Moderní vzdělávání dětí ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem je škola rodinného typu, která se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov. Leží přímo v CHKO Blaník ve zdravém prostředí a s řadou možností aktivit v přírodě. Škola klade důraz na…
Mateřská škola se snadnou dostupností MŠ Velký Týnec poskytuje předškolní vzdělání a příjemné prostředí pro více než 120 dětí. Školka disponuje čtyřmi moderně vybavenými prostornými třídami, zkušenými pedagogy i klidným prostředím s rozlehlou…
Základní škola a Mateřská škola Jince zajišťují žákům kvalitní výchovu a vzdělání. Oba objekty sídlí nedaleko centra obce Jince, která leží přibližně 11 kilometrů od Příbrami. ZŠ a MŠ Jince navazují na mnohaletou tradici školy sahající až do…
V Hořovicích mohou děti už přes tři desítky let navštěvovat základní školu, která se stále snaží modernizovat učební metody. Učitelé mají k dispozici odborné učebny pro výuku chemie, fyziky či výpočetní techniky. Žáci si mohou vyzkoušet vědecké…
Masarykova základní škola a mateřská škola zajišťuje vzdělávání dětí až do 9. ročníku. Školu navštěvují děti z obce Velká Bystřice, ale i z okolních obcí. Do školy dojíždí děti například z Bukovan, Mrskles, Kovákova, Mariánského Údolí a dalších…
Důraz na kvalitní vzdělávání dětí je zřejmý u mnoha současných škol ve městech i na vesnicích. Příkladem je Základní škola a Mateřská škola Lovčice, která se nachází v obci Lovčice s okrese Hradec Králové. Budova školy je moderně vybavená a…
Má vaše dítě výtvarné nadání nebo se zajímá o umělecká řemesla? Základní škola Petřiny-sever je pro něj ideální volbou. Základní škola je výtvarně založená – kromě základního vzdělávání zajišťuje rozšířenou výuku výtvarné výchovy a uměleckých…
Základní škola Sokolovská v Liberci zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti prvního i druhého stupně. Hlavním posláním školy je poskytovat úplné základní vzdělání s důrazem na všestrannost nabytých dovedností a uspokojení individuálních potřeb žáků.…
Základní škola Brodek u Prostějova zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. Škola patří mezi tradiční vzdělávací instituce s mnohaletou tradicí, která sahá až do konce 19. století. Tým zkušených pedagogů se stará o předávání…
Základní škola Velká Dobrá na Kladensku zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti od první do páté třídy. V současné době navštěvuje základní školu 45 žáků, kteří jsou soustředění do tří tříd. Pro děti je k dispozici i školní družina, která je otevřena…
V obci Syrovice nacházející se v okrese Brno-venkov, ve které žije přibližně 1800 obyvatel, působí Základní škola a mateřská škola Syrovice. Zajišťuje předškolní a základní vzdělávání pro děti ze Syrovic a přilehlých obcí. O kvalitní výuku se stará…
Základní škola a Mateřská škola Kájov v okrese Český Krumlov zajišťuje výuku dětí od předškolního věku až do 5. třídy. Historie školy v obci Kájov spadá do 15. století. V průběhu let byla budova školy a školky mnohokrát přestavěna. V současné době…
3. ZŠ Jirkov se nachází v mladší části města Jirkov. Skládá se ze dvou budov. V hlavní budově základní školy se nachází třídy, tělocvična a pavilon dílen. Ve druhé budově ZŠ pak najdete mimo jiné družinu, školní jídelnu a cvičnou kuchyňku. V průběhu…