Jak zvýšit kvalitu života stárnoucího člověka? Odpovědí je ergoterapie pro seniory

img

Přibývající léta, zhoršující se zdravotní stav a postupná ztráta schopností, které ještě donedávna byly tak jednoduché a běžné. To jsou jen některé problémy, se kterými se potýká stárnoucí člověk. Postupně mu ochabují síly a pozbývá dovednosti k vykonávání běžných aktivit ve svém každodenním životě.

Stává se stále méně soběstačným, což zhoršuje i jeho psychický stav – cítí se zkrátka takzvaně na odpis. Přitom tento proces lze zpomalit a je možné stárnoucímu člověku pomoci udržet si své každodenní aktivity a schopnosti je provádět co nejdéle. Jak? Pomocí ergoterapie, která se provádí na klinikách, v rehabilitačních centrech nebo třeba v lázních.

Čtěte také:

Ergoterapie neboli léčba prací je účinnou rehabilitační metodou

Ergoterapie je moderní rehabilitační léčebnou metodou, která pomáhá lidem zapojovat se do běžných aktivit a činností. Snaží se obnovovat, podporovat a rozvíjet jejich schopnosti, které jsou pro život, práci i volnočasové aktivity nezbytné. Ergoterapie tak lidem umožňuje žít plnohodnotný život s co nejvyšší úrovní soběstačnosti.

Ergoterapie pomáhá lidem s postižením nebo po úrazech

Ergoterapie je primárně určená osobám s postižením, ať už fyzickým či mentálním. Stejně tak napomáhá lidem navrátit se do aktivního běžného života například po úrazech či nějakém závažném onemocnění. Jde o rehabilitaci, která těmto lidem pomáhá obnovit a rozvíjet schopnosti potřebné k sebeobsluze, práci a normálnímu fungování v běžném životě. Zaměřuje se tedy na rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybů, ale i výkonnosti mozkových funkcí, vnímání a podobně.

Ergoterapie pro seniory i pro děti

Známá je samozřejmě také ergoterapie pro seniory, která usiluje o zapojení starších lidí do činností, které jim byly předtím znemožněny, zejména jejich zdravotním stavem. Pomáhá jim zachovávat si schopnosti a dovednosti i v pokročilém věku a s přibývajícími zdravotními problémy. Ergoterapie pro seniory tak představuje také prevenci udržující jejich schopnosti.

Ergoterapie se rovněž využívá při rehabilitaci dětí. Zejména těch, které mají diagnostikované problémy s motorikou nebo ADHD. Velmi účinnou a prospěšnou může být také pro děti, které trpí nějakou vrozenou genetickou vadou omezující jejich pohyb a vývoj.

Léčba prací či hrou

Ergoterapie je chápána v podstatě jako terapie prací. Pomocí smysluplného zaměstnávání totiž pomáhá zachovávat, využívat, obnovovat a dále rozvíjet schopnosti jedince potřebné pro běžné činnosti. Usiluje tak o dosažení maximální soběstačnosti člověka a o zvýšení kvality jeho života. U dětí se hojně využívá terapie hrou.

Jako terapeutická metoda ergoterapie využívá pro podporu zapojení jedince do různých činností specifické metody a techniky, soustředí se také na trénink jednotlivých schopností a rozvoj motorických dovedností. Zabývá se ale i poradenstvím, kdy se snaží například rodině ukázat, jak se starým či nemocným člověkem pracovat a jak mu pomáhat. Součástí ergoterapie je také návrh přizpůsobení prostředí, třeba bytu či pracoviště, aby bylo pro pacienta co nejvhodnější, bezpečné a bezbariérové. Stejně tak ergoterapeuti navrhují protetické a kompenzační pomůcky usnadňující léčeným každodenní život.

Terapie vždy vychází z aktuálního stavu konkrétních pacientů a přizpůsobuje se jim tak, aby jim léčení mohlo poskytnout co nejlepší výsledky na míru jejich potřebám.

Ergoterapie pro seniory (2)

Praxe v lázních i na klinikách

Ergoterapie probíhá na specializovaných odděleních klinik, v rehabilitačních a terapeutických zařízeních, v lázních nebo třeba ve školských zařízeních pod dohledem ergoterapeutů. Existují také ergoterapeutické dílny, které umožňují pacientům vybrat si podle osobních potřeb a preferencí takovou, která jim bude vyhovovat a která bude rozvíjet činnosti, které potřebují. Součástí ergoterapie tak bývají různé výtvarné a kreativní dílny všeho druhu, zahradnické dílny či dílny řemeslné a další.

Jaké výsledky můžeme od ergoterapie očekávat?

Ergoterapie pro seniory, děti nebo osoby s nejrůznějším postižením slouží především jako rehabilitační metoda, která má usnadnit a podpořit vstup či návrat do běžného života nebo pomoci zachovat soběstačnost člověka co nejdéle, i přes zdravotní problémy a pokročilý věk. Od ergoterapie si lidé slibují rozvoj a podpoření schopností, které nezbytně potřebují pro sebeobsluhu, pro práci i pro volnočasové aktivity.

Tím, že ergoterapie podporuje soběstačnost člověka, pečuje tak i o jeho zdraví a celkovou duševní pohodu. Napomáhá mu rovněž k začlenění do společnosti a naplnění jeho sociální role. To všechno prostřednictvím různých aktivit a práce.

Máte ve svém okolí někoho, kdo pomalu ztrácí své schopnosti zvládat každodenní činnosti? Ergoterapie mu může výrazně pomoci a opět mu navrátit chuť do života!

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.