvaceti minut po ulehnutí nepodaří usnout, zkuste vstát a číst si něco příjemného, rozhodně ne dlouhou dobu čekat, až se spánek dostaví.

Máte i Vy děsivou zkušenost se spánkovou paralýzou? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem, rozhodně v tom nejste sami!


Stáhnout v PDF

Přečteno: 138321x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Ahoj. Je mi 27 let a SP trpím už pátý rok. Objevuje se to jednou za půl roku někdy několikrát do měsíce,jak kdy. Když jsem SP zažila poprvé,hlídala jsem kamarádce syna a spala u ní. Najednou jsem se v noci vzbudila,uslyšela že někdo bere za kliku a otvírá dveře do pokoje. Pak už byly slyšet jen tři kroky na podlaze a v tu ránu jsem se neuměla pohnou,křičet nic. Od další SP vždy vnímám dech někoho jiného v místnosti i když vím že tam jsem jen já. Vidím jak se otvírají dveře do ložnice (že strachu už je preventivně zamykám) něco mne pozoruje a… celý příspěvek

Až včera jsem "náhodou" objevila video, které bylo původně odvysílané na ZOOM. Aniž bych do té doby, měla ponětí o tom, že to co dlouhé roky zažívám, se opravdu děje, že to není jen má "divná zkušenost" - jsem "to" nazývala divnou paralýzou...a včera čtu, že se to skutečně nazývá snovou paralýzou. Já mám navíc bohužel navíc tu zkušenost, že jsem byla v devatenácti letech skutečně kvadruplegikem, o to hůře prožívám tyhle děsné stavy - i když už kvadruplegik v současné době nejsem.Chci tím jen říct, že stav do kterého se i já dostávám, je pro mne navíc tím "kostlivcem ze skříně" a znám tak dobře ten stav nehybnosti.
U mne to mám odpozorované sice trochu jinak, než většina z vás tady popisuje, ale v podstatě jde o totéž. Chodívám si kvůli… celý příspěvek

můžete se modlit způsobem prosby k Bohu. V tomto případě je ale lepší autoexorcismus, tedy jednoznačný rozkaz Zlu: " ve jménu Ježíše Krista ti nařizuji odejdi a už se nikdy nevracej!" Zlo nemá jinou možnost než zmizet

Moc vám děkuji za reakci...a máte naprostou pravdu, také jsem při svých pokusech - oslovovat v duchu anděle, Boha atd. selhávala, nebo spíše trvalo "dlouho" než byly prosby vyslyšeny.Když jsem začala odříkávát Otčenáš a Pane Ježíši....odešlo "to"… celý příspěvek

není třeba znát mnoho modliteb. Tady má obrovskou moc pouhé jméno - Ježíš Kristus. Démoni z něho mají obrovský respekt a panickou hrůzu. To je tak velká věc, kterou lidé ani netuší. ...,jinak nemá asi smysl vzývat anděly, protože ti jsou podřízeni… celý příspěvek

Vaše rada mi zní opravdu srozumitelná a ráda se jí budu řídit. Budu už vědět, že v tomto případě nemá smysl plýtvat "slovy" a spíše se plně soustředit na konkrétní a účinnou pomoc. Děkuji *Anna*

Mne pomohlo odstranit polstare na gauci, kdyz usinam u televize. A pokud se mi to nekdy stane, tak se snazim uklidnit a otocit se na bok a to lo chvili zabere.

Po přečtení většiny příspěvků, patřím k těm, kteří jsou paralyzováni nehybností a nemožností křičet o pomoc.
Několikrát se mi stalo, že se vzbudím, nemohu se hýbat, nemohu popadnout dech a náskedně křičet o pomoc. Když spatřím jakoby tmavé černé stýny - postavy v hábytech, něco jako burky. V jejich přítomnosti cítím bolest, potím se, vím, že se… celý příspěvek

Ahoj, před čtrnácti dny jsem měla stejný děsivý zážitek jako mnoho z Vás. Šla jsem si lehnout dost pozdě a nemohla jsem dlouho usnout, Potom se ale stalo, že že mne postupně od nohou až k ramenou něco přitlačovalo k posteli. Ležela jsem na břiše a nemohla se vůbec pohnout. Potom to pomalu odeznívalo postupně od ramen až k chodidlům. Když se mi to za tu stejnou noc stalo již po čtvrté, řekla jsem si, že jakmile to zase přijde zavolám na manžela.… celý příspěvek

Ahoj všem , mám taky takovou špatnou zkušenost když jsem šla spát po dvanácté v noci tak vím že spím zároveň koukám u okna stojí tmavá postava a kouá na mě najednou uplně cosi mi zaráží do postele popadla mě panika přítel spal v klidu vedle mně a ještěže byl při mě když na mě ta tmavá postava mluvila lezla na mě snažila sem křičet pusa mi nešla odevřít tak jsem vydávala zvuky jak když má ruku někdo na ústech a snaží řvát přitel mě chytil za ruku třásl semnou až jsem byla vzbuzená a ubrečená co to bylo???Nepřeji nikomu....navíc jsem zjistila že… celý příspěvek

Ahoj, taky přidám, co se mi přihodilo, měl jsem v učení ka-
maráda, kterého jsem znal mnoho let,měl ošklivou přes-
dívku a vždy se hodně zlobyl, když jí někdo vyslovil, byl až
zuřivý a každý by to schytal, tak jsem si dával velký pozor.
Za několik let zemřel a já při nějaké debatě , jsem to ohavné slovo vyslovil, což jsem neměl udělat, ( ani teď ne-… celý příspěvek

To zni desne zahadne :-) Prosim napiste tu presdivku, kvuli ktere se Vas posmrtny kamarad porad zlobi! ???

Pane Luboši, to nemyslíte vážně, to slovo si odnesu do
hrobu, a jestli ho posmrtně potkám, tak se mu omluvím.
Byl to dobrý kluk, ale tohle vysloveně nesnášel, ale měl
svoje chyby a proto mu někdo dal tuhle přesdívku. Milan.

.......ještě by mně zajímalo,jestli se mstí i na těch, co to
slovo vyslovili, nebo jsem to jenom já. My jsme spolu dobře
vycházeli, někdy jsem mu i pomohl.

Ahojte.. včera v noci som zažil svoju prvú a dúfam že poslednú sp.Pocity hrozný.zobudil som sa a nemohl ničím pohnout..pak jsem citil jak si nekdo sadol na postel a pochvili odesel a pak zase a opakovane..idem sa postaviť, pretože som sa lekl a… celý příspěvek

SP jsem měla před mnoha lety a tenkrát jsem netušila co to bylo. Spala jsem tenkrát u známého na chalupě sama v pokoji. Ráno jsem se probudila a najednou jsem se nemohla pohnout. Jen jsem zírala na strop kde visel takový ten igelitový drak v podobě vážky. Ten se najednou začal pomalu otáčet ačkoliv v místnosti nebyl žádný průvan. Pořád zrychloval a čím rychleji se točil tím hlasitější hučivý zvuk bylo slyšet. Nemohla jsem se pořád hýbat a čím dál hůř se mi dýchalo. Měla jsem pocit, že v místnosti cosi je, ale v tu chvíli jsem věděla, že to není nic živého. Byla to spíš síla než bytost. Nakonec jsem sebrala všechny svoje síly a podařilo se mi vyskočit z postele a utéct z místnosti. Od té doby se mi to znovu stalo až po letech, když mě… celý příspěvek

Spánkovou paralýzu prožívám docela často, ale už jsem si zvykla dost na to, abych se sama dokázala probudit (někdy stačí zavřít oči). Po těchto zkušenostech mi přijde spánková paralýza i poměrně vtipná, obzvlášť, když si to uvědomuji. Naposledy mi zíral do obličeje delfín. :D

Spánkové paralýzy mám už od dětství a cca od 20-ti let prožívám i časté lucidní snění, které občas končí právě paralýzou. Pokud to nastane, mám to obvykle opakovaně několikrát po sobě za jednu noc. Například dnes v noci, ležím v posteli a slyším jak se někdo pohybuje po bytě, kroky míří z předsíně do obýváku ( kde spím ), jsem za rohem, takže chvíli nic nevidím. Už jo, je to chlap, nevidím mu do obličeje, sklání nad hromadou věcí večer vyndaných na gauč ze sušičky a převléká se do oblíbených spodek a nátělníku mého přítele, který není doma. Už mi "to" nabíhá, už vím , že jsem ve snu. Muž se otáčí a blíží se ke mně. Neznám ho, stahuje trenky… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Doporučujeme k tématu

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

Kozlík lékařský kapky 50ml

Originální bylinné kapky Dr.Popova Kozlík lékařský přispívá k…

Cena: 60 Kč

Náramek čakrový ONYX se slonem

Stylový energetický náramek s kovovým slonem pro muže i ženy Materiál: Matný…

Cena: 240 Kč

Panenka strachu se sáčkem

Mini magické panenky strachu a přání pomáhají dětem i dospělým zbavit se…

Cena: 59 Kč

Magická panenka strachu

Mini magické panenky strachu a přání pomáhají dětem i dospělým zbavit se…

Cena: 39 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte