Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna (ICHP) je příspěvkovou organizací, která poskytuje postiženým osobám pomoc v oblasti bydlení. Své služby zajišťuje ve Šluknovském výběžku, ve městech Dolní Poustevna, Šluknov a v…
Sociální i ubytovací služby pro seniory Poskytování ubytování osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a služby pro ty, kteří potřebují pravidelnou pomoc a péči. To nabízí Domov pro seniory v Pilníkově v okr. Trutnov. Kapacita…
Dům sociální péče Kralovice poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Posláním organizace je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc k prožití aktivního a důstojného života, a to při respektování individuálních potřeb…
Centrum sociální pomoci a služeb je obecně prospěšnou společností, která poskytuje službu a podporu občanům v nepříznivé životní situaci. Usiluje o zlepšení kvality života tak, aby tito lidé mohli co nejdéle setrvat ve vlastní domácnosti a žít…
Organizace Obecný zájem, o.s. se zaměřuje na poskytování služeb ve městě Smiřice a v okolních obcí. Činnost provozuje již od roku 2003 a poskytuje péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc při činnostech v běžném životě.…