Test: Lymfom

CHCETE MÍT CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY?
NASTUDUJTE SI TENTO ČLÁNEK.

Koneckonců, smyslem portálu je podpora vzdělávání o vašem zdraví

Za každou správnou odpověď obdržíte příslušný počet bodů.
Za každou nesprávnou odpověď se strhává 1 bod.
Za nevyplněnou odpověď máte 0 bodů.

1. otázka za 3 body

Co je to lymfom?

jde o latinské označení lymfatické uzliny
jde o zhoubné onemocnění lymfatické tkáně
jde o sraženinu v lymfatické cévě
nezodpovězeno

2. otázka za 3 body

Jak vážné je onemocnění lymfomem?

obecně jde o velmi vážné až smrtelné onemocnění, v mnoha případech je ale vyléčitelné
jde o banální onemocnění jednoduše vyléčitelné antibiotiky nebo chemoterapií
jde o smrtelné onemocnění, na které neexistuje léčba
nezodpovězeno

3. otázka za 3 body

V kterém věku se všeobecně lymfom typicky objevuje?

lymfom je typický pro velmi staré lidi nejčastěji 70 let a více
lymfom je typické onemocnění dětského věku, nejvyšší výskyt se vyskytuje přibližně v 1-10 letech
lymfom má typicky dva vrcholy výskytu 15-40 let a pak 70 let a více
nezodpovězeno

4. otázka za 3 body

Jaké jsou typické příznaky lymfomu (nemusí se ale vyskytovat u každého nemocného!)?

bolestivé zvětšení lymfatický uzlin, horečka a bolesti hlavy
nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin, noční pocení, zvýšená teplota a únava
zvracení, bolest na hrudi, otok dolních končetin a horečka
nezodpovězeno

5. otázka za 3 body

Co je to thymus?

jde o lymfatický orgán známý pod českým označením brzlík
jde o infekční onemocnění typicky projevující se bolestí břicha a těžkými průjmy
jde o latinské označení dlouhé kosti dolní končetiny, kde se typicky tvoří kostní dřeň
nezodpovězeno

6. otázka za 3 body

Co je typické pro Burkittův lymfom?

je to typicky velmi dobře léčitelný lymfom
jde o lymfom spojovaný s onemocněním EB virem a typicky se vyskytuje u afrických dětí
jde o nejagresivnější formu Hodgkinova lymfomu a typicky vzniká jako zvětšení lymfatických uzlin v hrudníku
nezodpovězeno

7. otázka za 3 body

Jak je nejlépe možné lymfom diagnostikovat?

nejspolehlivěji celotělovou magnetickou rezonancí
nejspolehlivěji biopsií neboli odběrem vzorku z postižené lymfatické tkáně
nejspolehlivěji odběrem krve a ultrazvukem břicha
nezodpovězeno

8. otázka za 3 body

Jaká metoda se nejčastěji používá k léčbě lymfomu?

nejčastěji chemoterapie s radioterapií
jedinou možností je chirurgické odstranění postižené lymfatické tkáně
nejčastěji se používají vysoké mega dávky antibiotik v kombinaci s chemoterapií
nezodpovězeno

9. otázka za 3 body

Jaká je prognóza pro včas zachycené onemocnění Hodgkinova lymfomu?

velmi špatná, 90 % pacientů umírá do roka
dobrá, až 80 % pacientů se vyléčí
velmi dobrá, prakticky 100 % pacientů se bez následků vyléčí
nezodpovězeno

10. otázka za 3 body

Jaké jsou komplikace při léčbě lymfomu?

prakticky žádné
velmi malé jako zvýšená teplota nebo bolest hlavy
až smrtelné, léčba působí toxicky na organismus
nezodpovězeno

Před vyplnením testu jsem četl článek na toto téma