Základní škola Sokolov patří mezi moderní vzdělávací zařízení zdůrazňující individuální přístup ke každému žákovi. Jedná se o školu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Na škole pracuje spousta zájmových kroužků, a to včetně smíšeného pěveckého sboru. Nedílnou součástí školy je projektová výuka, která je vedena kvalifikovaných sborem a je zaměřena na práci se všemi žáky, kteří mají na výběr ze tří světových jazyků. Budoucí prvňáčci se na školní výuku připravují vzájemnými setkáváními už v mateřské škole.

Zaměření na matematiku a přírodovědné předměty

Základní škola Sokolov má mnohaletou tradici v práci s matematickými talenty, stejně tak i se žáky se zájmem o chemii, fyziku a přírodopis. Tito žáci mohou své nadání rozvíjet od 6. ročníku ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Zájemci o přírodopis se mohou zapojit do oblíbeného přírodovědného kroužku ve kterém budou pečovat především o terarijní zvířata. Děti mají také příležitost vzdělávat se v oblasti výpočetní techniky.

Základní škola Sokolov úzce spolupracuje s Mensou a je zapojena do projektu technicko-přírodovědného vzdělávání, které je zaměřené na práci s nadanými žáky. Na škole se vyučuje přdevším německý a anglický jazyk, jako další cizí jazyk si mohou děti zvolit i jazyk ruský. Při vzdělávacím procesu dětí pomáhají v ZŠ Sokolov kvalifikovaní asistenti pedagoga. Základní škola dosahuje v předmětových i sportovních soutěžích vynikajících výsledků, což se pozitivně odráží i v přijímání žáků na střední školy.

Skvělé zázemí a pestrý výběr kroužků

Základní škola v Sokolově se pyšní kvalitním zázemím pro výuku, setkávání dětí, odpočinek i stravování. Při škole je zřízena jídelna, 4 oddělení školní družiny, 2 tělocvičny, modernizované školní hřiště, krytý bazén, školní zahrada i specializované učebny. Pro děti prvního i druhého stupně je k dispozici mnoho zájmových kroužků – sportovních, tvůrčích, přírodovědeckých a matematických i uměleckých. Škola usiluje také o podporu čtenářské gramotnosti, proto žákům připravuje i čtenářské kluby.