Úžeh a první pomoc při úžehu

Úpal je reakcí těla na nadměrnou tvorbu tepla, kdy se organismus přehřeje a dojde k selhání termoregulačního systému. Působení slunečních paprsků zde…

První pomoc při pokousání zvířetem

rána krvácí poraněné místo je zhmožděné, devastované, okraje rány nejsou hladké lze se setkat i s amputacemi, nejčastěji prstů, nosu či…

První pomoc při poranění břicha

O zavřené neboli kryté poranění břicha se jedná tehdy, když nedošlo k perforaci břišní dutiny. K zavřenému poranění břicha dochází nejčastěji při…

Předávkování drogami

Drogy dělíme na látky s tlumivými a stimulačními účinky. Je velice důležité se zorientovat v tom, jaký druh drogy předávkovaná osoba požila. Rozdílné…

Žilní krvácení

Krvácení dělíme na tepenné a žilní. Tepenné krvácení bývá masivnější, tudíž i nebezpečnější. (více o masivním tepenném krvácení najdete v našem…

Mozková mrtvice

Mozková mrtvice, cévní mozková příhoda, mozkový infarkt, iktus nebo progresivní paralýza. To jsou všechno označení pro náhlé onemocnění, při kterém…

Vysoká horečka u dětí

Vysoká horečka u dětí je obvyklým příznakem a většinou nepoukazuje na vážnou nemoc, pokud není doprovázena většími změnami ve vzhledu či v chování…