Jak se vyrovnat s rozchodem?

dreamstimefree_1162780Rozchod s partnerem je životní událostí, která potká zřejmě každého z nás, mnohé vícekrát za život. I ta nejkrásnější a největší láska může jednou skončit. Najednou jsme sami, a je dost možné, že vlastně ani pořádně nevíme, co dál. Ukončit vztah může být totiž stejně těžké, jako ho udržet.

Na rozchod s partnerem každý z nás reaguje jinak. Konec dobrého vztahu je ztrátou, se kterou se musíme vyrovnávat. Zažíváme truchlení, bolest, lítost, vztek nebo i touhu po pomstě.  Každá individualita se s touto situací vyrovnává jinak a po svém. Někteří dokonce mohou utíkat k alkoholu, lékům, drogám. Neměli bychom však propadat přílišným depresím, život jde dál a čas nám pomůže, jakkoli to zní jako tisíckrát omílané klišé.

Je však pravdou, že jen stěží můžeme najít v psychologii procesy, které by byly déletrvající a bolestivější, nežli jsou právě partnerské rozchody. Je dobré si uvědomit, že všichni naši předci jsou pouze ti, kteří byli schopni navázat partnerský vztah a zplodit a v potom i vychovat děti. Přežily geny jen těch, kteří toto dokázali. Všichni ostatní vyhynuli. Tento evoluční imperativ či vykřičník je důvodem, proč rozchody tak bolí a proč žijeme v párech.

Před rozchodem nebo rozvodem

Před samotným rozchodem nebo rozvodem nastávají rovněž složité situace.

  • Nevíte, zda máte partnera opustit nebo s ním zůstat

Zvažte, jaký je váš vztah nyní a co od něj očekáváte. Zvažte všechny okolnosti setrvání ve vztahu nebo rozchodu. Jaká jsou rizika setrvání ve vztahu? Jak často se s partnerem hádáte? Dodržujete oba pravidla vztahu, na kterých jste se domluvili? Funguje mezi vámi ještě chemie? Máte společné zájmy? Existuje vůbec naděje, že se situace mezi vámi zlepší?

  • Nedokážete partnera/partnerku opustit, i když to chcete

Základními důvody, proč se vám nedaří ze vztahu odejít, jsou ty, že partner a život v partnerství vám dává pocit jistoty. Každý z nás lpí na jistotách. Lidská psychika je tak totiž naprogramována. Chceme získat, anebo si uchovat to, co již máme. Někdy se dokonce obáváme i změn pozitivních, neboť nás brzdí strach z nevědomosti. Z toho, že nevíme, co nás čeká. Také můžete být na partnerovi emočně závislí. To je důvod, proč se bojíme ztráty a jsme ochotni trpět. Sice na jednu stranu víme o tom, že nám současný stav zcela nevyhovuje, ale jistota a bezpečí kruhu, ve kterém se nacházíme, je pro nás vlastně přijatelnější, nežli odchod od partnera.

Jak ale z takovéto situace ven? Pokud skutečně chcete partnera opustit a nejedná se jen o chvilkový rozmar, pak si na tuto změnu začněte zvykat nejprve ve vaší hlavě. Tvořte si novou realitu a na změnu si zvykejte, to vám pomůže se od partnera odpoutat.

  • Emoční závislost a jak z toho ven

Typickými příklady emoční závislosti jsou ty, kdy vám chybí vaše samotné představy a přejímáte jen ty partnerovy. Přizpůsobujete se potřebám a představám druhého. Nemáte své vlastní zájmy, koníčky a přátele. Pokud se v takovéto situaci nacházíte, pak je vhodné, abyste si vytvořili nové přátele nebo obnovili přátelství stará. Začněte sportovat, kulturně žít, věnovat se svým koníčkům a těmto aktivitám se věnujte pravidelně. Naučte se udělat si čas jen sám pro sebe nebo sama pro sebe, naučte se být samostatní a uvědomělí. Dohodněte se s partnerem na vašich i jeho potřebách a vyrovnejte vztah mezi vámi tak, aby to bylo půl na půl. Udělejte si představu o tom, co je a co není ve vztahu žádoucí a naučte se své představy o vztahu prosazovat. Emoční závislost je vážný problém a není vždy úplně jednoduché jej sám vyřešit. Nebojte se proto kontaktovat odborníka a svůj stav řešit za odborné pomoci.

  • Život v přesvědčení

Když opustíte stávající partnera, myslíte si, že jiného už si nenajdete? Když vás podváděl minulý partner, bude to zákonitě dělat i ten další? Je lepší zůstat s partnerem, i když s ním nejste šťastná pro dobro dětí? Tato a další předsvědčení si neseme z rodiny, z předešlých vztahů a zážitků a podobně. Změnit svá přesvědčení není tak jednoduché. Emoce jsou mnohdy silnější, než logika. Zkuste si napsat na kus papíru svá přesvědčení a pak napište opak nebo to, jak danou věc chcete. Obrátit se můžete i na kouče partnerských vztahů.

Jednotlivé fáze samotného rozchodu s partnerem

Člověk v průběhu rozchodu s partnerem prochází jednotlivými fázemi a změny svého chování si ani neuvědomuje. Velkým úskalím rozchodů je fakt, že jeden z partnerů si nikdy nedokáže představit, čím ten druhý právě prochází a co v danou chvíli cítí. Proto není na škodu jednotlivé fáze rozchodu znát.

U rozchodu se většina procesů neodehrává v samotné realitě, ale ve vzpomínkách a ve fantazii. Rozchod může být až neuvěřitelně dlouhou záležitostí a často započíná už před dobou, než padne ona osudná věta a ani nekončí fyzickým odloučením partnerů. Proces rozchodu po vážné známosti může trvat i tři až pět let.

Fotolia_42613355_XS

Fáze rozchodu s partnerem

1.      Latentní fáze

Mnoho pokusů zachránit vztah bývá spíše sebedestruktivních. Jedná se o přirozenou, intuitivní reakci, která je však často právě tou, která dílo zkázy vztahu dokonává. Po jistém čase jsou již oba partneři vyčerpáni, a jeden z nich to v určitou chvíli začne vzdávat. Je to ten, který se ve svých fantaziích začne myšlenkou na rozchod zabývat a často je to právě i navrhovatel rozchodu. V tuto chvíli dochází k očerňování reálného partnera a idealizování si případného milence. Může docházet i k situacím, že si partneři dělají různé naschvály, a když dochází k hádkám, pak je to jen důkazem toho, že s partnerem se již nedá žít. Čím více je samotný rozchod na dosah a čím více si jej navrhovatel připouští, tím nesnesitelnější se mu jeví soužití s partnerem. Tomuto jevu se říká relativní frustrace.

2.      Spouštěcí fáze

Latentní fáze probíhá hlavně v představách a fantazii, a tak je pro druhého partnera prakticky neviditelná. Ten má také často pocit, že se nic zvláštního neděje, neboť latentní fáze byla překryta běžnými každodenními aktivitami. Oznámení o rozchodu tedy může být skutečně ranou z čistého nebe. Spouštěcí fáze dělá z druhého partnera rázem tzv. obránce vztahu. Obránce není schopen být v klidu, naroste jeho aktivace, adrenalin, a tak není ale schopen žádné smysluplné reakce. Jeho činy jsou v takové chvíli intenzivní, zbrklé a málo promyšlené.

3.      Fáze asymetrických rozhodnutí

Vleklé období manipulací, kdy se obránce snaží donutit navrhovatele, aby se pokusili vztah obnovit, vede obvykle k situaci, kdy obránce říká vztahu rozhodné ano, zatímco navrhovatel rozhodné ne. Každý si tvrdošíjně stojí za svým a nadchází období tzv. asymetrických rozhodnutí.

4.      Fantazijní fáze

Fyzické odloučení partnerů, případně jejich odstěhování se, neznamená však konec procesu rozchodu. Interakce se přesouvá z roviny reality do roviny fantazie a vzpomínek. V této době jsou fantazie horší než realita. Fantazie je záludná a obránce se často v této chvíli k fantazijnímu člověku chová jako k reálnému a žádá ho o návrat, či o to, aby mu již konečně dal klid. Jenže na fantazijní postavy nic z tohoto bohužel neplatí.

5.      Paradoxní fáze

Poté, co obránce vyčerpal všechny své pokusy o záchranu vztahu, upadne do deprese a smíří se s definitivním koncem. Díky fyzickému odloučení však o tomto jeho stavu navrhovatel rozchodu neví a stále čeká, co zas na něj bude obránce zkoušet a vymýšlet. Tím je k němu vlastně myšlenkově připoután, a když náhle pochopí, že obránce se k němu již nechce vrátit, často jej zachvátí vlna nostalgie. Nejednou je to paradoxně právě navrhovatel rozchodu, který zčista jasna usiluje o opětovné sblížení a pokračování vztahu. Paradoxní fáze je druhou šancí pro obnovení vztahu. Paradoxní fáze přichází ve chvíli, kdy o ni již vlastně ani nestojíte. Obzvláště narcistní jedinci bývají paradoxní fázi překvapeni.

Závěrečné fáze a polovztahy

Dle toho, jak se lidé zhostí paradoxní fáze, nastává pokračování rozchodu nebo vztahu. Je zde možnost, že se vztah obnoví nebo nastává úplný konec vztahu. Nejhorší variantou je zacyklení se. Nekonečná nerozhodnost, kolísání a přetahování, končí obvykle zarytou nenávistí.  Největším nebezpečím pro budoucnost partnerů je navozování tzv. polovztahů. Tyto provizorní vztahy mívají nepředvídatelný vývoj. Vedou buď k tomu, že nejsme schopni skutečný vážný a trvalý vztah navázat anebo se dříve či později jedna ze stran pokusí z provizorního vztahu udělat vztah trvalý.

Pět parafrází smutku podle modelu Elizabeth Kübler-Ross

Rozchod s partnerem, který měl pro nás v životě důležité místo, si musíme odtruchlit a odžít. Uvědomíme si, nakolik je náš svět závislý na vnějších skutečnostech, a můžeme u sebe pozorovat několik fází parafrází smutku:

1.    Popírání

Tohle není rozchod, je to jen nedorozumění.

2.    Hněv, sebelítost, agrese

Jak mi to je mohl/a udělat, po tom všem?

Proč se mi toto děje?

3.    Smlouvání

Když se změním, vrátí se ke mně...

4.    Deprese

Je to pryč, má jiného, už ji nezajímám.

Nedokážu se znovu zamilovat, nikdo jiný mě nebaví.

5.    Smíření

Nebrečte, že je to pryč, radujte se, že jste to zažili.

Jak se vyrovnat s rozchodem

  • Zbavte se imaginární postavy vašeho bývalého/vaší bývalé

Po rozchodu žije náš bývalý partner v naší mysli dál svým vlastním životem. Stává se fantazijní postavou, která nás může krátkodobě zbavovat pocitů prázdnoty a nicoty. Vedeme s ním smyšlené rozhovory, v hlavě si přehráváme verze klíčových situací, myslíme na něj při masturbaci nebo při intimních chvílích s jiným partnerem...Takováto imaginární bytost je velmi nebezpečná, neživte ji, nebavte se s ní, nepodporujte ji. Je to jen iluze, kterou si vytvořila vaše steskem trápená a mučená mysl. Ten reálný člověk není zdaleka tak skvělý, ale ani tak strašný, jako ve vašich představách. Není to dobrý společník pro vaši duši.

  • Po rozchodu...

Jak moc budete trpět pocitem nešťastné lásky, to záleží především na povaze daného člověka. Zkušenost s rodiči v raném dětství formuje naše očekávání vůči druhým lidem, podvědomě očekáváme, že druzí lidé budou reagovat jako naši rodiče. Na základě těchto očekávání si vytváříme svoje partnerské vztahy.

Podle tzv. Teorie připoutání se, jsou rozlišovány tři hlavní a základní styly vztahů: Jistý, bojácný a ambivalentní, vyhýbavý.

  • Lidé s jistým připoutáním jsou velice otevření a společenští. Rozchod je sice může překvapit nebo šokovat, ale po poměrně krátké době nacházejí uklidnění v myšlence, že v takovouto chvíli je podpoří jejich okolí. Po rozchodu se tedy spoléhají na pomoc přátel.
  • Lidé s vyhýbavým připoutáním, se snaží udržet si ve vztahu odstup a řešit problémy sami. Vztahům se neodevzdávají zcela a žádnou pomoc neočekávají a vlastně ani nechtějí.
  • Třetí skupina osob, lidé s bojácným a ambivalentním připoutáním, trpívají po rozchodu nejvíce. Často již během vztahu zažívají pocit, že si partnerovu lásku nezaslouží a často se bez jeho podpory cítí nedokonalí, neúplní. Po rozchodu mívají obtíže nabýt svoji již tak nízkou sebedůvěru.

Fotolia_4722805_XS

Chyby, kterých se po rozchodu s partnerem raději vyvarujte

1.    Vztahy na jednu noc

Náhlý pokles sebedůvěry si po rozchodu s partnerem kompenzujete sváděním všech stvoření opačného pohlaví široko daleko. Zběsilou honbu za ztraceným sebevědomím pak završíte sexem na jednu noc. Takovéto pletky však ve vás mohou vyvolat pocity prázdnoty, obzvláště pokud oplýváte vysokou emoční inteligencí a své problémy neházíte lehce za hlavu.

2.    Sám – Sama doma

Chmury vás upoutají doma na oblíbený gauč. Jakmile se však zavřete sami doma, začnete se ve svých pocitech topit. Rozebíráním všech detailů svého vztahu si totiž znovu prožijete všechny hádky. Po pár dnech se z vás tak stane vyčerpaná troska. Je určitě v pořádku, když po rozchodu strávíte víkend daleko od lidí, abyste si urovnal/a myšlenky, ale trápit se celé týdny vám nijak neprospěje.

3.    Skok do dalšího vztahu

Náhle vzniklou prasklinu se snažíte zaplnit a tak skončíte v první náruči, do nového úlovku však ani nejste zamilovaní, chcete jen rychle zapomenout na bolest způsobenou bývalým nebo bývalou. Pocity bolesti a zrady si nepřipouštíte, ale s dalším zklamáním vás tak přepadnou o to intenzivněji. Uvědomte si, že utíkáte před samotou a možná vás žene i touha ukázat bývalému partnerovi, jak rychle si za něj dokážete najít náhradu. Potřebnou pohodu a sebevědomí však získáte spíše tím, že nabytý čas zaplníte smysluplněji, třeba se zapíšete na nějaký kurz, který vás již dlouho zajímá. Získáte tak zpět svoji sebedůvěru i duševní pohodu a řád života.

4.    Večírek každý den

Vyrazíte-li si párkrát ven s kamarády, není na tom ještě nic špatného, ale začne-li váš rytmus „paření" být každodenní, je načase zbystřit. Takovýto životní styl vás jen usvědčí v tom, že život je jedna černá díra a nemá smysl o nic snažit. Také váš celkový stav bude zřejmě brzy dosti zbědovaný a přidat se můžou i problémy v práci.

5.    Úvahy o návratu, lákání partnera k návratu

Rozchod s partnerem je drastickou změnou v životě vás obou. Vracíte se k sobě a zkoušíte to znova, abyste překlenuli pocity prázdnoty a tíhy, které na vás dolehly. Neustálé opakování rozchodů a nových začátků vás časem otupí. Vy mezitím zatrpknete a bolest z odloučení tím jenom prohloubíte.

Jak se vyrovnat s pocity přetrvávajícími po rozchodu

Je potřeba, abyste se o sebe v této těžké době dobře starali. Jezte zdravě a pravidelně a dopřávejte si také dostatek spánku, jakkoli se vám to zdá ze začátku nemožné. Každý den si zkuste najít aspoň jednu pozitivní věc a za každý zvládnutý den se oceňujte, například novým kusem oblečení, malým dárečkem, horkou koupelí, oblíbeným jídlem apod. Je to další krok k uzdravení a díky tomu se dostáváte dál. Budou samozřejmě přicházet i dny, kdy vám bude mizerně, a třeba budete mít i pocit, že ani nevstanete z postele, ale zvládnete to. Přijdou také období, kdy budete mít pocit, že to máte už za sebou a další den najednou budete zase na začátku. Je to běžné a normální. Nebuďte na sebe naštvaní, že tyto pocity zažíváte. Postupem času se to bude stávat méně a méně často a pokaždé budou tyto negativní pocity méně intenzivní. Čas je totiž nejlepší lékař na zlomené srdce.

Co pomáhá vám na "zlomené srdce"? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 51895x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

párkrát jsem si myslel,že už mám nad ztrátou lásky vyhráno a už se to tři roky vrací :-( leze mi i do snů a myslím na ní snad milionkrát za den.jak dlouho se dá vydržet takové utrpení?

Ahoj take prave prozivam zradu či zlomene srdce.S manzelem mame krasny vztah ( teda aspon jsem si to myslela ) .Jeden den prisla skvela zprava dceru vzali na skolu , super meli jsme radost vecer , kdyz se sel manzel koupat nechal telefon polozeny na stole ani nevim proc vzala jsem ho do ruky a podivala jsem se do nej (normalne to nedelam) to co jsem tam nasla , byla pro me pohroma .Nasla jsem tam zenskou ktera mu posilala svou nahou p.....u a plno oplzlych kecu.Boze v jeden den se zmenila moje radost v nejhorsi udalost meho zivota!!! Proc??? Proc???? Ja ti tak verila ! Proc jsi to pokazil!!# Proc ??? Najednou nase 12lete manzelstvi je v haji.Nemuzu spat , jist, myslet .Jeden den jsem pockala az deti usnou, opila jsem se vybrecela , vzala… celý příspěvek

Martinko! Držte se! Jednou se to té paní vrátí! Boží mlýny melou. A nejen jí. I Vašemu manželovi! A vaše bolest se bude pomaličku zmenšovat, ale jen pomaličku... Musíte si to teď vytrpět. Ale jednou bude líp. Řeknete si, že jste teď ve vězení a jednou z toho vězení vyjdete zase na čerstvý vzduch...
Taky mám strašnou bolest na srdci...podobnou té… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Taky přidám svoji trošku do mlýna....já a můj přítel sme se seznámily přes seznamku, přes to, že jsme každý jiný sme si rozuměli, letos bychom slavili dlvouleté výročí. Domluvili jsme se, že jelikož nám oběma bude 30, je čas vylétnout z hnízda a že sspolečně koupíme byt. Nedávno měl kamarád oslavu, na níž jsme se přiopilí pohádali o odjezdu domů. Následující týden moc nekomunikoval, byl jakoby navrčený, ale postupně to bylo lepší....jenže v… celý příspěvek

Ahoj Kat. A s myslenkou na byt jsi prisla ty?? Nebo byvaly pritel? Myslim si, ze se lekl zodpovednosti a definitivnosti vaseho vztahu. Nebo je v tom jina zena. Vlastne ti neumim poradit. Stalo se mi ted neco podobneho. Rozesel se se mnou pritel po 11 letech s tim, ze se mnou nevidi budoucnost a nechce si me vzit. Take hledam v sobe chyby (hodne… celý příspěvek

ahoj Markét, už toho lituje a snažil se zjistit co já přes moji sestru, ale mě nekontaktoval. S bydlením přišel on a prostě to taky sám celé zabil. Nevím, co bych udělala, kdyby mě chtěl zpět...ale rozhodně už nemám v něj takovou důvěru a hodně mi spadly růžové brýle. Tak jak říkáš musíme to zvládnout...u mě už je to skoro měsíc a vím, že chci… celý příspěvek

Holky,zaziva nas to vic,semnou se dnes pritel rozesel po 5letech,take se nechce vazat a podobne kecy vyserme se na ne nejsou jedini na svete

Nevím co se to děje v poslední době se vztahama, ale jsem na tom úplně stejně, rozchod po 6-ti letech. Jako rána z čistého nebe, žádné náznaky nebyly a pak přesně to co tu bylo už zmiňováno, nechci si tě vzít a vlastně nemáme společné zájmy a naše budoucnost by byla vlastně podle něj najednou nešťastná. A ve finále se dozvím, že je v tom ještě… celý příspěvek

Ach jo, to je děs, co ty lidi takhle blbnou! Já se v tom plácám i po pár měsících, i když je to lepší a lepší. Urychlit to bohužel nejde, člověk si tu bolest musí prožít. Někdy mám pocity, že už se nikdy nezamiluju. Chybí mi minulý život, ale… celý příspěvek

Jo, přesně řečeno, nechápu to a nejhorší je, že to stále nemůžu vstřebat, nemůžu se s tím nějak ani prozatím vyrovnat že to skončilo, jak se tak mohl zachovat a přesně jako by jsi mi mluvila z duše. V hlavě se mi honí tisíce slov proč, proč, proč...

Taky se mi v hlave porad honilo proc, proc, proc..ale je nutne prijmout fakt, ze nedostaneme odpovedi na vsechny otazky. Vim, ze je tezke prestat se ptat, ale je to presne to, co clovek musi udelat, aby se pohnul z mista. Dulezita vec je take byt… celý příspěvek

Taky se připojím se svým příběhem.. Žila jsem s partnerkou v osmiletém vztahu a plánovaly jsme rodinu. Minulý rok mi nečekaně zemřel tatínek a měsíc jsem strávila s mamkou, abych jí byla oporou. S partnerkou jsme se během té doby občas vídaly. Když jsem se vrátila domů, partnerka se se mnou rozešla a dala ultimátum se do konce roku odstěhovat. Během té doby jsem zjistila, že si našla novou známost. Stres, který jsem zažila bych nikomu nepřála.… celý příspěvek

Vy to subjektivně takhle nemusíte vidět, ale já to vidím tak, že ve Vašem životě odešli dva lidé, přičemž jste měla smůlu i štěstí najednou. Smůlu v tom , že Vám nevyhnutelně odešel rodič, Vašeho života kvalitní člověk a opora, kterou není možné nahradit, jen ji příjmout, tu ztrátu. Na druhou stranu jste měla štěstí, že Vám že života odešel člověk šmejd, tedy někdo kdo by v budoucnu mohl způsobit velké škody na Vás a Vám. Na náhody se na Zemi… celý příspěvek

Děkuju za odpověď, opravdu mi moc pomohla, protože srovnat se se vším bylo a je hodně těžké. Navíc tohle všechno přišlo před vánoci, které pro nás všechny byly bez taťky hodně emotivní.. Místo dárků jsem sháněla bydlení a přemýšlela kde jsem udělala chybu, jestli v tom, že jsem partnerku nechala tak dlouho samotnou. Ale říkám si, že se z toho… celý příspěvek

Stalo se mi neco podobneho. Me mamince nasly metastazy a moje pritelkyne me nervovala a neustale utikala a nechavala me doma samotnou. Vubec si neuvedomovala, jak mi je. Pokud si chcete psat soukrome, byla bych moc rada.

Přečetla jsem si Váš vzkaz až nyní. Pokud máte zájem, ozvěte se mi na e-mail martshow@seznam.cz

Milá Marcelko, teda fakt koukám. Jak se můžete kamarádit s celou rodinou a dál to držet pod pokličkou? Manžílek ať je informován a rychle. Vy žijte, žádné umírání, udělejte spolu dusno a pálení u srdce ustane. Vy jste fakt dobračka, ještě s nimi jedete na dovolenou. Oni se schází k popovídání, hm...na to muži zvědaví nejsou, účel je vždy jen… celý příspěvek

ahoj, náhodou jsem narazila na tento článek. Po 20 letech jsem přišla na manželovu nevěru. On nechtěl tento vztah ukončit. je to s nejepší kamarádkou z vesnice, vdanou se 2 dětmi - skoro sousedkou. Nenávidím ji, nejradši bych ji už v životě neviděa, ale nejde to. Kamarádíme se s celou rodinou už dluho,jejímu manželovi by bylo divné, co se stalo. Nechci mu zničit manželství, i když ona tvrdí, že ho nemiluje.Cítím se hrozně, kdybych neměla děti,… celý příspěvek

Píšou a nespí spolu, hmm dokud je nenajdeš v posteli, tak to nedokážeš. A odejít ty?!? On je nevěrnej, on ať odejde.Já chodím co 3 týdny už půl roku do rodinné poradny, pomáhá mi aspoň vykecat se z toho, ale za 14 dní je zae vše jinak.pomohla mi trochu kineziologie abych si uvědomila co chci, vím co chci jeho :/ ale proč? Když se mi stejně… celý příspěvek

ahoj Naty, k psycholožce jsem chodila, pomohlo mi to vždy jen na tu chvíli, co jsem byla u ní a vykecala se, ale návštěva za 500,-Kč je pro mě moc. Zatím jsem v baráku, který jsem spolu koupili, opravili, vychovali děti a ted tohle. Ta kamarádka - bývalá, prý nikdy nemilovala manžela,tak si začala povídat s mým, jak to má těžký a chce se rozvést… celý příspěvek

Ahoj, rada pisnu.
Jinak ja chodim do Poradny zdarma !a anonymni je to Manzelska a predmanzelska poradna a mam dojem ze funguje v kazdem meste bezplatne, to je rada i pro ostatni.
Dodatecne hodne stesti

Chel jsem si to tady jenom precist, nechtel jsem psat.Ale kdyz vidim, co tu pisete neda mi to se pripojit.

Je mi 30let a po nekolika vztazich, jsem nasel holku, kterou jsem miloval od prvniho dne. Krasna, inteligenzni, samostatna, svoje konicky, umi se o sebe postarat, super prace. Vse klapalo dva roky, byl to nejlepsi vztah ever. Kazdy tyden spolecny akce, vsichni na zavideli, jak nam to slusi, kazdy den tisic SMS zamilovanych , bez JEDINE HADKY za cele dva roky. Pred tydnem jsem se odstehoval k rodicum z jejiho bytu, ktery si vzala na hypoteku, kterej jsme spolecne nasli a vybavili apod. Nevim co mam delat dal, ona je inteligentni a proto vztah utnula behem minuty. Je mi jasny, ze na me asi obcas mysli, ale je chytra a vi, jako my… celý příspěvek

Přesně tak :)

… všechny příspěvky

Ahoj, mela jsem pritele, po cca 5 letech odesel za jinou kvuli me praci,ktera neni pravidelna s tim,ze na nej nemam cas. Jinou praci nemam,on se odstehoval doslova za roh k pani o 11 let mladsi od nej. Nakonec si ji letos v cervnu i vzal. S mou sousedkou chodil a chodi do hospody, jeho druhsa, ted uz manzelkal o tom nevi. Problem je ten, ze ani po… celý příspěvek

Gabi, znam jednu ktera se trapi po rozchodu uz asi 10 let, vsichni rikaji ze ta puvodni zena uz davno zmizela. Zbyl jen stin te drivejsi. Neda se s ni uz ani komunikovat. Ona to zabalila (svuj zivot) a zkomira uz leta. To vazne chcete? Donekonecna se divat jak se ma vas byvaly a nestli se mu nahodou nedari spatne. Opravdu se potrebujete stale utvrzovat jak divne zije ale jak by jste ho i tak chtela? Ale on je opravdu spatny partner pro vas. Neni mozne donutit cloveka aby miloval cloveka ktereho milovat nechce. A pokud i presto touzime po cloveku ktery nas nechce tak se vlastne ponizujeme. Nevazime si sebe. Misto tvoreni, sportovani a radostneho skotaceni pri kterem mame moznost potkat blizkeho cloveka ktery nas bude chtit milovat tak jako… celý příspěvek

Jo a obema je nam stejne a za dva roky nam bude dohromady sto.Takze starsi rocniky nehazte flintu do zita :-)

Dobrý večer, před dvěma dny jsem objevila komunikaci mého muže s jinou ženou. Když jsem na něj uhodila přiznal, že má jinou a trvá to půl roku. Naše manželství bylo vždy krásné, byl mi přítelem, milencem, manželem a také skvělý otec našich dětí. Každý kdo nás zná obdivoval jak i po takové dloubé době jsme stále zamilovaní a umíme si lásku projevit. Bohužel po tom co mě v zaměstnání povýšili, nosila jsem si práci domů, bývala jsem vyčerpaná a podrážděná. On zase pracoval na rekonstrukci našeho domu a den co den trávil prací na stavbě. Ikdyž podle mě byl náš vztah stále krásný, v sexu nám to také fungovalo, cítila jsem že ho něco trápí.… celý příspěvek

Jsem na tom uplne stejne po 20 letem manzelstvi.Rekl mi nemiluji te, mam.te rad, vazim si te, ale uz nemiluju.Jeho korensondenci jsem objevila v breznu v den jeho narozenin.Rekl, sam od sebe, ze to ukoncil a ted mi rekl tohle. Miluju ho, a strasne to boli

… všechny příspěvky

Tento příspěvek byl smazán,
neboť porušil etiku diskuze na portále Spektrum Zdraví.

Redakce

… všechny příspěvky