Test: Srdeční arytmie

CHCETE MÍT CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY?
NASTUDUJTE SI TENTO ČLÁNEK.

Koneckonců, smyslem portálu je podpora vzdělávání o vašem zdraví

Za každou správnou odpověď obdržíte příslušný počet bodů.
Za každou nesprávnou odpověď se strhává 1 bod.
Za nevyplněnou odpověď máte 0 bodů.

1. otázka za 3 body

Co je to arytmie?

jde o poruchu srdečního rytmu
jde o dědičné onemocnění srdce
jde o nepravidelné dechové pohyby
nezodpovězeno

2. otázka za 3 body

Z kolika dutých částí se skládá srdce?

2 (dvě komory)
3 (dvě síně a komoru)
4 (dvě síně a dvě komory)
nezodpovězeno

3. otázka za 3 body

K čemu srdce slouží?

srdce slouží k tlukotu, který indukuje životaschopnost jedince
srdce funguje jako pumpa pohánějící krev po těle
srdce je důležitý orgán, ketrý produkuje životně důležité hormony, řadí se proto také k endokrinním orgánům
nezodpovězeno

4. otázka za 3 body

Jaká je běžná srdeční frekvence pro zdravého dospělého člověka?

30-60 tepů za minutu
60-90 tepů za minutu
90-130 tepů za minutu
nezodpovězeno

5. otázka za 3 body

U koho se běžně fyziologicky vyskytuje sinusová bradykardie?

u starých osob
u trénovaných sportovců
u novorozenců
nezodpovězeno

6. otázka za 3 body

Kterým vyšetřením lze rychle a snadno odhalit většinu arytmií?

MRI
CT
EKG
nezodpovězeno

7. otázka za 3 body

Jak závažná je fibrilace komor?

jde o arytmii, která je zcela fyziologická a většinou ji ani nepostřehneme
jde o život ohrožující stav, který bez rychlé resuscitace končí smrtí do několika minut
jde o poměrně častou arytmii, kterou je nutno zavčas léčit antiarytmiky
nezodpovězeno

8. otázka za 3 body

Co může být příznakem arytmie?

náhlá ztráta vědomí
prudká bolest hlavy
kašel
nezodpovězeno

9. otázka za 3 body

Která z následujících arytmií je bezprostředně život ohrožující?

fibrilace síní
fibrilace komor
flutter síní
nezodpovězeno

10. otázka za 3 body

Co patří k nejjednodušší prevenci arytmií?

užívání antiarytmik
EKG přístroj
zdravý životní styl
nezodpovězeno

Před vyplnením testu jsem četl článek na toto téma