Test: Kuří oko - cvičný test

CHCETE MÍT CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY?
NASTUDUJTE SI TENTO ČLÁNEK.

Koneckonců, smyslem portálu je podpora vzdělávání o vašem zdraví

Za každou správnou odpověď obdržíte příslušný počet bodů.
Za každou nesprávnou odpověď se strhává 1 bod.
Za nevyplněnou odpověď máte 0 bodů.

1. otázka za 3 body

Co je to kuří oko?

Kuří oko je virové onemocnění kůže, podobné bradavicím.
Kuří oko geneticky podmíněná malá velikost očí, které tak připomínají oči ptáků.
Kuří oko je kožní abnormalita, jinak řečeno mozol.
nezodpovězeno

2. otázka za 3 body

Které části těla nejčastěji kuří oko postihuje?

Obličej
Prsty na rukou
Prsty na nohách
nezodpovězeno

3. otázka za 3 body

Ze kterého století existují obrazové důkazy o léčbě kuřího oka?

Z 12. století
Z 15. století
Ze 17. století
nezodpovězeno

4. otázka za 3 body

Která z možností patří k neinvazivním metodám léčby kuřího oka?

Náplasti a přípravky obsahující kyselinu salicylovou
Chirurgické odstarnění kostních výrůstků
Léčba inzulinem
nezodpovězeno

5. otázka za 3 body

U které z následujících nemocí se musí velmi dbát na péči o nohy a celkově dolní končetiny?

Diabetes mellitus neboli cukrovka
Aspergerův syndrom
Downův syndrom
nezodpovězeno

6. otázka za 3 body

Které z následujících povolání velmi často vede ke vzniku kuřího oka?

Učitelé
Profesionální houslisté
Lékaři
nezodpovězeno

7. otázka za 3 body

Co je jednou z největších hrozeb pro diabetiky (nemocné cukrovkou) v oblasti dolních končetin?

Vznik bércových vředů.
Ztráta ochlupení dolních končetin.
Tvorba bradavic na patách a prstech.
nezodpovězeno

8. otázka za 3 body

K čemu může v nejhorším případě vést vznik bércových vředů?

Ke zvýšení krevního tlaku.
K amputaci dolní končetiny.
K bolesti hlavy.
nezodpovězeno

9. otázka za 3 body

Kde se nejčastěji vyskytuje tzv. měkké kuří oko?

Na patách
Na chodidlech a jiných plochých místech
Mezi prsty a na jiných vlhkých místech
nezodpovězeno

10. otázka za 3 body

Jak se nazývá odborník, který se specializuje na léčbu a diagnostiku abnormalit nohou?

Pediatr
Pedagog
Podiatr
nezodpovězeno

Před vyplnením testu jsem četl článek na toto téma