Rodinné konstelace – vyřešte vztahy v rodině jednou provždy díky oblíbené terapii

img
Přečteno: 1552x

Rodinné konstelace (někdy též systemické) je označení pro metodu, hojně používanou v terapii a poradenství. Rodinné konstelace vychází z předpokladu, že se v rodinných osudech různé vzorce chování opakují. Všichni jsme členy nějakého systému, souvislostem a vlastním problémům můžeme porozumět jen v případě, pochopíme-li to, co se děje kolem nás. Metoda rodinných konstelací umožňuje ukázat a pocítit vztahy mezi členy rodiny, ale také účastníky širších systémů. Jak terapie probíhá, kdy se aplikuje a jaké jsou její výsledky?

Rodinné konstelace a historie této terapie

Metodu rodinných konstelací vyvinul v 80. letech německý psychoterapeut Bert Hellinger. Během svého života zažil spoustu zkušeností, které jej navedli právě k metodě rodinných konstelací. Do značné míry jej ovlivnilo jeho dětství a rodiče, zkušenosti z války, misie v Jižní Africe či zkušenosti z Katolického náboženského řádu.

Po návratu do Německa se stal psychoanalytikem a vyvinul nejrůznější hypnoterapeutické metody, transakční analýzy a koneckonců i rodinné konstelace. Je autorem a spoluautorem více než 30 knih, které byly přeloženy do mnoha jazyků po celém světě. Jeho vypracovaná metoda systemických a rodinných konstelací je dnes oblíbenou metodou mnoha psychologů a terapeutů.

Rodinné konstelace a jejich princip

Rodinné konstelace se nejčastěji provádí formou semináře, kterého se zúčastňuje kolem 20 osob. Je třeba si uvědomit, že konstelace jsou metodou zážitkovou, u kterých jde o prožití pocitů. Pochopení toho, co konstelace ukazuje, je až na druhém místě. Na začátku každého semináře proběhne dialog mezi klientem a terapeutem. V rámci semináře se pracuje s modelem rodiny, ze spoluúčastníků si proto klient vybere několik zástupců, kteří mu budou připomínat postavy z jeho skutečného života.

Pro sestavení konstelací mají velmi často význam také vzdálenější příbuzní, proto se nesmí zapomínat ani na ně. Klient si rovněž volí zástupce sebe sama a následně vytvoří model rozestavění. Nejčastěji se rozestavuje v kruhu, jednotliví členové mohou být od sebe různě daleko podle toho, jak to cítí sám klient. Metoda spočívá v tom, že po rozmístění se u jednotlivých osob začínají projevovat specifické reakce, které jsou obvykle silné a autentické.

Situace se tak zobrazí ve své podstatě, zobrazuje se skrytá dynamika systému. Po ukončení rodinné konstelace je důležité, aby všichni zúčastnění ze svých rolí vystoupili. To lze dělat různými způsoby, např. otřepáním či velkým krokem z kruhu, zúčastnění si však tohoto vystoupení musí být vědomi.

Individuální konstelace

Výše jsme uvedli princip metody rodinných konstelací v rámci semináře. Pro úplnost také doplňme, že konstelace lze sestavovat také v rámci individuálního poradenství. V takovém případě může klient přecházet mezi jednotlivými rolemi, rovněž mohou být jednotlivé role zobrazeny pomocí figurek. Tyto figurky rozestaví klient na podlahu tak, jakoby tam stáli členové rodiny, eventuálně členové jiného vyššího systému. Princip je tak velmi podobný jako při pořádání seminářů.

Kdy mohou rodinné konstelace pomoci

Metoda rodinných konstelací předpokládá, že problémy, které nebyly vyřešeny v rámci předchozích generací, se přesouvají na členy generací dalších. To někteří členové projevují ve svém chování, aniž by si to uvědomovali. V rodinách tak nacházíme jisté archetypy osob, které se např. obětují, jsou na něčem závislí, jsou agresivní apod. Rodinné konstelace vedou k uvědomění si těchto problémů, vedou k niternému prožitku, vyrovnání se se svou minulostí i k celkovému rozvoji osobnosti. Je třeba upozornit, že semináře rodinných konstelací jsou vždy emocionálně náročné, proto nemusí být vhodnou volbou pro každého.

Dělení konstelace podle systému

Rodinné konstelace se označují také jako systemické. Model vyššího systému totiž rozhodně nemusí být aplikovaný jen na rodinu, ačkoliv jde o model nejrozšířenější. Konstelace lze z formálního hlediska rozdělit do několika dalších kategorií podle typu vyššího systému:

Rodinné konstelace

Dělí se na konstelace původního rodinného systému a partnerského systému. Rodinné konstelace původního rodinného systému pracují s pochopením vztahů členů původní rodiny, a to včetně členů starších generací. U rodinné konstelace partnerského systémů se hledá porozumění mezi partnery, součástí systému jsou však i někteří bývalí partneři či členové původní rodiny.

Systemické konstelace

Obecné označení pro konstelace jakéhokoliv vyššího systému.

Pracovní konstelace

Rodina není jediným vyšším složitým systémem. Jako komplexní systém fungují všechny organizace, společenství, také pracovní skupiny. Pomocí pracovních konstelací lze odhalit problémy mezi jednotlivými spolupracovníky a posunout vztah o úroveň výš.

Rodinné konstelace a jejich rizika

Jak jsme uvedli výše, každý seminář je silně emocionálním zážitkem. Díky tomu mohou být semináře pro určité skupiny osob rizikové. Je třeba si také uvědomit, že žádná konstelace nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc ani psychoterapii, je jen prostředkem k sebepoznání a vlastnímu rozvoji.

Rodinné konstelace nejsou vhodné po prodělání akutních krizových situací. Proto se nedoporučuje osobám, které v nedávné době prožily těžký rozchod, smrt blízké osoby apod. Při léčení různého charakteru je na místě zvýšená opatrnost a také předchozí pohovor s lékařem a lektorem. Rizika existují také u osob, které trpí halucinacemi, slyšením hlasů a dalšími psychotickými jevy. Na pozoru by měli být i klienti, kteří v minulosti prožili extrémní traumata.

Terapie rodinné konstelace je velmi oblíbená

Rodinné konstelace mohou pomoci k hlubšímu poznání sebe sama, ale také celého systému, ve kterém klient žije. Pomocí této terapie může objevit nové vztahy mezi členy vyššího systému a vypořádat se s problémy z minulosti. Metoda rodinných konstelací je úspěšná a vyhledávaná. V České republice působí spousta odborníků, kteří se touto metodou podrobněji zabývají a pořádají jednotlivé semináře. Pokud vás tato metoda zaujala, obraťte se na některého z nich.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Deprese i špatnou náladu mohou zahnat netradiční terapie. A budou vás bavit!

Ve chvíli, kdy nám není zrovna do smíchu, hledáme různé cesty a terapie, které nám pomohou nepoddat se špatným náladám. Dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie – to vše nám může být velmi k užitku. Zažeňte dep...

Pláč a jeho očistná moc. Proč jsou slzy tak důležité?

Pláč je přirozenou reakcí organismu. Dochází k němu zejména při zvýšené emoční zátěži. Slzy se však mohou vyskytnout i v případě, že byl dotyčný vystavený nějakému silnému alergenu, či chemické látce. Vědci dok...

Jak se zbavit stresu? Techniky, které opravdu fungují

A jak se zbavit stresu? V dnešní době jsou na nás kladeny čím dál tím větší nároky. A nejde jen o zaměstnance nebo vysoce postavené manažery. Ale…

Nízké sebevědomí lze snadno řešit, zatočte s ním!

Mezi základní příčiny, které mohou vést k tomu, že má dotyčný nízké sebevědomí můžeme zařadit: Způsob výchovy a přebírání vzorců chování: nízké…

Arogance jako maska vnitřní nejistoty. Jaké jsou její další příčiny?

Arogance není ve společnosti oblíbená. Neexistuje mnoho lidí, kteří by arogantní chování druhých kvitovali. Samotné slovo pochází z latiny a vyjadřuje něco jako egocentrismus. Jedinci tohoto ražení si navenek a...

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: I tak lze pojmout adventní období

Čas odpuštění a obnovení kontaktů s blízkými lidmi může nastat právě kolem Vánoc. V období adventu se mnoho lidí pohrouží do svých myšlenek, vzpomínek a často zabrousí i do bolestnějších vod, které se týkají ro...

Závislost na matce v dospělosti může předznamenávat řadu potíží

Závislost na matce v dospělosti není překvapivě problémem ojedinělým. Potýká se s ním čím dál více mladých lidí v produktivním věku. A rozhodně se nejedná typicky jen o muže, takzvané „mamánky“. Na rodičích moh...

Hlučný soused - existuje spolehlivá obrana?

V momentu, kdy váš hlučný soused nebude dodržovat noční klid (od 22:00 do 6:00), máte právo přivolat policii. Jedná se o přestupek, za který může být…

5 tipů, jak udržet svou pozornost

Chtělo by se říct, že káva, káva, káva, káva, a ještě jednou káva, avšak i ta má své limity. Navíc, při nadměrném užívání i tento lahodný mok se stává více jedem než „lékem“, jak by řekl Paracelsus. Pozornost l...

Zlobí vás paměť? Vyzkoušejte byliny na zlepšení paměti

Paměť zlobí snad každého. A znáte to – čím jsme starší, tím horší to je. Není na tom však nic neobvyklého. Paměť trápí už většinu lidí středního věku. Pokud je to v normě, nemusíme se ničeho obávat, přesto ale ...

Trénink paměti pomocí luštění křížovek je efektivní. Na co dalšího se ještě zaměřit?

Paměť je pro lidi velice důležitá. Tvoří totiž životní příběhy. Vše začíná již v útlém dětství, kdy se učíme základním návykům. Dí...

Pravidelný trénink mozku může zpomalit stárnutí

Mezi nejčastější funkce mozku, které chceme udržovat v kondici jsou paměť (krátkodobá i dlouhodobá), schopnost učit se a udržet pozornost. Prvním…

Vztek není radno potlačovat. Naučte se s ním pracovat!

Vztek je emoce, kterou zná snad každý. Ne vždy jde totiž vše podle plánu a mohou nastat okamžiky, které vás prostě vyvedou z míry. Jak se říká: „Jste přeci jen člověk.“ Nebo ne? Většinou se hněváme na sebe, kdy...

Fobie a jejich podivnosti. Strach z knoflíků, vyder nebo ze ztráty mobilního signálu existuje!

Bojíte se pavouků, hadů nebo výšek? To jsou zcela běžné fobie mnoha lidí. Ale co třeba takový strach z knoflíků, vyder nebo ztráty...

Aviofobie může komplikovat cestování. Jak strach z létání vystrnadit ze svého života?

Aviofobie je kvalifikovaná jako psychická porucha, jejíž hlavní příčinou je strach z létání. I když je létání letadlem považované ...

Závislost na nakupování je nebezpečná. Oniománie může zbortit životní jistoty

Závislost na nakupování nemusí být odhalena hned. Do obchodů zavítáte zprvu je zřídka kdy, později však máte čím dál větší nutkání nakupovat ve velkém. A častokrát si koupíte i věci, které vlastně nepotřebujete...

Zdravá střeva zajistí dobrou náladu i psychickou pohodu

Zbytečně jim neškodit. Zařadit do jídelníčku něco z toho, co jim nadmíru chutná: alespoň 1 x denně! Psychika a zdravá střeva: Jak to funguje? …

Přírodní antidepresiva – víme, co vám pomůže od úzkostí a depresí

Bylinky a rostliny uleví od bolesti, nervozity nebo úzkosti. Teplý bylinný čaj vás příjemně zahřeje a přiměje zvolnit a relaxovat. Při užívání…

Únava, křeče a vysoký krevní tlak? Nejspíš vám chybí hořčík!

Hořčík je důležitý pro více jak 300 procesů v lidském těle. Potřebuje ho každá buňka. Důležitý je obzvláště pro kosti, zuby, svaly a nervové…

Zázračná kombucha detoxikuje a léčí tělo. Objevte tajemství této "houby"

Jak tedy připravit kombuchu z pohodlí vašeho domova? Na 2 litry budete potřebovat dva litry vody, 150 gramů cukru, 8 gramů čaje a…

Ranní meditace zklidní mysl a dodá energii na celý den

Ranní meditace vás dokáže na počátku dne pozitivně naladit. Díky ní můžete zvládnout daleko více činností než obvykle. Vaše mysl se zharmonizuje a posílí. Jen tak něco vás tedy nerozhází. Pravidelné meditování ...

Relaxace a meditace nás snadno uvedou do stavu odpočinku a uvolnění

Relaxace nebo meditace? Jak se dostat do pohody? Každý z nás potřebuje tu a tam pořádně vypnout a odpočinout. Pokud to neděláme, pak se může objevit nedostatek energie, poruchy se spánkem či nízká odolnost vůči...

Víte, jak meditovat? Meditace může být účinný lék proti stresu

Největším nepřítelem je v dnešní době stres. A nejen ten v práci. Jsme unavení, přetažení a často se zbytečně nervujeme. Přitom je dávno vědci…

Aktivní meditace posune vaše hranice

„Ale mě vůbec nejde meditovat, neumím se uvolnit… nebaví mě to, pořád mi pobíhají myšlenky hlavou.“ JoeDispenza ve svých knihách i přednáškách (volně…