Syndrom vyhoření - proč na nás působí a jak se ho zbavit?

img
01. 01. 2016 Přečteno: 1834x

Nadměrné psychické a emocionální požadavky na osoby v zaměstnání mohou vést až ke stavu známému jako syndrom vyhoření. Název vychází z anglického burnout, tedy vyhořet, dohořet či vyhasnout. Tento druh vyčerpání je spojován především se špatným psychickým stavem člověka, způsobeným vazbou na vykonávané povolání. Důležitou roli zde sehrává odolnost jedince vůči stresu a jeho schopnost relaxace mimo pracovní dobu.

Příznaky syndromu vyhoření

Hlavním spouštěčem syndromu je většinou stres a také frustrace v práci. Každý člověk je jiným způsobem odolný se s těmito negativními faktory vypořádat, což záleží jednak na osobnosti a charakteru jedince, ale také na opoře, kterou pociťuje ze strany svého okolí. Pokud člověk podlehne, projevuje se pasivně, vyčerpaně a čiší z něj zklamání. V takových okamžicích musí zafungovat především rodina a blízcí přátelé, ale neméně důležitou roli hrají i spolupracovníci v zaměstnání.

Náhlá a akutní stresová situace k vyhoření nikdy nevede, v tomto případě je na vině pocit neutuchajícího chronického stresu a také časového presu. V současné době jsou na zaměstnance kladeny stále větší nároky na bezchybnost jednání. Pokud však k pochybení dojde, má to většinou závažnou dohru. S tím je následně spojen pocit, že člověk ať se snaží jakkoliv, nemůže nastoleným požadavků dostát a jeho vynaložená energie přichází vniveč a nemá efekt. Syndrom vyhoření je jev, se kterým se v setkáváme stále častěji a to především kvůli zvyšujícímu se životnímu tempu.

Syndrom vyhoření - koho může ohrozit?

V podstatě může syndrom vyhoření postihnout kohokoliv, kdo se dlouhodobě věnuje nějaké činnosti. Nejvíce náchylní jsou ti, kteří ve svém zaměstnání musí komunikovat s lidmi. Jednak jsou to tzv. pomáhající profese, což je spojeno především s oborem zdravotnictví, školství, sociální práce, práva či psychologie. Další ohroženou skupinou jsou pracovníci komunikačních provozů, jako jsou prodavači, novináři nebo telefonní operátoři. Riziková jsou však i zaměstnání, která neodpovídají kvalifikaci zaměstnance. V tomto případě je totiž jakákoliv aktivita demotivující. Ohroženi jsou i jedinci závislí na hodnocení druhých, do této kateogrie patří špičkoví sportovci, umělci nebo osoby samostatně výdělečně činné.

Kromě rizikových povolání mají k syndromu vyhoření větší sklon také lidé určité povahy. Soutěživí jedinci, perfekcionisté, pedanti neschopní odpočinku, lidé vysoce empatičtí nebo naopak málo asertivní, tedy neschopni prosadit své názory. Je potřeba se umět také adekvátně ohodnotit, lidé, kteří o sobě nemají valné mínění a převládají u nich depresivní a úzkostné stavy jsou jasnými adepty diagnózy syndrom vyhoření.

Všichni tito lidé jsou především zpočátku pro svou práci zapálení, možná mají někdy až vysoce idealistické představy. Nároky na sebe postupně více a více zvyšují a pokud se setkají s neúspěchem, hodnotí jej jako osobní porážku. A v tu ránu na scénu přichází syndrom vyhoření.

Syndrom vyhoření je nutné včas podchytit

Syndrom vyhoření prochází typicky celkem pěti fázemi.

Fáze nadšení

Na samém začátku překypuje člověk v práci elánem a nadšením. Činnost jej naplňuje, uspokojuje, je ochoten jí i hodně obětovat. Proto časem zapomene na své koníčky a jiné aktivity.

Fáze stagnace

Prvotní nadšení vyprchá a člověk zjistí, že není vše tak ideální. Znovu se zde objevuje potřeba začít vykonávat volnočasové aktivity.

Fáze frustrace

Člověk začíná pochybovat nad smyslem práce, kterou vykonává. Často je na vině nespolupracující klient nebo nadřízený.

Fáze apatie

Po delším časovém pocitu frustrace se objevuje tato fáze. Jedinec pracuje už pouze z povinnosti, bez zájmu, pouze kvůli přísunu peněz.

Fáze vyhoření

V této fázi už se zřetelně projevuje syndrom vyhoření. Člověk je emocionálně i fyzicky vyčerpaný.

Výše popsané fáze a pocity se vztahují k prožitkům týkajících se pracovního života. Je proto nutné jej odlišit od jiných, avšak podobných typů poruch. Například deprese se taktéž vyznačuje špatnou náladou, ztrátou energie, pocity bezmocnosti apod. Není však navázána pouze na pracovní prostředí, ale projevuje se i v rodinných vztazích. Pro depresivní stavy je navíc typický sezonní výskyt, probouzení se během spánku, lidé mají sklony k sebeobviňování.

Typickými projevy u syndromu vyhoření je naopak problematické usínání na rozdíl od deprese člověk neobviňuje sebe ale své okolí. Tím má blízko spíše k syndromu chronické únavy, který se projevuje obdobně. Schopnost soustředit se se snižuje, objevují se depresivní stavy, ovšem chronická únava má další fyzické projevy, jako je zvýšená teplota, bolest svalů, kloubů apod.

Syndrom vyhoření a jak se ho zbavit

Pokud je syndrom vyhoření teprve ve svém zárodku, může s ním účinně pracovat každý z nás. Nejdříve je třeba si uvědomit, že se u vás objevují příznaky syndromu vyhoření a pracovní povinnosti jsou nad vaše síly. S touto situací je totiž třeba něco dělat! Nejlepší je si vzít volno, odjet pryč a zamyslet se nad příčinami a řešením nastalé situace. Účinným prostředkem je začít se více věnovat koníčkům, zvolnit pracovní tempo a obklopit se rodinou a blízkými.

Vhodné je také do svého denního programu zařadit relaxaci. Existuje velké množství metod, díky kterým můžete posílit parasympatické nervy, které zpomalují srdeční tep aniž bychom je byli schopní ovládat vůlí. Proti nim antagonisticky fungují nervy sympatické, které naopak srdeční tep zrychlují. Ve vzdělávacích centrech je možné se seznámit s metodami jako je trénink dle Schulze, jóga nebo Tai-chi. Díky pravidelnému cvičení snížíte svalové napětí, tepovou frekvenci, krevní tlak a navodíte tělu klidové stadium.

Syndrom vyhoření potlačíte i díky pohybu

Pokud je tělo vystaveno svalové zátěži, vylučuje z těla endorfiny, jinak také nazývané jako hormony štěstí. Jejich pozitivní účinky na mozkovou činnost jsou lékařsky prokázané, proto je zařazení pravidelného cvičení výslovně doporučováno. Snižují se tím pocity napětí, posiluje se sebevědomí, depresivní vjemy jsou potlačeny. Zpočátku stačí zařadit pravidelné procházky, současně je dobré podpořit stav relaxačními technikami. Sport by vás měl především bavit a sloužit jako forma odreagování.

Tyto metody by vám měli pomoci snést lépe pracovní zátěž, ovšem ne vždy to musí být dostatečné. Pokud je toho na vás i v tomto stádiu stále hodně, doporučuje se pokusit se promluvit s nadřízenými o možných změnách. Ať už by se jednalo o přeřazení na jinou pozici nebo zkrácení úvazku. Jestliže však vaší žádosti vyhoveno není a syndrom vyhoření se prohlubuje, člověk by měl zvážit změnu zaměstnání.

V pokročilém stadiu je vhodné vyhledat pomoc psychologa či psychiatra. Využívají se různé psychoterapeutické postupy, jedním z nich je například daseinanalýza. Pomocí této techniky se člověk snaží pochopit význam své existence, snaží se mu ukázat jedinečnost a neopakovatelnost člověka. Jinou metodou je logoterapie, která pomáhá vyhořelému člověku nalézt smysl života na míru pro sebe sama.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Moc podvědomí: Příběhy, které vás mohou inspirovat k životní změně

Moc podvědomí je vskutku závratná. Jenže málo lidí si tento fakt uvědomuje. Lapeni jsou do svých dávných strachů a marně se jich snaží zbavit. Proč je tak složité přeprogramovat naši nevědomou mysl? A kam až vá...

Deprese i špatnou náladu mohou zahnat netradiční terapie. A budou vás bavit!

Ve chvíli, kdy nám není zrovna do smíchu, hledáme různé cesty a terapie, které nám pomohou nepoddat se špatným náladám. Dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie – to vše nám může být velmi k užitku. Zažeňte dep...

Pláč a jeho očistná moc. Proč jsou slzy tak důležité?

Pláč je přirozenou reakcí organismu. Dochází k němu zejména při zvýšené emoční zátěži. Slzy se však mohou vyskytnout i v případě, že byl dotyčný vystavený nějakému silnému alergenu, či chemické látce. Vědci dok...

Jak se zbavit stresu? Techniky, které opravdu fungují

A jak se zbavit stresu? V dnešní době jsou na nás kladeny čím dál tím větší nároky. A nejde jen o zaměstnance nebo vysoce postavené manažery. Ale…

Arogance jako maska vnitřní nejistoty. Jaké jsou její další příčiny?

Arogance není ve společnosti oblíbená. Neexistuje mnoho lidí, kteří by arogantní chování druhých kvitovali. Samotné slovo pochází z latiny a vyjadřuje něco jako egocentrismus. Jedinci tohoto ražení si navenek a...

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: I tak lze pojmout adventní období

Čas odpuštění a obnovení kontaktů s blízkými lidmi může nastat právě kolem Vánoc. V období adventu se mnoho lidí pohrouží do svých myšlenek, vzpomínek a často zabrousí i do bolestnějších vod, které se týkají ro...

Závislost na matce v dospělosti může předznamenávat řadu potíží

Závislost na matce v dospělosti není překvapivě problémem ojedinělým. Potýká se s ním čím dál více mladých lidí v produktivním věku. A rozhodně se nejedná typicky jen o muže, takzvané „mamánky“. Na rodičích moh...

Hlučný soused - existuje spolehlivá obrana?

V momentu, kdy váš hlučný soused nebude dodržovat noční klid (od 22:00 do 6:00), máte právo přivolat policii. Jedná se o přestupek, za který může být…

5 tipů, jak udržet svou pozornost

Chtělo by se říct, že káva, káva, káva, káva, a ještě jednou káva, avšak i ta má své limity. Navíc, při nadměrném užívání i tento lahodný mok se stává více jedem než „lékem“, jak by řekl Paracelsus. Pozornost l...

Zlobí vás paměť? Vyzkoušejte byliny na zlepšení paměti

Paměť zlobí snad každého. A znáte to – čím jsme starší, tím horší to je. Není na tom však nic neobvyklého. Paměť trápí už většinu lidí středního věku. Pokud je to v normě, nemusíme se ničeho obávat, přesto ale ...

Trénink paměti pomocí luštění křížovek je efektivní. Na co dalšího se ještě zaměřit?

Paměť je pro lidi velice důležitá. Tvoří totiž životní příběhy. Vše začíná již v útlém dětství, kdy se učíme základním návykům. Dí...

Pravidelný trénink mozku může zpomalit stárnutí

Mezi nejčastější funkce mozku, které chceme udržovat v kondici jsou paměť (krátkodobá i dlouhodobá), schopnost učit se a udržet pozornost. Prvním…

Chronická nemoc může duševně vyčerpávat. Jak se s ní naučit žít?

Chronická nemoc může mít podobu diabetu I. typu, hypertenze nebo třeba revmatoidní artritidy. Je to takové onemocnění, které trvá v řádech týdnů, měsíců ne-li let. Častokrát provází člověka po celý život. A to ...

Stavy úzkosti z války může zmírnit jakýkoliv projev solidarity

Stavy úzkosti mohou v současné době postihnout kohokoliv. Válečný konflikt na Ukrajině, který se táhne již třetí týden, nenechává zkrátka nikoho chladným. Podle psychologů je to zcela normální reakce, která býv...

Sociální fobie mívá základy v období dospívání. Jak se s ní „poprat“?

Sociální fobie je známá též jako sociální úzkostná porucha. Vyznačuje se abnormálním strachem v různých sociálních situacích. U každého se pak projevuje odlišně. Jeden může mít problém v komunikací s lidmi, dru...

Syndrom vyhoření vzniká velmi nenápadně a má plíživý průběh. Jaké fáze jsou s ním spojené?

Syndrom vyhoření postihuje dle celosvětových statistik čím dál více lidí. Svůj podíl na tom má velmi hektický život a stupňující s...

Duševní zdraví může ovlivnit do značné míry i jídlo. Jaké potraviny preferovat?

Duševní zdraví souvisí velmi úzce se skladbou jídelníčku, ačkoliv se o této skutečnosti příliš nehovoří. Jedno je však jisté, skla...

Zdravá střeva zajistí dobrou náladu i psychickou pohodu

Zbytečně jim neškodit. Zařadit do jídelníčku něco z toho, co jim nadmíru chutná: alespoň 1 x denně! Psychika a zdravá střeva: Jak to funguje? …

Přírodní antidepresiva – víme, co vám pomůže od úzkostí a depresí

Bylinky a rostliny uleví od bolesti, nervozity nebo úzkosti. Teplý bylinný čaj vás příjemně zahřeje a přiměje zvolnit a relaxovat. Při užívání…

Únava, křeče a vysoký krevní tlak? Nejspíš vám chybí hořčík!

Hořčík je důležitý pro více jak 300 procesů v lidském těle. Potřebuje ho každá buňka. Důležitý je obzvláště pro kosti, zuby, svaly a nervové…

Relaxační techniky, které spolehlivě eliminují stres: Pusťte se do nich a zklidněte mysl i tělo!

Relaxační techniky vám mohou pomoci eliminovat nakumulovaný stres. Taktéž vám zlepší kvalitu života, pakliže se léčíte s nějakou n...

Ticho léčí a regeneruje neurony. Kde ho v uspěchané civilizaci hledat?

Ticho léčí, o tom nelze pochybovat. Kde ho ale v hektické době plné neustálých stimulů hledat? Leckdy jej nemůžeme dohnat ani ve volné přírodě, kde se pohybuje čím dál více dalších lidí. Naskýtá se tu však jedn...

Terapie smíchem: Cesta ke zdravému vnímání reality a získání nadhledu

Smích léčí, říká se. A možná je na tom hodně pravdy. Je až překvapivé, že pohroma, která zachvátila planetu se zaměřuje právě na dýchání a plíce, tedy symbol naší radosti a svobody. Nenechte se obrat o prostřed...

Ranní meditace zklidní mysl a dodá energii na celý den

Ranní meditace vás dokáže na počátku dne pozitivně naladit. Díky ní můžete zvládnout daleko více činností než obvykle. Vaše mysl se zharmonizuje a posílí. Jen tak něco vás tedy nerozhází. Pravidelné meditování ...

Chronická nemoc může duševně vyčerpávat. Jak se s ní naučit žít?

Chronická nemoc může mít podobu diabetu I. typu, hypertenze nebo třeba revmatoidní artritidy. Je to takové onemocnění, které trvá v řádech týdnů, měsíců ne-li let. Častokrát provází člověka po celý život. A to ...

Snaží se vás přeprat hněv či vztek? Vyzkoušejte osvědčené tipy, díky kterým zůstanete za každých okolností v klidu

Pořádný hněv nebo vztek. Kdo z nás to neznal. Nervy poměrně snadno “ztratíme” při hádce nebo třeba v silném provozu cestou do prác...

Stavy úzkosti z války může zmírnit jakýkoliv projev solidarity

Stavy úzkosti mohou v současné době postihnout kohokoliv. Válečný konflikt na Ukrajině, který se táhne již třetí týden, nenechává zkrátka nikoho chladným. Podle psychologů je to zcela normální reakce, která býv...

Meditace může výrazně zlepšit vaše zdraví i zbystřit mozek. Víte, jak meditovat?

Meditace je slovo skloňované ve všech pádech. A rozhodně ne náhodou. Meditace nás dokáže zbavit stresu, dostane nás do pohody a po...