V klidné lokalitě na okraji obce Louňovice pod Blaníkem se nachází základní a mateřská škola rodinného typu. V každé třídě je nízký počet žáků, takže se zkušení pedagogové věnují všem žákům individuálně a vytvářejí ideální podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání a potřebami podpory či pomoci. Kapacita mateřské školy je 45 dětí, kapacita základní školy pak 55 žáků. K dispozici je školní jídelna i družina.

Kvalitní zázemí pro vzdělávání dětí

Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem se nachází v rekonstruované budově na okraji obce, která je obklopena krásnou přírodou CHKO Blaník. Škola má k dispozici rozsáhlý školní pozemek, který děti využívají ke sportovním hrám i aktivnímu odpočinu. Mateřská škola má k dispozici samostatné dětské hřiště, které je průběžně upravováno a modernizováno podle potřeb dětí i přání rodičů. Nově vzniká multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Budova ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem je koncipována tak, aby mohlo docházet k setkávání dětí z mateřské i základní školy. Děti tak potkávají své kamarády i sourozence. Díky prolínání věkových skupin se děti učí ohleduplnosti a toleranci, předškoláci pak mají snadnější vstup do školního prostředí.

Výuka podle vzdělávacího programu Začít spolu

Základní škola i mateřská škola uplatňují metody vzdělávacího programu Začít spolu, který je v České republice realizován už od poloviny 90. let. Tento vzdělávací program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy a rodiny v širším pojetí. Jedná se o alternativu ke klasickému vzdělávání, která sklízí velké úspěchy u dětí, rodičů i odborníků na vzdělávání. Žáci jsou hodnoceni slovně a mají k dispozici okamžitou zpětnou vazbu.

Úzká spolupráce s rodiči i obecními spolky

Pojetí Základní a Mateřské školy Louňovice pod Blaníkem vychází z úzké spolupráce školy, rodiny i dětí. Škola usiluje o vytváření přátelské atmosféry, vítá i aktivní vstup rodičů a jejich podílení se na výuce. Reaguje na podněty, které mohou přispět ke zkvalitnění výuky. Škola každoročně připravuje semináře pro rodiče, v rámci kterých se s jednotlivými metodami alternativního vzdělávání blíže seznámí a uplatní je při domácí přípravě dětí.