Jak se vyrovnat s rozchodem?

dreamstimefree_1162780Jak se vyrovnat s rozchodem?Rozchod s partnerem je životní událostí, která potká zřejmě každého z nás, mnohé vícekrát za život. I ta nejkrásnější a největší láska může jednou skončit. Najednou jsme sami, a je dost možné, že vlastně ani pořádně nevíme, co dál. Ukončit vztah může být totiž stejně těžké, jako ho udržet.

Na rozchod s partnerem každý z nás reaguje jinak. Konec dobrého vztahu je ztrátou, se kterou se musíme vyrovnávat. Zažíváme truchlení, bolest, lítost, vztek nebo i touhu po pomstě.  Každá individualita se s touto situací vyrovnává jinak a po svém. Někteří dokonce mohou utíkat k alkoholu, lékům, drogám. Neměli bychom však propadat přílišným depresím, život jde dál a čas nám pomůže, jakkoli to zní jako tisíckrát omílané klišé.

Je však pravdou, že jen stěží můžeme najít v psychologii procesy, které by byly déletrvající a bolestivější, nežli jsou právě partnerské rozchody. Je dobré si uvědomit, že všichni naši předci jsou pouze ti, kteří byli schopni navázat partnerský vztah a zplodit a v potom i vychovat děti. Přežily geny jen těch, kteří toto dokázali. Všichni ostatní vyhynuli. Tento evoluční imperativ či vykřičník je důvodem, proč rozchody tak bolí a proč žijeme v párech.

Před rozchodem nebo rozvodem

Před samotným rozchodem nebo rozvodem nastávají rovněž složité situace.

  • Nevíte, zda máte partnera opustit nebo s ním zůstat

Zvažte, jaký je váš vztah nyní a co od něj očekáváte. Zvažte všechny okolnosti setrvání ve vztahu nebo rozchodu. Jaká jsou rizika setrvání ve vztahu? Jak často se s partnerem hádáte? Dodržujete oba pravidla vztahu, na kterých jste se domluvili? Funguje mezi vámi ještě chemie? Máte společné zájmy? Existuje vůbec naděje, že se situace mezi vámi zlepší?

  • Nedokážete partnera/partnerku opustit, i když to chcete

Základními důvody, proč se vám nedaří ze vztahu odejít, jsou ty, že partner a život v partnerství vám dává pocit jistoty. Každý z nás lpí na jistotách. Lidská psychika je tak totiž naprogramována. Chceme získat, anebo si uchovat to, co již máme. Někdy se dokonce obáváme i změn pozitivních, neboť nás brzdí strach z nevědomosti. Z toho, že nevíme, co nás čeká. Také můžete být na partnerovi emočně závislí. To je důvod, proč se bojíme ztráty a jsme ochotni trpět. Sice na jednu stranu víme o tom, že nám současný stav zcela nevyhovuje, ale jistota a bezpečí kruhu, ve kterém se nacházíme, je pro nás vlastně přijatelnější, nežli odchod od partnera.

Jak ale z takovéto situace ven? Pokud skutečně chcete partnera opustit a nejedná se jen o chvilkový rozmar, pak si na tuto změnu začněte zvykat nejprve ve vaší hlavě. Tvořte si novou realitu a na změnu si zvykejte, to vám pomůže se od partnera odpoutat.

  • Emoční závislost a jak z toho ven

Typickými příklady emoční závislosti jsou ty, kdy vám chybí vaše samotné představy a přejímáte jen ty partnerovy. Přizpůsobujete se potřebám a představám druhého. Nemáte své vlastní zájmy, koníčky a přátele. Pokud se v takovéto situaci nacházíte, pak je vhodné, abyste si vytvořili nové přátele nebo obnovili přátelství stará. Začněte sportovat, kulturně žít, věnovat se svým koníčkům a těmto aktivitám se věnujte pravidelně. Naučte se udělat si čas jen sám pro sebe nebo sama pro sebe, naučte se být samostatní a uvědomělí. Dohodněte se s partnerem na vašich i jeho potřebách a vyrovnejte vztah mezi vámi tak, aby to bylo půl na půl. Udělejte si představu o tom, co je a co není ve vztahu žádoucí a naučte se své představy o vztahu prosazovat. Emoční závislost je vážný problém a není vždy úplně jednoduché jej sám vyřešit. Nebojte se proto kontaktovat odborníka a svůj stav řešit za odborné pomoci.

  • Život v přesvědčení

Když opustíte stávající partnera, myslíte si, že jiného už si nenajdete? Když vás podváděl minulý partner, bude to zákonitě dělat i ten další? Je lepší zůstat s partnerem, i když s ním nejste šťastná pro dobro dětí? Tato a další předsvědčení si neseme z rodiny, z předešlých vztahů a zážitků a podobně. Změnit svá přesvědčení není tak jednoduché. Emoce jsou mnohdy silnější, než logika. Zkuste si napsat na kus papíru svá přesvědčení a pak napište opak nebo to, jak danou věc chcete. Obrátit se můžete i na kouče partnerských vztahů.

Jednotlivé fáze samotného rozchodu s partnerem

Člověk v průběhu rozchodu s partnerem prochází jednotlivými fázemi a změny svého chování si ani neuvědomuje. Velkým úskalím rozchodů je fakt, že jeden z partnerů si nikdy nedokáže představit, čím ten druhý právě prochází a co v danou chvíli cítí. Proto není na škodu jednotlivé fáze rozchodu znát.

U rozchodu se většina procesů neodehrává v samotné realitě, ale ve vzpomínkách a ve fantazii. Rozchod může být až neuvěřitelně dlouhou záležitostí a často započíná už před dobou, než padne ona osudná věta a ani nekončí fyzickým odloučením partnerů. Proces rozchodu po vážné známosti může trvat i tři až pět let.

Fotolia_42613355_XSRozchod s partnerem má několik fází

Fáze rozchodu s partnerem

1.      Latentní fáze

Mnoho pokusů zachránit vztah bývá spíše sebedestruktivních. Jedná se o přirozenou, intuitivní reakci, která je však často právě tou, která dílo zkázy vztahu dokonává. Po jistém čase jsou již oba partneři vyčerpáni, a jeden z nich to v určitou chvíli začne vzdávat. Je to ten, který se ve svých fantaziích začne myšlenkou na rozchod zabývat a často je to právě i navrhovatel rozchodu. V tuto chvíli dochází k očerňování reálného partnera a idealizování si případného milence. Může docházet i k situacím, že si partneři dělají různé naschvály, a když dochází k hádkám, pak je to jen důkazem toho, že s partnerem se již nedá žít. Čím více je samotný rozchod na dosah a čím více si jej navrhovatel připouští, tím nesnesitelnější se mu jeví soužití s partnerem. Tomuto jevu se říká relativní frustrace.

2.      Spouštěcí fáze

Latentní fáze probíhá hlavně v představách a fantazii, a tak je pro druhého partnera prakticky neviditelná. Ten má také často pocit, že se nic zvláštního neděje, neboť latentní fáze byla překryta běžnými každodenními aktivitami. Oznámení o rozchodu tedy může být skutečně ranou z čistého nebe. Spouštěcí fáze dělá z druhého partnera rázem tzv. obránce vztahu. Obránce není schopen být v klidu, naroste jeho aktivace, adrenalin, a tak není ale schopen žádné smysluplné reakce. Jeho činy jsou v takové chvíli intenzivní, zbrklé a málo promyšlené.

3.      Fáze asymetrických rozhodnutí

Vleklé období manipulací, kdy se obránce snaží donutit navrhovatele, aby se pokusili vztah obnovit, vede obvykle k situaci, kdy obránce říká vztahu rozhodné ano, zatímco navrhovatel rozhodné ne. Každý si tvrdošíjně stojí za svým a nadchází období tzv. asymetrických rozhodnutí.

4.      Fantazijní fáze

Fyzické odloučení partnerů, případně jejich odstěhování se, neznamená však konec procesu rozchodu. Interakce se přesouvá z roviny reality do roviny fantazie a vzpomínek. V této době jsou fantazie horší než realita. Fantazie je záludná a obránce se často v této chvíli k fantazijnímu člověku chová jako k reálnému a žádá ho o návrat, či o to, aby mu již konečně dal klid. Jenže na fantazijní postavy nic z tohoto bohužel neplatí.

5.      Paradoxní fáze

Poté, co obránce vyčerpal všechny své pokusy o záchranu vztahu, upadne do deprese a smíří se s definitivním koncem. Díky fyzickému odloučení však o tomto jeho stavu navrhovatel rozchodu neví a stále čeká, co zas na něj bude obránce zkoušet a vymýšlet. Tím je k němu vlastně myšlenkově připoután, a když náhle pochopí, že obránce se k němu již nechce vrátit, často jej zachvátí vlna nostalgie. Nejednou je to paradoxně právě navrhovatel rozchodu, který zčista jasna usiluje o opětovné sblížení a pokračování vztahu. Paradoxní fáze je druhou šancí pro obnovení vztahu. Paradoxní fáze přichází ve chvíli, kdy o ni již vlastně ani nestojíte. Obzvláště narcistní jedinci bývají paradoxní fázi překvapeni.

Závěrečné fáze a polovztahy

Dle toho, jak se lidé zhostí paradoxní fáze, nastává pokračování rozchodu nebo vztahu. Je zde možnost, že se vztah obnoví nebo nastává úplný konec vztahu. Nejhorší variantou je zacyklení se. Nekonečná nerozhodnost, kolísání a přetahování, končí obvykle zarytou nenávistí.  Největším nebezpečím pro budoucnost partnerů je navozování tzv. polovztahů. Tyto provizorní vztahy mívají nepředvídatelný vývoj. Vedou buď k tomu, že nejsme schopni skutečný vážný a trvalý vztah navázat anebo se dříve či později jedna ze stran pokusí z provizorního vztahu udělat vztah trvalý.

Pět parafrází smutku podle modelu Elizabeth Kübler-Ross

Rozchod s partnerem, který měl pro nás v životě důležité místo, si musíme odtruchlit a odžít. Uvědomíme si, nakolik je náš svět závislý na vnějších skutečnostech, a můžeme u sebe pozorovat několik fází parafrází smutku:

1.    Popírání

Tohle není rozchod, je to jen nedorozumění.

2.    Hněv, sebelítost, agrese

Jak mi to je mohl/a udělat, po tom všem?

Proč se mi toto děje?

3.    Smlouvání

Když se změním, vrátí se ke mně...

4.    Deprese

Je to pryč, má jiného, už ji nezajímám.

Nedokážu se znovu zamilovat, nikdo jiný mě nebaví.

5.    Smíření

Nebrečte, že je to pryč, radujte se, že jste to zažili.

Jak se vyrovnat s rozchodem

  • Zbavte se imaginární postavy vašeho bývalého/vaší bývalé

Po rozchodu žije náš bývalý partner v naší mysli dál svým vlastním životem. Stává se fantazijní postavou, která nás může krátkodobě zbavovat pocitů prázdnoty a nicoty. Vedeme s ním smyšlené rozhovory, v hlavě si přehráváme verze klíčových situací, myslíme na něj při masturbaci nebo při intimních chvílích s jiným partnerem...Takováto imaginární bytost je velmi nebezpečná, neživte ji, nebavte se s ní, nepodporujte ji. Je to jen iluze, kterou si vytvořila vaše steskem trápená a mučená mysl. Ten reálný člověk není zdaleka tak skvělý, ale ani tak strašný, jako ve vašich představách. Není to dobrý společník pro vaši duši.

  • Po rozchodu...

Jak moc budete trpět pocitem nešťastné lásky, to záleží především na povaze daného člověka. Zkušenost s rodiči v raném dětství formuje naše očekávání vůči druhým lidem, podvědomě očekáváme, že druzí lidé budou reagovat jako naši rodiče. Na základě těchto očekávání si vytváříme svoje partnerské vztahy.

Podle tzv. Teorie připoutání se, jsou rozlišovány tři hlavní a základní styly vztahů: Jistý, bojácný a ambivalentní, vyhýbavý.

  • Lidé s jistým připoutáním jsou velice otevření a společenští. Rozchod je sice může překvapit nebo šokovat, ale po poměrně krátké době nacházejí uklidnění v myšlence, že v takovouto chvíli je podpoří jejich okolí. Po rozchodu se tedy spoléhají na pomoc přátel.
  • Lidé s vyhýbavým připoutáním, se snaží udržet si ve vztahu odstup a řešit problémy sami. Vztahům se neodevzdávají zcela a žádnou pomoc neočekávají a vlastně ani nechtějí.
  • Třetí skupina osob, lidé s bojácným a ambivalentním připoutáním, trpívají po rozchodu nejvíce. Často již během vztahu zažívají pocit, že si partnerovu lásku nezaslouží a často se bez jeho podpory cítí nedokonalí, neúplní. Po rozchodu mívají obtíže nabýt svoji již tak nízkou sebedůvěru.

Fotolia_4722805_XSDejte si jeden víkend o samotě, ale dlouhodobá osamělost smutek prohlubuje.

Chyby, kterých se po rozchodu s partnerem raději vyvarujte

1.    Vztahy na jednu noc

Náhlý pokles sebedůvěry si po rozchodu s partnerem kompenzujete sváděním všech stvoření opačného pohlaví široko daleko. Zběsilou honbu za ztraceným sebevědomím pak završíte sexem na jednu noc. Takovéto pletky však ve vás mohou vyvolat pocity prázdnoty, obzvláště pokud oplýváte vysokou emoční inteligencí a své problémy neházíte lehce za hlavu.

2.    Sám – Sama doma

Chmury vás upoutají doma na oblíbený gauč. Jakmile se však zavřete sami doma, začnete se ve svých pocitech topit. Rozebíráním všech detailů svého vztahu si totiž znovu prožijete všechny hádky. Po pár dnech se z vás tak stane vyčerpaná troska. Je určitě v pořádku, když po rozchodu strávíte víkend daleko od lidí, abyste si urovnal/a myšlenky, ale trápit se celé týdny vám nijak neprospěje.

3.    Skok do dalšího vztahu

Náhle vzniklou prasklinu se snažíte zaplnit a tak skončíte v první náruči, do nového úlovku však ani nejste zamilovaní, chcete jen rychle zapomenout na bolest způsobenou bývalým nebo bývalou. Pocity bolesti a zrady si nepřipouštíte, ale s dalším zklamáním vás tak přepadnou o to intenzivněji. Uvědomte si, že utíkáte před samotou a možná vás žene i touha ukázat bývalému partnerovi, jak rychle si za něj dokážete najít náhradu. Potřebnou pohodu a sebevědomí však získáte spíše tím, že nabytý čas zaplníte smysluplněji, třeba se zapíšete na nějaký kurz, který vás již dlouho zajímá. Získáte tak zpět svoji sebedůvěru i duševní pohodu a řád života.

4.    Večírek každý den

Vyrazíte-li si párkrát ven s kamarády, není na tom ještě nic špatného, ale začne-li váš rytmus „paření" být každodenní, je načase zbystřit. Takovýto životní styl vás jen usvědčí v tom, že život je jedna černá díra a nemá smysl o nic snažit. Také váš celkový stav bude zřejmě brzy dosti zbědovaný a přidat se můžou i problémy v práci.

5.    Úvahy o návratu, lákání partnera k návratu

Rozchod s partnerem je drastickou změnou v životě vás obou. Vracíte se k sobě a zkoušíte to znova, abyste překlenuli pocity prázdnoty a tíhy, které na vás dolehly. Neustálé opakování rozchodů a nových začátků vás časem otupí. Vy mezitím zatrpknete a bolest z odloučení tím jenom prohloubíte.

Jak se vyrovnat s pocity přetrvávajícími po rozchodu

Je potřeba, abyste se o sebe v této těžké době dobře starali. Jezte zdravě a pravidelně a dopřávejte si také dostatek spánku, jakkoli se vám to zdá ze začátku nemožné. Každý den si zkuste najít aspoň jednu pozitivní věc a za každý zvládnutý den se oceňujte, například novým kusem oblečení, malým dárečkem, horkou koupelí, oblíbeným jídlem apod. Je to další krok k uzdravení a díky tomu se dostáváte dál. Budou samozřejmě přicházet i dny, kdy vám bude mizerně, a třeba budete mít i pocit, že ani nevstanete z postele, ale zvládnete to. Přijdou také období, kdy budete mít pocit, že to máte už za sebou a další den najednou budete zase na začátku. Je to běžné a normální. Nebuďte na sebe naštvaní, že tyto pocity zažíváte. Postupem času se to bude stávat méně a méně často a pokaždé budou tyto negativní pocity méně intenzivní. Čas je totiž nejlepší lékař na zlomené srdce.

Co pomáhá vám na "zlomené srdce"? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 61239x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Ahoj,
koukam, ze je to vsude stejne. Nevim, cim to je, ale mam pocit, ze touhle blbou, mozna uspechanou, ale virtualni dobou. Vsude telefon, messenger nebo facebook a lide zkratka navykli dostavat informace lehce, prestali mezi sebou mluvit a nic pak takhle nenuze fungovat. To je presne muj pripad a mojo, ted uz byvale, pritelkyne. Napriklad ja jsem ji od dameho zacatku veril, delal jsem co slo a rikal jsem, ze abychom mohli fungovat, musime spolu mluvit, o vsem. Pro lasku clovek nevidi a moc jsem se nezajimal, s kym si treba muze psat nebo neco podobneho, mel jsem duveru, ze jsme stanovili pravidla a vse bude fungovat. Mne se navic libila, byla placha, chytra a citliva. Jeji byvaly ji podvadel, proto ho nechala. A navic, zajem vyzarovala… celý příspěvek

Ahoj,
mě opustil manžel,bez důvodu našel si o 23-let mladší slečnu.Po 13-ti letém manželství bez jedinné hádky bolí a navíc odešel za ní před vánoci bolí to jsem sama a vyrovnávám se s tím jak se dá,ale moc to nejde

Ahoj, to je mazec, takhle před vánoci. Ono se mu to vrátí. Držím palce, ať se brzo srovnáš. Mně opustil přítel po vánocích, z ničeho nic, ze dne na den. Měli jsme takový sváteční vztah, každý v jiném městě, deset let mu to nevadilo a najednou konec.… celý příspěvek

A jak to zvládáš Ty?

Jak to zvládám - my jsme spolu nebydleli, tak to není až tak velká změna. Dlouho jsem přemýšlela, nakonec jsem to nějak pochopila. Už začínám chátrat, tak se zaměřím na sebe. Nejdřív musím zhubnout, už je nejvyšší čas, už se to nelíbí kolenům atd.… celý příspěvek

Ahoj,

ctu tady zajimave pribehy a koukam, ze je to vsude stejne. Prijde mi, ze dnesni doba je strasne uspechana a nic netrva vecne. Ve vztahu trpi vetsinou ten, kdo miluje vic. Je mu 100% oddan a nevazi si toho co pro nej ten dotycny dela. Zatim jsem mel spatne zkusenosti ve vztazich a asi to bylo tim, ze jsem si hledal stejne typy. Mamca mi pokazde rikala, ze kazdy vztah je odraze toho druheho. To jsem sice pochopil, ale....Muj vztah zacal po roce. Prekrasna slecna, mila, upovidana, meli jsme si co rict no proste balada. Jenze....tak jako v kazdem jinem meste funguji babky kelisky......Takze to znate, kdyz se neco dozvite d nekoho, tak nevite cemu mate verit a radi to v sobe dusite. Zhruba po mesici vztahu jsem udelal nejhorsi vec a vlezl… celý příspěvek

No, je pravda, ze dnešní doba nám vytváří i ty “příjemné” závislosti. Čekání na cink cink v telefonu, co trvalo 2,5 mesice je náhle fuč. Smutek ze ztráty každodenního kontaktu na whats upu, společných noci i dni. To všechno je bolestivé. Já zazivam prave rozchod s člověkem, který jak jsem zjistila neumí vůbec ukoncovat vztahy, a to k memu zděšení s žádnou ze svých bývalých partnerek. Dokonce jsem mu pomáhala najít co vlastně chce, což mě už na začátku dost desilo. Skočil ze 4 letyho vztahu do dalšího kde se zamiloval do přítelkyně svého kamaráda, čímž ukončil svůj 4 lety vztah. Poté toho zřejmě litoval, protože milenka ho odmítla, tedy přesně dost drsné odkopla, a v tu chvíli se objevil v mem životě. Abych ho utesila, vyslechla a necítil… celý příspěvek

Ahoj, byli jsme s partnerkou téměř pět let. Já už pracuji nějaký rok ona dodělává školu.. Byla to moje první opravdová láska, obětoval jsem toho kvůli ní strašně moc, dělal jsem vše co jsem ji na očích viděl. Kvůli ní jsem se odstěhoval do jiného města aby mohla kvůli škole zůstávat u mě.. Bylo to hezké, občas jsme se pohádali protože já jsem zarlivy ale nebral sem to na velkou váhu, vždycky jsme se pohádali a pak za chvíli to bylo dobrý. No a pak to přišlo. Hádka, protože já udělal vše co chtěla a ona nebyla schopna na oplátku něco udělat. A začala s tím ze se chce rozejít, že nemá sílu ve vztahu pokračovat. Nesu to opravdu těžce, říkám si… celý příspěvek

..osobně byc se vrátil tak kde mám přátele a kde to znám..uleví se Ti

Představte si, že Vám je partner nevěrny, vytušíte to, a zeptáte se. Začne mlžit a lhát, že všechno je jinak a veškeré vaše indicie zpochybňovat, často způsobem, který sám vyvolává další podezření. Spíte vedle něj a nemůžete si být jisti. Pokud teda vůbec jste schopni usnout. Neštve vás to? Je vám nevěrný a ještě z vás dělá blbce. Hnus že?
Naprosto nechápu, jak můžete zraňovat člověka, kterého milujete, podruhé a takovým potupným způsobem.
Když máte koule na nevěru, mohli byste mít taky odvahu to přiznat. Jde o vyjádření úcty k druhému. Dáte mu… celý příspěvek

Přesně, moje bejvalá mi lhala přímo do očí a přitom stačilo prostě říct na rovinu jak to cítí ona místo toho mě jen takhle urážela ,nakonec řekla teda pravdu ale mě už to bylo tak ňák šumák takovej člověk nestoji za to. A nejvíc mi vadí jak mě balamutila že mě ráda a že já za to můžu že prej neměla pocit z mé strany že nesdílím její city,tak začala rostahovat nohy ňákýmu ženáči,když jsem ho viděl pak na vlastní oči bylo s toho všeho na blití,okamžitě. I pak došlo proč chce mít pořád sex já myslel že to je proto že snad mě má pořád ráda a že… celý příspěvek

Řeknu vám že jak čtu vaše příběhy, je mi s toho fakt ouzko, soucítím s vámi a všem vám který ste byli zrazeni držím palce ať se stoho vyhrabete a našli si toho pravého člověka který bude šťastný že vás má. Co já bych dal zato kdybych konečně potkal ženu která je opravdu aspoň co se týče vztahu citlivá,hlavně která má ňákou sebeůctu a stačil by jí… celý příspěvek

tak ja jsem opustena 10 dnu, skoro 4 roky jsem cekala na zazrak, ze konecne budu mit chlapa ktery mi stoji zato....za 4 roky se nebyl schpny rozvest, coz sluboval den co den, no a asi pred mesicem jsem nato prisla ze je na seznamce a ze si dopisuje s zenskyma...ztloukal, ale kdyz jsem mu to dojazala, citil se urazeny....a pak jsem stratila nervy,… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Víte, jak si to tak čtu, brečím. Teď se na 85% rozejdu s přítelem, protože už toho mám dost... Před pár lety si psal s jednou kamarádkou, psal si s ní dost.. a já to neřešila. Pak s ní z ničeho nic začaly mizet konverzace, bylo mi to divný, ale nechtěla jsem plašit. A poté se se mnou na tejden rozešel. Hrozně mě to bolelo, brečela jsem, za ten tejden jsem zhubla asi 8kg, nemohla jsem jíst, zvracela jsem. Psala jsem mu, že ať jsem udělala špatně cokoli, že to napravím,že udělám cokoli. Ponižovala jsem se, volala jsem mu, psala jsem ho, že ho nade všechno miluju, posílala jsem mu naše společný starý fotky... Potom se ke mně tedy vrátil, a já jsem si půjčila jeho mobil, abych se podívala na čas. Byl tam otevřenej chat s pipinou, a on jí psal… celý příspěvek

Ahoj to co čtu o tvém příběhu tak to je hrozná věc když si ten druhý jen pohrává s city druhých znám to, to mi věř i když sem chlap tak sem zažil něco podobného, to moje dlouholetá partnerka 13 let spolu a před svatbou a plánem miminka řekla já tě už nemiluju, řekla to tím stylem jako když řekneš ve dřezu je nádobí neumyl bys ho , no fakt citliví… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Zdravím. Proč jsou tyhle situace tak těžké. Jsem měsíc po rozchodu a přijde mi, že se mi všechno hroutí. Koupila jsem si kolo v domění, že alespoň nějaké odreagování budu mít. Nepomáhá to. Snažila jsem se jezdit na festivaly, být často mezi lidma. Taky nepomáhá. Doma být sama taky nemůžu. Nevím co mám dělat.
On se semnou rozešel z duvodu, ze každý máme jiný pohled na život. On chce mít děti, rodinu a já zatím ještě ne. Jemu je 23 a mě 26.
Říkám si ze všechno odstartoval únor letošního roku, kdy jsem zjistila ze jsem těhotná. Dítě jsem ale… celý příspěvek

Ahoj Verun znám to když člověk zůstane viset jako ve vzduchoprazdnu a miluje a říká si jak může být někdo tak krutej, zdají se mu sny vidí ho všude toho člověka co tolik ublížil, a přesto by člověk odpustil, to je iracionální, ale je to láska k druhému,to ten co už nemiluje nikdy nepochopí jen možná až přijde jeho soudný den potom si vzpomene a… celý příspěvek

Dobrý den, je mi cerstvych 19 a byl jsem s pritelkyni 3,5 let, ona je o mesic starsi a byli jsme spolu celou stredni skolu a chodili jsme spolu do stejne tridy. Uz pres rok ji chce jeji "nejlepsi" kamarad, s kterym se poznala asi pred rokem a pul. Pred mesicem a pul jsme se lehce pohadali a pak jsme si povidali o nasem vztahu a o budoucnosti, tam jsem se dozvedel, ze ji moc nevyhovuje jak se posledni dobou hadame a ze premysli co dal, ano hadali jsme se obcas kvuli kazdy blbosti, ale ja je nejak extra nebral. Rikal jsem ji, ze ji miluju a nechci ji ztratit a ona mi rikala ze to ma stejne, jen ji nevyhovuje jak to zrovna je, ze uz to trva dele, asi 3 mesice, ale nechtela mi to rict protoze v ty dobe jsme meli maturitu a ja pak operaci… celý příspěvek

No situace je vlastně následující - nalijme si čistého vína, ta holka tě jednoduše už nechce. Už jen podle toho elaborátu, co jsi napsal, ji prostě už deptáš, ale sama není dost dospělá na to, aby ti to řekla narovinu. Pokud jsi ten vztah, který už moc zachránit nejde, přece jen nechtěl totálně zazdít, tak jste si měli reálně popovídat, kde je problém. A ne že ti to řekne poté, co ti zahne...Celou dobu děláš stíhačku a pak se divíš, že jí to… celý příspěvek

To je tak hezky napsaný :) Jestli budeš chtít, můžeme si o tom pokecat :) Mám něco dost podobného.

Týjo..ani jsem nevěděla, že takový článek existuje.
Četla jsem komentáře a je mi z toho smutno.
Mně je sice jen 19. let oproti Vam, co tady většinou píšete, ale právě mám taky zlomené srdce. Taková moje první láska, o které jsem si opravdu myslela, že je to ten pravý ... Skoro 4 roky je v mém srdci jediný a miluji ho strašně moc, ale dozvídám se poslední dobou, jak mi odporne snad ve všem lhal... Dokážete si představit, jaké to je.. když jste k někomu upřímní, čekáte to i od něj a zatímco Vy si myslíte, že je vše v pořádku, tak ten druhý vás… celý příspěvek

Jsi mladá nelitul život máš před sebou najdi si někoho kdo si tě bude vážit a nebude tě tahat za nos ,nebo chceš být jen nějaká vyvažovačka někoho co si tě neváží a jen teda když není zbytí zak přijde jé já udělal blbost tak pojd pomilujem se ,vím je to těžký ale uvědom si to že když budeš chtít tak máš hned jiného, uvědom si to že žena je ta co… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Dobrý hezký den. čtu tady Vaše příběhy a plně s Vámi cítím. rozcházíme se po deseti letech s přítelem a opravdu to nedávám. Během těch let jsme se několikrát rozešli a sešli. Čtyřikrát jsme spolu bydleli. Třikrát u mě a teď u něho. Teď nám to nevydrželo ani rok. Jsem hodně zklamaná. Zjistila jsem, že tři roky měl vztah s jinou ženou a další milenku ve vesnici, kde bydlí a kam si mě nastěhoval. Nedokážu pochopit proč mi to takhle mohl udělat co… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Doporučujeme k tématu

Partnerské vztahy a sexualita

V této knížce najdete spoustu užitečných a praktických informací z oblasti…

Cena: 150 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte