Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna (ICHP) je příspěvkovou organizací, která poskytuje postiženým osobám pomoc v oblasti bydlení. Své služby zajišťuje ve Šluknovském výběžku, ve městech Dolní Poustevna, Šluknov a v obci Vilémov. V současné době poskytuje organizace čtyři druhy sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podporu samostatného bydlení a provoz sociálně terapeutických dílen

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Centrum Horní Poustevna ICHP vede své klienty na cestě k větší samostatnosti. Pokud to umožňuje zdravotní stav klientů a míra postižení, mohou postupně snižovat svou závislost na sociální službě. Ze služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením postupně přechází do chráněného bydlení, které poskytuje menší míru podpory. V závěrečné fázi se mnohdy podaří přejít klientům i do samostatného bydlení při poskytování podpory ze strany organizace. 

Cesta k větší samostatnosti

Domov pro osoby se zdravotním postižením pomáhá vést klienty na cestě k větší samostatnosti. K tomu přispívají sociálně terapeutické dílny, které se nachází na dvou pracovištích – v Horní Poustevně a ve Šluknově. Klienti pracují na rozvíjení pracovních a sebeobslužných návyků a dovedností. Díky tomu se snadněji začlení do běžného života. 

Služby v neústavním prostředí

Centrum Horní Poustevna poskytuje služby v neústavním prostředí. Klienti žijí v běžných bytech a jsou podporováni zkušenými sociálními pracovníky. Díky tomu žijí v domácím prostředí, kde se život během dne, měsíce i roku podobá životu zdravého člověka. Díky Integrovanému centru pro osoby se zdravotním postižením mohou i lidé s omezením žít plnohodnotný život a začlenit se do společnosti.

Sociální péče pro zdravotně postižené