ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem zajišťuje vzdělávání dětí podle vzdělávacího programu Začít spolu, který představuje alternativu ke klasickému vzdělávání na mateřských a základních školách. Tento vzdělávací program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Výuka v programu Začít spolu probíhá v Základní a Mateřské škole Louňovice pod Blaníkem již od školního roku 2006/2007.

Moderní metody vzdělávání

Cíle mateřské a základní školy vychází z principů metodiky programu Začít spolu, díky kterému vytváří ideální podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, potřebami podpory a různorodými učebními styly. Škola se zaměřuje na činností učení, využívá řadu didaktických pomůcek a her. Díky tomu je výuka zajímavá a efektivní. Důraz je kladen na diferenciaci úloh podle úrovně a dovedností žáků. Nedílnou součástí výuky je projektové vyučování, které ve srovnání s běžnou frontální výukou vede k výraznějšími rozšiřování obzorů.

Mezi další nástroje k naplňování cílů základního vzdělávání patří i genetická metoda čtení či výuka matematiky podle profesora Hejného. Žáci jsou hodnoceni slovně, což je motivuje a poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu. Škola je otevřena veřejnosti a každý rok připravuje pro rodiče semináře, díky kterým mohou lépe proniknout do znalosti a využívání jednotlivých metod.

Budoucnost a vize ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

Od školního roku 2019/2020 se základní škola v Louňovicích pod Blaníkem stane opět devítiletou a naváže tak na mnohaletou tradici zdejší školy. Postupně dojte k naplňování tříd, současní páťáci tak budou prvními, kteří zahájí druhý stupeň zdejší školy. I na druhém stupni bude uplatňován vzdělávací program Začít spolu i výuka matematiky podle prof. Hejného. Výuka bude probíhat v nově zrekonstruované multifunkční učebně vybavené výpočetní technikou, přilehlou cvičnou kuchyňkou i školní dílnou. Žáci tak budou rozvíjet praktické dovednosti a zvýší zájem o vzdělávání v technických oborech.