Genetika

Achondroplazie

Achondroplazie je vrozené onemocnění, které je známé pod označením disproporcionální trpaslictví, chondrodystrophia fetalis nebo také…

Downův syndrom

Downův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které se podle hlavních znaků někdy označuje jako mongoloismus nebo také jako syndrom…

Pompeho choroba

Pompeho choroba nebo nemoc je dědičné autozomálně recesivní metabolické onemocnění. Často se objevuje také pod názvem glykogenóza typu 2,…

Turnerův syndrom

Turnerův syndrom není onemocnění jako takové, ale jde o je vrozenou genetickou poruchu, jehož podstatou je částečně chybějící…

Edwardsův syndrom

Edwardsův syndrom patří společně s Patauovým a Downovým syndromem do skupiny tzv. trisomických syndromů, proto se někdy pro jeho označení…

Tourettův syndrom

Tourettův syndrom se řadí mezi nejzávažnější formy tikové poruchy. Charakterizují ho mnohočetné pohybové i hlasové tiky, vyskytující…

Patauův syndrom

Patauův syndrom patří společně s Down a Edwardsovým syndromem do skupiny tzv. trisomických syndromů, proto se někdy pro jeho označení…

Klinefelterův syndrom

Klinefelterův syndrom není onemocnění jako takové, ale jde o vrozenou genetickou poruchu, jejíž podstatou je nadbytečná chromozomální…

 • ověřte si znalost témat v našich testech

Test: Downův syndrom

 • 1.
 • Co je to Downův syndrom?
 • 2.
 • Trizomie kterého chromozomu je...?
 • 3.
 • Co patří k typickým znakům u...?

Test: Pompeho choroba

 • 1.
 • Co je to glykogenóza?
 • 2.
 • Co je podstatou Pompeho choroby?
 • 3.
 • Co je příčinou Pompeho choroby?

Test: Turnerův syndrom

 • 1.
 • Kdo byl Henry Turner?
 • 2.
 • Co je to Turnerův syndrom?
 • 3.
 • Koho Turnerův syndrom postihuje?

Hlava a mozek

Dýchání

Trávení

Ústa a krk

Uši a sluch

Hormony

Viry

Genetika