Test: Úzkostné poruchy

CHCETE MÍT CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY?
NASTUDUJTE SI TENTO ČLÁNEK.

Koneckonců, smyslem portálu je podpora vzdělávání o vašem zdraví

Za každou správnou odpověď obdržíte příslušný počet bodů.
Za každou nesprávnou odpověď se strhává 1 bod.
Za nevyplněnou odpověď máte 0 bodů.

1. otázka za 3 body

Při úzkosti se člověk bojí

konkrétní věci či situace
něčeho neznámého
velkého množství lidí na veřejném prostranství
nezodpovězeno

2. otázka za 3 body

Základem léčby úzkostných poruch psychoterapií je

snaha o vyhýbání se situacím vyvolávajícím úzkost
lepší plánování denních aktivit, aby k vyvolání úzkosti nedošlo
omezení vyhýbavého chování
nezodpovězeno

3. otázka za 3 body

. Anticipační úzkost vzniká

zcela nečekaně
při pouhé myšlence na nepříjemnou věc či situaci
za určitých situací
nezodpovězeno

4. otázka za 3 body

Léčba úzkostných poruch probíhá nejčastěji

ambulantně
za hospitalizace (v nemocnici)
v lázních
nezodpovězeno

5. otázka za 3 body

V mozku je při úzkosti snížená aktivita chemické substance (neurotransmiteru)

noradrenalinu
serotoninu
GABA (γ-aminomáselné kyseliny)
nezodpovězeno

6. otázka za 3 body

Tělesné příznaky jako bušení srdce, pocit na omdlení, bolesti na hrudi

doprovází úzkostné stavy
se objevují pouze u panických poruch
nedoprovází fobie
nezodpovězeno

7. otázka za 3 body

Při léčbě úzkostných poruch

postačuje psychoterapie
je nutná kombinace léků a psychoterapie
jsou dostatečné účinné samy léky
nezodpovězeno

8. otázka za 3 body

Z psychoterapeutických metod se při léčbě úzkostných poruch používá

hypnóza
psychoanalýza
kognitivně-behaviorální psychoterapie
nezodpovězeno

9. otázka za 3 body

Pro panickou poruchu je typický

náhlý rozvoj úzkosti obrovské intenzity při běžné denní činnosti
pocit beznaděje, očekávání negativních situací a neustálé starosti o běžné události života
strach z veřejných prostranství
nezodpovězeno

10. otázka za 3 body

K dlouhodobé léčbě úzkostných poruch jsou vhodná/é

benzodiazepiny
antidepresiva
antipsychotika
nezodpovězeno

11. otázka za 3 body

Úzkostné poruchy častěji postihují

muže
ženy
obě pohlaví stejně
nezodpovězeno

12. otázka za 3 body

Nevýhodou benzodiazepinů není

vznik závislosti
pomalý nástup účinku
porucha paměti při dlouhodobém užívání
nezodpovězeno

13. otázka za 3 body

Při léčbě úzkostných poruch se doporučuje

současné nasazení anxiolytik i antidepresiv
nejprve nasazení anxiolytik, po vymizení projevů úzkosti užívání antidepresiv
nejprve nasazení antidepresiv, po vymizení projevů úzkosti užívání anxiolytik
nezodpovězeno

14. otázka za 3 body

Úzkostné poruchy se neprojevují

poruchami spánku
poruchou vnímání reality (bludy a halucinacemi)
neklidem a nervozitou
nezodpovězeno

15. otázka za 3 body

Lékař specializující se na psychické poruchy je označuje jako

psycholog
psychiatr
psychoterapeut
nezodpovězeno

Před vyplnením testu jsem četl článek na toto téma