Metoda RUŠ - rychlé, účinné a šetrné odstranění problémů

Stejně jako terapie EFT má metoda RUŠ v názvu zkratku. Asi přemýšlíte, co ta tři písmena znamenají. Je to jednoduché – metoda RUŠ je rychlá, účinná a…

Reminiscenční terapie má za cíl vyvolat příjemné vzpomínky u seniorů

Až do poloviny minulého století panovalo obecné přesvědčení, že podpora vzpomínek vede u seniorů k odmítání přítomnosti a k špatnému propojení…

Pozitivní myšlení může v životě výrazně pomáhat. Jak se mu lze naučit?

Výzkumu lidského myšlení se v druhé polovině minulého století věnoval mimo jiné profesor František Kahuda. Byl autorem teorie, že mentální činnost…

Hlubinná abreaktivní psychoterapie vás dokáže zbavit traumat a křivd z minulosti

Podle odborníků, zabývajících se hlubinnou abreaktivní psychoterapií, si každý jedinec tvoří v průběhu života svou vlastní paměťovou stopu. Ta vede…

Rodinné konstelace – vyřešte vztahy v rodině jednou provždy díky oblíbené terapii

Metodu rodinných konstelací vyvinul v 80. letech německý psychoterapeut Bert Hellinger. Během svého života zažil spoustu zkušeností, které jej…

Metoda EFT - placebo efekt, nebo účinná terapie?

Metoda EFT vznikla v USA v 90. letech. Zakladatelem techniky emoční svobody je Gary Craig, který navázal na práci Rogera Callahana. Ten v 70. letech…

Psychologie barev dokáže o člověku ledacos prozradit

Barvy hrají v našem životě velmi důležitou roli, neboť přímo ovlivňují naše pocity a náladu. Každý z nás má vlastní spektrum oblíbených a…