Poruchy paměti - amnézie i syndrom barona Prášila

img
21. 02. 2016 Přečteno: 1335x

Paměť je komplexní schopnost uchování a následného vybavení zkušeností z minulosti. Jde o základní schopnost mozku, díky které si můžeme cokoliv prožitého vybavit a následně s takovými informacemi pracovat. Díky své komplexnosti se paměť dělí do různých podtříd. S dělením také úzce souvisí různé poruchy paměti, které mohou mít odlišné příčiny i průběhy. Cílem tohoto článku je představit jednotlivé poruchy paměti a v krátkosti je popsat. 

Amnézie (ztráta paměti)

Amnézie je označení pro ztrátu paměti. Velmi často dochází ke ztrátě paměti v důsledku poranění hlavy. V mozku se totiž nachází hned několik oblastí, které se na správném chodu paměti podílejí, a jejich poškození vede k amnézii. Existují různé druhy amnézie, základní dělení je na krátkodobou či dlouhodobou. Při poškození mozku a následném stavu bezvědomí dochází zpravidla ke krátkodobé amnézii. Amnézie může být jak retrográdní, kdy si postižený nepamatuje události před poškozením, tak anterográdní, kdy si nepamatuje události poté. Může dojít k celkové ztrátě paměti, často však také jen ke ztrátě ohraničeného časového úseku.

Hypomnézie

U této poruchy paměti dochází ke snížení schopnosti zapamatování. Nemusí jít o závažné onemocnění, hypomnézie je běžná např. při únavě či vyčerpání. Tento typ poruchy rozpoznáme zpravidla velmi snadno, jednoduše si pamatujeme mnohem méně, než jsme zvyklí. Kvalita a funkčnost paměti je také ovlivňována mentálním rozpoložením, k hypomnézii může docházet při depresích, jde často také o vedlejší účinek některých léků.

Hypermnézie

Pokud je naopak paměťová funkčnost abnormální, jde o tzv. hypermnézii, tedy poruchu paměti, kdy si jedinci pamatují až nadměrné a nepřiměřené množství informací. Hypermnézie se skutečně řadí mezi poruchy, které mohou znepříjemnit normální fungování postižených, ti si totiž pamatují až příliš mnoho a navíc většinou nepřesně a zkresleně. Hypermnézie je častou součásti paranoických psychóz, ale také mánie nebo neurózy.

Korsakovův syndrom

Korsakovův syndrom je označení pro neurologické duševní onemocnění, které se pojí s poruchou paměti, kdy si jedinec není schopný vybavit staré informace a zapamatovat nové. Korsakovův syndrom je způsobem komplexním postižením mozku u alkoholika, kde toxický účinek alkoholu mozkovou tkáň přímo poškodil. Odhalit toto onemocnění však nebývá zpravidla jednoduché, jelikož je ztráta paměti vykrývána domýšlením vlastních informací. Takovou osobu pak často podezříváme spíše ze sklonu k lhaní, ovšem skutečný důsledek fabulování je ztráta paměti.

Paramnézie

V mírné fázi se může občas posrucha paměti s názvem paramnézie projevit také u zdravých osob. Jde o poruchu paměti, kdy si osoba zapamatované skutečnosti vybavuje zkresleně a jinak, než ve skutečnosti proběhly. Činí tak ovšem v domnění, že jeho vzpomínky a informace v paměti jsou pravdivé. S tímto je také spojena další porucha paměti, tzv. vzpomínkový klam, odborně patická paramnézie, kdy si člověk vybavuje události, které nikdy neproběhly. 

Kryptomnézie

Kryptomnézie se taktéž velmi často vyskytuje u zdravých osob a je noční můrou všech umělců, odborné veřejnosti a obecně nositeli nových myšlenek. Kryptomnézie je stav, kdy si postižená osoba myslí, že něco sama vytvořila a je toho autorem, ve skutečnosti je však neúmyslným plagiátorem. Ke kryptomnézii dochází zpravidla podvědomě, příkladem může být autor písně, který se inspiroval a přímo zkopíroval její melodii z jiné písně, kterou někdy, byť jen jednou, zaslechl.

Ekmnézie

Jde o poruchu paměti, spojenou s časovou lokalizací. Postižená osoba si myslí, že se dávno odehraná událost stala teprve nedávno či opačně. Zvláštním typem ekmnézie je tzv. reduplikující paramnézie, kdy si nemocný myslí, že se jedna událost stala dvakrát v různých časových horizontech. Pokud je osoba konfrontovaná s realitou a upozorněna na nesprávnost, je zpravidla schopna si danou vzpomínku správně usouvztažnit a uznat svou chybu.

Syndrom barona Prášila

Syndrom barona Prášila je jasným důkazem toho, že lhaní může být skutečným příznakem onemocnění. Postižený jedinec touto formou poruchy paměti často vypráví o událostech, které se nikdy nestaly, sám je však přesvědčen o opaku. Často bývá náročné odhalit tuto chorobu, veřejnost postiženého často považuje za lháře a neuvědomuje si, že je si za svými vzpomínkami a proběhlými událostmi stojí a že si je záměrně nevymýšlí.

Poruchy paměti a stáří

Postupné zhoršování paměti je běžný jev, který se týká až celé pětiny všech seniorů. Označuje se jako mírná kognitivní porucha, která je doprovázená slabým zhoršením paměti a dalších mozkových funkcí. Ojediněle se může vyskytovat již od středního věku. Takový typ poruchy paměti je přirozenou součástí stárnutí organismu a normální fungování zpravidla příliš neomezuje. Je však třeba rozlišovat tuto mírnou přirozenou poruchu paměti od nastávající demence. Demence je na rozdíl od mírné kognitivní poruchy závažnou chorobou, která výrazně omezuje běžné fungování jedince. Rozhodně se nejedná o přirozený proces stárnutí.

Je třeba upozornit, že právě zmiňovaná mírná kognitivní porucha je velmi často prvotní fází nastávající a prohlubující se demence, a ačkoliv nemusí znamenat nic závažného, je dobré být na pozoru. Demence se stupňuje a od mírného zapomínání vede k závažné poruše paměti, kdy si nemocná osoba není schopná ani vzpomenout na své jméno. Demence se označuje také jako Alzheimerova choroba a trpí jí přibližně 5 % populace nad 65 let, ovšem u osob nad 85 let se výskyt blíží až k 50 %.

Uvedli jsme celou řadu poruch paměti, některé z nich jsou příznaky vážných psychických poruch či fyzického poranění mozku, jiné se čas od času týkají každého z nás a nejsou nijak nebezpečné. Vždy je však třeba hledat příčinu dané poruchy, mnohdy je však ještě složitější danou poruchu rozpoznat a správně diagnostikovat.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Deprese i špatnou náladu mohou zahnat netradiční terapie. A budou vás bavit!

Ve chvíli, kdy nám není zrovna do smíchu, hledáme různé cesty a terapie, které nám pomohou nepoddat se špatným náladám. Dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie – to vše nám může být velmi k užitku. Zažeňte dep...

Pláč a jeho očistná moc. Proč jsou slzy tak důležité?

Pláč je přirozenou reakcí organismu. Dochází k němu zejména při zvýšené emoční zátěži. Slzy se však mohou vyskytnout i v případě, že byl dotyčný vystavený nějakému silnému alergenu, či chemické látce. Vědci dok...

Jak se zbavit stresu? Techniky, které opravdu fungují

A jak se zbavit stresu? V dnešní době jsou na nás kladeny čím dál tím větší nároky. A nejde jen o zaměstnance nebo vysoce postavené manažery. Ale…

Nízké sebevědomí lze snadno řešit, zatočte s ním!

Mezi základní příčiny, které mohou vést k tomu, že má dotyčný nízké sebevědomí můžeme zařadit: Způsob výchovy a přebírání vzorců chování: nízké…

Arogance jako maska vnitřní nejistoty. Jaké jsou její další příčiny?

Arogance není ve společnosti oblíbená. Neexistuje mnoho lidí, kteří by arogantní chování druhých kvitovali. Samotné slovo pochází z latiny a vyjadřuje něco jako egocentrismus. Jedinci tohoto ražení si navenek a...

Čas odpuštění a obnovení kontaktů: I tak lze pojmout adventní období

Čas odpuštění a obnovení kontaktů s blízkými lidmi může nastat právě kolem Vánoc. V období adventu se mnoho lidí pohrouží do svých myšlenek, vzpomínek a často zabrousí i do bolestnějších vod, které se týkají ro...

Závislost na matce v dospělosti může předznamenávat řadu potíží

Závislost na matce v dospělosti není překvapivě problémem ojedinělým. Potýká se s ním čím dál více mladých lidí v produktivním věku. A rozhodně se nejedná typicky jen o muže, takzvané „mamánky“. Na rodičích moh...

Hlučný soused - existuje spolehlivá obrana?

V momentu, kdy váš hlučný soused nebude dodržovat noční klid (od 22:00 do 6:00), máte právo přivolat policii. Jedná se o přestupek, za který může být…

5 tipů, jak udržet svou pozornost

Chtělo by se říct, že káva, káva, káva, káva, a ještě jednou káva, avšak i ta má své limity. Navíc, při nadměrném užívání i tento lahodný mok se stává více jedem než „lékem“, jak by řekl Paracelsus. Pozornost l...

Zlobí vás paměť? Vyzkoušejte byliny na zlepšení paměti

Paměť zlobí snad každého. A znáte to – čím jsme starší, tím horší to je. Není na tom však nic neobvyklého. Paměť trápí už většinu lidí středního věku. Pokud je to v normě, nemusíme se ničeho obávat, přesto ale ...

Trénink paměti pomocí luštění křížovek je efektivní. Na co dalšího se ještě zaměřit?

Paměť je pro lidi velice důležitá. Tvoří totiž životní příběhy. Vše začíná již v útlém dětství, kdy se učíme základním návykům. Dí...

Pravidelný trénink mozku může zpomalit stárnutí

Mezi nejčastější funkce mozku, které chceme udržovat v kondici jsou paměť (krátkodobá i dlouhodobá), schopnost učit se a udržet pozornost. Prvním…

Syndrom vyhoření vzniká velmi nenápadně a má plíživý průběh. Jaké fáze jsou s ním spojené?

Syndrom vyhoření postihuje dle celosvětových statistik čím dál více lidí. Svůj podíl na tom má velmi hektický život a stupňující s...

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Vztek není radno potlačovat. Naučte se s ním pracovat!

Vztek je emoce, kterou zná snad každý. Ne vždy jde totiž vše podle plánu a mohou nastat okamžiky, které vás prostě vyvedou z míry. Jak se říká: „Jste přeci jen člověk.“ Nebo ne? Většinou se hněváme na sebe, kdy...

Fobie a jejich podivnosti. Strach z knoflíků, vyder nebo ze ztráty mobilního signálu existuje!

Bojíte se pavouků, hadů nebo výšek? To jsou zcela běžné fobie mnoha lidí. Ale co třeba takový strach z knoflíků, vyder nebo ztráty...

Zdravá střeva zajistí dobrou náladu i psychickou pohodu

Zbytečně jim neškodit. Zařadit do jídelníčku něco z toho, co jim nadmíru chutná: alespoň 1 x denně! Psychika a zdravá střeva: Jak to funguje? …

Přírodní antidepresiva – víme, co vám pomůže od úzkostí a depresí

Bylinky a rostliny uleví od bolesti, nervozity nebo úzkosti. Teplý bylinný čaj vás příjemně zahřeje a přiměje zvolnit a relaxovat. Při užívání…

Únava, křeče a vysoký krevní tlak? Nejspíš vám chybí hořčík!

Hořčík je důležitý pro více jak 300 procesů v lidském těle. Potřebuje ho každá buňka. Důležitý je obzvláště pro kosti, zuby, svaly a nervové…

Zázračná kombucha detoxikuje a léčí tělo. Objevte tajemství této "houby"

Jak tedy připravit kombuchu z pohodlí vašeho domova? Na 2 litry budete potřebovat dva litry vody, 150 gramů cukru, 8 gramů čaje a…

Relaxační techniky, které spolehlivě eliminují stres: Pusťte se do nich a zklidněte mysl i tělo!

Relaxační techniky vám mohou pomoci eliminovat nakumulovaný stres. Taktéž vám zlepší kvalitu života, pakliže se léčíte s nějakou n...

Ticho léčí a regeneruje neurony. Kde ho v uspěchané civilizaci hledat?

Ticho léčí, o tom nelze pochybovat. Kde ho ale v hektické době plné neustálých stimulů hledat? Leckdy jej nemůžeme dohnat ani ve volné přírodě, kde se pohybuje čím dál více dalších lidí. Naskýtá se tu však jedn...

Terapie smíchem: Cesta ke zdravému vnímání reality a získání nadhledu

Smích léčí, říká se. A možná je na tom hodně pravdy. Je až překvapivé, že pohroma, která zachvátila planetu se zaměřuje právě na dýchání a plíce, tedy symbol naší radosti a svobody. Nenechte se obrat o prostřed...

Ranní meditace zklidní mysl a dodá energii na celý den

Ranní meditace vás dokáže na počátku dne pozitivně naladit. Díky ní můžete zvládnout daleko více činností než obvykle. Vaše mysl se zharmonizuje a posílí. Jen tak něco vás tedy nerozhází. Pravidelné meditování ...

Relaxační techniky, které spolehlivě eliminují stres: Pusťte se do nich a zklidněte mysl i tělo!

Relaxační techniky vám mohou pomoci eliminovat nakumulovaný stres. Taktéž vám zlepší kvalitu života, pakliže se léčíte s nějakou n...

Syndrom vyhoření vzniká velmi nenápadně a má plíživý průběh. Jaké fáze jsou s ním spojené?

Syndrom vyhoření postihuje dle celosvětových statistik čím dál více lidí. Svůj podíl na tom má velmi hektický život a stupňující s...

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Dýchání, tak přirozené, a přesto tak neznámé

Bez dechu vydržíme pár minut. Dýchání je pro náš život nezbytné, přesto si jej často vůbec neuvědomujeme. Dech ovlivňuje nejen činnost orgánů, ale také naši psychiku, schopnost se vypořádat s náročnou situací a...