Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna (ICHP) je příspěvkovou organizací, která poskytuje postiženým osobám pomoc v oblasti bydlení. Své služby zajišťuje ve Šluknovském výběžku, ve městech Dolní Poustevna, Šluknov a v…
Sociální i ubytovací služby pro seniory Poskytování ubytování osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a služby pro ty, kteří potřebují pravidelnou pomoc a péči. To nabízí Domov pro seniory v Pilníkově v okr. Trutnov. Kapacita…
Obecně prospěšná společnost Tyflocentrum Olomouc poskytuje odborné sociální a tyflotechnické služby pro osoby se zrakovým postižením. Svým klientům poskytuje odborné poradenství a usiluje o podporu uplatnění osob se zrakovým postižením na trhu práce…
Centrum sociálních služeb Kyjov poskytuje seniorům a zdravotně postiženým osobám terénní a ambulantní sociální služby. Ty zajišťuje nejen pro dospělé klienty, ale také pro rodiny s dětmi. Mezi zajišťované služby patří denní stacionář, osobní…
Dům sociální péče Kralovice poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Posláním organizace je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc k prožití aktivního a důstojného života, a to při respektování individuálních potřeb…
Český červený kříž (ČČK) se zaměřuje na sociální, humanitární a zdravotní činnosti. Organizace má mnohaletou tradici a působí po celé republice. ČČK navazuje na činnost Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české, který vznikl již v roce…
Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP patří mezi nová specializovaná zdravotnická zařízení určená pro pacienty z Uherskobrodska a Uherskohradišťska. Ústav se zaměřuje na péči o těžce nemocné a umírající osoby, a to včetně zajištění…
Příspěvková organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na poskytování sociálních služeb. Ty zajišťuje lidem ve věku od sedmi let, kteří se potýkají s mentálním či kombinovaným zdravotním…
Hledáte v Hradci Králové obecně prospěšnou společnost zaměřenou na péči o seniory, zdravotně postižené a osoby v těžké životní situaci? Pak se obraťte na Centrum sociální pomoci a služeb, které se činnosti v sociální sféře na území Hradce Králové a…
Hledáte útulný domov pro seniory, který zajistí vašim blízkým to nejlepší zázemí pro kvalitní život ve stáří? Navštivte domov pro seniory Pohodlí, který se nachází v obležení krásné přírody přibližně 6 km od Litomyšle ve směrem na Poličku. Areál…

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou

Benátky nad Jizerou, Náměstí 17. listopadu 593
Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou (MěCKP) poskytuje zdravotní a sociální služby v pobytové, ambulantní i terénní formě. Cílem této příspěvkové organizace je zajistit pomoc a podporu starým a hendikepovaným osobám, kteří ji…
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa poskytuje pobytové sociální služby hendikepovaným osobám, kteří již nemohou dále setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Služby domova využívají muži i ženy ve věku od 19 let. Zařízení je pozoruhodné i z…
Komunitní dům Bílá podkova, jehož provoz zajišťuje společnost Staseko Real, s.r.o., nabízí nadstandardní bydlení pro seniory. Jedná se o moderní pavlačový s 27 samostatnými garsoniérami. Senioři zde mohou trávit pokojně společné chvíle v podmínkách…
Centrum sociální pomoci a služeb je obecně prospěšnou společností, která poskytuje službu a podporu občanům v nepříznivé životní situaci. Usiluje o zlepšení kvality života tak, aby tito lidé mohli co nejdéle setrvat ve vlastní domácnosti a žít…
Domov pro seniory Skalice, p.o. najdete v klidné malebné obci Skalice, která se nachází 25 km od Znojma a 50 km od Brna. Domov pro seniory je obklopen areálem zámeckého parku a vyniká kvalitním zázemím při poskytování sociální péče starým osobám.…
Organizace Obecný zájem, o.s. se zaměřuje na poskytování služeb ve městě Smiřice a v okolních obcí. Činnost provozuje již od roku 2003 a poskytuje péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc při činnostech v běžném životě.…
Společnost LONGEVITA SENIO byla založena v roce 2005 za účelem pomoci rodinám při řešení náročné situace v oblasti péče o seniory v Plzni a okolí. Svým klientům poskytuje profesionální sociální služby, které zahrnují zejména pečovatelskou službu a…
Některé děti nemají to štěstí, aby se narodily v úplné a zajištěné rodině. Jiné potřebují nepřežitou péči kvůli svému zdravotnímu stavu. Posláním Dětského centra v Jihlavě je zdravotní, rehabilitační, psychosociální péče. Dětem, které mají ztížený…

Domov Iváň: poskytovatel sociálních služeb, Rataje nad Sázavou

Rataje nad Sázavou 175, 285 06 Rataje nad Sázavou
V údolí řeky Sázavy nedaleko obce Rataje nad Sázavou se nachází zařízení sociální péče Domov Iváň. Skládá se ze dvou propojených budov a je bezbariérově upraven. Domov se nachází v okolí krásné přírody a je obklopen velkou zahradou. Poskytovatel…
Nalžovický zámek je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, která působí jako poskytovatel sociálních služeb. V současné době zabezpečuje celkem pět sociálních služeb. Nalžovický zámek je zapojený do procesu transformace služby, a tak dělá…