Bezvědomí

Ke ztrátě vědomí může dojít jen na přechodnou dobu a postižená osoba se sama po chvilce probere do plného vědomí. S tím se nejčastěji setkáváme při…

Infarkt myokardu

Typickými příznaky jsou: náhlá a intenzivní bolest na hrudi (tlak, píchání, pálení pod hrudní kostí) bolest může z hrudníku vystřelovat do dolní…

Homeopatická první pomoc - základní zásady léčení akutních stavů

Akutní homeopatie sleduje pouze fyzické symptomy. Homeopatie účinkuje na principu zákona podobnosti, tedy léčení podobného podobným. Správný lék máme…

Mdloba

Mdloba (kolaps, synkopa) je ve své podstatě obranná reakce organismu na stav, při kterém se do mozku nedostane potřebné množství kyslíku. V důsledku…

Zásah elektrickým proudem

Stejnosměrný proud Například galvanický článek, fotoelektrický článek, generátor proudu, není pro lidský organismus tak nebezpečný. Ani při vyšší…

Otrava léky

malátnost, útlum, ospalost poruchy řeči zúžené zornice povrchní dýchání, pomalý dech poruchy vědomí, až bezvědomí zástava dechu a krevního…

Dopravní nehoda

Zde přinášíme v jednotlivých bodech základní schéma, dle kterého by měl postupovat každý, kdo bude poskytovat první pomoc při dopravní nehodě.…