Vánoční recepty – jak chutnaly tradiční Vánoce našich předků?

Smažený kapr, jak ho známe dnes, je doménou až posledních desítek let, dříve tradiční Vánoce většinou provázel kapr na černo. Je to nejstarší…

Vítání jara a vynášení Morany jako polozapomenutý lidový zvyk

Je třeba si uvědomit, že vítání jara a vynášení smrti je zvyk západoslovanský, jehož kořeny a nacházíme na mnoha místech slovanských území. Vynášení…

Nejoblíbenější svatební zvyky a tradice

Každý rituál přechodu má dvě fáze. Tou první je oddělení, opuštění dosavadního způsobu života. Tou druhou je přijetí nového. Svatba znamená opuštění…

Vánoce ve světě - jaké jsou vánoční zvyky v různých koutech naší planety?

Vánoce v Evropě jsou čistě křesťanské a slaví se všude velmi podobně. Bylo by však pošetilé si myslet, že na každé hodovní tabuli je rybí polévka,…

Dušičky – den, kdy vzpomínáme na všechny zemřelé

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že jsou Dušičky ryze křesťanskou tradicí, není tomu tak. Kořeny listopadového oslavování a vzpomínání na mrtvé…

Zvyky a tradice na tři krále

Svátek Tří králů, který připadá na 6. ledna, bývá nazýván také svátkem „Zjevení Páně”. Zjevení Páně byl přitom původně svátkem Kristova narození,…

Zdobení velikonočních vajíček má prastarou tradici nejen u nás

Kraslice, tedy malované vajíčko, patří k magickým předmětům známým z dávnověku. Zdobená vajíčka se vkládala do hrobů zemřelých již za Starého Egypta.…