Vlčí zrno

Oční víčko (odborně palpebra) je párový kožní výběžek kryjící oční kouli. Oční víčko má schopnost se pohybovat samovolně bez vůle člověka, ale také s…

Makulární degenerace

Přesné příčiny vzniku makulární degenerace známé nejsou, ale předpokládá se, že proces stárnutí má největší vliv na vznik tohoto onemocnění. Jak už…

Diabetický makulární edém

Základem vzniku diabetického makulárního edému je poškození malých cév v oblasti sítnice. Díky špatné korekci vysokých hladin glukózy v krvi dochází…

Dalekozrakost

Lidské oko je kulovitý orgán velikosti asi 24 mm chráněný kostěnou očnicí. Stěna oka je tvořena třemi tkáňovými vrstvami. Vnější vrstvu tvoří…

Krátkozrakost

Lidské oko je kulovitý orgán velikosti uložený v kostěné očnici. Jeho stěna je složena ze tří tkáňových vrstev. Vnější vrstvu tvoří v přední části…

Šilhání (strabismus)

Pohyblivost očí zajišťují okohybné svaly. Na každém oku jsou čtyři přímé a dva šikmé svaly. Přímé svaly jsou horní, dolní, vnitřní a zevní. Mezi…

Retinoblastom

Jednou z příčin vzniku tohoto onemocnění je dědičnost. Až u deseti procent dětí je známý gen, tedy určitá dědičná informace získaná od rodičů, který…