Mateřská škola Dobřichovice: Děti učíme dobrému vztahu k přírodě

Bezpečí, jistota, vzájemné porozumění a pozitivní lidské vztahy - toto jsou charakteristiky Mateřské školy Dobřichovice, která poskytuje předškolní vzdělávání v okrese Praha ˗ západ. Moderní budova mateřské školy prošla v roce 2007 rekonstrukcí. Školka dnes čítá téměř 150 dětí, které učitelé rozdělují do tříd podle věku na Kytičky, Sluníčka, Modrásky, Berušky, Včeličky a Čmeláčky.

Nová generace dětí dokáže změnit svět

V Mateřské škole Dobřichovice se specializují na individuální přístup k dětem. Každé z nich se může rozvíjet v bezpečném prostředí pod vedením zkušených pedagogů. Do programu hravé výuky je také zařazena environmentální výchova ve škole. Děti se nenásilnou formou učí poznávat zákonitosti přírody, snaží se porozumět jednotlivým změnám v ní a mají možnost pochopit, jak může člověk přispět k lepšímu životu na zemi. Díky tomuto programu školka získala titul ,,Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“.

Zázemí MŠ Dobřichovice

Kolem budovy školky se nachází rozsáhlá zahrada s prolézačkami, tři velká pískoviště nebo bazén. Dominantou této zahrady je velký altán, který slouží v letních dnech pro příjemné povídání s dětmi a výuku. Součástí běžného dne jsou i výlety po okolí. V blízkosti řeky Berounky chodí děti na procházky do lesa nebo na louky.

Široký výběr zajímavých aktivit

Školka je pro děti především stále místem zábavy a hraní. Každý měsíc připravují zaměstnanci školky pro děti široké spektrum různých akcí. V minulosti to byly například bublinková show, výlet do přírodního bludiště v Radotíně, divadelní představení přímo ve školce nebo zahradní slavnosti. Kromě toho mohou děti navštěvovat pravidelné kroužky, kterými jsou například plavání a tanec. Učitelé zároveň kladou důraz na přípravu dětí k nástupu do první třídy.

Mateřská škola Dobřichovice

Mateřská škola Praha 4 Kunratice

Předškolní 880/1, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Mateřská škola v Praze 4 - Kunraticích zajišťuje celodenní péči o děti od 3 let. V současné době disponuje kapacitou 224 dětí, které jsou rozděleny do 8 tříd zpravidla podle věku. Mateřská škola je přednostně určena pro děti s trvalým pobytem na území MČ Praha - Kunratice. Péči o děti zajišťuje kvalifikovaný personál. Zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí a jednají taktně a ohleduplně.  Kvalifikovaná péče o vaše děti Cílem mateřské školy v Praze 4 – Kunraticích je zajištění maximální péče o děti. O to se stará kolektiv 16 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří respektují požadavky rodičů a dbají o zabavení i výuku dětí. Všichni zaměstnanci spolu vzájemně spolupracují, k dětem přistupují individuálně a k nim i k rodičům se chovají taktně a ohleduplně.  O kvalitní zdravé stravování se stará paní hospodářka, jedna hlavní a 4 pomocné kuchařky. Chutné a zdravé jídlo se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. O údržbu prostorů a zajištění pořádku se stará paní školnice a 4 uklízečky, které dětem rovněž pomáhají při oblékání a obouvání.  Zázemí pro zábavu i vzdělání Děti tráví většinu času v prostorných třídách, vybavených novým nábytkem a pestrým výběrem hraček i učebních pomůcek. K zábavě i vzdělávání slouží rovněž prostory velké zahrady s řadou nových herních prvků, včetně 2 pískovišť s krycími sítěmi. Školka je dětem přístupná denně od 6:30 v hlavní budově a od 7:00 ve vedlejší budově vždy do 17:00.  Modernizace mateřské školy v Praze 4 Kunraticích Historie mateřské školy Praha 4 – Kunratice sahá až do 80. let, během více než 30 let došlo k rozsáhlým stavebním úpravám, rozšířením a modernizaci. V roce 2000 byla dokončena nová půdní vestavba. Pro nedostatečné kapacity došlo k dalšímu rozšiřování, dnes probíhá výuka předškolních dětí ve dvou budovách. V hlavní budově mateřské školy se zajišťuje vzdělání pro 168 dětí a ve vedlejší budově pro 56 dětí. Z původní dvoutřídní MŠ se během několika dekád vyvinula velká moderní školka s 8 třídami.  

Mateřská škola Velké Poříčí

Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí
Bydlíte v okolí města Velké Poříčí v okrese Náchod a přemýšlíte, kam umístit vaše děti do školky? Pokud hledáte menší školku s individuálním přístupem navíc v krásném prostředí, pak je pro vás jako stvořená Mateřská Škola Velké Poříčí. Mateřská školka, kde budou děti šťastné Do naší mateřské školy přijímáme zpravidla děti od 3 let (dvouleté děti po dohodě) a po celý rok je vedeme pod heslem „Hrajeme si a poznáváme svět“. Každý měsíc máme pro děti navíc nachystáno několik tvůrčích výletů, pohádek, ale umožňujeme jim prožít i vybrané akce s rodiči.   V letošním školním roce jsme otevřeli celkem 5 tříd pro 120 dětí Pro každý rok vypisujeme nové pohádkové téma Děti vedeme k výtvarnému, hudebnímu i pohybovému umění Ve školce provozujeme pěvecký sbor - Beránek V naší školce vyučují pouze zkušené paní učitelky s praxí Disponujeme velkou jídelnou pro děti Mateřská škola Velké Poříčí Největší výhodou naší školky je pak její samotné umístění. Nachází se totiž v nádherném prostředí Královéhradeckého kraje na okraji města Velké Poříčí. K budově mateřské školy náleží také dvouhektarová zahrada, kde roste mnoho krásných a vzácných dřevin. Proto děti tráví mnoho času na čerstvém vzduchu a už odmala se dozvídají vše o přírodě a také ekologii. Naším cílem je zdravé, pohodové a sebevědomé dítě s mnoha prožitky a veselými zážitky. Přesně tak se snažíme vést i všechny naše děti v mateřské škole. Mateřská škola Velké Poříčí je tu pro vás, vyzkoušejte ji i vy a uvidíte, že bude spokojené nejen vaše dítě, ale také vy.

Mateřská škola Opletalova: snadný příchod dětí do školky

Opletalova 925/14, 110 00 Praha 1
+420 702 281 180
Mateřská škola Opletalova se snaží o co nejhladší přechod dítěte do školního prostředí. Možnosti jsou rozmanité a učitelky se vždy snaží vyjít vstříc všem potřebám dětí. Cílem je, aby si dítě postupně zvyklo na nový režim a na docházku do mateřské školy. Individuální působení na děti a pozitivní přijetí každého dítěte bez ohledu na odlišnosti – to jsou hlavní principy, kterými se Mateřská škola Opletalova řídí. Speciální třída Praha 1 nabízí také podněty prostředí, citovou a sociální jistotu i přípravu na další etapu vzdělávání dítěte.  Mateřská škola Opletalova na Praze 1 Mateřská škola Opletalova má dvě pracoviště, a to v Opletalově ulici a Ve Smečkách. Školka se nachází v obytných domech, takže celková atmosféra je velmi komorní. Mateřská škola je samozřejmě vybavena vhodným nábytkem, hračkami a vzdělávacími pomůckami dle bezpečnostních norem.  Třídy mateřské školky Naše MŠ je čtyřtřídní a její součástí je detašované pracoviště Ve Smečkách 7.  Zde je třída "veverek", která má k dispozici zahradu ve vnitrobloku. Z toho důvodu jsou sem umísťovány nejmladší děti. Kapacita třídy je 19 dětí. Stravování je zajištěno dovozem stravy z pracoviště v Opletalově ulici, kde máme školní kuchyni. Třída "žabiček" je speciální třída, pro děti se speciálními potřebami a s kapacitou 8 dětí. Dětem se věnují dvě paní učitelky s vystudovanou speciální pedagogikou a paní asistentka pedagoga. Třída "dráčků" je třída, ve které je zapsáno 17 dětí. Jsou zde děti ve věku od 3,5 do 5 let. V rámci prožitkového učení paní učitelky zařazují výlety do lesa a mezi další velmi oblíbené činnosti patří pečení s dětmi. Tato třída má vlastní ložnici i tělocvičnu. Třída "soviček" je pak určena pro naše předškoláky a děti s OŠD. Již 3. rokem probíhá kroužek "Pražánek", který je součástí běžného vzdělávacího procesu. Náplní tohoto kroužku je poznávání Prahy, návštěvy galerií, muzeí a interaktivních výstav. Dalším kroužkem je "předškoláček", ve kterém se děti připravují na bezproblémový přechod do ZŠ. Předškolní děti mají také možnost se hravou formou seznámit se základy plavání. Kapacita třídy je 21 dětí. Tento počet nám umožňuje často vyjíždět z MŠ za použití MHD či vlaku. Pro předškoláky Metoda dobrého startu - příprava na školu. Strategickou výhodou naší MŠ je umístění právě vedle vlakového nádraží a vstupu do metra. Pro všechny děti je nabízen hudebně taneční kroužek ve spolupráci se ZUŠ. Plánuje se otevření kroužku " Hravá čeština", který bude přednostně určen pro děti s cizojazyčných rodin. Pro všechny třídy se pořádá jednou za 14 dní kroužek pečení. Naše MŠ nabízí ve všech třídách individuální přístup, který ve výrazné míře umožňují malé kapacitní podmínky tříd. Všechny paní učitelky splňují požadavky na kvalifikaci učitelky MŠ. Každým rokem probíhají vánoční besídky, předškolní třída vystupuje i na akcích na Václavském náměstí. Ve spolupráci s MČ Praha 1 se také pravidelně organizuje škola v přírodě v Česticích, které se zúčastňují všechny děti, včetně dětí ze speciální třídy. Před zápisem do MŠ probíhají Dny otevřených dveří, ale v případě zájmu rodičů je možné se po dohodě s ředitelkou školy přijít do MŠ podívat i v průběhu roku. Těšíme se na Vás! MŠ Praha 1

Mateřská škola Lázně Bělohrad

Horninová Ves 112, 507 81 Lázně Bělohrad
V mateřské škole se dítě učí prvním sociálním kontaktům mimo rodinu. Přijde na to, jak se začlenit do kolektivu, řešit problémy i najít si kamarády. Kladné vztahy s vrstevníky mají příznivý vliv i na rozvoj dětského sebevědomí. Výběr školky je proto velmi důležitý. Mateřská škola Lázně Bělohrad s kapacitou 160 dětí nabízí velmi příjemné prostředí a vynikající personální obsazení. Děti jsou zde na prvním místě a vše je podřízeno jejich potřebám, od vzdělávání přes sportovní kurzy až k oslavám svátků a narozenin. Bělohradská mateřská škola vede k úctě k přírodě Mateřská škola má dvě pracoviště. V Lázních Bělohrad je pro děti připraveno pět tříd s kapacitou 120 míst, v Horní Nové Vsi pak dvě třídy se 40 místy. O děti se stará třináct učitelů a podle potřeby také asistent pedagoga. Obě budovy jsou po rekonstrukci a moderně vybavené. K dispozici je dětem na obou místech zahrada pro venkovní aktivity. Mateřská škola Lázně Bělohrad má vlastní program pro předškolní vzdělávání „Rok v přírodě“, zaměřený na environmentální výchovu. Sport a kultura jako důležitá součást vzdělávání Kromě toho se dostává dětem v mateřské škole také základům kladného vztahu ke sportu. Navštěvují například plavecký kurz nebo sportovní školičku. Mateřská škola Lázně Bělohrad však klade stejný důraz i na kulturu, pořádá návštěvy výstav či knihovny, do školky přijíždí několikrát do roka také divadelní soubory a děti se učí první anglická slůvka. Bělohradská mateřská škola se účastní také hudební a výtvarné soutěže.  Výchova ke zdravým mezilidským vztahům Kromě výletů a udržování lidových tradic, jako jsou vánoční a velikonoční koledování, je v mateřské škole zdůrazněn i význam mezilidských vazeb. Děti navštěvují seniory, rozloučí se s kamarády, kteří odcházejí na základní školu, slaví společně svátky i narozeniny a účastní se charitativních akcí, jako například sbírání víček od PET lahví.

Opice kapucín (Malpa kapucínská) je hravý a netradiční mazlíček

Prosím, kde jste našla opicku? Díky za info

Mřenka nádherná: Chov rybiček raději pro zkušenější chovatele!

Nádherná ryba. Mám v šestiovce osm kousků a parádní pohled.

Třinácté znamení Hadonoš: Jste narození v jiném znamení zvěrokruhu?

Kabala se neustále snaží o nějaké fígle, tak proč je únor kratší když za rok máme buď 13 úplňků a nebo novolun...

Krabičková dieta – zdravé stravování bez vaření a počítání kalorií

Zdravé stravování jsem si vyzkoušela taky, objednávala jsem čtyři měsíce a s jídlem a výslednou váhou jsem spo...

Tipy, jak ušetřit při nákupu kosmetiky a neslevit na kvalitě

Hodně zajímavých slev je také na https://slevovykupon.net/