Test: Neurofibromatóza

CHCETE MÍT CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY?
NASTUDUJTE SI TENTO ČLÁNEK.

Koneckonců, smyslem portálu je podpora vzdělávání o vašem zdraví

Za každou správnou odpověď obdržíte příslušný počet bodů.
Za každou nesprávnou odpověď se strhává 1 bod.
Za nevyplněnou odpověď máte 0 bodů.

1. otázka za 3 body

Jak jinak se někdy nazývá neurofibromatóza?

Alzheimerova choroba
Parkinsonova nemoc
Recklinhausenova nemoc
nezodpovězeno

2. otázka za 3 body

Co je to neurofibromatóza?

jde o infekční onemocnění projevující se destrukcí mozkové tkáně
jde o vrozené onemocnění projevující se ztrátou pohyblivosti až paralýzou
jde o dědičné onemocnění projevující se tvorbou nádorů
nezodpovězeno

3. otázka za 3 body

Co je příčinou vzniku neurofibromatózy?

příčinou je nákaza virem
příčinou je nejčastěji získání genu od rodičů
přesná příčina vzniku není známá
nezodpovězeno

4. otázka za 3 body

Jakým typem dědičnosti dochází k přenosu neurofibromatózy?

autozomálně dominantním
autozomálně recesivním
neurofibromatóza není dědičné onemocnění
nezodpovězeno

5. otázka za 3 body

Kolik hlavních typů neurofibromatózy známe?

1
2
3
nezodpovězeno

6. otázka za 3 body

Co nepatří k typickým projevům neurofibromatózy?

Lischovy uzly
skvrny cafe-au-lait
alopecia
nezodpovězeno

7. otázka za 3 body

Co to v překladu znamená skvrny cafe-au-lait

skvrny barvy bílé kávy
skvrny depigmentace, tedy bílé
skvrny barvy černé kávy
nezodpovězeno

8. otázka za 3 body

Co to jsou Lischovy uzly?

jde o neurofibromy v podkoží
jde o uzlíky v tříslech a v axilách (podpaží)
jde o hamartomy duhovky (uzlíky na duhovce)
nezodpovězeno

9. otázka za 3 body

Jaké jsou možnosti léčby neurofibromatózy?

kauzální léčba neexistuje, ke zmírnění příznaků se ale využívá chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby
léčba je zdlouhavá, ale neurofibromatóza je léčitelná kombinací antibiotik
neurofib romatóza se léčí imunoterapií a antibiotickou léčbou
nezodpovězeno

10. otázka za 3 body

Existuje prevence neurofibromatózy?

hlavní prevencí je zdravý živtoní styl
existuje pouze prenatální a preimplantační diagnostika s přerušením těhotenství či nevyužití postižených embryí
prevence neurofibromatózy neexistuje
nezodpovězeno

Před vyplnením testu jsem četl článek na toto téma