Jak vypadá správná likvidace použitých olejů?

img
06. 03. 2017 Přečteno: 8821x

Použitý olej, ať už rostlinný či průmyslový, je pro majitele velkým problémem. Svůj účel olej již splnil, jak se jej však podle zákona šetrně zbavit? Likvidace olejů má různý postup podle toho, jestli se jedná o oleje jedlé či průmyslové. I přesto bychom ji neměli podceňovat a vždy jednat tak, abychom co nejméně zatížili životní prostředí. Správná likvidace olejů je dokonce povinná. Při nesprávné manipulaci s průmyslovými oleji hrozí totiž vysoká pokuta. Pojďme se blíže podívat, jak by měla likvidace použitých olejů vypadat.

Likvidace použitých olejů rostlinných

Rostlinný olej, určený ke smažení nebo fritování, jednou doslouží. Na přepáleném oleji se nedají připravovat pokrmy do nekonečna, je třeba se jej po použití zbavit. Nejjednodušším, bohužel nejméně vhodným, a přesto nejčastějším způsobem likvidace je vylití do odpadu či kanalizace. Pokud rostlinné oleje likvidujete tímto způsobem, počítejte s postupným zanášením kanalizace a všech potrubí. Práci neusnadníte ani čističkám odpadních vod, olej totiž ucpává citlivá zařízení čističek a současně ničí bakterie, které v čističkách podporují čištění odpadní vody.

Čtěte také:

Třídění odpadu není buzerace, řekneme vám vše

Tuky v kanalizaci urychlují korozi, ucpávají čerpadla i další zařízení. Paradoxem je, že dnešní čističky jsou vybaveny speciálním stíracím zařízením, které se snaží oleje zachytávat a uchovávat ve specializované jímce. Odtud olej následně putuje na skládku. Absolvuje tak dlouhou cestu, kterou můžete výrazným způsobem zkrátit, vyhodíte-li jej přímo do směsného odpadu. Usnadníte tak spoustu práce čističkám vod a prodloužíte životnost vaší i veřejné kanalizace.

NÁŠ TIP:

Třídit byste neměli jen oleje, ale i další odpad. Poradíme vám, jak na to.

Likvidace použitých olejů jedlých

Pokud tedy rostlinné oleje nepatří do dřezu, záchodu ani kanalizace, jak s nimi ekologicky nakládat? Správné řešení je snadné. Stačí použitý olej postupně shromažďovat do PET lahve a po naplnění pečlivě uzavřít a následně vyhodit do popelnice. Do kontejneru určeného na plastový odpad lahev s olejem hodit nesmíme. Doporučujeme k uskladňování použitého rostlinného oleje používat právě PET lahve, které jsou pevné a snadno se uzavírají. Naprosto nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití do popelnice by došlo k úniku oleje na chodník, protože jsou kontejnery na odpad vybaveny otvory ve dnu.

Pokud vám po smažení zbyla mastná pánev, kterou je třeba očistit, před namočením do dřezu setřete vrstvu tuku papírovým ubrouskem. Ten velkou část oleje vsákne a do odpadu se tak dostane jen minimální množství. Olejové ubrousky můžete následně běžným způsobem vyhodit do popelnice.

Výkup a recyklace rostlinných olejů

V České republice působí několik specializovaných firem, které se zabývají výkupem rostlinných olejů. Likvidace oleje je pak navíc i výhodná. Toto řešení je vyhledávané především gastronomickými provozy, školními jídelnami a dalšími stravovacími zařízeními, u kterých dochází k výraznému používání rostlinných olejů, a tedy i ke vzniku odpadu. Předání rostlinného oleje k výkupu v malém množství se nevyplatí a v podstatě ani není možné.

A k čemu lze rostlinný olej dále využívat? Své uplatnění nachází ve stavebnictví, energetice i lesnictví. Po odvodnění a odstranění nečistot lze oleje využívat pro získávání tepelné i elektrické energie. Máte-li tak k dispozici větší množství rostlinného oleje, využitím možnosti výkupu získáte nějakou tu korunu zpět a k tomu se postaráte o šetrnou likvidaci, eventuálně recyklaci.

Za nelegální likvidaci motorového oleje hrozí pokuta

Doposud jsme psali o oleji, který běžně používáme v našich domácnostech a který také konzumuje. Samostatnou oblast však tvoří oleje průmyslové, motorové, technické. V průmyslových odvětvích se používají oleje různého složení, vždy však spadají do kategorie chemikálií, se kterými je třeba nakládat zvláštním způsobem s maximální obezřetností.

Používání a likvidace vyjetého oleje a jiných průmyslových olejů je dáno zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., který přesně definuje způsob nakládání. Podle tohoto zákona hrozí v případě nelegálního využívání udělení pokuty ve výši až 10 milionů korun. Vyjetý olej nesmí být po využití dále používán a musí být správným způsobem zlikvidován. Podle odborníků nesmí být použit ani pro osobní potřebu, rozhodnete-li se tak např. vyjetým olejem natřít plot, dostáváte se za hranu zákona, který hovoří jasně – po splnění svého účelu zlikvidovat patřičným způsobem.

Likvidace vyjetého oleje

Samotná likvidace vyjetého oleje a dalších použitých průmyslových olejů však může být docela obtížná. Až do října 2015 bylo možné vracet vyjetý motorový olej na zpětný odběr, od tohoto data zmíněná možnost odpadá. V současnosti na trhu také nenaleznete téměř žádnou společnost, která by zajišťovala výkup průmyslových olejů. Je to dáno především neustále klesající cenou za ropu, recyklace se tak nevyplatí.

Firmy, které mají velké množství olejového odpadu, využívají specializované firmy, které likvidaci použitých olejů zajišťují. Jde však o službu, za kterou je třeba zaplatit. Totéž se týká i sběrných dvorů. Pokud zanesete použitý olej do sběrného dvora, může vám být účtován poplatek podle ceníku konkrétní společnosti.  Nabízí se tak jedna z mála možností, jak se s likvidací vyjetého oleje vypořádat. Každá obec zajišťuje jednou za určité období svoz nebezpečného odpadu, v rámci kterého je možné bezplatně odevzdat také použitý průmyslový olej. Informujte se na místním správním orgánu, v jakých datech ke svozu dochází, a použitý olej zlikvidujte tímto způsobem.

Likvidace olejů rostlinných nepřináší žádné velké komplikace. Jen je třeba se na správný postup podrobněji zaměřit a uvědomit si, že použitý olej do záchodu ani dřezu nepatří. Pokud si vyhradíte speciální pevnou nádobu pro pravidelné slévání použitého oleje, budete mít práci jednodušší a brzy si tento postup zautomatizujete. S likvidací vyjetého oleje, maziva a dalších průmyslových olejů různého typu může být problém. Jste-li vlastníkem firmy a disponujete velkým množství olejového odpadu, budete muset povolat specializovanou firmu. Vyjetý olej z vozu, starý olej na mazání apod. pak jednoduše jednou za rok odevzdáte při hromadném svozu odpadu v rámci své obce.

Napsat komentář: Jak vypadá správná likvidace použitých olejů?

RE: Jak vypadá správná likvidace použitých olejů?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • 2548589

  14. 7. 2017 15:08
  Nápodobně. Stačí jednou za čas zajet do místního sběrného dvora. Nic neplatíte pokud nejste firma, která tam ukládá nadměrné množství odpadu.
 • Miša

  9. 3. 2017 21:35
  Tak jak se to vezme. U nás v Olomouci máme speciální popelnice na oleje...
 • Dagmar

  9. 3. 2017 16:55
  Nevím, jestli je úplně správné radit lidem, že mají použitý olej vyhazovat do popelnice. Já ho odnáším do sběrného dvora po cca půl litrech a nikdy se mi nestalo, že by mě odmítli.