Nádory ledvin

Každé tělo, každý orgán, se skládá z mnoha různých typů buněk. V těch panuje čilý ruch, přenášejí živiny, vytvářejí energii, pracují, dělí se. Tím…

Adenom hypofýzy

Hypofýza je spojená s hypothalamem, což je část mozku ovládající hypofýzu. Hypofýza neboli podvěsek mozkový se skládá ze dvou částí - přední…

Osteosarkom

Přesné příčiny vzniku osteosarkomů nejsou ve většině případů známé. Velkou roli ale určitě hraje genetika a vliv vnějšího prostředí stejně jako u…

Neurofibromatóza

Neurofibromatóza je dědičné autozomálně dominantní onemocnění. To znamená, že při určité kombinaci genů onemocnění zdědíme od našich rodičů. V…

Karcinom hrtanu

Vznik karcinomu hrtanu je v dnešní době podle výzkumů nejčastěji spojován s kouřením cigaret a konzumací alkoholu. Karcinom velmi často (až v 10%)…

Rakovina prsu

V České republice je ročně hlášeno 5 500 nových onemocnění, zemře okolo 2000 žen. Výskyt rakoviny prsu roste s věkem. U žen mladších 20 let se…

Nádor tlustého střeva a konečníku

Česká republika zaujímá první místo ve výskytu toho nádorového onemocnění na světě. Ročně je v České republice zjištěno 8000 nových nádorů tlustého…