Spánková paralýza dokáže pořádně vyděsit

spánková paralýzaSpánková paralýza je jakýmsi mostem mezi světy. Je to stav, kdy se nacházíme mezi bděním a spánkem. Někdy se nazývá také spánková obrna. Je to krátkodobý stav, kdy tělo není schopno se pohnout, kosterní svalstvo je jakoby ochrnuté, ochablé, člověk není schopen provádět pohyby, je však při vědomí. Typickým projevem bývá, že člověk nemůže pohnout končetinami a trupem, zachováno je však dýchání a hybnost očima. Takový stav je vpravdě nepříjemný a pro mnohé je i poměrně děsivým zážitkem.

Paralýza nastává při usínání (hypnagogická) nebo při vzbouzení se (hypnopompická). Fyziologicky je tento stav spánkové obrny spojen s paralýzou, která přirozeně nastává během těch fází spánku, kdy máme sny (REM fáze – tzv. REM atonie). Náš mozek během REM fáze účinně funguje, ale tělo by mělo být ve spánku – tedy se nehýbat. Takováto atonie slouží k tomu, aby se naše „snové pohyby“ nepřenášely na naše fyzické tělo, tedy abychom se během spánku nezranili. Když se v této fázi najednou probudíme, tak mozek se domnívá, že spíme, a tělo zůstane v paralýze.

Spánková paralýza a halucinace

Během spánkové paralýzy může docházet k halucinacím. Můžeme vidět obrazy, vnímat v místnosti další osoby, slyšet podivné zvuky. Často lidé mívají pocit, že jsou někým sledováni a to i když jsou v místnosti sami. Špatně se člověku často i dýchá. Někteří lidé popisují stavy, kdy mají pocit, že jim „něco“ například těžký kámen leží na hrudníku, či že jim na hrudním koši dokonce nějaká neidentifikovatelná bytost sedí. Paralýza může trvat od několika sekund až po několik minut (některé prameny uvádějí, že dokonce až hodinu). Spánková paralýza bývá zařazována mezi poruchy spánku. Každý desátý člověk spánkovou paralýzu aspoň jednou v životě poznal a každý tisící ji zažívá opakovaně, a to několikrát do roka. Za frekvencí výskytu spánkové paralýzy stojí hlavně stres, důvody mohou být i únava, post-únavové stavy, fobie, zima v místnosti, nemoc a podobně. Často to bývá i kombinace více vlivů – chlad, nepravidelná strava, nepravidelný životní rytmus atd. 

Rizikové faktory a spouštěče spánkové paralýzy

 • Častý stres, vysoký stres, po-stresové stavy
 • Nepravidelná strava a nepravidelný životní rytmus
 • Nedostatek spánku a odpočinku, klimbání během dne
 • Spánek s vysoko vystlanými polštáři
 • Těsně po lucidním snu (Lucidní sny jsou zvláštním typem snů, během nichž si daná osoba jasně uvědomuje, že sní. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem, jak k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie.)

Pokud nás zaskočí spánková paralýza, kterou si uvědomujeme, pak je vhodné zahýbat trochu očima nebo svalstvem tváře. Lidé se v takovém stavu nejčastěji soustředí na nohy a ruce, ale ty bývají paralýzou zcela ochromené. Pokud spánkovou paralýzu rozeznáte, zkuste zachovat klid, nepanikařte, v klidu vyčkejte, až stav sám pomine.

Legendy o spánkové paralýze

Spánková paralýza bývá někdy nazývána syndromem „staré čarodějnice“. Tento název vyplývá z toho, že lidé často vnímali přítomnost další, jakoby nadpřirozené bytosti v jejich blízkosti, a zároveň nepříjemné pocity dušení a tlaku na hrudníku. V Africe je spánková paralýza označována jako čarodějnice, která jezdí po zádech ochromeného. Čínská kultura hovoří o duchovi, který člověka tlačí do postele. Japonci užívají pro tento stav název kanashibari, znamená svázaný, či dokonce kovem upevněný. V Turecku se označuje karabasan – temný lis. Legendy hovoří o stvoření, které ve spánku napadá lidi a tlačí jim na hrudník a vyráží jim dech. V Řecku a na Kypru lidé věřili, že spánková paralýza nastává ve chvíli, kdy duch se zvířecí podobou se snaží oběti ukrást řeč nebo jí sedí na hrudníku a chce ji udusit. Tento duch se jmenoval „Mora“, což je podobný název, který se pro tento stav užívá na Islandu a to „Mara“. Ve Vietnamu přichází uprostřed noci „Šedý duch" a unáší oběti daleko za hory. V Zanzibaru se úděsný Popobawa přitiskne lidem ve spánku na hrudník tak, že křičí, aniž by vydali hlásku.   

Spánková paralýza a umění

noční můryDémoni přicházející v průběhu spánku a noci mučit nešťastníka jsou u umělců napříč stoletími známým jevem. Krom spánkové paralýzy jsou to i další spánkové obtíže, především noční děsy a noční můry. Typickým představitelem v umění, který trpíval spánkovou paralýzou, je Francisco Goya. Jeho příznaky byly typické. Vzbudil se ráno velmi brzo, s pocitem ochrnutí těla, koutkem oka viděl příchozí bytost. Dlouhá prodloužená jakoby klepetnatá černá ruka ho uchopila za tvář. Byl to strašný zážitek, Goya probraný z ochrnutí vyskočil nahoru ve zděšení a poté v uklidnění zjistil, že to byla jeho vlastní ruka. Spánkovou paralýzou a nočními děsy trpěl i nizozemský malíř a kreslíř Vincent van Gogh a švýcarský malíř Henry Fuseli, pravděpodobně i Hieronymus Bosch.  

Spánková paralýza a mystické zážitky

Stav, kdy se člověk nachází ve spánkové paralýze, je natolik zvláštní a netradiční, že bývá mnohdy lidmi, kteří jej zažili, spojován s nejrůznějšími běžné vědomí přesahujícími zážitky. Takovýto stav je obvykle doprovázen zrychlenou činností srdce, ztíženým dýcháním a pocitem hrůzy. Tento pocit děsu je stupňován tím, že ochrnutý si plně uvědomuje dění kolem sebe. Nejděsivějším příznakem spánkové paralýzy je pocit přítomnosti cizí osoby v místnosti. Nejdříve je to jen jakési tušení, posléze někdy bývá osobou stiženou spánkovou obrnou i spatřena. Její podoba se většinou liší od té lidské, bývá zvířecí, ďábelská nebo mimozemská. V takovémto stavu se velice často odehrávají i zážitky, které někteří lidé popisují jakožto únosy UFO.

Další poruchy spánku

Mezi nejrozšířenější spánkové poruchy patří:

 • Somniologie – mluvení ze spaní.
 • Somnambulismus – dochází k pohybům spícího (náměsíčnost). Člověk, který trpí somnambulismem, může vstát z lůžka, různě chodit po bytě nebo domě, hýbat a manipulovat s různými předměty, přitom má otevřené oči, dokáže se proto vyhýbat překážkám, ale nedokáže si uvědomovat důsledky svého chování a jednání, které by mohly nastat.
 • Insomnia – nespavost, „špatné spaní“. Projevuje se různě, např. časné probuzení, rychlé usnutí, krátký spánek, brzké probuzení, nebo porucha usínání, kdy člověk nemůže usnout (zejména v cizím prostředí), mělký noční spánek. Člověk, který se dobře nevyspal, je během dne celkově unavený, má špatnou, pesimistickou náladu.
 • Narkolepsie – chorobná spavost, opakující se nezvladatelné záchvaty ospalosti. Člověk, který trpí narkolepsií, je schopen usnout kdykoliv a kdekoliv. Narkoleptici usínají ve fázi REM, přeskakují fázi NON REM. Jedná se o velmi složitou poruchu, která ještě nebyla zcela objasněna.
 • Spánková apnoe – jedná se o dočasnou zástavu dechu ve spánku. U dospělých se projevuje chrápáním, ale u kojenců může způsobit smrt.
 • Noční děsy – nejčastější dětská porucha spánku. Dítě křičí ze spánku, je vyděšené, často vyběhne z postele, v šoku nepoznává lidi kolem sebe, snaží se dovolat pomoci. Teprve když se energicky probudí, uklidní se a opět uléhá a usíná. Příčiny této poruchy jsou různé, může jít o dřívější špatné zážitky, především rodinné problémy (hádky rodičů, ponižování dítěte apod.)

noční děsy

Spánková paralýza – zkušenosti   

Prožít tento stav je převážně velmi nepříjemným zážitkem. Ti, kteří ji zažívají opakovaně, mívají mnohdy i strach jít spát, neradi usínají sami, neradi spí na cizích místech. Co osoba stižená spánkovou obrnou zažívá, asi nejlépe pochopíme, když si přečteme příběhy některých z nich:

„Důvod toho, co se mi děje, jsem objevila teprve nedávno. Po mnoha letech, kdy jsem žila s pocitem, že jsem „mimo“ a že o tom nemůžu nikomu říct, aby si nemysleli, že jsem se zbláznila. Tyto stavy, které bych nejlépe popsala jako fyzické napadení velmi zlou bytostí, se děly asi jednou za půl roku, někdy i každou noc. Zážitek byl vždy velmi skutečný. Měla jsem dojem, že jsem vzhůru a při plném vědomí, ale paralyzovaná strachem. Někdy vás to tahá z postele, někdy naopak tlačí dolů, bouchá do zad, ramenou atd. Chcete křičet, ale nejde to, chcete utéct, ale nemůžete se ani pohnout. Teď, když vím, že jde v podstatě o (pro mě celkem překvapivě) běžné zážitky, už nemám takový strach. Příště už budu alespoň vědět, o co jde.“

„Tyto stavy zažívám už asi 15 let přibližně jednou za 3 měsíce. Začíná to vždy stejně. „Probudím se“ ve stejné poloze jako při usínání, všechno vidím jako ve skutečnosti i s detaily pokoje. Najednou přijde pocit, že nejsem v místnosti sama, intenzivně vnímám přítomnost někoho nebo „něčeho“ zlého a s jistotou vím, že mi „to“ chce ublížit. Může se i stát, že toto „zlo“ vidím v podobě stínu, a to už pak končí veškerá legrace. Začne hučení v uších a zvuky, které nejde přesně popsat (kdo zažil, ví) a pocit, jako by mě „něco“ začalo dusit, jakoby tlačit k posteli nebo odtáhnout pryč. V té chvíli přichází panika a uvědomění si totální paralýzy. Chci se bránit a křičet, ale nic z toho není možné. Ze začátku jsem se i bála jít spát, aby se zážitek neopakoval, ale postupem času jsem se tyto stavy naučila ovládat. Jakmile se blíží paralýza, nejde dělat vůbec nic jiného, než si pořád opakovat, že se vám nic nemůže stát, že to za pár sekund přejde a snažit se (i když je to velmi těžké) myslet na něco pozitivního. Čím víc se bráníte, tím je to intenzivnější a tím větší panika přichází. S totálně vyčerpávajícím podvědomým úsilím „to“ od sebe odehnat se probudíte, ale zachovat klid a být „nad věcí“ pomáhá skvěle. Hodně pomohlo i to, že jsem  se v různých diskuzích dočetla, že tyto stavy zažívá velká spousta lidí, i když se o tom na veřejnosti moc nemluví, protože pro ty, kteří nezažili, to může znít hodně divně.“

Jsou vám tyto zážitky povědomé? Příběhy těch, kteří mají tento zážitek za sebou, jsou si velmi podobné, a první takováto zkušenost vyděsí téměř každého. Předcházet těmto „stavům“ lze navozením klidného spánku, s čímž souvisí i dodržování zdravého životního stylu.

Jak přilákat klidný spánek?

 • Vyvětraná ložnice
 • Uklidňující barvy
 • Nejméně hodinu před spaním nepijte kávu ani čaj
 • Pro klidný spánek si před spaním dopřejte koupel s levandulí nebo jasmínem
 • Před spaním uvolněte mysl relaxací, meditací, odpočinkem – např. posezením u svíčky nebo vonné lampy
 • Pokud se Vám do dvaceti minut po ulehnutí nepodaří usnout, zkuste vstát a číst si něco příjemného, rozhodně ne dlouhou dobu čekat, až se spánek dostaví.

Máte i Vy děsivou zkušenost se spánkovou paralýzou? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem, rozhodně v tom nejste sami!


Stáhnout v PDF

Přečteno: 110415x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Dobrý večer,
na dnešek v noci jsem se vzbudila a "něco" jsem viděla- v tu chvíli panika, obrovské bušení srdce a poté křik (manžel to popsal jako hororový křik :) ) až mě pak bolelo v krku, rychle jsem rozsvítila lampičku( takže v tu chvíli jsem nepocitovala žádné omezení hybnosti) ,ale to už v pokoji nic nebylo. Chvíli mi trvalo než jsem se… celý příspěvek

Mě se to taky občas stane. Vždy se snažím zachovat klid a říkám si že se mě to jenom zdá. Snažím se pohnout a naštěstí se to vždy podaří.

Spankovou paralyzu jsem zazil poprve dnes brzy rano a po probuzeni tela jsem z toho mel doslova radost. Vim totiz, k cemu to smeruje. Jiz nekolik mesicu se pokousim o astralni cestovani, resp. mit mimotelni zazitky a dostavam se do faze, kdy me fyzicke telo usina a me vedomi zustava pri vedomi a nespi.V tomto momente zacinam citit vybrace, nekdy zvuky, nekdy pocit tepla, a kdyz uz ocekavam, ze opustim telo, zazivam pocit, ze me nekdo sleduje.Z tela se bohuzel zatim nedostanu a oteviram oci a obvykle vstanu a uz se mi ani nechce spat. Zezacatku… celý příspěvek

nechápu jednu věc. Píšete, že "je život cenný a smrt jen začátek". Ano, smrt je jenom začátek, ale nejsem si vůbec jist, že by byl život cenný. Prostě jsme zavření v mase v hmotném světě. Život uteče a je jedno, jestli shromáždíme miliónový majetek, sbalíme desítky holek, zplodíme desítky dětí, procestujeme exotický svět. Všechno je to marnost… celý příspěvek

Naprostý souhlas, cítím to také tak. Čím déle jsem na světě, tím intenzivnější je ten pocit dočasnosti a únavy v hmotném světě. Ačkoli se občas ocitám v lucidních snech (ale ne spontánně, dlouho na tom pracuji), pokud někoho potkám, není zlý a nebojím se. Zatím se vracím ráda, života si vážím, ale v tom jiném jemnohmotném světě je mi nádherně.… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Zdravím. Je rozdíl mezi paralýzou která působí bolest a děsivé noční můry a mezi paralýzou co je klidná a dá se skrz ní dostat do lucidních snů a s trochou trpělivosti a odvahy klidně i do astrálního cestování. Ano čtete dobře. Nejspíš bych měl svůj první komentář uvést na správnou míru. Nejprve chci aby jste věděli, že to co napíšu jsou pouze mé zkušenosti, které někomu pomoci můžou a někomu ne. Nikdo z nás není guru a nemůže nikoho cokoliv učit, každý má své zkušenosti se spánkovou paralýzou, ale zážitky nejen nás všech, ale lidí po celém světě jsou si tak totožné, že nevidím důvod, proč by to nemohlo pomoct několika z vás. Rád bych se pokusil popsat poslední noc, která změnila můj pohled na spánkovou paralýzu, asi to bude trochu delší… celý příspěvek

hodně jsem četla o podobných zkušenostech. Lidé byli pod palbou démonů, kteří jim rvali kůži z těla, kousali, mučili. Když už vůbec nemohli, ač ateisti, zavolali z absolutního zoufalství o pomoc Boha. Najednou velký střih, démoni s křikem utekli,… celý příspěvek

Ahoj. Spánkovou paralýzu prožívám už 7 let. Všichni o to prožívají neustále znovu a znovu znamená jediné a to, že je neustále trápí něco co si nedokážou odpustit, nebo špatné zážitky ze života které posilnují strach , a právě ten strach je tvůrce spánkové paralýzy. Podle mě jde o to, že se nám strach promítá do reality v jakékoliv podobě za účelem sebe očisty a pochopení, že to vše si vytváříme sami, nejsou to paranormální jevy ani nic nadpřirozeného, ačkoliv mnoho z nás by chtěla aby tomu tak bylo. Chci tím řici, že záchranu nesmíte hledat u boha nebo u kohokoliv kdo právě leží vedle vás ale to jedině co to dokáže zastavit jste vy sami,… celý příspěvek

"záchranu nesmíte hledat u boha"? Co je to za kecy? Toto vaše "řešení" není žádné řešení....Jak jste to napsal, že jste si "musel vyžrat všechno to svinstvo". Proč? Úplně zbytečný masochismus. A vyřešil jste něco? Nic, jste nevyřešil, paralýzu máte… celý příspěvek

Takže převzít zodpovědnost za svůj život a svoje činy je zbytečný masochismus? Odříkat pár otčenášů vyřeší všechno za vás? Já naprosto souhlasím se Sempiternalem, protože mám úplně stejnou zkušenost. U mě stačilo snažit se pohnout prsty u nohou, je to snadnější než soustředit se na celé tělo. A nemusí to být vší silou, zabírá i intenzivnější soustředění přímo na jeden bod na těle. A mám dobrou zprávu, paralýza už je pryč dva roky, takže to jde! Vzpomínek na tyto zážitky se sice nezbavíte, ale o to víc si budete vážit toho, že už jsou… celý příspěvek

Jenže problém je v tom, že se chceme paralýzy zbavit, a ne ji umět přečkat. Jasně, díky za každou pomoc a rady, jenže musí být zpusob, jak z toho kompletně ven. Co tu paralýzu způsobuje? Nebo kdo? To že mám málo hořčíku? A ti démoni? To je halucinace, výplod mé fantazie?

To vám samozřejmě nikdo s naprostou jistotou neřekne. Podle mě je to nedostatek opravdu kvalitního a pravidelného spánku. Ten může narušovat v dnešní době spousta věcí (stres, negativní zážitky, trápení v rodině, rozchod, samota atd). U mě to tak pravděpodobně bylo. Umět to přečkat je první krok k tomu se paralýzy zbavit. Jakmile ji začnete ovládat, už se nebojíte jít spát, usínáte klidnější....já když jsem zjistil, že to mám pod kontrolou a umím to ovládat, nakonec zmizela úplně. Určitě pomohlo i zjištění, že v tom nejsem sám, že je nás… celý příspěvek

Já mívám zase spánkové paralýzy během zkouškového, když se učím pozdě do noci a pak už jsem přes den tak vyčerpaná, že si jdu na hodinku lehnout, nastavuji si i budík. Většinou si chodím lehnout hodinu před tím, než má přijít přítel z práce, takže ve snu podvědomě vím, že se mám v určitý čas probudit a když už se to k tomu času blíží, tak se to stane. První mám pocit, že jsem se opravdu probudila a mám potíže vstát, tak chvíli ležím, pak už se snažím donutit tělo hýbat a dokonce vnímám, že jsem se nadzvedla nebo si sedla do polosedu, ale s… celý příspěvek

Mívám podobné symptomy jako ty.Před paralýzou tlak a hučení v uších, někdy brnění těla.Před tím, než otevřu oči "do paralýzy", tak je kolem mě šedo, stoupám nad tělo a mám při tom otevřená ústa.Začnu kolem sebe velice těžce (jakoby ruce byly z olova) máchat rukama, které nevidím (buď jsou průhledné, že vidím jejich matný odstín nebo za sebou… celý příspěvek

Není to tak, že bych se vznášela nad svým tělem, ale mam pocit, že se hýbu, kolikrát jsem o tom naprosto přesvědčená. Dokud se ovšem nesnažím udělat nějaký složitější pohyb, jako třeba vstát... To už mi nejde a v tu chvíli mi dojde, že ještě nejsem… celý příspěvek

...že ještě spim. Nějaké nadpřirozeno v tom ovšem nevidím.. :)

Moje spánková paralýza byla taková, že jsem byla nemocná, a usínala jsem u televize, tak jsme jí vypla s tím že bylo půl 12 a že si dám budík na půl 1, stalo se to odpoledne, chvíli se mi zdál sen, že jsem byla ve škole a tak, a pak najednou jsem vnímala to jak jsem ležela a říkám si tam vstanu, a najednou jsem cítila, jakoby mi někdo např. 100 kilový seděl na nohou, na zádech v oblasti za krkem až tedy pod lopatky jsem cítala hrozné horko, jakoby mě někdo právě opařil čajem, mé ušní bubínky zažívali nepopsatelnou bolest, asi jako když se… celý příspěvek

to je to nejzajímavější. Že i ateista, který se v hrůze obrátí k Bohu, na vlastní kůži pocítí, jak okamžitě ty přízraky zmizí. Zvláštní moc má vyslovení jména Ježíš Kristus (klidně i jen v duchu, pokud nelze mluvit). Všechny ty halucinace zmizí, jedno jestli je to demon, Hat man, příšerná postava.

To je tak maximálně ZBOŽNÉ přání. To je na tom nejzajímavější, že mnoho dogmaticky věřících lidí si myslí že jim 2000 let mrtvý tenkrát uznávaný guru pomůže a ve všem hledají znamení za každou cenu jako potvrzení :-).

zatím jsem neslyšel o nikom, komu by ta víra u spánkové paralýzy nepomohla, nebo dokonce ho zradila. Sto let jsme věřili, že hypotéza o gravitačních vlnách je správná, až loni se vlny podařilo dokázat. Copak musí být pravda jen to, co je hmotné, a… celý příspěvek

Tak to tedy prrr s dovolenim. Teorie astronomicke nejsou vira, ale exaktni vypocty mat/fyz vzorcu. Tak to prosim se vsi uctou k Vam neprekrucujte a nedavejte vedecke metode nalepku vira. Fyzikalni teorie se pak jen potvrdily jen diky zvyseni citlivosti pristroju. A zrovna gravitacni vlny nejsou dokazany zadnym hmotnym nebo viditelnym dukazem, ale zase jenom dalsimi teoriemi, ktere potvrzuji ty predchozi. Vira neni veda, vira na rozdil od matiky… celý příspěvek

Moje spánková paralýza.. no abych řekla pravdu, měla jsem jí několikrát, ale to bylo v pohodě. Protože mívám lucidní sny a tak jsem to přisuzovala tomu, že když jsem se donutila probudit, tak se logicky nemůžu ještě pohnout. Ale to co přišlo nedávno, Upřímně můžu říct, že jsem nikdy nic horšího nezažila. Totální paralýza a halucinace, Začalo to… celý příspěvek

Asi je to podobne akorad ja to bral jako neco uzasneho.. dokonce bych to chtel zazit znova.. jestli je to spankova paralyza kdyz jsem se probudil a drzel jsem nejakou vec po perinou a vedel sem ze to je vec ze snu a chrel jsem se podivat na ruku ale nic tam nebylo a ja chtel vztanou a spadl jsem a padal jsem do postele :D a myslel jsem ze to je… celý příspěvek

… všechny příspěvky