Dbát na povinné očkování dětí, nebo ne? Pokud ho odmítáte, riskujete pokutu

img
25. 07. 2016 Přečteno: 1130x

Povinné očkování dětí je v posledních letech v České republice velmi ožehavé téma. Někteří rodiče totiž chtějí, aby sami rozhodovali o tom, kdy a proti čemu nechat své děti očkovat, a to především kvůli obavám z vedlejších účinků očkování. Takový postoj se však neslučuje se stávajícími českými zákony, podle nichž povinné očkování dětí zahrnuje vakcíny proti devíti nemocem. Víte, kdy a proti čemu máte své dítě nechat naočkovat? A co vám hrozí v případě, že povinné očkování odmítnete? To vše se dozvíte v tomto článku.

V roce 2015 se objevil záblesk naděje pro rodiče, kteří odmítají plošné povinné očkování dětí. Při tvorbě novely zákona o ochraně veřejného zdraví totiž přišla diskuze na to, jestli zavést individuální očkovací plány pro děti, nebo zda ponechat ty stávající. Nakonec zůstalo vše při starém a takřka revoluční změna se do nově chystané novely nedostala. A kromě toho se poslanci dohodli také na tom, že stát nepřevezme finanční odpovědnost za újmy na zdraví, které způsobí očkování. Což je jedna z věcí, kterou by odpůrci povinného očkování také uvítali.

Hexavakcína - jedna vakcína proti šesti nemocem

A co vše tedy zahrnuje současné povinné očkování dětí? Na první injekci byste měli své dítko dovézt už ve druhém měsíci jeho života respektive v době od uplynutí 9. týdne po narození. Tehdy by totiž mělo dostat první dávku tzv. hexavakcíny, která působí hned proti šesti nemocem. A těmi jsou záškrt, tetanus, dávivý (černý) kašel, dětská obrna, žloutenka typu B a onemocnění dýchacích cest vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B.

Toto kombinované očkování se standardně provádí pomocí třech základních dávek a jedné posilující (přehledný kalendář povinného očkování dětí najdete níže). Hexavakcína je poměrně novou záležitostí, do očkovacího kalendáře se totiž dostala v roce 2007. A přestože jsou v poslední době hodně slyšet odpůrci, kteří zavrhují povinné očkování dětí, tak hexavakcínou je ročně očkováno okolo 400 tisíc dětí.

První slzičky kvůli očkování ovšem mohou přijít ještě dříve. Pokud totiž lékař u novorozeněte ve věku od 4. dne do 6. týdne shledá potřebné indikace a zjistí, že existují rizikové faktory k nákaze tuberkulózou, bude dítě posláno na pracoviště kalmetizace, kde mu bude aplikováno dané očkování.

Druhá povinná vakcína má pouze dvě dávky

Další kombinované povinné očkování, které zahrnuje spalničky, zarděnky a příušnice, by děti měly podstoupit od dovršení 15. měsíce. U tohoto očkování se dávají pouze dvě dávky, přičemž ta druhá se provádí 6-10 měsíců po aplikaci první dávky. A jak uvádí vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, tak se druhá dávka může podstoupit v odůvodněných případech i později, neboť horní věková hranice pro podání této očkovací látky není omezena.

Toto povinné očkování ovšem nemusí podstoupit děti, u nichž je prokázána imunita proti daným třem nemocem. Výjimku také tvoří děti, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje absolvovat očkování. Nutno ještě dodat, že povinné očkování je plně hrazené a rodiče za něj nemusí nic platit.

Přehledně: kdy a proti čemu nechat své dítě očkovat

 • od 9. týdne (2. měsíce) věku dítěte – tzv. hexavakcína - záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
 • 3. měsíc – přeočkování, 2. dávka hexavakcíny (měla by být za měsíc po 1. dávce)
 • 4. měsíc – další přeočkování, 3. dávka hexavakcíny (po měsíci od aplikace 2. dávky)
 • od 15. měsíce – druhé kombinované povinné očkování - spalničky, zarděnky, příušnice
 • do 18. měsíce – poslední tzv. posilující dávka hexavakcíny
 • 21. - 25. měsíc – přeočkování, 2. dávka očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím
 • 5. - 6. rok – přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli
 • 10. - 11. rok – další přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, a navíc i dětské obrně (pokud se očkování neuskutečnilo v 10 - 11. roce, tak by měly děti podstoupit povinné očkování ve 14 letech – už pouze proti tetanu, očkování proti dalším nemocem je v této fázi už dobrovolné)

Co vadí odpůrcům očkování?

Ne každý chce ovšem ministerské vyhlášce vyhovět a své dítě nechat očkovat. A důvody? Rodiče se chtějí především sami rozhodovat, kdy a proti jaké nemoci své potomky nechají očkovat. Častým argumentem je také to, že očkování v tak raném věku je přílišným náporem na organismus dítěte. Dále jsou někteří rodiče přesvědčení o tom, že očkování dětem spíše škodí a poukazují na vedlejší účinky očkování.

Odpůrci povinného očkování vytvořili na začátku února 2015 petici, pod kterou se podepsalo téměř 20 tisíc lidí. Mezi požadavky petice, jež byla předána Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, bylo například převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování, zavedení povinnosti států řádně zdůvodňovat nezbytnost očkování u dané nemoci nebo zrušení povinnosti lékaře provést očkování.

Do mateřské školy už mohou být přijaté i částečně očkované děti

Jedním z dalších cílů zmiňované petice bylo také zrušení letitého zákazu přijímat neočkované nebo pouze částečně očkované děti do mateřských školek a dalších dětských kolektivů. A tento bod se odpůrcům povinného očkování vyplnil na konci července 2015.

Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik Vladimír Valenta totiž vydal stanovisko, ve kterém se uvádí, že „pro účely přijetí do mateřské školy je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka“. To znamená, že pokud vaše dítě absolvuje tři místo standardních čtyř dávek kombinované hexavakcíny, tak se může pohybovat v dětském kolektivu v mateřské škole a dalších zařízeních. Systém 2+1 už v Česku fungoval dříve, a to od konce 40. let minulého století do roku 1992.

Povinné očkování nelze provést bez souhlasu rodičů

Na první pohled by se mohlo zdát, že povinné očkování dětí je věc, kterou nemůžete ovlivnit. Ale není tomu tak. Lékař totiž nesmí očkovat dítě bez souhlasu jeho rodiče nebo zákonného zástupce. Povinné očkování totiž není v zákoně o zdravotních službách zahrnuto do zdravotní péče, která by se mohla vykonávat bez souhlasu nebo proti vůli pacienta.

Vyhýbání se povinnému očkování může přijít až na 10 tisíc

Rodiče tedy mohou odmítnout povinné očkování dětí, musí ale také počítat s jistými následky. Ošetřující lékař má totiž ze zákona povinnost hlásit hygienické stanici pacienty, kteří odmítli povinné očkování. A pokuta za vyhýbání se povinnému očkování se může vyšplhat až na 10 tisíc korun.

O tom se v únoru 2015 přesvědčili rodiče, kteří žádali o zrušení povinného očkování i vysokých pokut. Po vleklém soudním sporu, který se dostal až k Ústavnímu soudu v Brně, ale zůstalo vše při starém a každý rodič musel zaplatit 4 tisíce korun, neboť svým dětem nenechali naočkovat hexavakcínu. Konečný verdikt byl odůvodněn tím, že povinné očkování minimalizuje šíření infekčních nemocí v zájmu ochrany veřejného zdraví, které je nadřazeno základním právům jednotlivce.

Jak je očkování dětí pojímáno v okolních státech?

Odpůrci povinného očkování v České republice poukazují na situaci v sousedním Německu a Rakouska. Tam totiž očkování dětí funguje na dobrovolném a svobodném rozhodnutí rodičů, kteří by měli hájit zájmy a zdraví dítěte. Přesto podle průzkumů je například v Německu řádně očkováno až 95 procent dětí, což je v porovnání s ostatními evropskými státy vysoké číslo. Podobného výsledku dosahuje ale například také Česká republika.

I v dalších státech západní Evropy dominuje princip dobrovolného očkování. Povinné očkování tak můžeme naleznout pouze v zemích bývalého východního bloku, mezi které patří například Slovensko, Maďarsko, Polsko nebo Bulharsko.

Existuje povinné očkování i pro dospělé?

Ano, i dospělí mají povinné očkování. Každých 10-15 let by se totiž každý dospělý člověk v České republice měl nechat očkovat proti tetanu. Pokud přeočkování stihnete do doby patnácti let od poslední dávky, stačí vám pouze jedna vakcína. Jestliže jste ale na očkování zapomněli a dobu patnácti let překročili, budete muset podstoupit tři dávky, které se aplikují po předem určené době. Povinné očkování proti tetanu je hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Napsat komentář: Dbát na povinné očkování dětí, nebo ne? Pokud ho odmítáte, riskujete pokutu

RE: Dbát na povinné očkování dětí, nebo ne? Pokud ho odmítáte, riskujete pokutu

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Magdalena Vindcou

  26. 7. 2016 06:59
  Druhá holčička se doufám také uzdravila!
 • Jakub Moravany

  26. 7. 2016 06:45
  Byla tam v podstatě jen na pozorování, právě kvůli tomu společnému kontaktu na dovolené, jinak byla v podstatě v pořádku, ale lékaři asi chtěli mít vše pod kontrolou. Zpětně jsme opravdu rádi, i když je mi jasné, že každé očkování má určitě svá rizika.
 • Magdalena Vindcour

  25. 7. 2016 20:52
  Hlavně, že se holka uzdravila! Já bych ale očekávala, že po očkování by průběh měl být ještě méně závažný, než na špitál, případně by neměla onemocnět spíše vůbec.
 • Jakub Moravany

  25. 7. 2016 10:57
  Ano, přesněji je to tak, že "jsem přesvědčen, že ji zachránilo", tj pomohl jí podle mě fakt, že byla naočkovaná v době, kdy jsme byli na dovolené společně s přáteli a jejich dítětem. Obě dítka onemocněly, dítě přátel skončilo na JIP a naše "jen" v nemocnici na 2 dny.
 • Magdalena Vindcour

  25. 7. 2016 10:29
  Dobrý den, to nechápu, jak to myslíte, že očkování zachránilo Vaši dceru? Onemocněla a nechal jste ji naočkovat? To ale pokud vím, už nemůže zabrat/pomoci. Nebo byla naočkovaná a pak onemocněla a došel jste k závěru, že očkování ji pomohlo nemoc překonat bez následků? Vysvětlete to prosí, jak jste… celý příspěvek
 • Jakub Moravany

  25. 7. 2016 10:05
  Vím, že se dnes objevuje nezanedbatelné množství lidí, kteří jsou zásadně proti očkování a vlastně to celkem chápu, taky nemám úplně jasno. Mé tehdy roční dceři však například očkování proti rotavirům doslova zachránilo život.
 • Zobrazit další komentáře