Pult centralizované ochrany

Pokud chcete, aby byl váš majetek opravdu v bezpečí, vyplatí se investovat do komplexního zabezpečovacího zařízení, jakým je například pult centralizované ochrany (ve zkratce PCO). Jedná se o bezpečnostní systém založený na přímém propojení monitorovacích systémů (např. kamer), které máte nainstalovány v objektu. Získaná data z těchto bezpečnostních systémů se elektronicky přenášejí do jediného centralizovaného střediska, jemuž se říká pult centralizované ochrany.

Váš majetek ochrání profesionální bezpečnostní služba v Praze 4  

Díky tomu mají vyškolení operátoři z Usir Security okamžitý přehled nad danou situací, kterou v reálném čase vyhodnocují a v případě potřeby reagují. Obsluha pultu centralizované ochrany jedná zásadně v mezích smlouvy předem uzavřené s klientem. Jestliže operátoři během monitoringu zaznamenají neobvyklou situaci, mohou kontaktovat klienta, uvědomit Policii České republiky či na místo vyslat zásahovou skupinu.

Ochraňte svůj majetek díky modernímu pultu centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany se zpravidla nachází v multimediálním dohledovém centru, které je vybaveno pouze tou nejmodernější informační technikou, díky níž mohou operátoři pružně a efektivně reagovat v případě narušení bezpečnosti hlídaného objektu. Bezpečnostní služba Usir Security z Prahy 4 se striktně řídí předepsanými normami, aby svým klientům zaručila stabilní a účinnou ochranu před zloději. S osobními daty klientů se nakládá na základě nepřísnějších směrnic.

Zloděj vás nikdy nepřekvapí. Pult centralizované ochrany funguje nonstop

Provoz pultu centralizované ochrany v Praze 4 funguje nepřetržitě. Vyškolení operátoři se střídají v pravidelných směnách. Díky tomu jsou neustále ve střehu a neunikne jim sebemenší podezřelá aktivita. Hlídaný objekt se nejprve rozčlení na několik sledovaných úseků, v nich jsou rozmístěna detekční zařízení. Záznam z těchto zařízení mají operátoři k dispozici v reálném čase. Zařízení reagují například na pohyb. Pokud jej zaznamenají, aktivují nejbližší bezpečnostní kameru. V tu chvíli vstupuje do hry operátor, který získaná data vyhodnocuje.