Luhačovické prameny - Ottovka

img

Ottovka je nejlidovější luhačovický pramen. Vyvěrá na pravém břehu Horní Olšavy, na úpatí Malé Kamenné. Původně vytékal volně, v roce 1905 byl ale zachycen v kamenném sklepení. Název dostal podle hraběte Otty Serenyiho (žil v letech 1855 až1927). Ottovka je umístěna v kruhovém pavilonu, který byl postaven roku 1929 a navrhl jej architekt Skřivánek. Ottovka se používá k pitné léčbě, má zvýšený obsah jódu, železa, kyseliny borité a některých stopových prvků. 

Charakter luhačovického pramene Ottovka 

Pramen Ottovka je díky svému kruhovému pavilonu symbolem celých Luhačovických lázní. Vývěr je v puklině pískovce a je jímán v hloubce 1,5 m. Původně voda vytékala volně, ale roku 1905 byla zachycována v kamenném sklepení. Úpravy proběhly v letech 1929 a 1939. Tehdy byla vybudována klenutá kamenná jeskyně s mřížovanou branou. Od roku 1937 však pramen vyvěrá ve výtokové kašně nad tenisovými dvorci ve vybudovaném altánku. 

NÁŠ TIP:

Přečtěte si více také o oblíbeném luhačovickém pramenu Aloiska!

Pramen Ottovka - složení

Pramen Ottovka je přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu. Má zvýšený obsah kyseliny borité, lithia, barya, studená, hypotonická.

  • Hydrogenuhličitany (HCO3): 3840
  • Sodík (Na): 1860
  • Chloridy (Cl-): 1460
  • Vápník (Ca2+): 325
  • Hořčík (Mg2+): 51,7

Otto Serenyi: Po kom se Ottovka jmenuje

Otto Serenyi , po kterém je pojmenován pramen Ottovka, byl synem zemského poslance Gabriela Serenyiho. Otto Serenyi převzal v roce 1879 správu rodinného velkostatku Luhačovice a později v roce 1893 po smrti svého strýce i velkostatek Lomnice. Otto Srenyi byl trvale aktivní v politickém životě - dd roku 1885 byl poslancem Moravského zemského sněmu, kde působil dlouhodobě jako předák Strany konzervativního velkostatku. Od roku 1888 působil rovněž v Říšské radě, tedy v podstatě celostátním parlamentu. Poté, co Otto Serényi získal poslanecký mandát i ve volbách do Říšské rady v roce 1897, se stal členem Klubu českých velkostatkářů. Do vídeňského parlamentu jej zvolili rovněž ve volbách v roce 1901.

"Pojmenovatel" Ottovky byl aktivní také v četných veřejných spolcích. Zastával post předsedy Moravsko-slezského lesnického spolku a sdružení lesnických škol, ale také například v Červeném kříži i spolku pro boj tuberkulózou. Vlastní lázně Luhačovice přenechal roku 1902 skupině etnicky českých podnikatelů.

Zdroj úvodního obrázku: hotely-luhacovice.cz

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.