Až 70 % nevidomých nebo slabozrakých nemá práci. O změnu soustavně usiluje obecně prospěšná společnost Tyflocentrum Olomouc, která poskytuje sociální a tyflotechnické služby. Cílem centra je podat pomocnou ruku všem lidem se zrakovým postižením, poskytovat jim odborné poradenství a podpořit je při hledání vhodné pozice na trhu práce.

Podpora pracovního uplatnění

Jednou z hlavní činnosti Tyflocentra Olomouc je podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením. Pokud patříte mezi nevidomé či slabozraké, na Tyflocentrum Olomouc se rozhodně obraťte. Organizace pořádá pravidelná setkání klientů, kteří si vzájemně vyměňují zkušenosti s hledáním zaměstnání. Dále pomáhá při komunikaci s úřady i samotnými zaměstnavateli. Lidem se zrakovým postižením pomohou s přípravou životopisu a dalších důležitých dokumentů. Společnost poskytuje pracovní asistenci a podporu přímo na pracovištích. V rámci různých projektů vytváří i pracovní místa na zkoušku.

Vzdělávací, sportovní i kulturní aktivity

Tyflocentrum Olomouc se podílí také na pořádání nejrůznějších vzdělávacích, sportovních, společenských a kulturních aktivit. V případě potřeby zajistí pro klienty i doprovod na pořádané akce. Organizace pořádá i různé vzdělávací a zdravotně-rehabilitační kurzy.

Počítačové kurzy, půjčovna pomůcek a další služby

Zmiňovaná obecně prospěšná organizace z Olomouce vyučuje přípravné, základní, nástavbové, udržovací i rekvalifikační kurzy, které jsou zaměřené na zvládnutí práce na počítači nebo mobilním telefonu. Provozuje také půjčovnu pomůcek a tandemů. Zapůjčit si můžete například digitální čtecí přístroje, digitální zvětšovací lupu s hlasovou podporou nebo ozvučený mobilní telefon. Společnost se stará také o odstraňování bariér, které mohou lidem se zrakovým postižením způsobovat problémy při chůzi i orientaci v prostoru.