Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/

Jasan ztepilý je opadavý, až 40 m vysoký strom s kmenem o průměru až 1 m. Borka v mládí hladká, ve stáří podélně brázditá, zprvu šedá, později až…

Jilm ladní /Ulmus minor/

Jilm je strom s hladkou kůrou. Jeho později podélně rozbrázděné větve jsou obrostlé střídavými, stopkatými listy. Listy jsou vejcovité, listová čepel…

Kaštanovník setý /Castanea sativa Mill/

Opadavý, až 30 m vysoký strom s kmenem až 2 m v průměru. Borka šedohnědá, ve stáří až černá, podélně brázditá, kůra olivově zelená až červenohnědá.…

Osika obecná /Populus tremula/

Osika obecná je keř dorůstající výšky 20 m, s široce rozvětvenou korunou. Kůra je šedá a hladká, později tmavší a v bázi zbrázděná. Původem je z…

Vrba bílá /Salix alba/

Vrba bílá je statný opadavý listnatý strom rostoucí na vlhkých půdách a dosahující výšky 20 - 30m. Průměr kmene může přesáhnout 1 m. Jméno druhu je…