Syndrom barona Prášila se projevuje předstíráním zdravotních potíží a soustavným lhaním

img

Münchhausenův syndrom (tzv. syndrom Barona Prášila) je vážná duševní porucha. Patří do skupiny tzv. předstíravých poruch. Podstatou syndromu je předstírání tělesných či psychických zdravotních potíží a nemocí, přičemž není dosud plně objasněn důvod tohoto počínání. Hlavním účelem veškerého počínání lidí s touto poruchou je domoci se opakovaných lékařských vyšetření, lékařských zákroků a hospitalizací. Současně se u těchto lidí vyskytuje také bájná lhavost, a to nejen ohledně zdravotních potíží. Jejich soustavné lhaní se týká vytvoření celé jejich identity. Onemocnění se obvykle objevuje v rané dospělosti, nejčastěji ve středním věku, ale může se objevit již během dětství nebo v dospívání. Častěji touto duševní poruchou trpí muži.

Lidé trpící syndromem barona Prášila trpí nutkavou potřebou vymýšlet si stále nové a nové zdravotní obtíže, neustále navštěvovat zdravotnická zařízení, nechávají se dokonce opakovaně operovat. Pro zdravotnický personál je velice obtížné syndrom barona Prášila identifikovat.

Tito lidé si velice často vymýšlí i to, jak se jmenují, jaké je jejich povolání, zahrnou lékaře úžasnými, ovšem zcela smyšlenými historkami a příběhy. Jejich hlavním cílem je získat roli nemocného a kontakt se zdravotnickým personálem. Jejich jednání je vědomé, motiv je vědomý, přičemž ale somatické potíže tito pacienti skutečně cítí a nenechají si vymluvit, že zdravotními problémy netrpí.

Typické příznaky pro syndrom barona Prášila:

  • smýšlení anamnestických dat
  • domáhání se opakovaných vyšetření a hospitalizace
  • bájná lhavost (pseudologia fantastica)
  • cestování z místa na místo (peregrinace)

Člověk trpící Münchhausenovým syndromem se opakovaně nechává transportovat do nemocnice, stále dokola si vymýšlí a nechává se vyšetřovat. Pacient zkresluje skutečnosti, vymýšlí nejrůznější příhody. Často je bájná lhavost spojena s poruchou paměti nebo s tím, že paměť místy zcela selhává, protože pacient se po čase ve svých výmyslech přestává orientovat a sám není schopen rozpoznat, co je pravda a co ne. Jakmile je však pacient odhalen, rychle opouští zařízení a hledá jiného lékaře.

Když se nepřijde na žádnou tělesnou diagnózu, ani není odhalen syndrom barona Prášila, může být pacient odeslán na psychiatrii. Někdy si rovnou tito pacienti vymýšlí psychické symptomy a míří přímo na psychiatrii. Tak se odhalí pravda a diagnóza dříve, protože psychiatrická oddělení úzce spolupracují s rodinnými příslušníky, na rozdíl od somatických lékařů. Pak se většinou často zjistí, že po lékařích cestuje denně a rodina si s ním už delší dobu neví rady.

Syndrom barona Prášila a jeho příčiny

Syndrom barona Prášila má svou prapůvodní příčinu většinou v dětství. Velice často bývá na vině citová deprivace, nedostatek lásky a pozornosti od rodičů, odmítání dítěte ze strany rodičů. Tím, že dojde k získání statusu pacienta, dotyčný se stane středem pozornosti, a to mnohdy zvýšené, neboť umění předstírat zdravotní problémy se často rovná skvělému hereckému výkonu. V nemocnici pak tito lidé nalézají tu péči, která jim tak chyběla.

Svou roli zde hraje i určité zaujetí vůči zdravotnickému personálu, který může být do značné míry ambivalentní. Jednak dojde k vytvoření vztahu, úzké vazby mezi lékařem a pacientem, na druhé straně jsou tito lidé také fascinováni a uspokojováni tím, že lékaři jsou zcela frustrováni, protoře nejsou schopni stanovit diagnózu a zjistit, co dotyčnému je. Zároveň si tito pacienti vytvářejí novou bájnou identitu, stávají se zajímavými lidmi pro své okolí. Jejich lhaní nezná hranic.

Syndrom barona Prášila, resp. útěk do něj pomáhá lidem s nízkým sebevědomím, zoufalým lidem, kterým chybí péče a pozornost. Výše uvedené symptomy vídáme i u emočně nestabilních poruch osobnosti. U pacientů vyhledávajících nepříjemné nebo dokonce bolestivé vyšetření podle klasických psychoanalytických teorií nacházíme také masochistické rysy.

Příčinou vzniku tohoto syndromu může být ale také to, že tito lidé byli někdy v minulosti velice vážně nemocní a po uzdravení z nemoci se u nich rozběhla tato duševní porucha. Nedošlo ke zvládnutí traumatu po prodělaném závažném onemocnění.

Psychické příznaky zahrnují celou řadu doprovodných stavů jako deprese, halucinace, slabá paměť, poruchy orientace, závislost na psychoaktivních látkách, poruchy příjmu potravy apod. Často se v těchto případech objevuje i předstírání sebevražedných pokusů.

Syndrom barona Prášila a jeho léčeba

Prognóza je nepříznivá, léčba je velmi náročná. Syndrom barona Prášila je označen jako nevyléčitelný. Přístup by neměl být konfrontační. Vhodný je podpůrný přístup, ne konfliktní. Přichycení při lži nikam nevede. Nutné je opatrně navést pacienta na to, že možná potřebuje psychiatrické vyšetření. Pokud u nějaké blízké osoby vypozorujeme příznaky tohoto syndromu, doporučujeme obrátit se na běžného psychiatra, který doporučí další léčbu. Psychiatrická léčba se snaží pomoci dotyčnému člověku pochopit, proč to dělá.

Cílem léčby je redukce hospitalizací, sdělení diagnózy a pochopení problému. Tím pak nedochází k tak častým hospitalizacím a pacient dokáže bez vynucovaného ošetření vydržet déle. Léčba je celoživotní, je potřeba psychiatrická podpora, protože tito lidé mívají jak poruchu osobnosti, tak citovou deprivaci. Léčba psychofarmaky by však měla být pečlivě kontrolována, aby se minimalizovalo její zneužití při sebepoškozujícím jednání.

Syndrom barona Prášila vs. simulace

Jaký je rozdíl mezi simulantem a tím, kdo trpí syndromem barona Prášila? Rozdíl je poměrně značný. Simulace není psychiatrická diagnóza. Simulant předstírá z vědomě zištných důvodů, chce se něčemu vyhnout, něčeho se domoci, dosáhnout svého cíle. Dosažením cíle simulace končí a pacient je zdravý. Ale u Münchhausenova syndromu je jediným skutečným motivem domoci se hospitalizace, není tam žádný další úmysl. Jeho snaha nechat se hospitalizovat nikdy nekončí. Nechávají se s chutí operovat, opakovaně, prahnou po vyšetřeních a lékařské péči. Tato touha nemá konce.

Velmi často zůstane tento syndrom neodhalen. Zhruba 0,5% až 1% hospitalizovaných pacientů tvoří lidé s tímto syndromem. Ale pravděpodobně se vyskytuje častěji, než bývá skutečně zjištěn.

V minulosti se tito pacienti po odhalení dostávali na černé listiny, které si nemocnice mezi sebou rozesílaly. Ale dnes kvůli etickému principu nemocnice nesdílí vzájemně data, proto to tito lidé mají snazší a jejich odhalení tak trvá mnohem déle.

Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení)

Syndrom barona Prášila má více forem. Nejznámější forma je ta, kdy si pacienti vytvářejí příznaky sami na sobě. Jsou schopni se sebepoškozovat, a to mnohdy i dost drasticky, např. si píchají si benzín pod kůži, infikují záměrně rány apod. Stejné věci ale mohou dělat i svým nejbližším! Právě to se nazývá Münchhausenův syndrom by proxy. Rodiče způsobují symptomy svému dítěti, které je opakovaně vyšetřováno s tím, že se nikdy nepřijde na to, co mu je. Takové počínání může nabýt až takových rozměrů, kdy je nutné kvůli poškozování odejmout dítě rodičům. Jsou známy i případy, které skončily smrtí dítěte.

Nejčastější průvodní jevy Münchhausenova syndromu v rodině/u některého z rodičů:

  • Porucha u dítěte je dlouhotrvající, neobvyklá, s netypickými reakcemi.
  • Symptomy jsou nepřiměřené a nezvyklé.
  • Potíže mizí, nejsou-li rodiče přítomni.
  • V rodině se vyskytl v minulosti syndrom náhlého úmrtí kojence.
  • Rodič je chorobně fixován na dítě a má medicínské znalosti.
  • Rodič neustále vyžaduje od lékařů další a opakovaná vyšetřování dítěte.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Deprese i špatnou náladu mohou zahnat netradiční terapie. A budou vás bavit!

Ve chvíli, kdy nám není zrovna do smíchu, hledáme různé cesty a terapie, které nám pomohou nepoddat se špatným náladám. Dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie – to vše nám může být velmi k užitku. Zažeňte dep...

Pláč a jeho očistná moc. Proč jsou slzy tak důležité?

Pláč je přirozenou reakcí organismu. Dochází k němu zejména při zvýšené emoční zátěži. Slzy se však mohou vyskytnout i v případě, že byl dotyčný vystavený nějakému silnému alergenu, či chemické látce. Vědci dok...

Jak se zbavit stresu? Techniky, které opravdu fungují

A jak se zbavit stresu? V dnešní době jsou na nás kladeny čím dál tím větší nároky. A nejde jen o zaměstnance nebo vysoce postavené manažery. Ale…

Nízké sebevědomí lze snadno řešit, zatočte s ním!

Mezi základní příčiny, které mohou vést k tomu, že má dotyčný nízké sebevědomí můžeme zařadit: Způsob výchovy a přebírání vzorců chování: nízké…

Závislost na matce v dospělosti může předznamenávat řadu potíží

Závislost na matce v dospělosti není překvapivě problémem ojedinělým. Potýká se s ním čím dál více mladých lidí v produktivním věku. A rozhodně se nejedná typicky jen o muže, takzvané „mamánky“. Na rodičích moh...

Hlučný soused - existuje spolehlivá obrana?

V momentu, kdy váš hlučný soused nebude dodržovat noční klid (od 22:00 do 6:00), máte právo přivolat policii. Jedná se o přestupek, za který může být…

Chorobná žárlivost může vztah nenávratně poškodit. Jak se ji naučit zvládat?

Většina psychologů se domnívá, že chorobná žárlivost má svůj původ především v dětství. Mohou s ní bojovat lidé, kteří jako malí nedostávali…

Střídavá péče o děti a její aspekty

V Česku je střídavá péče zakotvena v zákoně od roku 1998. Současně ji upravuje občanský zákoník, paragraf 907. Pokud rodiče, kteří se rozvádí, mají…

Zlobí vás paměť? Vyzkoušejte byliny na zlepšení paměti

Paměť zlobí snad každého. A znáte to – čím jsme starší, tím horší to je. Není na tom však nic neobvyklého. Paměť trápí už většinu lidí středního věku. Pokud je to v normě, nemusíme se ničeho obávat, přesto ale ...

Trénink paměti pomocí luštění křížovek je efektivní. Na co dalšího se ještě zaměřit?

Paměť je pro lidi velice důležitá. Tvoří totiž životní příběhy. Vše začíná již v útlém dětství, kdy se učíme základním návykům. Dí...

Pravidelný trénink mozku může zpomalit stárnutí

Mezi nejčastější funkce mozku, které chceme udržovat v kondici jsou paměť (krátkodobá i dlouhodobá), schopnost učit se a udržet pozornost. Prvním…

Myšlenky mají sílu. Myšlenková mapa změní váš život k lepšímu!

Myšlenková mapa, které se říká také mentální mapa, je vlastně síť pro vaše myšlenky. Je to propojení klíčových slov a volných asociací. Funguje…

Závislost na nakupování je nebezpečná. Oniománie může zbortit životní jistoty

Závislost na nakupování nemusí být odhalena hned. Do obchodů zavítáte zprvu je zřídka kdy, později však máte čím dál větší nutkání nakupovat ve velkém. A častokrát si koupíte i věci, které vlastně nepotřebujete...

Podzimní deprese může potkat kohokoliv. Jak ji řešit, a ještě lépe předcházet?

Podzimní deprese se vkrade do života velmi nenápadně. Konec krásného letního období, počínající chladné a pošmourné dny, častý déšť, nebo brzké stmívání, to vše může způsobit smutek v duši. Často se však jedná ...

Prokrastinace může život komplikovat. Jak se vypořádat s chorobným odkládáním povinností?

Zde jsou ty nejčastější důvody prokrastinace: Prožíváte dlouhodobě stres, což má za následek zvýšenou únavu a ztrátu energie. D...

Psychické problémy může řešit terapeut, kouč i mentor. Koho si vybrat?

Psychické problémy jsou bohužel rozšířené. Naštěstí se zároveň s nimi rozšiřuje i počet různých odborníků, kteří nám mohou pomoci. Jak ale zjistit,…

Zdravá střeva zajistí dobrou náladu i psychickou pohodu

Zbytečně jim neškodit. Zařadit do jídelníčku něco z toho, co jim nadmíru chutná: alespoň 1 x denně! Psychika a zdravá střeva: Jak to funguje? …

Přírodní antidepresiva – víme, co vám pomůže od úzkostí a depresí

Bylinky a rostliny uleví od bolesti, nervozity nebo úzkosti. Teplý bylinný čaj vás příjemně zahřeje a přiměje zvolnit a relaxovat. Při užívání…

Únava, křeče a vysoký krevní tlak? Nejspíš vám chybí hořčík!

Hořčík je důležitý pro více jak 300 procesů v lidském těle. Potřebuje ho každá buňka. Důležitý je obzvláště pro kosti, zuby, svaly a nervové…

Zázračná kombucha detoxikuje a léčí tělo. Objevte tajemství této "houby"

Jak tedy připravit kombuchu z pohodlí vašeho domova? Na 2 litry budete potřebovat dva litry vody, 150 gramů cukru, 8 gramů čaje a…

Ranní meditace zklidní mysl a dodá energii na celý den

Ranní meditace vás dokáže na počátku dne pozitivně naladit. Díky ní můžete zvládnout daleko více činností než obvykle. Vaše mysl se zharmonizuje a posílí. Jen tak něco vás tedy nerozhází. Pravidelné meditování ...

Relaxace a meditace nás snadno uvedou do stavu odpočinku a uvolnění

Relaxace nebo meditace? Jak se dostat do pohody? Každý z nás potřebuje tu a tam pořádně vypnout a odpočinout. Pokud to neděláme, pak se může objevit nedostatek energie, poruchy se spánkem či nízká odolnost vůči...

Víte, jak meditovat? Meditace může být účinný lék proti stresu

Největším nepřítelem je v dnešní době stres. A nejen ten v práci. Jsme unavení, přetažení a často se zbytečně nervujeme. Přitom je dávno vědci…

Aktivní meditace posune vaše hranice

„Ale mě vůbec nejde meditovat, neumím se uvolnit… nebaví mě to, pořád mi pobíhají myšlenky hlavou.“ JoeDispenza ve svých knihách i přednáškách (volně…