Mateřská škola Boloňská v městské části Praha 10 zajišťuje předškolní vzdělávání pro maximálně 112 dětí. Jde o čtyřtřídní školku, kde v každé třídě je nanejvýš 28 dětí. Tomu také odpovídá možnost individuálního přístupu a velký prostor pro pružné…
Mateřská škola Boloňská se nachází v městské části Praha 10 nedaleko ZŠ Křimická. Ve školce jsou celkem čtyři třídy s dětmi různého věku. Vnitřní prostory Mateřské školy Boloňská jsou moderní, barevné, prostorné a přizpůsobené potřebám dětí. Ty…
Základní škola Sokolovská v Liberci zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti prvního i druhého stupně. Hlavním posláním školy je poskytovat úplné základní vzdělání s důrazem na všestrannost nabytých dovedností a uspokojení individuálních potřeb žáků.…

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Šumavské Hoštice 21, 384 71 Šumavské Hoštice
ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice patří mezi moderní školy s bohatou historií. Zaměřuje se na poskytování kvalitního vzdělání pro všechny žáky, od nejmladších dětí po žáky 1. a 2. stupně základní školy. Škola je určena především pro děti ze Šumavských Hoštic…
Hlavním cílem MŠ Sluníčko je rozvoj dětí, zlepšení jejich dovedností a příprava na roli školáka i na jejich budoucí život. Nedílnou součástí vývoje dětí je snaha o vytvoření pozitivní atmosféry s pocitem bezpečí a jistoty. Děti se ve školce cítí…