Jak meditovat a co nám pravidelná meditace přináší?

img

Meditace je také bytí v přítomnosti. Jakkoli to může znít banálně, je velice těžké být plně celou bytostí a pozorností tady a teď, v přítomném…

Meditace je zklidnění, ztišení, pohroužení do vlastního nitra, uvědomění si sama sebe jinak, než jsme zvyklí. Meditace je zastavení neustálého toku našich myšlenek, přerušení nekonečného vnitřního monologu s přenesením pozornosti hlouběji do našeho nitra.

Co je meditace?

Meditace je také bytí v přítomnosti. Jakkoli to může znít banálně, je velice těžké být plně celou bytostí a pozorností tady a teď, v přítomném okamžiku. Naše mysl, která nám vládne, se neustále pohybuje mezi minulostí a budoucností. Ale skutečné bytí se odehrává pouze tady a teď. To je skutečná povaha našeho bytí, nicméně povaha naší mysli je taková, že se nás snaží od přítomného okamžiku odvádět.

Co nám meditace přináší?

Meditace působí velice kladně nejen na naši psychiku, ale i na naše tělo a fyzické problémy. Signálům našeho těla a jeho hlasům můžeme také naslouchat jen teď. Uvědomění si svého těla a toho, jak se naše tělo cítí, nám může zprostředkovat důležité informace o tom, co se uvnitř nás samých děje a můžeme tak být lépe ve spojení s našimi pocity.

Pravidelná meditace přináší do našich životů více radosti, vnitřní vyrovnanosti a hlubší uvědomění si sama sebe a podstaty vlastního bytí. Cílem meditace je odpoutání se od našeho ega, neboť v meditaci se ego na chvíli vytratí a my si můžeme uvědomit, že nejsme toto „Já“. V meditaci můžeme prožít zkušenost opačnou, a to zkušenost prožitku „Ne-Já“. A to pak přímo vede ke splynutí s Nejvyšší pravdou a Božskou podstatou celého světa.

Jak meditovat?

A zde je jednoduchý návod, jak meditovat:

  • Najděte si příjemné a klidné místo, kde vám je dobře (doma nebo v přírodě)
  • Zajistěte, aby vás v průběhu meditace nikdo nerušil
  • Meditujeme vsedě (za zemi, ale klidně i na židli), páteř je vzpřímená, nohy můžeme zkřížit do „tureckého sedu“ nebo přímo do klasické meditační polohy – „lotosového sedu“. Ruce opřeme o kolena dlaněmi vzhůru. Můžeme spojit palce a ukazováčky.
  • Naše tělo by se mělo cítit pohodlně a relaxovaně.
  • Zklidníme dech a soustředíme se na to, jak dýcháme. Svou pozornost můžeme zaměřit na naše nosní dírky, kudy do našeho nosu vzduch proudí a odkud vychází.
  • Dech neusměrňujeme násilím, dýcháme volně a dech jen pozorujeme, bez ovlivňování.
  • Mysl by měla být koncentrována na pozorování dýchání, uvědomujeme si každý nádech a výdech. Na nic jiného nemyslíme. Nerozptylujeme se žádnými dalšími vjemy. Při takovém nehodnotícím pozorování dechu se naše vnitřní vibrace mysli zpomalí a tím můžeme lépe vnímat přítomný okamžik.
  • Dech se sám pomalu prohloubí, zpomalí a naše mysl začíná být tichá a klidná.
  • Dech můžeme pozorovat i v oblasti hrudníku. Soustředíme se na to, jak se hrudník rozpíná a stahuje. Pozornost je v tomto okamžiku zaměřena více dovnitř našeho těla a zároveň také se nachází v místě našeho srdce.

A dále? To je vše. Jen jsme. Během meditace nic neděláme, jen nenásilně vnímáme přítomnost bytí.

Je zcela přirozené, že zpočátku nám naše myšlenky budou utíkat a my se přistihneme, že místo meditace a bytí v přítomném okamžiku řešíme nějaký úkol, který nám vnutila naše mysl. Ale to je povaha naší mysli. Je to v pořádku. My se postupem času naučíme nevěnovat ševelení mysli takovou pozornost, a čím déle budeme meditovat, tím lépe se naučíme od naší mysli odpoutat a spočinout tam, kde již myšlenky nejsou. Vždy se znovu a bez výčitek vrátíme zpět k pozorování našeho dechu.

Ukončení meditace

V souladu s naší vírou či vyznáním si můžeme každý na konci meditace udělat svůj vlastní rituál. Pokud chceme, můžeme meditaci zakončit modlitbou. Můžeme Bohu vyjádřit svůj vděk za vše, čím nás v našem životě obdaroval. Můžeme se chvíli soustředit na Boží lásku, na to láskyplné světlo, které nás chrání a které je stále s námi. Nebo můžeme využít metodu vizualizace a představit si, že to, co chceme, již máme…můžeme si představit a procítit, jaké to je, když jsme zdraví, když jsme šťastní, když jsme zamilovaní, když nám nic nechybí. Můžeme si sami sebe představit jako radostnou milující bytost plnou nevyčerpatelné energie. Našim představám se žádné meze nekladou. Nebo můžete poděkovat i svému tělu, které vám umožňuje žít na této planetě, a které má s vámi často velkou trpělivost.

Co je účelem meditace?

Pravým účelem meditace není jen spočinout na dvacet minut denně v nějakém příjemném relaxovaném stavu. Smyslem meditace je přenesení tohoto stavu do každodenního života. Meditace by neměla sloužit jen k útěku od reality a každodenních starostí. Naopak meditace by nás měla naučit, jak porozumět životu a sama sobě. Když jednou spatříme pravou podstatu bytí, na události a problémy všedních dnů se díváme jinak, s nadhledem a pochopením. Naše emoční hladina se tak často a hluboce nerozvíří, starosti a konflikty s námi už tolik necloumají. Emoce se postupně a nenásilně dostávají pod kontrolu a my jim nepřisuzujeme takový význam, jako dříve. Víme, že myšlenky a emoce přicházejí a odcházejí. Jsou nestálé a nevypovídají nic o tom, kdo jsem Já, protože Já jsem to, co zůstane, když myšlenky a emoce ustanou…

Proto buďme bdělí, žijme tady a nyní každý den a každý okamžik, ať nám život neuteče mezi prsty. Minulost již nezměníme a budoucnost teprve vytváříme. Naši budoucnost vytváříme kdy jindy, než tady a teď! Jaké jsou naše myšlenky dnes, takový bude náš život zítra.

Být přítomen v tomto okamžiku. To je meditace v každodenním životě. Tak můžeme naše životy skutečně změnit. Tak dochází k léčení těla i mysli.

Jak meditovat“ není tou stěžejní otázkou. Způsobů je celá řada. Rozhodující je, jak meditaci přeneseme do běžného života.

Meditace pohybem aneb jak meditovat, když nám klasická meditace nevyhovuje?

Jsou lidé, kterým sezení při meditaci nevyhovuje. A není jich málo. Spousta mladých lidí, kteří mají hodně energie, nebo ti, kteří nedokáží v klidu zkrotit své myšlenky a mysl zastavit, mohou potřebovat jiné techniky meditace.

Je omyl se domnívat, že stavu spojení se skutečným bytím můžeme dosáhnout jen při klasické meditaci, jakou provádí buddhističtí mniši. Jsou i meditace dynamické, plné pohybu a tance. Při těchto meditacích není takovým problémem zkrotit svou mysl, neboť jsme ponořeni celou bytostí do svého pohybu, celá naše osobnost vnímá své tělo, je jen svým tělem a neodbíhá od přítomného okamžiku. Pohyb, zpěv a tanec sám udržuje naši pozornost v přítomném okamžiku.

Meditace

Jak meditovat dynamickým způsobem?

Dynamická meditace pohybem

dynamické meditaci můžeme využít různých nahrávek. Můžeme provádět např. tanec do čaker, čakrové zpívání s tančením, kundalini meditaci a mnoho dalších. Dynamickými meditacemi byl proslulý např. OSHO. Oshovy meditace kombinují velmi dynamický pohyb s následnou relaxací. Výhodou je, že tyto meditace nemusíme dělat o samotě. Těchto meditací je možné účastnit se v různých kurzech po celé republice.

Dynamická meditace zpěvem - mantry

V meditačním stavu se můžeme udržovat také zpěvem. K takové meditaci jsou určeny mantry. Mantry jsou zpívané svaté texty v sanskrtu. Existuje celá řada melodických písní tohoto druhu, které učiní meditaci zábavnější, pokud rádi zpíváme. V tomto případě se ale soustředíme pouze na zpěv, na každé vyslovené slovo. Zpěv manter se nesmí stát mechanickým opakováním textu. Tím by mysl znovu získala prostor ke své aktivitě.

Súfijské cvičení

Můžeme se pustit také do Súfijského cvičení. To je také skvělá meditace pohybem. Je založené na súfijské tradici tance a súfijské filosofii staré stovky let. Sestává z jednoduchých opakovaných cvičení a tato cvičení jsou vhodná i pro starší lidi. Cvičení není náročné na pohybový aparát a přitom je dynamické.

Meditace pohybem je skvělý způsob meditace a relaxace zároveň. Můžeme využít i autentického naprosto spontánního pohybu bez využití jakýchkoli nahrávek. Můžeme si pustit hudbu, která se nám líbí a tančit přirozeně, jak nám naše tělo velí. Jsme v těle, staneme se pohybem a celý prostor a Vesmír zaplníme naším pohybem, naší energií. Na nic nemyslíme. Jen tančíme. Staneme se tancem. Splyneme s ním v jedno.

Jak meditovat v každodenním životě?

Meditovat můžeme kdykoli. Meditujte při chůzi. Jak meditovat při chůzi? Soustřeďte se na každý krok. Buďte přítomni celou pozorností ve svém těle, ve svých nohou. Staňte se kráčejícím celou svou bytostí. Meditujte při jídle. Jak meditovat při jídle? Soustřeďte se jen na jídlo. Na nic jiného. Nemluvte, jen žvýkejte a celou svoji pozornost zaměřte na rozmělňování potravy v ústech, na chuť. Nehodnoťte své vjemy. Jen je vnímejte celou svojí bytostí.

Tímto způsobem můžeme meditovat při každé mechanické činnosti, která nevyžaduje výrazné zapojení naší mysli. Mysl tak může jít na chvíli stranou a my se ocitáme uprostřed života. Jsme přímo tam, kde se život odehrává. V tomto okamžiku.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Inhalace: Esenciální oleje pomohou při nachlazení i bolestech hlavy

Nachlazení nás dokáže pěkně potrápit. Esenciální oleje jsou ideálním prostředkem pro jeho uvolnění. Každý z nich má speciální biochemický profil.…

Zimní aromaterapie: esenciální oleje pro relaxaci i do koupele

Nejčastěji používaní koření ve vánoční kuchyni, ale také v aromalampě, je skořice a hřebíček. Jsou to ale zároveň jedny z nejsilnějších esenciálních…

Eukalyptus je nazýván strom zázraků. Pomáhá proti depresím a hojí

Eukalyptus je zázračný léčivý strom, který dorůstá výšky až 40 metrů. Znáte jej také pod názvem blahovičník.Ve skutečnosti zahrnuje více než 700…

Skořice v aromaterapii: Díky sladké vůni zlepšuje náladu a pomáhá od bolestí

Aromaterapie je využití vůní pro posílení organismu. Je tedy součástí preventivních kroků podporujících naše zdraví. Zároveň ulevuje naší psychice …

Znáte watsu? Vodní terapie, která vás dokonale zregeneruje

Vodní terapie watsu vznikla v 80. letech v USA, její kořeny ale sahají mnohem dál. Její zakladatel Harold Dull se významně inspiroval masážní…

Opravdu koupel z konopí může vyléčit atopický ekzém?

Atopický ekzém je chronické kožní onemocnění, při němž kůže pacienta (atopika) reaguje i na běžné podněty nestandardním způsobem. A pozor, nemusí mít…

Valentýn: Romantika v podobě společné vany může být pěkně nebezpečná

Společná vana nemusí znamenat „jen“ sexualitu, i když nahota tyto touhy jistě vyvolá. Samotné prostředí a atmosféra napuštěné vany zvýší citlivost…

Aquahealing pro léčbu i relaxaci

Voda je základ našeho života. Už malé miminko v děloze si blaženě plave v plodové vodě, která jej konejší. Terapie vodou nám umožňuje vnímat vodu…

Netradiční masáže umožní nevšední zážitky! V Čechách na ně ale nenarazíte.

Thajsko je pro Čechy poměrně oblíbenou destinací. Tamější lidé jsou vstřícní, milí, kuchyně je zdravá a chutná a v neposlední řadě zde uchvátí…

Indická masáž hlavy uvolní napětí a podpoří krásu vašich vlasů

Pojďme se na chvíli ponořit do minulosti. Indická masáž hlavy pochází, jak již samotný název napovídá - z Indie. Zde ji ženy v podstatě praktikovaly…

Reflexní masáž jako prostředek regenerace

Do Evropy se reflexní léčitelství rozšířilo v 13. století. Tato zásluha se nejčastěji připisuje cestovateli Marcu Polovi. Dějiny reflexní masáže mají…

Erotické masáže a co na nich muže tolik láká?

Jednou z lákavých výhod erotické masáže je to, že masérka nepoužívá jen svoje ruce, ale celé tělo. Aby mohla masírovat svůj objekt celým tělem, je…

Reflexní terapie rukou jako první pomoc při obtížích

Tento druh terapie – reflexologie má využití především u lidí, kteří mají problém s nohama, například bolestivé zranění, nebo mají nohy ohrožené…

Chronické onemocnění? Reflexní terapie může vaše trápení vyřešit

Reflexní terapie má velmi dlouhou tradici. Pochází z Asie a používá se už přes tisíc let. Dokonce se považuje za jednu z nejúčinnějších…

Léčebná rehabilitace: Rázová vlna zbaví bolestí pohybového aparátu

Léčba rázovou vlnou je metoda, při níž se využívá akustické vlny s vysokou amplitudou a skokovou změnou tlaku. Prostřednictvím přenosu velkého…

Fyzioterapie versus rehabilitace: V čem vězí rozdíl?

Rehabilitace je širší pojem. Zahrnuje práci nejrůznějších odborníků, jako jsou lékaři, ale i fyzioterapeuti. Společně se snaží vyřešit náš zdravotní…

Talasoterapie – síla moře utužuje imunitu a redukuje celulitidu

Dovolená u moře není jen o koupání, opalování se a užívání si volna po celoroční dřině. Pobyt u moře vám může přinést mnoho léčivých účinků, o…

Dechová cvičení zklidní mysl i tělo. Dostaňte tělo zpět do pohody!

O tom, že je dýchání pro tělo nezbytné, není pochyb. Málokdo se ale soustředí na kvalitu samotného dechu. Hluboké a pomalé dýchání pomáhá relaxaci a…

Obličejová jóga omlazuje obličej a zlepšuje náladu! Už jste ji vyzkoušeli?

Obličejová jóga nabízí různá cvičení, která prospívají tváři celkově. Najdeme zde jak jógu, tak lymfatické masáže, fonetická cvičení a obličejovou…

Pozdrav Měsíci - jednoduchá jógová sestava pomůže s nespavostí a zajistí klidný spánek

Jak už název napovídá, pozdrav Měsíci praktikujeme večer, po celém dni, kdy jsme unaveni nejen fyzicky, ale také psychicky. Pozdra...

Saunový ceremoniál vás přenese do jiné dimenze

Napadlo vás někdy, že kromě toho, že se v sauně pořádně zapotíte, si v ní můžete užít i něco navíc? Saunové ceremoniály jsou něco, co byste si neměli…

Jak se staví venkovní sauna? Plánování je základ úspěchu

Stavba sauny určitě láká mnohé. Předem bychom ale měli zvážit naše kutilské dovednosti. Venkovní sauna vyžaduje alespoň základní znalosti o stavění.…

Saunování – 9 důvodů, proč se začít saunovat

Fenomén saunování nenechal chladné ani vědce. Řada studií prokázala, že pravidelná návštěva sauny (alespoň 1x týdně) snižuje riziko onemocnění až o…

Saunování dětí – zdravotní účinky a základní pravidla

Pokud patříte mezi saunovací nadšence, vězte, že i děti jsou v sauně vítány. Je třeba si však uvědomit, že děti v předškolním věku by se měly…

Termální lázně mají léčivou moc. Pomohou při akutních i chronických onemocněních

Termální voda nebo termální pramen je specifický druh pramene, ze kterého vyvěrá ohřátá podzemní voda, obohacená o různé prvky a m...

Může těhotná žena do lázní?

V těhotenství by se měla žena vyhnout takovým sportům, kde jí hrozí zvýšené riziko úrazu. Jsou to především sporty spojené s většími otřesy, nárazy…

Jóga pro seniory: Vyzrajte na bolest a udržujte se v kondici i ve stáří

Mnoha obtížím, které jsou způsobené stárnutím, se vyhnout nedá. Můžeme je akorát zmírňovat, aby člověku tolik neznepříjemňovaly život. Nutno ale říct…

Cvičení pro seniory: Udržujte se v dobré kondici a zpomalte stárnutí. Vyzkoušejte 3x tipy na cvičení doma

Lidé mají někdy pocit, že ve stáří už sport nepotřebují. Je to ale právě naopak, s přibývajícími léty je pohyb čím dál důležitější...

Plavání pro seniory - ideální aktivita pro lidi nejen staršího věku

Vhodná pohybová aktivita ve vodě je pro seniory účinným prostředkem pro udržení a posílení základních životních funkcí, jako je krevní oběh, dýchání…

Chůze je přirozená a zdravá. Nordic walking je ideální sport nejen pro seniory

Starší lidé si často stěžují na bolest zad, kloubů či na celkovou únavu organismu. Bohužel jen nízké procento z nich s tím chce něco udělat. A přitom…

Radiofrekvence – získejte krásnější pokožku a zbavte se tuku bez bolesti

Radiofrekvence se doporučuje k ošetření ochablé pokožky například po rychlém váhovém úbytku, po porodu atd. Funguje na principu vyvolání tepelného…

Lymfodrenáž – zázračná metoda na hubnutí i celulitidu

na detoxikaci organismu při potížích s křečovými žilami na otoky dolních končetin nebo v oblasti obličeje k relaxaci a regeneraci na bolesti…

Hubnoucí loď urychlí úbytek kil

Hubnoucí loď neboli SpaceShip Reborn představuje druhou a vylepšenou variantu přístroje Losing Weight. Díky nejmodernějším technologiím pomáhá…

Kavitace - pomáhá tato kontroverzní metoda při hubnutí, nebo ne?

Princip kavitace (neinvazivní liposukce) pracuje na principu zahřívání tukové tkáně. Rychlým zahřátím tukových buněk dojde k tomu, že obaly tukových…