Test: Makulární degenerace

CHCETE MÍT CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY?
NASTUDUJTE SI TENTO ČLÁNEK.

Koneckonců, smyslem portálu je podpora vzdělávání o vašem zdraví

Za každou správnou odpověď obdržíte příslušný počet bodů.
Za každou nesprávnou odpověď se strhává 1 bod.
Za nevyplněnou odpověď máte 0 bodů.

1. otázka za 3 body

Co označuje zratka VPMD?

velmi pomalá makulární degenerace
vlhká pálivá makulární degenerace
věkem podmíněná makulární degenerace
nezodpovězeno

2. otázka za 3 body

Kterou část oka makulární degenerace postihuje?

cévnatka
sítnice
zornice
nezodpovězeno

3. otázka za 3 body

U kterého pohlaví se statisticky makulární degenerace vyskytuje častěji?

u mužů
u žen
u obou pohlaví stejně
nezodpovězeno

4. otázka za 3 body

Kterou věkovou skupinu makulární degenerace postihuje nejčastěji?

děti do 10 let
dospělé do 40 let
seniory a dospělé nad 50 let
nezodpovězeno

5. otázka za 3 body

Jak se vyvíjí incidence neboli výskyt tohoto onemocnění?

onemocnění se v populaci vyskytuje každoročně méně
onemocnění se každý rok vyskytuje přibližně stejně
výskyt onemocnění se vzrůstajícím věkem populace roste
nezodpovězeno

6. otázka za 3 body

Co je příčinou vzniku makulární degenerace?

kouření
dědičnost
přesná příčina je neznámá
nezodpovězeno

7. otázka za 3 body

Co řadíme k možnostem léčby makulární degenerace?

neexistuje účinná léčba makulární degenerace
aplikace anti-VEGF
užívání vysokých dávek vitaminu C
nezodpovězeno

8. otázka za 3 body

Jak je možné makulární degeneraci diagnostikovat?

oftalmologickým vyšetřením
MRI hlavy
CT hlavy
nezodpovězeno

9. otázka za 3 body

Jaké dvě základní formy makulární degenerace rozlišujeme?

chronickou a akutní
suchou a vlhkou
studenou a teplou
nezodpovězeno

10. otázka za 3 body

Jak je možné makulární degeneraci předcházet?

prevence není možná
preventivním očkováním proti anti-VGFH
pravidelnou návštěvou oftalmolga je možné onemocnění včas zachytit
nezodpovězeno

Před vyplnením testu jsem četl článek na toto téma