Krátkodobá paměť, dlouhodobá paměť i další druhy paměti – poznejte svou paměť skrz na skrz

img
15. 02. 2016 Přečteno: 6035x

Paměť. Stěžujeme si na ni, když si nemůžeme vzpomenout na jméno známého, nebo když pohoříme u testu. Paměť je ale velmi důležitou složkou naší osobnosti a ukrývá mnoho tajemství. Co to paměť vlastně je a jaké druhy paměti známe? To i mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Co je to paměť?

Obecně vzato je paměť schopnost centrální nervové soustavy uchovat a prožívat předchozí zkušenosti. Je to tedy psychický proces, který zajišťuje, že se minulé prožívání a chování odrazí ve vědomí člověka. To se děje pomocí jednotlivých fází paměti, kterými jsou vštěpování, tedy osvojení určité zkušenosti, jejich uchování a zapamatování a následné vybavení minulé zkušenosti. Pro etapu uchování je pak typické i zapomínání, kdy se může změnit kvalita i struktura jednotlivých informací. Neplatí při tom, že paměť má každý stejnou. U jednotlivců se totiž může lišit rychlost i šířka zapamatování, délka pamatování i pohotovost a přesnost vybavování.

Krátkodobá a dlouhodobá paměť a jejich význam

Paměť můžeme dělit dle nejrůznějších kritérií. Nejčastěji uváděné je ale dělení podle délky uchování zapamatovaného. V tomto ohledu tak rozlišujeme tyto druhy paměti:

Senzorická paměť

Senzorická paměť je známá též jako paměť ultrakrátká. Jedná se totiž o vědomou část paměti, která slouží k tomu, aby člověk rozhodl, zda to co viděl je důležité či ne. Pokud ano, postoupí informace do krátkodobé nebo dlouhodobé paměti, pokud ne, daný obraz zůstane člověku několik sekund před očima a poté zmizí.

Krátkodobá paměť

Také krátkodobá paměť je vědomá část naší paměti. Pro každodenní fungování je při tom velmi důležitá. Právě v rámci ní se totiž odehrává většina psychických procesů. Při řešení aktuálních problémů je tak využívána právě krátkodobá paměť. Jak ale krátkodobá paměť vlastně funguje? Zpracovávají se zde informace ze senzorické paměti ale i ty, které byly vyvolány z paměti dlouhodobé. Krátkodobá paměť tyto vjemy kóduje a v případě potřeby dále zpracovává. Krátkodobá paměť ale nenese svůj název náhodně. Informace se zde totiž uchová jen zhruba 20 sekund. Také počet informací, které jsme schopni si zapamatovat naráz je omezen na zhruba 5 – 9 prvků. Pokud tak chcete informaci z krátkodobé paměti převést do té dlouhodobé, je nutné její opakování. Pro zapamatování většího počtu informací pak poslouží mnemotechnické pomůcky.

Střednědobá paměť

Střednědobá paměť je jakýmsi mezistupněm mezi pamětí krátkodobou a dlouhodobou. Informace je zde uchována zhruba na 20 minut, poté, pokud je nepotřebná, zmizí.

Dlouhodobá paměť

Dlouhodobá paměť je na rozdíl od předešlých druhů paměti pasivní a vzniká v našem nevědomí. Veškeré informace, které jsou pro nás důležité se sem tak ukládají a my je můžeme kdykoli oživit. Ukládání informace při tom trvá asi 30 minut a může být mechanické, kdy se aktivně snažíme něco si zapamatovat nebo bezděčné, kdy si něco zapamatuje a ani si toho nejsme vědomi. To, že si naučené informace zapamatujeme, ale není automatické, vliv na to má naše motivace, užívání informací a četnost jejich vybavování, ale i podmínky, které máme při učení. Není tak divu, že nejlépe se pamatují informace, které jsou pro nás citově zabarvené, ty si totiž vybavujeme často, jen obtížně je tak můžeme zapomenout. Dlouhodobá paměť je ve své podstatě neomezená, záleží tak na individuálních schopnostech každého jedince. Rozvíjí se přibližně od 4 let.

Další druhy paměti

Paměť ale nedělíme pouze dle rychlosti zapomínání. Můžeme ji rozdělit také dle dalších parametrů. Základní druhy paměti tak jsou paměť mechanická, kdy si informace pamatujeme díky neustálému opakování a učení se nazpaměť, a paměť logická, kdy se místo prázdného opakování slov snažíme využít myšlení a pochopit vztahy mezi jednotlivými informacemi. Další druhy paměti poté rozlišujeme podle toho, které podměty se nám lépe pamatují. Mezi tyto druhy paměti patří:

Názorná paměť

Jak již název napovídá, člověk, který má silně vyvinutou názornou paměť si snáze zapamatuje a vybaví názorné podněty. Do této sekce tak patří paměť sluchová, zraková, čichová, pohybová, chuťová i hmatová, kdy si člověk snáze osvojuje informace při využití těchto smyslů. U někoho tak můžeme pozorovat bravurní paměť na tváře, na jazyky, čísla či vůně. Názorná paměť je do jisté míry vrozená, správnými technikami se dá ale cvičit.

Slovně logická paměť

Na rozdíl od názorné paměti, kdy je vyžívána zejména první signální soustava, při paměti slovně logické hraje roli především druhosignální oblast, tedy oblast slov. Člověk s výrazně rozvinutou slovně logickou pamětí si tedy nejsnáze zapamatuje to, co je vyjádřeno slovy. Snadno si tak vštěpuje nejrůznější pojmy, soudy a myšlenky. Slovně logická paměť je velmi důležitá během procesu vzdělávání.

Emocionální paměť

Emocionální neboli citový druh paměti je typický snazším a rychlejším zapamatováním citů a citově zabarvených zážitků. Ty se poté člověku také snáze vybavují.

Otestuje si svou paměť

Jak vidíte, paměť může mít mnoho podob a variant. Je proto vhodné zjistit, jaký typ paměti u vás převažuje. To, že se vám těžko učí ze skript, totiž může mít svůj důvod hluboko ve vaší mysli. Doporučujeme vám proto udělat si některý z testů paměti. Ten vám totiž může odhalit, jaký způsob učení a vštěpování informací je pro vás nejsnazší. Testy paměti nabízí řada internetových portálů i výzkumných ústavů, stačí si tak vybrat ten, který je pro vás nejvhodnější. V případě, že zjistíte, že je vaše krátkodobá nebo dlouhodobá paměť slabší, doporučujeme trénink paměti. Pomocí nejrůznějších her, kvízů a slovních hříček můžete už za chvíli zdokonalit svoji paměť a naučit se učit.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Deprese i špatnou náladu mohou zahnat netradiční terapie. A budou vás bavit!

Ve chvíli, kdy nám není zrovna do smíchu, hledáme různé cesty a terapie, které nám pomohou nepoddat se špatným náladám. Dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie – to vše nám může být velmi k užitku. Zažeňte dep...

Pláč a jeho očistná moc. Proč jsou slzy tak důležité?

Pláč je přirozenou reakcí organismu. Dochází k němu zejména při zvýšené emoční zátěži. Slzy se však mohou vyskytnout i v případě, že byl dotyčný vystavený nějakému silnému alergenu, či chemické látce. Vědci dok...

Jak se zbavit stresu? Techniky, které opravdu fungují

A jak se zbavit stresu? V dnešní době jsou na nás kladeny čím dál tím větší nároky. A nejde jen o zaměstnance nebo vysoce postavené manažery. Ale…

Nízké sebevědomí lze snadno řešit, zatočte s ním!

Mezi základní příčiny, které mohou vést k tomu, že má dotyčný nízké sebevědomí můžeme zařadit: Způsob výchovy a přebírání vzorců chování: nízké…

Arogance jako maska vnitřní nejistoty. Jaké jsou její další příčiny?

Arogance není ve společnosti oblíbená. Neexistuje mnoho lidí, kteří by arogantní chování druhých kvitovali. Samotné slovo pochází z latiny a vyjadřuje něco jako egocentrismus. Jedinci tohoto ražení si navenek a...

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: I tak lze pojmout adventní období

Čas odpuštění a obnovení kontaktů s blízkými lidmi může nastat právě kolem Vánoc. V období adventu se mnoho lidí pohrouží do svých myšlenek, vzpomínek a často zabrousí i do bolestnějších vod, které se týkají ro...

Závislost na matce v dospělosti může předznamenávat řadu potíží

Závislost na matce v dospělosti není překvapivě problémem ojedinělým. Potýká se s ním čím dál více mladých lidí v produktivním věku. A rozhodně se nejedná typicky jen o muže, takzvané „mamánky“. Na rodičích moh...

Hlučný soused - existuje spolehlivá obrana?

V momentu, kdy váš hlučný soused nebude dodržovat noční klid (od 22:00 do 6:00), máte právo přivolat policii. Jedná se o přestupek, za který může být…

5 tipů, jak udržet svou pozornost

Chtělo by se říct, že káva, káva, káva, káva, a ještě jednou káva, avšak i ta má své limity. Navíc, při nadměrném užívání i tento lahodný mok se stává více jedem než „lékem“, jak by řekl Paracelsus. Pozornost l...

Zlobí vás paměť? Vyzkoušejte byliny na zlepšení paměti

Paměť zlobí snad každého. A znáte to – čím jsme starší, tím horší to je. Není na tom však nic neobvyklého. Paměť trápí už většinu lidí středního věku. Pokud je to v normě, nemusíme se ničeho obávat, přesto ale ...

Trénink paměti pomocí luštění křížovek je efektivní. Na co dalšího se ještě zaměřit?

Paměť je pro lidi velice důležitá. Tvoří totiž životní příběhy. Vše začíná již v útlém dětství, kdy se učíme základním návykům. Dí...

Pravidelný trénink mozku může zpomalit stárnutí

Mezi nejčastější funkce mozku, které chceme udržovat v kondici jsou paměť (krátkodobá i dlouhodobá), schopnost učit se a udržet pozornost. Prvním…

Syndrom vyhoření vzniká velmi nenápadně a má plíživý průběh. Jaké fáze jsou s ním spojené?

Syndrom vyhoření postihuje dle celosvětových statistik čím dál více lidí. Svůj podíl na tom má velmi hektický život a stupňující s...

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Vztek není radno potlačovat. Naučte se s ním pracovat!

Vztek je emoce, kterou zná snad každý. Ne vždy jde totiž vše podle plánu a mohou nastat okamžiky, které vás prostě vyvedou z míry. Jak se říká: „Jste přeci jen člověk.“ Nebo ne? Většinou se hněváme na sebe, kdy...

Fobie a jejich podivnosti. Strach z knoflíků, vyder nebo ze ztráty mobilního signálu existuje!

Bojíte se pavouků, hadů nebo výšek? To jsou zcela běžné fobie mnoha lidí. Ale co třeba takový strach z knoflíků, vyder nebo ztráty...

Zdravá střeva zajistí dobrou náladu i psychickou pohodu

Zbytečně jim neškodit. Zařadit do jídelníčku něco z toho, co jim nadmíru chutná: alespoň 1 x denně! Psychika a zdravá střeva: Jak to funguje? …

Přírodní antidepresiva – víme, co vám pomůže od úzkostí a depresí

Bylinky a rostliny uleví od bolesti, nervozity nebo úzkosti. Teplý bylinný čaj vás příjemně zahřeje a přiměje zvolnit a relaxovat. Při užívání…

Únava, křeče a vysoký krevní tlak? Nejspíš vám chybí hořčík!

Hořčík je důležitý pro více jak 300 procesů v lidském těle. Potřebuje ho každá buňka. Důležitý je obzvláště pro kosti, zuby, svaly a nervové…

Zázračná kombucha detoxikuje a léčí tělo. Objevte tajemství této "houby"

Jak tedy připravit kombuchu z pohodlí vašeho domova? Na 2 litry budete potřebovat dva litry vody, 150 gramů cukru, 8 gramů čaje a…

Relaxační techniky, které spolehlivě eliminují stres: Pusťte se do nich a zklidněte mysl i tělo!

Relaxační techniky vám mohou pomoci eliminovat nakumulovaný stres. Taktéž vám zlepší kvalitu života, pakliže se léčíte s nějakou n...

Ticho léčí a regeneruje neurony. Kde ho v uspěchané civilizaci hledat?

Ticho léčí, o tom nelze pochybovat. Kde ho ale v hektické době plné neustálých stimulů hledat? Leckdy jej nemůžeme dohnat ani ve volné přírodě, kde se pohybuje čím dál více dalších lidí. Naskýtá se tu však jedn...

Terapie smíchem: Cesta ke zdravému vnímání reality a získání nadhledu

Smích léčí, říká se. A možná je na tom hodně pravdy. Je až překvapivé, že pohroma, která zachvátila planetu se zaměřuje právě na dýchání a plíce, tedy symbol naší radosti a svobody. Nenechte se obrat o prostřed...

Ranní meditace zklidní mysl a dodá energii na celý den

Ranní meditace vás dokáže na počátku dne pozitivně naladit. Díky ní můžete zvládnout daleko více činností než obvykle. Vaše mysl se zharmonizuje a posílí. Jen tak něco vás tedy nerozhází. Pravidelné meditování ...

Relaxační techniky, které spolehlivě eliminují stres: Pusťte se do nich a zklidněte mysl i tělo!

Relaxační techniky vám mohou pomoci eliminovat nakumulovaný stres. Taktéž vám zlepší kvalitu života, pakliže se léčíte s nějakou n...

Syndrom vyhoření vzniká velmi nenápadně a má plíživý průběh. Jaké fáze jsou s ním spojené?

Syndrom vyhoření postihuje dle celosvětových statistik čím dál více lidí. Svůj podíl na tom má velmi hektický život a stupňující s...

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Dýchání, tak přirozené, a přesto tak neznámé

Bez dechu vydržíme pár minut. Dýchání je pro náš život nezbytné, přesto si jej často vůbec neuvědomujeme. Dech ovlivňuje nejen činnost orgánů, ale také naši psychiku, schopnost se vypořádat s náročnou situací a...