Moderní vzdělávání dětí ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem je škola rodinného typu, která se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov. Leží přímo v CHKO Blaník ve zdravém prostředí a s řadou možností aktivit v přírodě. Škola klade důraz na…
  Základní škola Sokolov je vzdělávacím zařízením s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s Mensou a je zapojena do projektu vzdělávání zaměřeného na práci s nadanými žáky. Při škole je zřízena i školní jídelna,…
ZŠS a PŠ Jaroměř připravuje děti na praktický život Základní škola speciální Jaroměř se zaměřuje na vzdělávání žáků se středním a těžkým mentálním postižením i kombinovaným postižením. Reedukaci nabízí praktická škola také žákům s vadami řeči,…
Hledáte v Olomouci kvalitní soukromou mateřskou školu, která propojuje přístupy moderního a tradičního vzdělávání? Pak vás nadchne Mateřská škola Kopretinka, jejíž kapacita je pouhých 15 dětí. Pedagogové tak mají prostor věnovat se každému dítěti…
  Mateřská škola Boloňská v městské části Praha 10 zajišťuje předškolní vzdělávání pro maximálně 112 dětí. Jde o čtyřtřídní školku, kde v každé třídě je nanejvýš 28 dětí. Tomu také odpovídá možnost individuálního přístupu a velký prostor pro pružné…
Základní škola v Komenského ulici v Pelhřimově kromě kvalitní výuky pamatuje i na řadu zájmových a vzdělávacích programů pro žáky školy. Také se věnuje kontaktům s dalšími školami a výměně zkušeností. Žáci zde mají dokonce i svůj školní parlament.  …
Bezpečí, jistota, vzájemné porozumění a pozitivní lidské vztahy - toto jsou charakteristiky Mateřské školy Dobřichovice, která poskytuje předškolní vzdělávání v okrese Praha ˗ západ. Moderní budova mateřské školy prošla v roce 2007 rekonstrukcí.…
Mateřská škola Opletalova se snaží o co nejhladší přechod dítěte do školního prostředí. Možnosti jsou rozmanité a učitelky se vždy snaží vyjít vstříc všem potřebám dětí. Cílem je, aby si dítě postupně zvyklo na nový režim a na docházku do mateřské…
Základní škola a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského se sídlem v městské části Praha 1 patří mezi vyhlášená školská zařízení, ve kterých se klade důraz na kvalitní vzdělávání. Gymnázium je koncipováno jako všeobecné osmileté a sídlí v budově ZŠ,…
Métis je soukromá devítiletá základní škola se školkou, která se nachází v městské části Praha 9. U zrodu školy a školky stáli pedagogové, kteří řadu let pracovali na státní ZŠ rodinného typu, která integrovala velký počet dětí se speciálními…
Má vaše dítě výtvarné nadání nebo se zajímá o umělecká řemesla? Základní škola Petřiny-sever je pro něj ideální volbou. Základní škola je výtvarně založená – kromě základního vzdělávání zajišťuje rozšířenou výuku výtvarné výchovy a uměleckých…
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc je školská instituce, která je zřizována Olomouckým krajem. Spadají pod ní 4 mateřské školy a 2 základní školy, které kladou důraz na kvalitní školní a předškolní vzdělávání. Výsadou instituce je…

MŠ Sedmikráska: mateřská škola České Budějovice

České Budějovice, V. Špály 672/7
Výběr té správné mateřské školy může být skutečný oříšek. Je totiž důležité, aby dítě ve školce bylo spokojené, užívalo si nejrůznější společné aktivity s ostatními dětmi a aby se zde naučilo vše potřebné pro pozdější bezproblémový přechod do školy.…
Mateřská škola Boloňská se nachází v městské části Praha 10 nedaleko ZŠ Křimická. Ve školce jsou celkem čtyři třídy s dětmi různého věku. Vnitřní prostory Mateřské školy Boloňská jsou moderní, barevné, prostorné a přizpůsobené potřebám dětí. Ty…
Hledáte v Ostravě kvalitní vzdělávací zařízení pro děti, ve kterém se klade důraz na individuální přístup a využívání moderních postupů výuky? Pak vás nadchne Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, která je již od roku 1997 nositelem mezinárodní ochranné…
Hledáte v okolí Hodonína školku, která zajistí kvalitní předškolní vzdělávání pro vaše děti? Pak vás jistě osloví charakteristika mateřské školy v Dubňanech, jejíž zřizovatelem je město. Mateřská škola II Dubňany usiluje o to, aby byla MŠ místem…
Základní škola Rovensko pod Troskami zajišťuje vzdělávání pro 260 žáků. Nachází se v blízkosti přírody a klade důraz na budování vzájemných vztahů i pozitivního vztahu k životnímu prostředí. ZŠ Rovensko vyniká moderními učebními prostorami, k…
Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62 sídlící v městské části Komárov poskytuje všem dětem v předškolním věku příjemné a bezpečné prostředí. MŠ nabízí výuku alternativních činností se zaměřením na sportovní aktivity jako je bruslení, cyklistika nebo…
Základní škola Březenecká se sídlem v městě Chomutov patří mezi tradiční školy, které kladou důraz na kvalitní vzdělávání a výchovu dětí. ZŠ Chomutov byla otevřena již v roce 1977 a v průběhu let usilovala o mnohé změny, které souvisejí s…
Hlavním cílem MŠ Sluníčko je rozvoj dětí, zlepšení jejich dovedností a příprava na roli školáka i na jejich budoucí život. Nedílnou součástí vývoje dětí je snaha o vytvoření pozitivní atmosféry s pocitem bezpečí a jistoty. Děti se ve školce cítí…