Jak správně třídit odpad?

img
27. 03. 2015 Přečteno: 1533x

Tento článek můžeme zahájit jednoduchým faktem, že cokoli děláme, produkuje odpad. Odpad je nevyhnutelným vedlejším produktem existence lidské civilizace a je pravda, že s rostoucím civilizačním pokrokem a vývojem, roste i jeho objem. Faktem také je, že produkce odpadu je v celosvětovém měřítku enormní a stále stoupá. Jak tedy správně třídit odpad?

Třídění odpadu je činnost logická a ekonomická. Primárním cílem třídění odpadů je zredukovat celkový objem komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je možné dále využívat a poskytnout je k dalšímu využití tzv. k recyklaci. Sběr jednotlivých druhů odpadů (např. papír, sklo, plasty) odděleně od ostatních spočívá primárně v jejich správném třídění do kontejnerů řádně označených konkrétní sběrnou surovinou.

Papír – modré kontejnery

Ze všech tříděných odpadů vyprodukuje průměrná česká domácnost právě papíru za rok hmotnostně nejvíce. Spotřeba papíru navíc stále roste, a to nejen v České republice, částečně i proto, že papír je velmi oblíbeným obalovým materiálem. Na jednoho obyvatele ČR připadá ročně spotřeba cca 130 - 150 kg papíru.

Papír patří do modrého kontejneru, to je nejsnadnější způsob jeho recyklace. Další možností jsou pak sběrné suroviny, které mohou za papír roztříděný podle druhů nabízet finanční odměnu.

Co patří do modrých kontejnerů:

noviny a časopisy, jakýkoliv kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity a katalogy, papírové obaly (např. sáčky a krabičky) a veškeré krabice, lepenku a karton

Co do modrých kontejnerů nepatří:

papír mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, uhlový, křídový a voskovaný papír, použité pleny, vložky, kapesníčky a další hygienické potřeby

Tipy na třídění papíru:

  • Není třeba z kancelářského papíru odstraňovat kovové sponky a koníky, ty se pak odstraňují magneticky během zpracování.
  • Z obálek netřeba vydolovávat plastová okénka.
  • Krabice VŽDY rozložte a sešlápněte, jinak budou v kontejnerech zabírat zbytečné místo a třídění se tak znepříjemňuje všem.
  • Důležité a osobní dokumenty (bankovní výpisy, dopisy, faktury) vždy roztrhejte nebo skartujte, aby se předešlo jejich zneužití.
  • Máte-li možnost papír třídit, nepalte jej v kamnech. Nejenže papír připravíte o možnost opětovného zpracování, ale hlavně tím svému prostředí vyloženě škodíte. Pálením barevných magazínů, letáků a obalů se do ovzduší uvolňují nebezpečné (často i karcinogenní) chemikálie z barviv a dalších chemických přísad.

Sklo – bílé a zelené kontejnery

Podle propočtů vyhodí každý člověk v ČR ročně kolem 20 kg skla. Sklo má oproti ostatním surovinám tu výhodu, že se dá teoreticky recyklovat do nekonečna. Jen je potřeba jej házet do těch správných kontejnerů – bílé sklo do kontejneru bílého a barevné sklo do zeleného.

Pokud jsou u Vás k dispozici pouze kontejnery zelené, nemusíte se bát do nich vhazovat i sklo bílé, při dalším zpracování barevného skla jeho kvalitu to bílé nijak neovlivní, naopak to ale není možné. Nezapomeňte také, že velká část skleněných obalů (lahve) je vratných a zálohovaných, je tak možné je místo vyhození do kontejneru vrátit zpátky do obchodu.

Co patří do zelených kontejnerů:

nevratné barevné i bílé lahve od nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, skleněné obaly od léků

Co patří do bílých kontejnerů:

čiré lahve od nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, rozbité sklenice, atd.

Co do bílých ani zelených kontejnerů nepatří:

keramika, porcelán, autosklo, plexisklo, drátěné sklo a dále ani zrcadla, žárovky a zářivky nebo sklo z monitorů a obrazovek

Tipy na třídění skla:

  • Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit.
  • Před vyhozením není třeba odstraňovat z lahví etikety ani víčka.
  • Nezapomínejte, že některé lahve jsou zálohované a vratné.

Třídění odpadu

Plasty – žluté kontejnery

V průměrné české popelnici zabírají plasty nejvíce místa ze všech odpadů. Proto je důležité kromě samotného jejich třídění, také pečlivé sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Plasty lze relativně jednoduše recyklovat či alespoň likvidovat a jejich recyklací je možné také snižovat spotřebu ropy, která se používá při jejich výrobě. Přitom v současné Evropě ještě stále více než polovina plastových odpadů končí mimo sběrné dvory či kontejnery.

POZOR: V některých obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony nebo jsou zavedena jiná zvláštní pravidla pro třídění plastů. Proto pečlivě sledujte nálepky na žlutých kontejnerech ve Vaší obci.

Co patří do žlutých kontejnerů:

stlačené PET láhve, kelímky, igelitové tašky a sáčky (i mikrotenové), fólie, různé potravinové obaly, kosmetické obaly (od šampónů, mýdel, zubních past), obaly od CD, plastové květináče, kelímky, polystyrén

Co do žlutých kontejnerů nepatří:

mastné obaly se zbytky potravin nebo jiných přípravků, obaly od žíravin, barev a nebezpečných látek, linolea, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, pneumatiky

Tipy na třídění plastů:

  • Plasty NIKDY nespalujte. Pálením plastů se do ovzduší uvolňují nebezpečné (často i karcinogenní) chemikálie z barviv, příměsí a dalších chemických přísad.

Nápojové kartony – kontejnery s oranžovou nálepkou

Nápojové kartony jsou obaly složené z více různých vrstev. Pro jejich sběr slouží kontejnery různých barev a tvarů, ty jsou ale vždy označené oranžovou nálepkou „Nápojové kartony". V některých obcích se nápojové kartony třídí společně s plasty nebo papírem, jinde společně s nápojovými plechovkami. Vždy proto sledujte informace na kontejnerech ve Vaší obci.

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející ze zahrad a kuchyní (např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad, tráva, listí, větve a uvadlé květiny). Některé obce organizují jejich oddělený sběr ve speciálních kontejnerech, ve sběrném dvoře, mobilním sběrem nebo v obecních kompostárnách. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách ve vlastním kompostu.

Elektrotechnické výrobky

Vysloužilé elektro-výrobky je možné vrátit zpět prodejci. Součástí prodejen jsou běžně kontejnery na sběr baterií, světelných zdrojů (zářivek, výbojek) a drobných elektrospotřebičů. Pro vysloužilé velké elektrospotřebiče (myčky, ledničky, sporáky) nabízí prodejci odvoz a likvidaci. Financování sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno „recyklačními poplatky", které se připočítávají k ceně výrobků nových.

Nebezpečný odpad

Další odpady, které mohou ohrozit zdraví a životní prostředí (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, domácí chemikálie a léky), musí být odstraněny ve speciálních zařízeních. V žádném případě tyto odpady nepatří do běžné popelnice. Nebezpečné odpady lze odkládat do sběrného dvora nebo využít mobilního sběru, staré léky se pak vrací do kterékoliv lékárny.

Napsat komentář: Jak správně třídit odpad?

RE: Jak správně třídit odpad?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.